You are on page 1of 18

TAJUK : MASA

Rajah 1 menunjukkan waktu Amni tiba di sekolah pada waktu pagi.

Rajah 1
Tulis waktu dalam sistem 24 jam.

Lisa mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah
pada pukul 7.15 a.m. Lukiskan pada muka jam, waktu Lisa mula bertolak dari rumahnya.

8:15 p.m
Rajah 2
3

Rajah 2 menunjukkan muka jam. Tuliskan masa tersebut dalam sistem 24 jam.

Ahmad mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai pada jam 7.15
a.m. Lukiskan jarum jam dan jarum minit yang menunjukkan masa Ahmad tiba di
sekolah.

Tuliskan masa yang ditunjukkan dalam sistem 12-jam.

4 tahun 5 bulan + 1 tahun 6 bulan = _____ tahun _____ bulan

Rajah 2 menunjukkan masa mula dan masa tamat untuk satu aktiviti tahun 6 selepas
belajar.
Waktu mula

Waktu tamat

5:15

6:35
Rajah 3

Cari tempoh masa bagi aktiviti tersebut. Berikan jawapan kamu dalam jam dan minit.

Kaisy mengambil masa selama 40 minit untuk membuat kek. Juliana mengambil
9 minit lebih lama.
Berapa lamakah Juliana mengambil masanya?

Tukarkan masa berikut dengan tepat.


a) 1 hari = .. jam
b) 1 minggu = . hari
c) 1 tahun = bulan

10

1
daripada 8 bulan =
4

11

Tulis 7:40 p.m. dalam sistem 24 jam

12

5 jam 15 minit + 2 jam 50 minit.

13

1 jam 30 minit 37 saat + 4 jam 27 minit 21 saat =

14

6 tahun 5 bulan 2 tahun 9 bulan =

15

3 jam 25 minit + 2 jam 45 minit

16

5 hari x 6 =

17

Rajah 4 menunjukkan waktui Aini bangun pada waktu pagi.

minggu

hari

Rajah 4
Tulis waktu dalam sistem 24 jam.

18.

Nyatakan pukul 11.28 p.m. dalam system 24 jam

19

20

50 bulan 22 bulan =
Beri jawapan dalam tahun dan bulan

1
minggu =
7

hari. Berapakah yang perlu dituliskan dalam

tersebut

1640 hours
Rajah 5
21

Rajah 5 menunjukkan masa Razak sampai ke Kuantan. Dia memandu 4 jam 50 minit dari
Melaka. Kirakan waktu dia memulakan perjalanan, dalam system 12 jam.

22

6 hari 2 jam + 1 hari 6 jam =

23

Tukarkan 12 : 25 p.m. kepada sistem 24 jam.

24

3 tahun 6 bulan + 5 tahun 8 bulan = _______ tahun ______ bulan

25

1 hari 14 jam + 15 jam = ----------hari -------- jam

26

Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam di bawah.

Pukul tujuh empat puluh lima.

27

Nyatakan waktu 35 minit selepas pukul 8.10 pagi.

28

Nyatakan 287 minit dalam sebutan jam dan minit.

29

5 jam 30 minit

30

+ 3 jam 15 minit

3
daripada 2 hari ialah = ..jam.
4

31

Hassan berumur 16 tahun. Umur Hussin

1
2

daripada 4 tahun lebih muda dari

Hassan.
Cari umur Hussin.

32

4 jam 40 minit + 2 jam 40 minit

33

Berapa tahunkah dalam 3 abad?

34

35

3
daripada 3 hari =
8

jam.

Cindy berlatih piano selama 20 minit setiap hari.


Cari masa yang diambil oleh Cindy untuk berlatih piano dalam masa 1 minggu,
dalam jam dan minit.

36

Gambarajah disebelah kiri menunjukkan sebuah jam.


Tuliskan masa yang ditunjukkan olem jam dalam sistem 12 jam.

( afternoon )
( tengahari )

37

Rajah 6 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam

16:15
Rajah 6
Tulis waktu itu dalam system 24 jam

38

Rajah 7 menunjukkan waktu makan tengahari Amira

Rajah 7
Tuliskan waktu yang ditunjukkan dalam perkataan.

10

39

Hitungkan 5 jam 15 minit + 15 jam


Berikan jawapan dalam jam dan minit.

40

JADUAL T.V.
MASA
8.00 a.m
9.00 a.m
10.00 a.m
11.00 a.m
12.00 noon
01.00 p.m

RANCANGAN
Berita
Kartun
Rencana
Tayangan
Berita
Motivasi

(a)

Pukul berapakah tayangan bermula ?

(b)

Rancangan apakah disiarkan pukul 9.00 pagi ?

41

Seorang kontraktor memulakan projek membuat sekolah pada 16 March 2004.


Projek itu siap pada 30 November 2007. Kirakan masa yang diambil untuk
menyiapkan projek tersebut ?

42

Tuliskan 5.40 a.m. dalam sistem 24 jam.

11

43

Rajah 8 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh Encik Dollah untuk bergerak dari
Pekan M ke Pekan P.
M

N
45 minit

O
1

1
jam
2

P
2
jam
3

Rajah 8
Kira tempoh masa yang diambil Encik Dollah untuk bergerak dari Pekan M ke pekan P.

44

Nyatakan waktu 35 minit sebelum pukul 8.10 pagi.

45

Kirakan 5 jam 35 minit 45 minit.


Berikan jawapan dalam jam dan minit.

46

Musim tengkujuh bermula pada 5. November 2006 dan berakhir 3 bulan kemudian.
Bilakah musim tengkujuh tersebut berakhir?

47

Encik Haris mengelilingi Pulau Langkawi dalam masa 5 hari.


12

Berapakah tempoh masa dalam jam Encik Haris mengelilingi Pulau Langkawi ?

48

Rajah 9 menunjukkan sebuah jam digital.


1625
Tuliskan masa dalam system 12 jam

49

8 hari 8 = _________minggu _________hari.

50

Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Puan Rosni untuk memasak 2 biji kek.
Kek
Blueberry
Cokolat

Masa diambil(minit)
55
45
JADUAL 1

Puan Rosni mula memasak pada pukul 9.00 pagi. Pukul berapakah dia tamat memasak?

51

Sebuah syarikat mencetak 35 000 salinan pamphlet dalam masa 4 jam.


Kira berapa salinan syarikat cetak dalam masa 2 jam?

52

Rajah menunjukkan sebuah kalendar


13

A I
31
3
4
10 11
17 18
24 25

DISEMBER 2006
S
R
K J
S
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

a) Tuliskan hari bagi tarikh yang dibulatkan.


b) Nyatakan tarikh hari Jumaat kedua dalam bulan Disember 2006.
c) Berapa bilangan hari dalam bulan Disember?

53

Hitungkan 2 jam 55 minit +

3
jam.
4

Berikan jawapan, dalam jam dan minit.

54

Jana berumur 28 tahun. Jani pula 12 tahun lebih tua daripada Jana.
Berapakah jumlah umur mereka berdua ?

55

Hitungkan 9 dekad 2 tahun + 7 dekad 7 tahun.


Berikan jawapan dalam kiraan tahun.
14

56

1 Februari 2008 telah jatuh pada hari Jumaat.


Tuliskan tarikh pada hari Ahad yang terakhir bagi bulan itu.

57

Khairil bermain bolasepak bermula pada pukul 5 : 15 petang hingga 6 : 40 petang


setiap hari. Berapa lamakah tempoh masa dia bermain bolasepak dalam tiga hari ?

58

59

1
dekad = ________ tahun
2

Salim mandi pada pukul 6.45a.am hingga 7.00 a.m. Berapa lamakah Salim mandi?

60

15

Pukul berapakah 30 minit selepas waktu yang ditunjukkan dalam jam di atas?

61

62

Pukul berapakah 45 minit selepas 8.20 pagi

Rajah 10 menunjukkan waktu Abu makan sarapan pagi.

Nyatakan waktu yang ditunjukkan dalam


sistem 24-jam.

Rajah 10

63

Tukarkan 2 jam kepada minit.

64

Milah mengambil masa selama 20 minit untuk menyiapkan sebuah anak patung.
Berapa jam yang diperlukan olehnya untuk menyiapkan 6 buah anak patung.

65

Lim mengambil masa 45 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah
pada pukul 8:45a.m. Lukiskan pada muka jam, waktu Lim mula bertolak dari rumahnya.
16

66

Tukar 12 dekad dan 7 tahun kepada tahun.

67

Siti menghadiri kelas muzik dari jam 1430 sehingga 1645.


Berapa lamakah masa kelas muzik tersebut?

3
jam kepada minit.
4

68

Tukarkan 1

69

5 jam 45 minit

+ 7 jam 55 minit

17

70

Tukarkan 2 jam kepada minit.

18