You are on page 1of 64

Hc lm SEO trong 3 ngy

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

www.dongvanlanh.com

Page 1

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Ph Lc
Phn 1: Li ni u
Li ni u.3
Li cm n.4
Phn II. E Marketing v Cc cng c tm kim..5
1.

E Marketing5

2.

Cc cng c tm kim6

3.

a website ln cng c tm kim (google).7

Phn III. Search engine optimization (SEO)...15


1. nh Ngha:..15
2. Cc thut ng trong SEO.15
3. nh hng SEO..32
1) nh hng chin lc32
2) SEO tng th...33
4. nh hng t kha.35
5. Chn tn min..35
6. Ti u ha website theo t kha. (onpage).39
a. Phn Chung.40
b. Phn ring...49
c. SEO Offpage...71

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 2

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Phn I. LI NI U
Vi mc ch nng cao ngnh SEO Vit trong thi k khng hong kinh t ny.
Ti - Lanh ng vit cun ebook: Hc lm SEO trong 3 ngy bn thu gn vi
cc mc ch nh sau:
- Gip cc thnh vin mi trong cng ng SEO c cch nhn ton cnh v c
nhng bc i c bn nht v SEO hin ny.
- Gim thiu ti a chi ph cho cc bn sinh vin ngho ham hc nhng khng
c kinh ph tham gia cc trung tm ln hin ny.
- Hng dn cc bn SEO trn cc m ngun nh wordpress ang thnh hnh
nht hin nay.
Cun sch c chia ra lm 3 phn ln:
Phn 1: Gii thiu marketing v SEO hin nay
Phn 2: Thut ng v hng dn onpage.
Phn 3: Hng dn Offpage
Ti hi vng cun sch ny s mang li cho cc bn c ci nhn v bc i ng
hn trong cng cuc,hc tp v lm SEO hin nay.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 3

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Li cm n
Hon xong cun sch ny mnh xin chn thnh cm n ti cc anh:
-

Anh Phm Thi: Admin website Yeuseo.com


Anh V Hn: Chuyn vin Coder v SEO
Anh V Hun: Gim c cng ty TNHH DV - Thng Mi SX Tr c
Cng nhng anh, ch ng h mua ebook.

ch dy gi ln tng v sa li trong cun ebook ny ca mnh.


Xin cm n tt c cc bn quan tm v c cun ebook: Hc lm SEO trong 3
ngy. Bit kin thc v bin sc mnh hn hp nu c sai st v gp g mong cc
bn gi v email: dongvanlanh@gmail.com.
Xin chn thnh cm n.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 4

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Phn II. E Marketing v Cc cng c tm kim


4.

E Marketing.

Nh s pht trin mnh m ca internet hin nay trn ton cu, c s ng


h v to mi iu kin ca cc cp, ban ngnh, chnh quyn ti Vit Nam cho nn
internet ti Vit Nam c s pht trin vt bc. Sau 15 nm hnh thnh v pht
trin, Vit Nam ng th 18/20 quc gia c lng ngi s dng internet nhiu
nht th gii. Nh vy, doanh nghip c th tm ra nhng hng i ti u ha chi
ph tip th, m vn m bo hiu qu so vi cc phng thc marketing truyn
thng c gi E Marketing.
Vy marketing trc tuyn l g? (E Marketing)
E-marketing (Internet marketing hay online marketing), hay tip th qua
mng, tip th trc tuyn l hot ng tip th cho sn phm v dch v thng qua
mng kt ni ton cu Internet. Cc d liu khch hng k thut s v cc h
thng qun l quan h khch hng in t (ECRM) cng kt hp vi nhau trong
vic tip th Internet.
S xut hin ca Internet em li nhiu li ch nh: chi ph thp truyn
ti thng tin v truyn thng (media) n s lng ln i tng tip nhn; thng
ip c truyn ti di nhiu hnh thc khc nhau nh:vn bn, hnh nh, m
thanh, phim v tr chi. Vi bn cht tng tc ca E - marketing, i tng nhn
thng ip c th phn hi tc khc, hay giao tip trc tip vi i tng gi thng
ip. y l li th ln ca E-marketing so vi cc loi hnh khc.
E - marketing kt hp tnh sng to v k thut ca Internet, bao gm thit
k, pht trin, qung co v bn hng. Cc hot ng ca E-marketing bao gm:
-

Search engine marketing (SEM)

Search engine optimization (SEO)

Web display advertising,

E-mail marketing,

Affiliate marketing,

Interactive advertising,

Blog marketing,

Viral marketing

Mobile marketing.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 5

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

E - marketing l qu trnh pht trin v qung b doanh nghip s dng cc


phng tin trc tuyn. E-marketing khng ch n gin l xy dng Website. E marketing phi l mt phn ca chin lc marketing v phi c u t hp l.
(theo: wiki.org)
5.

Cc cng c tm kim

Trn th trng hin nay c rt nhiu cc cng c tm kim nh Yahoo,


Bing, Google v nhiu cc cng c tm kim khc. Nh chng ta bit th cng
c tm kim Google chim mt phn ln th phn ton th gii sau l Yahoo,
Bing v mt phn nh l mt s cng c khc. Cn ti Vit Nam, Google chin th
phn trn 90% lng tm kim ca t nc ny. Nh vy, Google chim lnh
hu ht cc th trng ca Vit Nam. Bn cnh Google cng to ln mt ngnh
l Search engine optimization (SEO) ni cch khc: Ti u ha cng c tm kim
cho ngi dn Vit Nam ni ring v trn th gii ni chung.
6. a website ln cng c tm kim (google)
a phn hin ti, Google c thut ton t tm tn min v cp nht vo h
thng tm kim ca mnh. Nhng vi ngi lm SEO (SEOer) hin ny th Google
cung cp cho hai cng c l Google webmasters tools v Google analytics.
a. Ci t Google webmars tools v gii thiu ng dng c bn.
Bi ny mnh xin hng dn chi tit cc bn ci t website ca bn ln mt
cng
c
na
ca
google
l
Google
webmasters
Tools.
u tin bn ng nhp v link Google Webmaster Tools theo lin
kt: https://www.google.com/webmasters/tools
Google yu cu bn ng nhp ti khon. Bn hy ng nhp ti khon
gmail ca mnh vo th s xut hin nh sau:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 6

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

di cng c phn c dng m m www.example.com bn hy g ng


tn min ca bn vo . (Lu : nu website ca bn c www th hy g www.
vo nu ko th khng ln th google s index hai tn min ny khc nhau)

Xong bn chn THM TRANG WEB


Tip google s yu cu ti ci file html v nh hnh sau:

Bn click vo dng ch mu xanh dng Ti xung l t ng trnh duyt ca


bn s t ng ti v. Xong tip bn hy up file ln hosting thng s c
trong th mc public_html ti hosting. Khi Up file ln xong. Click vo mu
xanh ti dng th th 3 xem website ca bn nhn file cha. Nu n nhn s
hin th y nguyn dng ch trng vi tn tp nu khng s bo li khng truy cp
c. Nu bo li bn cn lm li. V kim tra mnh up file ln ng khng.
Nu kim tra ng tn tp th bn chn Xc Minh l xong. Google xc
nhn website ca bn
Cc cch thay th:
Bn chn cc phng thc thay th? Cch ny bn phi can thit vo code
trong template, thems....
Chn th meta hnh nh s nh sau:

- Sao chp th meta bn di v dn vo trang ch ca trang web. Th s hin ra


trong phn <head>, trc phn <body> u tin.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 7

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

- V d:
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification"
content="QWC0HeidRJuuIsw1HLMYMUAqA2irV4_0FlTX-ZbjiAI" />
<title> Tiu ca ti </title>
</head>
<body>
ni dung trang
</body>
</html>
Sau xc minh. l ok
Dng google analytic
Nu google analytic v google webmasters tools cng l mt ti khon bn c th
dng cch ny. Kch chn google analytic v xc minh. Ch nu bn cha bit
xc nhn google analytic th hy xem phn b
Nh cung cp tn min:
Bn chn vo nh cung cp tn min chn l khc v nh cung cp tn min ti
Vit Nam cha c google xc nhn, cho ln khi cho khc th google cp cho
bn 1 m code.
- Thm bn ghi TXT bn di vo cu hnh DNS cho .......
Xc
minh

bn
di.
Nhp
Khi Google tm thy bn ghi DNS ny, chng ti s xc minh bn l ch s hu
min. (Lu : cc thay i DNS c th mt mt thi gian. Nu chng ti khng tm
bn
ghi
ngay,
chng
ti
s
kim
tra
nh
k).
thy
c xc minh, khng xa bn ghi DNS, ngay c sau khi xc minh thnh cng.
Nu Bn gp s c? Google s cp cho bn phng php thay th l chn
CNAME.
Bn
hy
chn:
Thm
bn
ghi
CNAME.
Thc hin theo cc bc bn di to bn ghi DNS (H thng tn min)
chng minh vi Google rng bn s hu min ny.
- Thm bn ghi CNAME bn di vo cu hnh DNS cho
My ch / nhn CNAME:
ch / mc tiu CNAME:
- Nhp Xc minh bn di.
Khi Google tm thy bn ghi DNS ny, chng ti s xc minh bn l ch s
hu min. (Lu : cc thay i DNS c th mt mt thi gian. Nu chng ti
khng tm thy bn ghi ngay, chng ti s kim tra nh k).
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 8

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

c xc minh, khng xa bn ghi DNS, ngay c sau khi xc minh thnh cng.
Hng dn s dng google webmasters tools
Bn ch y l phn google webmaster tools mi thng bo ca google v
website m bn qun l, cho ln bn hy ch mi ngy vo mt ln, xem
google c thng bo g khng?

Bn ch y l phn giao din phn chnh.


- Li thu thp d liu: bn ch nu bn 301 redirect khng c tt th n
s bo li khng tm thy hoc li truy cp s b thng bo.
- Truy vn tm kim: C hai ng l ng mu xanh v ng mu .
ng mu xanh l ng tt c cc t kha ca bn hin th trn cng c tm
kim trong mt ngy. ng mu l ng khch hng click vo t kha ca
bn trn cng c tm kim. Khi website ca bn c index v trong mt qu trnh
s xut hin cc ng ny
- S trang web:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 9

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Giao din ca n

Bn thm site maps vo ch thm/kim tra s trang web. Sau , chn


gi s trang web ri reload li l xong. Khi s hin ci ct mu xanh ln. Sau
mt thi gian nht nh, google s lp ch mc cho website ca bn s xut hin ct
mu .
b. ng k google analytics cho websie
Trc khi a Google Analytics vo Website, bn phi ng k dch v
Analytics.
Truy
cp
website
ca
Google
Analytics http://www.google.com.vn/analytics/ v click vo link "Truy
Cp google Analytics" nu bn c mt ti khon Gmail, hoc nhp vo "ng K
Ngay By Gi" nu bn cha c ti khon Gmail.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 10

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Sau khi ng nhp thnh cng th bn nhn vo "ng k" to mt project mi


qun l thng k website ca bn.

bng ny bn thy "Bn mun theo di iu g?" mc nh ca n l


trang web bn nguyn nhng nu bn chy trn ng dng th click vo nt
google t chuyn. y l mnh lm trn trang web.
Google analytic ang c 2 phin bn l Universal Analytics bn BETA
v Analytics c in. Bn chn mt trong hai ci. Theo mnh th ln chn bn
Universal Analytic v n lun update y cc thut ton ca google hn. Khi
hon thin s c update ton ln bn cho ln mnh dng trc cho tin. Mai sau
phi hc li.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 11

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Thit lp thuc tnh web ca bn, Phn ny bn hy in tn website, url


website, lnh vc hot ng website (ci ny gip google nh v webite ca bn l
website g: bn hng, tin tc, du lch....) V tr a l xc nh gi. (Ci ny gip
bn c 11h59p59s hng ngy l google analytic s ng v cp nht sang ngy
mi. C th sai vi giy n vi pht.) S ID bn c th in 1 2 3 ty bn. Nhng
ch khng c trng vi s ID trc. Mc ch ci ny nu bn qun l 2
website ging nhau v tn s kh. Google chia ra 1 google d phn bit v bn
cng
khng
b
lm.
(Ci
ny
mnh

t
b)

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 12

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Sau khi xong c phn "Ci t chia s d liu" theo mnh mc nh.
Tip , bn nhn ID theo r google hin ra mt bng hi iu khon ca google
analytic nh sau:

Bn chn Ti Chp Nhn.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 13

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Gi google analytic hin ra mt mt bng.


Phn 1: l bng nh th ny

Bn ch vi blogger hoc wp th ID theo ri ny quan trng.


- Blogger: Trong phn ci t khc c phn google analytic bn cn coppy xong
lu l ok
- Wp: c mt plug in v google analytic bn ti v v s dng v phi dng ID ny
nu ko tt c add on h tr SEO v google bo li cha ng k google
analytic m trong khi bn add code vo ri
Phn 2: y l m theo di ca bn. Hy sao chp v dn m ny vo m ca mi
trang m bn mun theo di.

on m my bn chep v head trong teamplate, thems ty thuc vo website ca


bn l g.
Sau ch 00 gi ngy hm sau s c bo co ca google.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 14

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Phn III. Search engine optimization (SEO)


7. nh Ngha:
Ti u ha cng c tm kim, ting Anh: Search Engine Optimization, vit
tt: SEO, l mt tp hp cc phng php nhm nng cao th hng ca mt
website trong cc trang kt qu ca cc cng c tm kim (ph bin nht
l Google). Cc phng php bao gm vic ti u ha website ( tc ng m
ngun HTML v ni dung website) v xy dng cc lin kt n trang cc cng
c tm kim chn la trang web ph hp nht; phc v ngi tm kim
trn Internet ng vi mt t kha c th c ngi dng truy vn.
(Theo Wiki.org)
Nu cc bn cha bit v HTML hy hc online ti: www.w3schools.com
Kt qu SEO u?

8. Cc thut ng trong SEO


1) Thut ng 301 REDIRECT
301 redirect l mt phng php chuyn tip thng bo cc trnh duyt v cc
cng c tm kim rng trang webpage hoc website c di di hon ton

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 15

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

n mt a ch mi. ng thi, khi ngi truy cp a ch web c cng s c t


ng chuyn sang a ch mi.
Ci t 301 REDIRECT
iu u tin l bn phi m bo chc server Apache ca bn h tr
mod_rewrite cho php s dng .htaccess p dng redirect 301 (xem phn trn).
Sau bn phi ti tp tin .htaccess t th mc gc cha cc trang web ca bn.
Nu nh bn khng c tp tin .htaccess trong th mc gc th bn phi to n vi
trnh son tho text nh Notepad++, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phi chc chn
rng bn vit ng tn v c du chm . u tp tin.
Ngi s dng Windows s khng th to c tp tin .htaccess v tp tin
c bit ny khng cha tn, n ch cha tn ca phn tn m rng. V th bn hy
ti tp tin text bt k trong window ri ti ln server qua FTP ri i tn trn sever.
Sau khi ti tp tin .htaccess xung my, nu c cc dng lnh trc th
hy cn thn ng thay i nu nh bn khng chc, tt nht hy sao lu mt bn
phng trng hp cn thit bn vn c th quay tr li.
Ci t c bn
Dng lnh bt u .htaccess
Dng lnh .htaccess ca bn nn bt u nh sau :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
Dng lnh c bn redirect 301
Dng lnh redirect 301 v c bn c dng nh sau trong tp tin .htaccess :
redirect 301 /old/old.htm http://www.dongvanlanh.com/new.htm
Dng lnh trn thng bo chuyn ri tp tin old.htm trong th mc old n v tr
mi ti http://www.dongvanlanh.com/new.htm.
Ch : bt u th bn nn redirect 301 cc trang trn cng host, bn ch nn
chuyn cc trang c n th mc gc tng i. C th thc hin vic ny bng
vic loi b http://www.dongvanlanh.com/ m ch thm ng dn tng i
n th mc gc.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 16

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

im mnh nht ca vic thay i hng lot ng dn URL chnh l mod_rewrite


ca Apache, c bit l khi thay i tn min hay th mc, hay s lng ln cc
tp tin. Chng ta hy tm hiu phn tip theo.
Chuyn ton b n tn min mi
Nu bn quyt nh thay i tn min, th cc ng dn trc y t cc website
bn ngoi, t my tm kim v ngay c cc ng dn tuyt i trn website c
u b thay i v khi bn truy cp, cc a ch trn s tr bn n trang bo li
404 : trang khng tm thy.
V th, nu bn thay i tn min th ng mt cc lin kt qu bu v ngi
dng tim nng t my tm kim, hy redirect cc lin kt c ti tn min mi :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.dongvanlanh.com/$1 [R=301,L]
Hy thay i www.dongvanlanh.com bng tn min mi ca bn.
Redirect ton b trang trong mt th mc n mt trang mi
Gi s nh, bn khng cn s dng th mc thuthuatseo na v mun chuyn tt
c cc trang trong th mc ny n trang seoblog.php th hy thm dng lnh sau
vo tp tin .htaccess nm ti th mc gc :
RewriteRule ^thuthuatseo(.*)$ /seoblog.php [L,R=301]
Chuyn cc trang ng ti mt trang mi
chuyn trang web ng page.php?id=n (vi n l gi tr bin) ti mt trang tnh
mi new-page.html th bn c th lm nh sau :
RewriteRule ^page.php?id=(.*)$ /new-page.htm [L,R=301]
URL vi www hay khng www
i khi cc bn bt gp vic website s dng www trong URL (V d
nh http://www.dongvanlanh.com), trong khi c nhng website li khng dng
www ny nh http://aevn.fr. Nn nh rng tng ng vi dch v Web. Cc
bn c th la chn ring cho mnh. Nhng khng th chn c hai, v s gy
ra trng lp ni dung. Sau y l hai v d, hng dn bn s l trit vn ny.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 17

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Trng hp s dng www


Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.dongvanlanh.\.net$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www. dongvanlanh.net/$1 [R=301,L]
Ngoi ra cn c cch vit sau c th p dng cho tt c cc host v domain, khng
phi edit li :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.[a-z-]+\.[a-z]{2,6} [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ([a-z-]+\.[a-z]{2,6})$

[NC]

RewriteRule ^/(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]


Trng hp khng s dng www
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^aevn\.fr$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://aevn.fr/$1 [R=301,L]
Bn c th th li vi cc tn min v d trn m t p dng thnh cng ng nh
trch dn.
Loi b Query_String
i khi, mt trang web ca bn c th hin th hai ng dn url khc nhng (
cng mt ni dung) v d seo-tools.php v seo-tools.php?v=mobile. Tng t nh
phn trn, iu ny s to ra ni dung trng lp trn website ca bn. V vy, bn
c th loi b cc tham bin nh sau :

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 18

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^GET\ /.*\;.*\ HTTP/


RewriteCond %{QUERY_STRING} !^$
RewriteRule .* http://www. dongvanlanh .com%{REQUEST_URI}? [R=301,L]
Ngoi ra nu nh tham bin QUERY_STRING khng c gn gi tr no ht v
URl kt thc bi bin rng ?, th bn nn loi b chng, v d index.php? :
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{QUERY_STRING} .
RewriteRule ^index.php /index.php? [L]
Chuyn phn ui m rng t .php sang .html
Vic chuyn .php sang .html c tc dng khi bn cn vit li ng dn thn thin
vi my tm kim (Friendly URL for SEO).
RewriteRule ^(.*)\.html$ $1.php [R=301,L]
Chuyn gch di (_) thnh gch ngang(-)
D Google mi chp nhn vic s dng gch di _ nh l k t ngn cch,
nhng trong thc t ngi dng vn quen thuc vi du gch ngang -. Bn thn
tc gi cng ng h du gch ngang v n d nhn hn. Bn c th chuyn i ton
b du _ sang - nh sau :
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule !\.(html|php)$ - [S=4]
RewriteRule
[E=uscor:Yes]

^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$

$1-$2-$3-$4-$5

RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3-$4 [E=uscor:Yes]


RewriteRule ^([^_]*)_([^_]*)_(.*)$ $1-$2-$3 [E=uscor:Yes]
RewriteRule ^([^_]*)_(.*)$ $1-$2 [E=uscor:Yes]
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 19

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

RewriteCond %{ENV:uscor} ^Yes$


RewriteRule (.*) http://www. dongvanlanh .com1 [R=301,L]
Redirect Wordpress Feeds ti Feedburner
Trong bi vit s dng Feedbuner, cc bn c th s dng plugin qun l Feeds
RSS trn Blog Wordpress. Nu khng cc bn c th s dng code htaccess sau :
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/feed\.gif$
RewriteRule .* - [L]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(FeedBurner|FeedValidator) [NC]
RewriteRule ^feed/?.*$ http://feeds.dongvanlanh.com/quangbaweb/ [L,R=302]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
Bo v n cp ti nguyn v bng thng:
i khi cc ti liu, film hay hnh nh m bn ti trn host ca mnh b ngi khc
dng v ng trn website khc s gy tn bng thng. Bn c th hn ch vic n
cp bng cch, ch cho php cc ti nguyn trn tip cn trn nhng website bn
cho php nh sau (Nu khng s tr v th mc /feed/) :
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?dongvanlanh.com/.*$ [NC]
RewriteRule \.(gif|jpg|swf|flv|png)$ /feed/ [R=302,L]
ng dng redirect 301 trn cc my ch khc (ngoi Apche)
IIS redirect
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 20

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Trong phn qun tr dch v internet, nhn phi chut chn tp tin v th mc m
bn mun p dng redirect;
Chon nt a redirection to a URL;
Chn trang Redirection;
Chon tip The exact url entered above v A permanent redirection for this
resource;
Chon Apply.
ColdFusion Redirect
<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www. dongvanlanh .com">
PHP Redirect
<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www. dongvanlanh .com " );
?>
ASP Redirec
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location"," http://www. dongvanlanh .com /"
%>
ASP .NET Redirect
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 21

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Response.AddHeader("Location"," http://www. dongvanlanh .com /");


}
</script>
JSP (Java) Redirect
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", " http://www. dongvanlanh .com);
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>
CGI PERL Redirect
$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www. dongvanlanh .com /");
Ruby on Rails Redirect
def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to " http://www. dongvanlanh .com /"
end
Vietseo.com
Vi nhng m ngun wordpress th cung cp cho ta rt nhiu Plugin lm vic
redirect 301 d dng hn.
v d:
- Start to
- Quick Page/ Post Redirect Plugin
- Simple 301 Redirects WP Plugin
- SEO Redirect 301s
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 22

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

- Redirects WP Plugin
- Redirection WordPress Plugin
- Blogger 301 Redirect
2) Thut ng ALT/ALTERNATIVE TEXT
Alt l mt t hoc cm t, dng m t mt hnh nh trn trang web.
Khng ging nh con ngi, cng c tm kim ch c ni dung trong th ALT ca
hnh nh, ch khng phi hnh nh . V cc cng c tm kim khng hiu c
ni dung hnh nh ni g hay vit g.
3) Thut ng ANCHOR TEXT
Anchor text l on vn bn c dng hin th lin kt v c mi
ngi s dng lin kt ti site ca bn. Ni mt cch khc, chnh l on ni
dung c th m ngi dng nhp vo. Trn hu ht cc trang web, vn bn ny
thng l mu xanh m v gch chn, hoc tm nu bn truy cp vo lin kt
trong qu kh. Anchor text gip cc cng c tm kim hiu c trang n ni v
nhng g: n m t nhng g bn s thy nu bn nhp chut vo. V d: y l
anchor text
4) Thut ng ARTICLE
Article l mt bi vit n l trn mt blog hoc website. V d bn ang
c bi vit ca ti v ng Vn Lanh th y gi l 1 article.
5) Thut ng AUTHOR
Author l tn tc gi, ngi vit ra bi vit (article) ny.
6) Thut ng ANALYTICS
Analytics Google Analytics: L cng c min ph ca Google cho php ci
t trn website theo di cc thng s v website, v ngi truy cp vo website
.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 23

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

7) Thut ng BLOG
Blog l mt thut ng c ngun gc t cp t Web Log hay Weblog
dng ch mt tp san c nhn trc tuyn, mt quyn nht k da trn nn web
Blog thng c duy tr bi mt c nhn hoc nhm ngi. Blog c nhn hoc
blog ca doanh nghip thng thng s bao gm cc mc bi vit thng xuyn,v
nhng bnh lun, m t cc s kin, hoc nhng ci khc, v d nh hnh nh v
video.
8) Thut ng BOOKMARK
Bookmark l mt lin kt n mt trang web c lu vo trnh duyt web
hay trong my tnh ca bn sau ny tham kho.
9) Thut ng CANONICAL URL
Canonical URL l URL m cc webmasters mun search engine xem nh l
a ch chnh thc ca 1 webpage. Canonical URL dng ngn chn trng lp ni
dung trong website.
10) Thut ng CATEGORY
Category c ngha l chuyn mc, danh mc hay th loi. Category v tags
thng c s dng ng ngha.
11) Thut ng COMMENTS
Comments l nhng bnh lun, kin ca c gi li trn Blog hay din n.
y l mt cch hu ch bn c th kt ni vi nhng ngi xem website ca
mnh.
12) Thut ng CTR
CTR Click through Rate l t l click chut, CTR c tnh bng t l
click chia s ln hin th ca qung co. Trong tt c cc hnh thc qung co trc
tuyn th qung co qua cng c tm kim Google Adwords hin c CTR cao nht
(trung bnh khong 5%, cao c th ln ti 50%), hnh thc qung co banner c
CTR thp, thm ch ch t dc 0.01%.
13) Thut ng DIRECTORY
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 24

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Directory l ngha th mc web, l mt trang web c cha danh sch


website, blog. Cc directory thng c xp hng bng s ph bin ca chng v
sp xp theo tng ch hoc th loi. Bn nn thm website ca bn vo cc th
mc web, n s gip to ra nhiu lt truy cp n website ca bn, c bit l khi
bn mi bt u.
14) Thut ng DOMAIN
Domain hay cn gi l tn min, l nh danh ca website trn Internet, l
a ch web chnh ca trang ca bn. Tn min thng gn km vi tn cng ty v
thng hiu ca doanh nghip. Tn min l duy nht v c cp pht cho ch th
no ng k trc.

15) Thut ng FAVICON


Favicon l mt nh nh, in hnh nh logo hoc biu tng khc cho trang web
ca bn, n xut hin trn thanh a ch ca trnh duyt, cc trang yu thch hoc
bookmark.
16) Thut ng FEED
Feed l mt ngun tin c s dng cung cp cho cc ngi dng vi
thng xuyn ng k nhn thng tin. Feed thng c cung cp di dng 1
ng
link
RSS.
V
d
Feed
ca
blog
ti
l: http://www.dongvanlanh.com/feeds/posts/default
17) Thut ng HEADER
Header l phn trn cng ca website bn, xut hin trc v nm trn bt
k trang no hoc bi vit no. Header thng bao gm cc phn logo, slogan, v
menu nh hng, i khi c thm tm kim, banner qung co, ty vo mc ch
ca ngi ch website.
18) Thut ng HYPERLINK
Hyperlink l siu lin kt, ng ngha vi t link, l ng dn m ngi
dng c th click vo n i n trang khc, hoc trong mt phn ca trang. Vn
bn, ni dung m bao gm cc siu lin kt (hyperlink) c gi l anchor text.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 25

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

19) Thut ng HTML


HTML l vit tt ca Hypertext Markup Language, mt ngn ng c s
dng vit cc trang web. Hu ht cc yu t HTML c vit bt u bng mt
th m v kt thc bng mt th ng, vi ni dung gia.
20) Thut ng INBOUND LINK
Inbound link l mt lin kt t mt trang web khc n trang web ca bn,
hay cn gi l Back Link. Nu bn c nhiu Inbound, link th hng website ca
bn trn Google chc chn s c ci thin.

21) Thut ng INTERNAL LINK


Internal link l mt lin kt t trang ny sang trang khc trn cng mt trang
web, v d nh t trang ch ca bn n trang sn phm ca bn. Xy dng h
thng Internal link tt s gip website ci thin th hng trn cng c tm kim.
22) Thut ng KEYWORD(S)
Keywords l t kha, mt t hoc cm t m ngi duyt web nhp vo
cng c tm kim tm thng tin. T kha trong SEO l t hoc cm t c lin
quan n sn phm, dch v hay lnh vc no m ngi dng nhp vo cc b
my tm kim.
23) Thut ng LINK BUILDING
Link building l qu trnh xy dng lin kt (inbound link/backlink) nhiu hn n
trang web ca bn ci thin bng xp hng trong cng c tm kim. Link
building l phn quan trng nht trong SEO Off-page.
24) Thut ng LONG-TAIL KEYWORD
Long-tail keyword l nhng t kha di, mang tnh chi tit v 1 sn phm,
dch v hay mt vn no . Nhng t kha di s tip cn chnh xc vi mc
tiu hn, gim thiu cnh tranh so vi cc t kha ngn, chung chung. V d: t
kha phn mm s c tnh cnh tranh rt cao v khng ng mc tiu ca ngi
cn tm, nhng vi t kha di phn mm chnh sa nh ngi ta s tm ng
trang cn tm hn.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 26

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

25) Thut ng META DESCRIPTION


Meta Description l mt m t ngn gn v mt trang hay bi vit. l ni
bn t cc ni dung lin quan v lm sao thu ht ngi click vo website ca
bn trn trang kt qu tm kim. Mt on m t tt nn di khong hai dng
(khng qu 160 k t).
26) Thut ng META KEYWORDS
Meta Keywords l mt yu t ph bin v ni ting nht trong lch s ca
cc cng c tm kim, n c dng m t ni dung ca mt trang web. Tuy
nhin, cc cng c tm kim nhanh chng nhn ra rng th meta keywords ny
thng khng chnh xc hoc gy hiu lm v thng xuyn dn n cc trang
web rc. l l do ti sao th meta keywords khng cn c cc cng c tm
kim nh gi cao.
27) Thut ng META TITLE
Meta Title hay cn gi l th tiu . Tiu l dng text hin th u tin
ca trang web v c in m trn kt qu tm kim ca cc cng c tm kim.
28) Thut ng META TAGS
Meta Tags l mt thut ng ton din bao gm cc th tiu (Title), th m t
(Description) v th t kha (Keyword). Ba th ny gp li vi nhau gi l cc th
meta (meta tag). Cc th meta cung cp thng tin v mt trang web, gip cng c
tm kim phn loi chng mt cch chnh xc.
29) Thut ng NOFOLLOW
Nofollow l mt thuc tnh lin kt, l mt cch bn thng bo cho cng
c tm kim bit l khng ln theo lin kt ny. Nofollow c p dng vi 2 hnh
thc: 1 l qua th Meta, 2 l qua th lin kt: ng Vn Lanh
30) Thut ng PAGERANK
PageRank hay Ranking vit tt l PR tm dch l th hng trang. L mt h
thng nh gi cc lin kt trang Web ca Google v c gi tr t 0-10. Trang ca
bn cng nhn nhiu lin kt cht lng tr n th mc quan trng trang ca
bn cng tng v c gi tr cao hn.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 27

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

31) Thut ng PANDA


Google Panda c ra i thay th cho Google Cafein. Vi tm nhn r
rng ca Google Panda l loi b nhng ni dung rc, ni dung copy, loi b
nhng website c cht lng km m khng c gi tr cho ngi s dng
Google Panda l b lc quan trng, ci tin cc kt qu tm kim mi ca
Google.
32) Thut ng PERMALINK
Permalink l mt a ch URL ca mt bi vit c th trn mt website.
33) Thut ng POST
Post ng ngha vi article. V c bn, mt post l mt article trong mt
website.
34) Thut ng RSS
RSS l vit tt ca t Really Simple Syndication, l mt nh dng tp tin
thuc h XML dng trong vic chia s tin tc Web (Web syndication) c dng
bi nhiu website tin tc v weblog. Xem thm trn Wiki
35) Thut ng SERP
SERP c vit tt da trn cm t Search Engine Results Page, tm dch l
nhng trang kt qu c cc b my tm kim (Google, Yahoo, Bing ..) tr v khi
mt ai thc hin mt truy vn ti cc b my tm kim ny.
36) Thut ng SITEMAP
Sitemap (s website) l file/trang lit k tt c cc mc thng tin trn
trang web ca bn cng s m t ngn gn cho cc mc thng tin . Site map nn
c s dng d dng trong vic thc hin tm kim nhanh, tm ra thng tin cn
thit, cng nh trong vic di chuyn thng qua cc ng link trn website ca
bn. Site map rt hu hiu cho cc bot ca cc Search Engine lng sc trong site
ca bn lp ch mc (index), c li cho SEO.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 28

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

37) Thut ng SOCIAL MEDIA SHARING


Social media sharing hay cn gi l chia s, truyn thng trn cc mng x
hi. Hy cho mi ngi c hi chia s ni dung ca bn cho bn b h. Hin
nay cc website nh addthis.com h tr cc on m, plugin gip bn chn vo
website mt cch d dng.
38) Thut ng SPIDER
Spider l mt chng trnh ca cc cng c tm kim, dng thu thp
thng tin v cc trang web. Spider hot ng da trn cc ng lin kt, nu
khng c cc ng lin kt spider s KHNG TH HOT NG. Spider cn
c gi l Crawler, Robots
39) Thut ng TAG
Tag l nhng t kha bn dng ta nh nhn tn, m t hoc tp hp cc
bi blog. Thm tag vo bi vit gip cho bn c d dng tm c bi vit cn tm
thng qua t kha chnh. iu mang li s tng tc cao gia thng tin v
ngi c; gip h c th chn la thng tin trc khi c. Hn th na, tag gip
din n, blog, website c hng cao trn google thng qua nhng t kha nht
nh.
40) Thut ng TRAFFIC
Traffic l lng truy cp vo trang web ca bn t nhiu ngun.
41) Thut ng TRAFFIC RANK
Traffic Rank hay Traffic Ranking tm dch l mt ch s nh gi th hng
ca trang Web ca bn da trn lu lng, s lng ngi gh thm trang Web
so vi tt c cc trang web khc trn internet. Bn c th kim tra th hng ca bn
trn Alexa.
42) Thut ng URL
URL l vit tt ca Uniform Resource Locator c dng tham chiu ti
ti nguyn trn Internet, c th l dng nh ngha 1 website. Vd:
http://dongvanlanh.com
43) Thut ng VISIT
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 29

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Visit l s lt gh thm website.


44) Thut ng XML SITEMAP
XML Sitemap l mt tp tin thng bo danh sch cc lin kt trn trang
web ca bn. XML Sitemap c th d dng c to ra v c rt nhiu cng c
min ph gip bn to tp tin ny.
45) Thut ng onpage
y l qu trnh ti u ha Website v ni dung cc trang trong Website,
nhm gip trang web ca bn tr nn thn thin hn vi cc My ch tm kim
(Bing, Google, Yahoo...)
46) Thut ng offpage
Xy dng lin kt t website khc tr ti website ca bn.
47) Thut ng Robots.txt
Khi mt search engine tm n (nguyn vn Crawler) Website no , n s
tm mt file c bit trc tin, l file robots.txt. File robots.txt cho search
engine bit rng, Website ny c th index hoc khng (ty theo lnh c vit
trong file robots.txt).
Thc cht, file robots.txt l mt tp tin vn bn n gin (khng cha m
HTML) c t trong th mc gc ca web site, v d:
http://www.example.com/robots.txt.
Vy, lm th no to ra mt file robots.txt? Rt n gin, bn c th m
chng trnh Notepad hay bt c chng trnh son tho vn bn no, lu file vi
tn robots.txt l xong. Cc dng lnh trong file ny c cu trc nh sau:
User-agent: googlebot
Disallow: /cgi-bin/
Trong User-agent: l i din ca mt search engine, Googlebot l spider
ca Google. Trong v d ny, ch cc spider ca Google l c php index web
site. Disallow: l khng cho php thc hin iu g . v d trn l khng cho
php cc spider index th mc "cgi-bin" trong web site.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 30

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Mt v d na:
User-agent: googlebot
Disallow: /support
Tt c cc trang nm trong th mc support, hay support-desk s khng c
index.
Nu bn mun tt c cc search engine c th index web site ca bn, nhng khng
c index cc trang trong th mc "cgi-bin" th s dng lnh sau:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
Nhng iu nn trnh:
+ Khng s dng cc ch thch trong file robots.txt, n c th lm cho cc spider
ca search engine b lm ln. V d:
"Disallow: support # Don't index the support directory" might be misinterepreted
as "Disallow: support#Don't index the support directory".
+ Khng c khong trng u dng lnh, v d:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin/
+Khng thay i trt t ca cc dng lnh. V d:
Disallow: /support
User-agent: *
+ Khng s dng qu mt th mc trong dng lnh Disallow. V d:
User-agent: *
Disallow: /support /cgi-bin/ /images/
Cc search engine khng hiu nh dng trn, bn nn vit th ny:
User-agent: *
Disallow: /support
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /images/
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 31

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

+ Phi chc chn cc mnh , t s dng trong lnh l ng. V d, th mc ca


bn l "cgi-bin" (vit thng, khng vit hoa), nhng khi vo lnh, bn li vit l
"Cgi-Bin" th cc spider s khng hiu bn nh vit g.
+ Khng nn dng lnh Allow trong file robots.txt, bi v trong web site ca bn
chc chn s c mt s trang hoc mt s thnh phn bn khng mun b ngi
khc "nhm ng". nu bn s dng lnh Allow, tt c mi ngc ngch trong web
site ca bn s b index!
Cc ch dng robots.txt vi mt s m ngun th lun c plugin 301 redirect v
ri cn mt s m ngun khng c plugin h tr th cc bn ch :
- Tnh ton ton cc danh mc hoc bi vit no cn chn th phi chn
ngay khi a website ln google. Nu khng khi google index xong ton b bn
dng robots.txt chn cc th mc, bi vit th google s bo li 404 rt nhiu.
48) Thut ng Heading
Heading c cc th nh H1, H2H6, c dng nhn mnh ni dung v
nh tng cng kh nng SEO cho website. Trong , th H1 quan trng nht,
th hin ch chnh ca trang web.
9. nh hng SEO
Phn nh hng SEO, phn ny rt quan trng, gip bn xc nh c
mc lm vic, cng vic cn t ra ca c nhn mnh (hoc nhm lm vic) i
vi mt d n ca khch hng (mt d n SEO bt k). C 2 kiu nh hng:
1) nh hng chin lc.
nh hng chin lc l bn SEO ln top nhanh da vo key word c trong
tn min.
V d:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 32

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

u im:
Mc ch hon thnh nhanh chng hon thin hp ng, t b google pht.
Tnh ton thi gian hp l pht trin, hon thin ng ng. Cc backlink th
c tp trung vo mt trang.
Nhc im:
i vi cc website chin lc kiu ny d mt khch vo cc website chnh
(website c thng hiu ln) v y thng l site v tinh cp hai nhiu hn. Th
hai l, website s khng c thng hiu nhiu trn th trng. Nu b google pht
th hon ton mt ton website.
2) SEO tng th
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 33

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

SEO tng th l SEO cc bi vit hoc danh mc ca mt website ln top


ch khng da vo t kha ca tn min. Thng website SEO kiu ny l website
chnh thc ca cng ty .
V d:

u im:
SEO tng th mang n thng hiu cho cng ty nhiu hn. Nu b google pht v
vi phm mt thut ton no , c th lm li cng trn mt tn min .
Nhc im:
Vi cch ny kh hn, cn mt website c d liu bi vit ln. Khi lm theo
phng php ny, phi c chin lc xc nh SEO, phi xy dng nhiu h thng
khc nhau. Phi onpage rt nhiu v hp l cc danh mc, cc bi vit. Lun Lun
phi tnh ton hp l cc phn vi nhau.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 34

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

10. nh hng t kha.


Da vo s yu cu ca khch hang, bn c th nh hng t kha onpage
tp trung vo t kha . Nu t kha mang tnh cnh tranh cao v c thi gian
ngn, thc hin vi s lng t kha t th hy chn SEO chin lc.
V d vi cc t kha:
- Tour thai lan
- Du lich thai lan
- Tour thai lan gia re
.
Vi cc t kha c xoay quanh t kha in thoi Iphone th bn c th
chn SEO chin lc.
Nu nh khch hng yu cu qu nhiu t kha khc nhau m khng lin
quan trn mt trang th bn hy chn SEO tng th.
V d:
-

in thoi
Laptop
Ti vi
T lnh

.
Vi nhng th ny bn hy chn SEO danh mc (category) nh vy s
nhanh ln top hn.
Trng hp khc l khch hng yu cu bn SEO mt bi vit no ln top
th sao? Trng hp ny kh nht phi kt hp c phn SEO chin lc vi SEO
tng th mi lm c. Do vy ti xin php s nhc ti sau.
11. Chn tn min
Ci ny th thng cc bn ch l phn ny s l SEO chin lc s cn ch
SEO tng th s b qua bc ny. Bi v SEO tng th thng l cc web ly
lun tn cng ty. M tn cng ty th khng lp hoc cnh tranh tn ca cc c ban
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 35

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

on th, hoc cng ty no cho ln tn min ly tn cng ty s to ln thng hiu


m khng c tnh cnh tranh nhiu.
V d: Cng ty TNHH thc phm assdfgh th thng ngi ta s ly
http://assdfgh.com.vn (c th nh .com, .net) nh vy t kha assdfgh v cng
ty assdfgh s t cnh trang hn. Nhng m nu nh trang
http://assdfgh.com.vn/nuoc-uong-c2 th t kha nc ung c2 s c cnh tranh trn
th trng.
Vi SEO chin lc th bn hay chn tn min:
- Chn t kha trng vi tn min
V d: bn mun SEO t kha:
- Tour thai lan
- Du lich thai lan
- Tour thai lan gia re
Bn hy vo:
http://www.google.com/trends/
s c kt qu nh sau:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 36

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Sau ta vo:
https://adwords.google.com.vn/o/KeywordTool

Nh vy theo thng s trn th t kha: du lich thai lan s c tm kim


nhiu nht. C lng cnh tranh cng cao nht trong ba t kha m a ra v
d.
Nh vy, bn c th chn tn min tt nht l c cha cm t kha .
V d:
dulichthailan.com
dulichthailan.net
.
Tuy nhin cc tn min ngon nh vy kiu g cng b cc i nhanh tay
ly trc ht. Nhng bn c th ly nh sau:
Tourdulichthailan.com
.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 37

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

V mnh chn tn min:


Toptendulichthailan.com
y gi l bin th ha tn min v to ln s a dng ca tn min. C
nhiu bn ni: Nu mnh c c tn min ngon nh dienthoaiiphone.com, th
mnh c th chn nh: du-lich-thai-lan.com (i loi nh vy). ng khi bn chn
mt tn min ny th ny cng gi l ngon. Nhng phn tch k hn th tn min
ny khng ti u v khch hng. V thi quen ca ngi Vit v tt c con ngi
90% n 95% th gii l dng tn min ko c k t c bit nh (-) gia. Th
hai, s qung co truyn ming ca ngi dn Vit cng rt tt. Cho ln khi bn
t tn min nh vy, khi mnh c bi vit ca bn hay ni vi bn ca mnh ni
in thoi i phone chm com c ci in thoi r v p lm. Nh vy, phn tch
hnh vi th ngi ta s vo dulichthailan.com ch khng website ca bn.
Mt s ngi d khng thch t t kha vo tn min, m chi kiu t khc.
V d: tn min abc.com seo cc t kha m mnh ly v d trn.
Vi nh th ny vn c th seo c ln top c v d t kha: du lich campuchia

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 38

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Ch :
Vic chn t kha trong tn min ch l t to li th ring cho mnh SEO,
ch khng phi tt c. V SEO gm nhiu yu t khc na ch khng phi mt ci
ny.
Vi cc website mang tnh SEO quc t bn phi ti u ha t kha bng
google trends bng cch sau:
- Dng google key word tools nh gi t kha no cnh tranh v
gi ca ca t kha . Bn nn bit cht thng tin v th trng .
- Dng google strend trong phn: Trn ton th gii bn hy chn quc
gia bn SEO t kha check xu hng khch hng ti quc gia
.

12. Ti u ha website theo t kha. (onpage)


u tin cc bn hy ci t add on SEO quake mt cng c h tr check nhanh
hn onpage ca trang web v Offpage.
Nu bn cha bit ci t v s dng SEO quake th hy vo
- Hng dn ci t SEO quake: c phn hng dn c Ebook
- Hng dn s dng SEO quake : c phn hng dn c Ebook
Phn onpage mi ngi mt tng, mt cc lm. V phn cun ebook ny
s ni v phn chung nht. Phn c bn v chun nht c s dng bt k ni
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 39

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

u Vit Nam hay trn th trng quc t cng vy. Cc bn ch l Onpage l


t to li th cho mnh i vi i th v vi mt s t kha di t cnh tranh s
ln c top nhng khng phi 100% hon ton Onpage tt l ln top c.
Phn ti u ha website s chia ra lm hai phn:
- Phn chung:
Phn chung s ni v onpage ca seo chin lc v seo tng th lm nhng
g v pht trin nhng g.
- Phn ring:
Ni r tng phn thiu nhng ci g v cn lm nhng g ca tng phn.
a. Phn Chung:
Nhng kin thc cn cho onpage:
- Tc load website:
Tc d load website ca bn cng nhanh th google s check ci url nhanh
hn v s c cng im tt hn. Bn c th check ti: http://tools.pingdom.com
- URL :
URL ca trang ny cha c ti u ha. Th tht google c th ly t kha
ca bn t url; th hai khi bn gi ng dn trn cho khch hng th c th h s
ngh l ng dn virus cho ln s khng vo? Nht l bn qung b trn cc
phng tin mng x hi s gy hiu lm. Url phi ch t kha.
V d:
url c th gy hiu nhm l virus:
http://vn.news.yahoo.com/nh%E1%BB%AFng-thi%C3%AAn-th%E1%BA%A7nnh%E1%BB%8F-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-ho%C3%A0ng-gia093432106.html
Url thn thin v cha t kha SEO:
http://www.dongvanlanh.com/2013/05/huong-dan-onpage-chuan.html
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 40

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

T kha: huong dan onpage chuan

Cc bn ch phn ui ca url c google bi m ln iu l mt im


cng cho bn seo tt hn.
- Th title (tiu )
C t ch t kha cn SEO di hp l trong t 10 n 70 k t (tnh c
khong trng). Ti sao phi cn yu cu di t kha? Bi v bn t di nh
vy google s hin th ton b tiu ca bn nh sau:
Nu mnh chn:
T kha: dong van lanh
di: 13 k t
url: dongvanlanh.com
Tiu : ng Vn Lanh
Gi s l kt qu ca google:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 41

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Gi mnh s chn trang no khng ging tun th theo yu cu trn nh


sau
Nu bn lm t tiu qu di th google s khng hin th y trn
cng c tm ca mnh.
v d:
Mnh ly mt trang c tiu c di 75 k t.

V google s hin th trang nh th ny:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 42

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Nh vy s c phn b thiu v khng hin th y trn kt qu tm kim;


nh vy, khch hng s khng hiu c bn nh ni g trn tiu ca bn.
Th description: th m t c di t: 70 -> 160 l hp l nht. Nu bn dng t
qu th google s t index thm 1 on nh thm trong bi, nu di qu th google
t ct bt nh phn tiu . Nu ngn qu th google s t index thm trong phn
bi vit.
Bn hy xem

Google cho bit: Phn trch dn t trang s hin th y. L do chng ti


khng th hin th vn bn t trang web ca bn l v vn bn ty thuc vo truy
vn m ngi dng nhp

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 43

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Nh vy bn phi bao qut ton b t kha trong cn SEO c t kha ph


vi t kha chnh, c mt on m t hp dn nht cho khch hng. Nu
khng google s t ly trong trang web ra phn m khch hng tm kim. Trong
phn ny theo mnh t lp t kha trong y tm 2 n 3 ln, v di hp
trong khong trn l ok.
Th keywords: Phn ny google khng coi trng nhiu nh xa na, v
th ny b cc SEOer li dng nhi nht t kha qu nhiu. Nhng n c l mt
im cng trong vic SEO ca bn nhanh hn. Bn c th chn 5,6,7 t kha gm
t kha chnh v mt s t kha ph na.
Headings:
Th h1: th ny l th quan trng bn cn chn cng vi th tiu (title) mc
ch khng c s trng lp ni dung trn mt trang, v nhiu khi post bi s
qun chn th ny. Vi cc trang ch v danh mc th cn cch chn ny.
Th h2, h3: l tiu cc menu, c gi l fix cng lun khng cn quan tm
n cc th na.
Robots.txt
Ci ny thng th lm vi tt c web thng robot nh sau:
wordpress:
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Sitemap: http://domain/sitemap.xml
(Mo: bn hy n website no cng m ngun, nht l website i th lm SEO
tt g domain/robots.txt xong ri di my to mt file robots.txt xong dn vo
l xong. Ch : thay i sitemaps)
Site maps.
Link sitemaps: domain/sitemaps.xml

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 44

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

C th ty bin ty ngi nhng y l cu chc chun cho t 70% n 80%


website hin ti
Mc dch site maps gip cc cng c tm kim (google) c th index bi vit
nhanh hn v lp ch mc nhanh hn cho mt website mi. Lp site maps c bn
bn hy vo: www.xml-sitemaps.com
Wordpress: c plugin h tr to site maps l: Google XML Sitemaps
Blogger: bn ch cn view robots.txt c sitemaps .
Hng n to sitemaps trong wordpress:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 45

Hc lm SEO trong 3 ngy

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

www.dongvanlanh.com

Page 46

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

- 404 star to mc ch ca mnh cho ch auto redirect v ch mnh


khng quan tm ti link li na. cc bn c th check:
http://toptendulichthailan.com/jhdsgf
- plugin: Yoast Wordfess SEO
- Plugin t ng ti site maps: Google XML Sitemaps
Hng dn onpage:
WordPress SEO has auto-detected whether it needs to force rewrite the titles
for your pages, if you think it's wrong and you know what you're doing, you can
change the setting here.
Tc l bn xa phn category trong phn url:
http://domain.com/category/dong-van-lanh
s chuyn thnh:
http://doman.com/dong-van-lanh
Vi mc ny
I don't know why you'd want to use meta keywords, but if you want to,
check this box.
Th bn s dng cc th meta.
V chn Save.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 47

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Sang phn: Home


C cc phn:
Title template: l tiu trang ch
Meta description template: m t trang ch
Meta keywords template: t kha ca trang ch
Author metadata: tc gi (ci ny bn c th khng cn bng cch dont show)
Khi in y cc mc th hy ch l save v check bng SEO quake
xem cc mc ca bn in ng v c nh du tch cha.
Sau post types:
Phn ny v phn Taxnomies l phn nhn nht ca seo chin lc tc l cc bn
ch cn fix cng mi th y l post bi th l xong ch khng cn phi lm g
nhiu. Gii thch mt s gi tr:
%%date%%
%%title%%
%%sitename%%
%%sitedesc%%
%%excerpt%%
%%excerpt_only%%
%%tag%%
%%category%%
%%category_description%%
%%tag_description%%
%%term_description%%
%%term_title%%
%%pt_single%%
%%pt_plural%%
%%modified%%

Thay th vi ngy ca bi vit / trang


Thay th bng tiu ca bi vit / trang
Tn ca trang web
Khu hiu / m t ca trang web
Thay th bng cc bi / trang trch dn (hoc
t ng to ra nu n khng tn ti)
Excerpt_only%% Thay th bng cc bi / trang
trch dn (khng c t ng th h mi)
Thay th bng th / th hin ti
Thay th bng cc loi bi (du phy)
Thay th bng m t danh mc
Thay th bng cc m t th
Thay th bng cc m t hn
Thay th bng tn hn
Thay th bng cc loi bi nhn hiu duy nht
Thay th bng cc loi bi s nhiu nhn
Sa i thay th vi cc bi / trang thi gian
sa i

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 48

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Thay th bng cc bi / trang ID


Thay th bng cc bi / trang tc gi ca
%%name%%
'nicename'
Thay th bng userid cc bi / trang ca tc gi
%%userid%%
Thay th bng cm t tm kim hin ti
%%searchphrase%%
Thay th vi thi gian hin ti
%%currenttime%%
Thay th bng ngy hin ti
%%currentdate%%
Thay th bng ngy hin ti
%%currentday%%
Thay th bng thng hin ti
%%currentmonth%%
Thay th bng nm nay
%%currentyear%%
Thay th vi s trang hin ti (v d trang 2
%%page%%
ca 4)
Thay th vi tng s trang hin ti
%%pagetotal%%
Thay th vi s trang hin ti
%%pagenumber%%
Ch thch li ch thch
%%caption%%
Thay th vi cc bi vit tp trung t kha
%%focuskw%%
Thay th vi mt bi vit gi tr trng ty
%%cf_<custom-fieldchnh
name>%%
Thay th vi mt bi vit phn loi ty chnh,
%%ct_<custom-tax-name>%%
du phy.
%%ct_desc_<custom-taxThay th vi mt taxonomoies ty chnh m t
name>%%
Thng chn phn cch nh ngha trong
%%sep%%
wp_title ch ca bn () ca th.
Cn c cc tiu bi vit trng vi t kha cn SEO danh mc vi cc bi
vit cn nhiu ,bi v c s b tr t kha ln danh mc. V d nh trong hnh.
%%id%%

Bi vit b tr website l bi vit gip website phong ph v mu sc v ni


dung. Ci ny bn c th copy bt k ngun no hay trn bo mng ti Vit Nam
cng c. Ch website DCMA (o lut Bn quyn thin nin k k
thut s) cn copy.
Khi mnh ni cc bn copy, cc bn s ni Google s nh gi thp website ca
bn. ng, nhng n ch l mt phn! Cc bn th ngh rng ti sao bo mng
thng copy ca nhau vn sng bnh thng?
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 49

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

V d:

Th hai bn bit google c ngn ng Vit nh th no?


Google thnh cng vi cng c nhn din ging ni tm kim trn ngn
ng Vit Nam ,cho ln google hon tin gn nh c bn v phn ngn ng Vit.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 50

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Cho ln, cc bn ng ngh l ly bi vit v xong spin n ln thnh bi vit


ca mnh. Vi mnh copy th copy nh nguyn.
Bi vit cn SEO
u tn bn hy ng k bn quyn tc gi theo hng dn:
Bc 1: Cc bn hy ng nhp vo https://plus.google.com/?hl=vi v hy
ng nhp vo ti khon gmail ca mnh. Nu ai cha c ti khon gmail hy lp
mt ti khon.
Ch : Nu l website doanh nghip hay l website khch hng th bn hy
lp ring mt ti khon ring. Nu khng khi bn ngh hoc bn giao cng vic
cho mt ngi khc khi thay bn quyn ny s gy ra nhiu phin phc trnh hu
qu khn lng.
Bc 2: Sau khi ng nhp xong th s hin ra giao din nh sau:

Bn di chuyn chut vo ch trang ch nh hnh trn. S hin mt bng nh hnh


sau:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 51

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Bn
chn
tiu
s.
Bc 3: Sang giao din tiu s: Bn hy chn tab: Gii thiu nh hnh sau:

Xong bn cung cp y thng tin v ch nhn ca ti khon google.


Ch :
- Trong phn avarta s gip bn hin th hnh nh trong phn google tm kim
nhng ch hin c hnh mt ngi. Cn tt cc hnh khc s khng c hin th
trong phn tm kim. C th c mt s cng ty cho logo ln nhng google ang c
hon thin chc nng ny. Nu bn mun ln nhanh th hy hnh mt ngi vo
l c.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 52

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

- Trong phn lin kt: Bn hy chn lin kt website m bn ang qun l vo


trong .
Bc 4: Bn hy chn m code sau:
<a href=[profile_url]?rel=author>ng Vn Lanh</a>
Hoc:
<link rel=author href=[profile url]/>
Trong
profile_url: l url ca ti khon google + bn va cu hnh
Bc 5: Bn hy chn mt trong hai on m kia vo website ca bn. a
s s chn vo bi ca bn.
Bc 6: Check bn quyn
website www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
Xong sau bn vit mt bi vi kin thc ca mnh vi sn phm dch v .
Tip bn onpage bi nh phn trn:
Ch :
Trong wordpess th c phn lm ring cho vic :
Bn vo bi vit mi v ko xung di cng s thy:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 53

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Sau bn onpage ni dung:


Ni dung: Vi bi c hn 800 k t tt. Vi mt trang cc bn ch vit
hn 300 400 k t l c. Khng ln ngn qu v nh th google nh gi rt
thp. Khi vit cc bn ch vic.
Vi bi bn dng SEO th cc t kha ln quan n t kha th hy bi
m, In nghing, gch chn mc nh to n tng t kha quan trng ln trn bi
vit ca mnh.
V d:

Cc cc bn ch : Vi cc website phim v website game cc bn hy vit thm


phn m t phn text c t ng tng lp t kha cho tn phim hoc tn game
ca bn. Bi v vi video google s khng hiu ni dung video l g m google ch
da vo ting ca video phn tch s trng lp thi v site game cng vy.
Nh vy phn onpage hon thnh.
b. SEO Offpage
SEO Offpage s chia ra lm hai phn
- Offpage ni b
- Offpage ngoi trang
Backlink l:
Kt cu:
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 54

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

N l mt text (k t) gm t kha v n trong t t t kha l mt ci link.


Vi google th quy nh l thay v bn coppy link s c thu gn vo vo trong
mt on text vn bng mch lc hn.
2. Cu trc:
Mi mt ngi theo mt quan im ring nhng vi mnh n gin cu trc l nh
sau:
<a href="http://www.dongvanlanh.com" title="dong van lanh">dong van
lanh</a>
Hoc <a href="http://www.dongvanlanh.com">dong van lanh</a>
C nhiu bn hi ci link th 2 c tt khng? Ci ny mnh m bo bnh
thng,v google load ko c th title th s n on text hin th.
C nhiu bn d chi link th ny:
<a href="http://www.dongvanlanh.com" title="dong van lanh">Ti y</a>
Ch :
Trong link s c th rel="nofollow" v d:
<a target="_blank" href="http://www.dongvanlanh.com" title="dong van lanh"
rel="nofollow">ng Vn Lanh</a>
Th ny mc ch l chn robot ca google tm n website. Tc l vi nhng cch
link ny th tt cho SEO khi c khch hng click vo link v chuyn sang website
ca bn. Cn khng th n v hiu vi website ca bn.
Th rel= dofollow
Ngc vi th rofollow n cho robot ca google tm n website ca bn v
tt hn na c khch hng click t link xem website ca bn. Vi cc link trn
khng th rel="nofollow" th n s mc nh l dofollow.
Ci ny cng c tnh l tt cho SEO, v google s load trong th a trc
xong mi ra ngoi. Th 2, th title ( tiu ) c nh danh th t kha ti y
ch l ci gi hin th thi ch khng nh hng.
Offpage ni b tc l bn lin kt cc backlink ni b vi nhau tnh gii
thiu hoc vit th bn nn chn ng dn chuyn hng, ng dn gii thch ....
v trang bn ang SEO mc ch l tng uy tn v thng tin ti trang bn ang
SEO v d:
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 55

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Ch phn SEO trang web khng cn backlink:


Bc 1:
Bn ch cn vit mt bi vit nh phi ca chnh bn, khng c copy hoc ly t
u.
V bn hy onpage ni dung nh trn ni.
Bc 2:
Website ca bn phi c xc nhn bn quyn tc gi ca google. c trn.
Bc 3: Bn copy ton bi sang mt s din n ln gi l qun co bi vit,
nhng khng chn lin kt v.
V mnh copy bi trn:
http://forum.idichvuseo.com/threads/huong-dan-onpage-chuan.19522/
V gi kt qu trn Google:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 56

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Gi mnh xin ni qua v thut ton ny.


u tin google ra thut ton bn quyn ngi tc gi l chng copy bi v
bi copy vn ln top nhanh hn bi chnh thc. Cho ln vi tt c cc bi copy u
phi ng sau bi c vit. Nh vy nu bn xc nhn quyn tc gi bi ca
bn v bn copy sang cc din n hoc cc website ln hn. Nh vy, trang ca
bn s c index v c nhiu lt xem, bi copy ca bn s ln top. Nhng do
bi vit ca bn c bn quyt tc gi, ln trang web ca bn s c ln trc v
trang web bn copy s phi ng sau.
Nhng vi mt s website (thng l website chin lc) khi SEO b cc
thut ton panda, penguin pht hoc thay i tn min mi th cc bn thng
b tn min c v thm lun tn min mi. Cc bn hy nh rng iu l sai
quy tc v nh vy tt c cc trang web ca bn s khng bao gi ln top na.
Bc lm nh sau: Bn hy g b lin kt link trong phn google plus. Trc xong
mi c thm tn min. Ti sao phi lm vy? V tt c bi vit ca tn min c
c ng k bn quyn tc gi vi google. Nu bn khng ngt kt ni th gi
s tn min c c bi top 1 th trang web c tn min mi th ch top 2 nu bi
tn min c top n th bi vit tn min mi top n+1. Cho ln khi tn min c
b mt bi vit sau 1 thi gian google bo li v vn lu trn cache nh tt t
kha ton b tn min c th tn min mi s rt rt rt lu ln c.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 57

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Offpage ngoi trang l bn i kim backlink gii thiu, backlink qung co


hay oi loi g mnh gi tt backlink
Nhng cch kim backlink hin ti by gi:
- Vit bi vit marketing v chn backlink vo bi vit mc ch chuyn
hng ngi dng v d:
Link:
http://www.thegioiseo.com/diendan/showthread.php/114438-Huong-danOnpage-chuan/

u im ca phng php ny l thu ht rt nhiu khch hng n website ca bn


v c backlink tt.
Nhc im l s lng backlink t v kim kh, v nhiu din n ln s cm
khng cho chn backlink.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 58

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

- Chn link vo ch k ca ti khon trong din n


u im: Phng php ny d v pht trin c.
Nhc im: Nhiu din n khng cho chn link vo ch k v d gy google
nh gi link km cht lng.
- Trao i backlink
V d:

Cch thc trao i l bn chn mt backlink ca mnh vo foodter website


ca bn, th mnh s chn mt backlink ca bn vo foodter ca mnh.
u im: Lm gia tng backlink rt nhanh v cch t ny l full website tt c bi
vit, danh mc u c backlink ca bn. C nhiu link cht lng.
Nhc im: Backlink gia tng nhanh cho ln yu website ca bn yu s b
google pht. Nu bn khng tinh s t c backlink yu.
Cc cch trao i backlink ang thnh hnh hin nay:
Ch : cc website phi c ch tng ng nhau hoc ging nhau vi website
chnh.
Trao i qua li

u im: C hiu lc tc thi hoc gia tng nhanh backlink, gip bn ln top
nhanh hn. Vi cc trang web c PR ri th bn khng cn phi i chu k
khong 03 thng update m bn s c hng li lun t PR c. Kim tra
c s website bn trao i. Lun qun l c website trao i vi bn.

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 59

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Nhc im: Bn khng c bi marketing qung b sn phm. S lng out t


website ca bn nhiu. D b spam nu bn khng lm k ni dung.
Trao i cho:

u im: C hiu lc tc thi hoc gia tng nhanh backlink, gip bn ln top
nhanh hn. Vi cc trang web c PR ri th bn khng cn phi i chu k
khong 03 thng update m bn s c hng li lun t PR c. Kim tra
c s website bn trao i. Link out thp.
Nhc im: Bn khng c bi marketing qung b sn phm. D b spam nu
bn khng lm k ni dung. Kh qun l website ang trao i backlink vi bn.
Cch 3: H thng website:
Vi h thng site ny bn c th lm bng blogger, google site, wordpress.com
nu bn c iu kin th hy xy dng website ring lm site v tinh.
Dng hnh sao:

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 60

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

u im: C hiu lc tc thi hoc gia tng nhanh backlink, gip bn ln top
nhanh hn. Qun l cc trang web n gin hn.
Nhc im: Kinh ph nhiu, cc website v tinh s c t c tng PR,
backlink tuy nhiu nhng PR ca website thp khng c ln t tnh cnh tranh.
Ch : cc website phi c ch tng ng nhau hoc ging nhau vi website
chnh

Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 61

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Dng hnh sao lin kt

u im: C hiu lc tc thi hoc gia tng nhanh backlink, gip bn ln top
nhanh hn. Qun l cc trang web n gin hn. Backlink v n nh v cht
lng hn
Nhc im: Kinh ph nhiu.
Dng hnh thp:

u im: Lng backlink bo m v Pr cao, site cp 2 c th kinh doanh v


nhiu t kha ln top. Qun l website hn. D nh vo th trng cnh tranh.
Phn b c nhiu bi vit v nhiu khu bc kim bi hn.
Nhc im: Lng backlink m bo Pr cao nhng s t. (Nhiu lc nhiu nh
cht cht lng). Phn vng chia khong kh. Tn kinh ph.
Ch : Bn hy site cp 2 phi c ch trng vi site cp 1 l 50 -> 70% site cp
3 trng ch vi cp 2 l 30 n 60% nh vy n site cp n.
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 62

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

Ch :
- Dng hnh sao lin kt: Cc bn ln lin kt vi nhng website v tinh
cng. Tc l website v tinh c lng truy cp ng u. Khng ln xy
dng website v tinh mi dng phng php ny s b nh gi thp backlink ca
cc bn. Nu cc website lm dch v th hy trao i backlink l thch hp nht
nu mun nhanh. y thng l chin lc ngn hn nh nhanh thng nhanh v
cht cng nhanh.
- Dng hnh thp: Th dng ny thng lu hn, vng bn hn v site cp 2 kiu
cng c cc t kha nht nh ln top v c s truy cp nht nh t cc t kha
i. Nu bn l mt SEOer mi vo ngh hy th vi t xy dng hnh thp ca
mnh ca mnh vi s chin lc nht nh. y l chin lc di hn gip bn tr
vng lu hn khng c s thay i no khin bn bn tm nhiu.
Cc cng c check backlink ngoi:
- Alexa: www.alexa.com vi website ny bn c check nhng backlink
no tt nht ch mt website n ch ly mt backlink m thi:

- Ahrefs.com: www.ahrefs.com cng c ny gip bn check c


backlink tc thi. Tng s backlink v website ca bn. Cc bn ch
1 ngy check ci ny ny mt ln kim sot s tng gim backlink v
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 63

Hc lm SEO trong 3 ngy

www.dongvanlanh.com

website nu khng nu tng t bin hoc gim t bin ca website


trnh b google pht.
- Google webmasters tools:

Ci ny th thng ti th 3 hng tun google index mt ln.


Cc hnh thc google pht:
- Pht cnh co t tt c t kha ca trang web ca bn s b tt rt
nhanh nhng trong khong 2 hoc 3 thng bn c th ln li.
- Pht mc cao hn th trang khng cn trn cng c tm kim
nhng cc trang khc vn cn. Ci ny th thng vi nhng trang
web qu . Dng tools chi hi qu.
- Pht ton trang website khng c google index v xut hin trn
cng c tm kim.
Cun ebook xin kt chc y. Chc cc bn thnh cng!!!
Tc gi: Lanh ng www.facebook.com/dongvanlanh

Page 64

You might also like