UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”

Facultatea de Ştiinţe Politice. Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate Masterat: Relaţii internaţionale. Sisteme de Securitate

EUROPA CONTEMPORANA IN SISTEMUL RELATIILOR INTERNATIONALE

RAZBOIUL RECE.

Întocmit: ILISAN OANA- MARIA An I – P.S.R.I.

SIBIU - 2009

CUPRINS
I. Războiul rece sau lumea între o pace ratată şi un razboi nedeclarat (1945-1990) I.1. Terminologie I. 2. Cadrul general. Perspectiva asupra războiului rece. Analiză descriptivă. Periodizare. I. 2. 1. Primul război rece 1945- 1953 I. 2. 2. Către marginea prapastiei şi înapoi: 1953- 1969 I. 2. 3. Destinderea 1969- 1979 I. 2. 4. Al doilea război rece: 1979-1985. Evoluţia războiului rece în timpul lui Ronald Reagan II. U.S.A versus U.R.S.S. – Reagan versus Gorbaciov II.1. Două mari personalităţi politice: Ronald Reagan şi Mihail Sergheevici Gorbaciov II.1.1. Mihail Gorbaciov II.1.2. Ronald Reagan II.2. Politica summit-urilor II.2.1. Geneva II.2.2. Reykjavik 19-21 noiembrie 1985 10-12 octombrie 1986

II.2.3. Washington - 10 decembrie 1987
III.

Efectele summit-urilor Reagan-Gorbaciov III. 1. Sfârşitul războiului rece IV.1.1. Criza comunismului în U.R.S.S. Eşecul reformelor gorbacioviste. IV.1.2. Prăbuşirea U.R.S.S.-ului

I. RĂZBOIUL RECE SAU LUMEA ÎNTRE O PACE RATATĂ ŞI UN RAZBOI NEDECLARAT (1945-1990) I.1. Terminologie Atunci când un conflict între marile puteri se încheie, într-un grad mai mare ori mai mic printr-un compromis, de regulă, el este urmat de o altă confruntare. Aşa s-a întâmplat şi la finele celui de-al doilea război mondial, despre care istoricul italian Calvocoressi spunea că a avut drept cea mai remarcabilă consecinţă a sa „războiul rece"1. Iată deci un termen nou apărut pentru a caracteriza o stare paradoxală a relaţiilor internaţionale din a doua jumătate a secolului XX, respectiv cei 45 de ani în care omenirea s-a aflat „între o pace ratată şi un război nedeclarat"2, pentru a relua expresia folosită de profesorul Ioan Ciupercă. Paternitatea pentru folosirea termenului de război rece, imediat după încheierea conflictului mondial, revine jurnalistului şi publicistului american Walter Lippman (18891974). Absolvent al prestigioasei universităţi Harvard, autor a 26 de volume, recompensat cu două premii Pulitzer, Lippman a apelat la sintagma război rece încă din 1946. Ulterior, la 16 aprilie 1947, consilierul pe probleme financiare al preşedintelui Franklin D. Roosevelt, Bernard Mannes Baruch, caracteriza starea relaţiilor internaţionale, cu prilejul unui discurs rostit la Columbia, statul Carolina de Nord, drept război rece. Aşadar, nu este vorba despre un conflict propriu-zis, clasic, ci, mai degrabă, despre o expresie diplomatică şi strategică, dacă iam da dreptate politologului francez Jean François Revel. Totodată, Thomas Parish în “Enciclopedia razboiului rece” , defineşte războiul rece ca fiind „termenul general pentru conflictul politic, ideologic, strategic şi militar de după 1945 dintre aliaţii occidentali — conduşi de Statele Unite — pe de o parte, şi Uniunea Sovietică şi alte ţări comuniste, pe de altă parte.În realitate, însă, expresia are o istorie lungă deşi puţin cunoscută, datând din secolul al XIV-lea, când prinţul Juan Manuel, regentul Castiliei şi Leonului, a aplicat-o luptei dintre creştinii spanioli şi mauri. Prinţul voia să spună că, spre deosebire de războaiele „fierbinţi" sau declarate oficial, „războiul rece" începe fără o declaraţie de război şi se încheie fără un tratat de pace”3.
Calvocoressi, Peter, Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial si configurarea Europei postbelice,Editura Polirom, Iaşi, 2000. 2 Ciupercă, Ion, Totalitarismul, fenomen al secolului XX, Editura Conquest, Iaşi, 1995. 3 Thomas Parish, Enciclopedia razboiului rece, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2002.
1

I. 2. Cadrul general. Perspectiva asupra războiului rece. Analiză descriptivă. Periodizare. Acest fenomen ciudat al secolului XX, în care un conflict începe fără o declaraţie de război şi se încheie fără semnarea unui tratat de pace, îşi are originea în ciudăţeniile celui de-al doilea război mondial. Războiul Rece (1947-1991) a fost o confruntare deschisă, nonmilitară (deşi a cauzat cursa înarmării) şi limitată, care s-a dezvoltat după Al Doilea Război Mondial între două grupuri de state care aveau ideologii şi sisteme politice diametral opuse. Într-un grup se aflau:
-

URSS şi aliaţii ei, cărora li se mai spunea şi Blocul oriental sau răsăritean, celălalt grup cuprindea SUA şi aliaţii lor, numiţi şi Blocul occidental sau apusean. NATO (North Atlantic Treaty Organization, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord) şi Pactul de la Varşovia. capitalism şi socialism. democraţiile liberale occidentale (aşa-numita "lume liberă," "societatea deschisă") şi regimurile comuniste totalitare (aşa-numita "societatea închisă"). serviciile occidentale de "intelligence" (în primul rînd cele americane, CIA, NSA, dar şi cele britanice, germane, franceze, italiene, etc.) şi serviciile de poliţie politică ale regimurilor totalitare comuniste (în primul rînd, KGB, dar şi Securitate, STASI, etc.)

-

La nivel militar-politic a fost o confruntare între: -

La nivel economic, a fost o confruntare între:

La nivel ideologico-politic a fost o confruntare între

Din punctul de vedere al serviciilor secrete, a fost o confruntare între: -

"Războiul rece" a dominat politica externă a SUA şi a URSS încă din 1947, când s-a folosit pentru prima oară termenul, şi până la colapsul Uniunii Sovietice din 1991. Din punct

de vedere al mijloacelor utilizate, Războiul Rece a fost o luptă în care s-au utilizat presiunea economică, ajutorul selectiv, manevrele diplomatice, propaganda, asasinatul, operaţiunile militare de intensitate mică şi iminentul război pe scară mare. Războiul Rece s-a încheiat o dată cu prăbuşirea regimurilor comuniste sovietice şi a URSS, supraputerea care s-a confruntat cu SUA, iar lumea care a rămas este dominată de o singură supraputere (condiţie descrisă de specialiştii în politică internaţională drept hegemonie globală a SUA într-o lume care este unipolară, chiar dacă unii specialişti partizani şi, în general, antiamericani o numesc multipolară). „Limitele umanului”4 (Goethe), ca şi cele ale puterii au devenit evidente: După sfârşitul celui de-al doilea război mondial umanitatea a trăit în umbra presantă a unui al treilea război mondial între cele două Superputeri mondiale (SUA -Uniunea Sovietică), cu mijloace de luptă atomice. Sub presiunea ameninţării nucleare, cele două Superputeri au încercat să evite confruntările războinice directe, însă chiar şi fără un al treilea război mondial, umanitatea este presată de alte două complexe generatoare de pericole - tensiunile Nord-Sud şi distrugerea mediului înconjurător. Ca o desăvârşire a evoluţiilor istorice, cele două Puteri Mondiale au atins un nou echilibru de forţe global. Prin structurile lor ele au fost, respectiv sunt variante de mari dimensiuni ale tipurilor istorice de Mari Puteri - Uniunea Sovietică, ca putere continentală (Asiria, Sparta), SUA, ca putere maritimă (Cartagina, Atena, Veneţia); Uniunea Sovietică a fost din punct de vedere teritorial moştenitoarea parţială a celui mai mare imperiu continental al istoriei, Imperiul mongol şi a prestigiosului Bizanţ; în timp ce SUA este moştenitoarea şi continuatoarea celui mai mare imperiu maritim din istorie, cel britanic. Ca toate structurile imperiale de putere, Puterile Mondiale au reprezentat şi structuri de ordine rivale: „Pax Americana”5 contra „Pax Sovietica”6. Ambele vor cunoaşte o creştere de putere după 1945, rămânând singurele Puteri Mondiale şi angajându-se în Războiul rece, conceput ca „o competiţie a stemelor”7. Originea războiului rece trebuie căutată încă de la victoria revoluţiei bolşevice şi apariţia statului sovietic şi de la divizarea marilor puteri pe criterii ideologice bine delimitate.
4 5

Geiss, Imanuel, Istoria lumii din preistorie pana in anul 2000 , Editura ALL EDUCATIONAL, 2002,2003 Idem 6 Idem 7 Idem

S-a adăugat politica agresivă a Kremlinului în anii celui de-al doilea război mondial, concretizată în câteva acţiuni semnificative, în care regulile după care funcţionează democraţiile veritabile au fost brutal încălcate. Avem aici în vedere pactul RibbentropMolotov8 şi protocolul adiţional secret din 23 august 1939, invadarea Poloniei, la 17 septembrie9, şi a Finlandei, la 30 noiembrie 193910. Anexarea statelor baltice Estonia, Letonia şi Lituania, în iunie 194011, a Basarabiei şi a nordului Bucovinei, luna următoare. Astfel, deşi sursele războiului rece au inclus şi elemente culturale şi ideologice, el se va manifesta ca o luptă pentru supremaţie între Uniunea Sovietică şi Statele Unite. De notat că, potrivit lui Calvocoressi, cei doi protagonişti se temeau unul de celălalt şi, în plus, pe parcursul disputei au făcut şi calcule greşite. Vorbind despre cursa declanşată între cele două superputeri, după 1945, trebuie să facem câteva observaţii, în primul rând, disputa americano-sovietică avea Europa în primplan, dar conflictele armate s-au desfăşurat în afara bătrânului continent. În acelaşi timp, rivalitatea dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică a fost utilizată pentru ocultarea şi rezolvarea unor grave probleme interne de care s-au lovit cele două state. O caracteristică a confruntării, care a preocupat umanitatea, a fost dimensiunea sa nucleară, ce a activat spectrul unei posibile catastrofe planetare. La 25 septembrie 1949, agenţia T.A.S.S.12 anunţa detonarea primei bombe atomice sovietice, punând capăt exclusivităţii americane în acest domeniu. Ulterior, China, India, Marea Britanie, Franţa şi alte state vor contribui la lărgirea clubului nuclear, implicând creşterea exponenţială a riscului.
8

cunoscut şi ca Pactul Stalin-Hitler, a fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică şi Germania nazistă, semnat la Moscova în ziua de 23 august 1939 de către Viaceslav Molotov, ministru de externe al Uniunii Sovietice şi Joachim von Ribbentrop, ministrul de externe al celui de-al Treilea Reich în prezenţa lui Iosif Vissarionovici Stalin. 9 Pe 17 septembrie 1939, Armata Roşie sovietică a atacat regiunile răsăritene ale Poloniei în cooperare cu Germania. Sovieticii ocupau zonele convenite în anexa secretă a Pactului Molotov-Ribbentrop, care împărţea Europa Răsăriteană între sferele de influenţă sovietică şi nazistă. 10 Războiul de iarnă (cunoscut şi ca Războiul sovieto-finlandez sau Războiul ruso-finlandez) a izbucnit în momentul în care Uniunea Sovietică a atacat Finlanda pe 30 noiembrie 1939, trei luni după izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Drept consecinţă, Uniunea Sovietică a fost exclusă din Liga Naţiunilor pe 14 decembrie. Iosif Vissarionovici Stalin, conducătorul statului sovietic, se aşteptase să cucerească întreaga ţară până la sfârşitul anului, dar rezistenţa finlandeză a zădărnicit toate planurile sovieticilor, deşi aceştia din urmă îşi depăşeau inamicii în proporţie de 3 la 1. Finlanda a rezistat până în martie 1940, când ţara a fost obligată să semneze un tratat de pace prin care ceda agresorului sovietic aproximativ 10% din teritoriul naţional şi cam 20% din capacităţile sale industriale. 11 Ocuparea statelor baltice se referă la perioada în care Estonia, Letonia, Lituania au suferit regimul ocupaţiei străine, din partea Uniunii Sovietice. 12 „Agenţia Telegrafică din Petrograd” (TASS, azi ITAR–TASS )

Dar, deşi asistăm la o cursă a înarmărilor fără precedent, subliniem să administraţia Statelor Unite era conştientă de faptul că victoria poate fi obţinută fără utilizarea directă a forţei împotriva Uniunii Sovietice. Un raport al Consiliului Naţional de Securitate, din 14 septembrie 1948 privind atitudinea politică a Washingtonului faţă de ţările din Europa de Est, satelite ale Kremlinului, preciza: „Obiectivul nostru principal faţă de ţările satelite trebuie să fie reducerea treptată şi, eventual, eliminarea totală a preponderenţei puterii sovietice în Răsăritul Europei, fără a recurge la război. Noi trebuie să încurajăm neconformiştii din rândurile membrilor partidului comunist, regimurile nestaliniste, ca prim pas, chiar dacă ele sunt comuniste. Un atac masiv contra doctrinei socialiste, în ţările satelite privind naţionalismul comunist şi utilizarea maximă a puterii noastre economice în vederea acestor schimbări." 13 Un alt termen devenit clasic pentru războiul rece este, ”cortina de fier”14. Paradoxal, el a fost utilizat mai întâi de ministrul nazist al propagandei Joseph Goebbles. Într-un articol publicat în Das Reich, la 25 februarie 1945, acesta profeţea că dacă Germania va capitula se va lăsa imediat o cortină de fier. Imediat după încheierea războiului în Europa, la 12 mai, Winston Churchill îi telegrafia noului preşedinte american Truman pentru a comenta comportamentul sovieticilor în Germania, apreciind că „a fost trasă o cortină de fier în faţa Aliaţilor”. Fără îndoială însă că termenul a devenit clasic abia după discursul istoric rostit de Winston Churchill la Westminster College, din Fulton, statul Missouri, la 5 martie 1946: „De la Stettin din Marea Baltică, până la Trieste, în Marea Adriatică, o cortină de fier a căzut peste întregul continent, în spatele ei se află capitalele vechilor state din centrul şi estul Europei: Varşovia, Berlin, Praga. Budapesta. Belgrad, Bucureşti şi Sofia. Toate aceste faimoase capitale şi populaţia acestor ţări zac acum sub zona de influenţă sovietică, şi toate, sub o formă sau alta, sunt nu numai sub influenţa sovietică, dar şi strict controlate de Moscova. Partidele comuniste, inexistente în aceste ţări din Răsăritul Europei, au fost
13

Gheorghe, Onişoru Istoria contemporană universală după 1945, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 1995 14 Termenul de "cortină de fier" fusese folosit încă din 1819 cu sensul de "barieră impenetrabilă", iar din 1920 a început să fie asociat cu limita vestică a sferei de influenţă a Uniunii Sovietice. În timpul celui de-al doilea război mondial, sintagma a fost utilizată ocazional de către ministrul german al propagandei Joseph Goebbels şi contele Lutz Schwerin von Krosigk.

promovate partide conducătoare şi urmăresc peste tot să obţină un control absolut."15 Apoi adaugă următoarele: „Eu nu cred că Rusia doreşte războiul. Ceea ce doreşte sînt roadele războiului şi-o expansiune nelimitată a puterii şi a doctrinei sale. Ceea ce mai trebuie să examinăm astăzi aici, atît cît mai este timp, este modul de a împiedica războiul pentru totdeauna şi de a stabili în toate ţările, cît mai rapid posibil, premisele libertăţii şi ale democraţiei."16 Bineînţeles, luarea de poziţie a lui Churchill, deşi el nu mai conducea guvernul britanic la acea dată a stârnit replica violentă a lui Stalin. La 14 martie, Pravda îl ataca pe Churchill, comparându-1 cu Adolf Hitler, fapt ce denotă gradul de nemulţumire a Kremlinului. La începutul lui 1946, factorii de decizie de la Casa Albă erau la curent cu toate abuzurile sovieticilor, cu atât mai mult, cu cât, la 22 februarie George Kennan, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Moscova, expedia la Washington o analiză în cinci capitole a concepţiilor şi acţiunilor Uniunii Sovietice. Documentul, intrat în istorie drept telegrama cea lungă (8.000 de cuvinte), denunţa politica externă rusească, pe care o considera drept o ameninţare pe termen lung la adresa civilizaţiei occidentale. Se pare că, şi sub efectul analizei pertinente a lui Kennan, un excelent cunoscător al realităţilor sovietice, s-au produs reorientarea şi radicalizarea politicii externe americane faţă de Moscova. Încă de la 28 februarie 1946, vorbind la Overseas Press Club, secretarul de stat James Bymes avea să anunţe acest lucru, confirmat şi de documentele de arhivă. Astfel, la 14 aprilie, un raport al Consiliului Naţional de Securitate trecea în revistă căile de acţiune împotriva comunismului, distingând patru posibilităţi: a. Continuarea măsurilor în curs, cu proiectele de programe actuale sau actualizate pentru a pune în practică aceste măsuri; b. c. d. izolarea; războiul: o consolidare mai rapidă a puterii politice, economice şi militare a

lumii libere mai accelerată decât la punctul a, cu scopul de a atinge, dacă e posibil, o stare tolerabilă de ordine între state. Tocmai în vederea consolidării lumii libere, Statele Unite au iniţiat programul de
15

Gheorghe, Onişoru Istoria contemporană universală după 1945, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 1995 16 Berstein, Serge şi Milza Pierre, Istoria Europei Vol. V, Institutul European, 1998

reconstrucţie a Europei, cunoscut sub numele de Planul Marshall17. Era prevăzut un ajutor financiar distribuit prin intermediul Administraţiei Cooperării Economice, condusă de Paul G. Hoffman. Cele 13 miliarde de dolari erau distribuite către Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia. Luxemburg, Marea Britanic, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia şi Germania de Vest, fiind dirijate în special pentru refacerea industriei şi agriculturii. Planul a devenit public la 12 martie 1947, o dată cu discursul rostit de Truman în faţa Congresului. Totodată, momentul marchează debutul doctrinei Truman18, bazată pe realitatea că lumea era împărţită în două tabere, democraţii şi opresorii. Concret, preşedintele cerea un ajutor imediat de 400 milioane dolari pentru Grecia şi Turcia, planul fiind votat la l mai. Aplicarea programului în Europa a avut efecte economice deosebite, înregistrându-se creşteri între 15 şi 25% în statele care au beneficiat de prevederile sale. Uniunea Sovietică, secondată de sateliţii ei, a respins însă participarea la Planul Marshall, singurul moment de suspans, de scurtă durată însă, oferindu-1 doar Cehoslovacia. Periodizarea războiului rece rămâne încă o temă de dezbatere pentru specialişti, existând mai multe opinii. Vom apela totuşi, din motive didactice, la o astfel de separare pe etape a celor 45 de ani, cu precizarea că limitele lor sunt mobile şi că alte opţiuni pot fi luate în calcul.

I. 2. 1. Primul război rece 1945- 1953 O primă etapă, numită de unii cercetători ai primului război rece, începută încă înainte de semnarea tratatului de la Paris, durează până la moartea lui Stalin, deci între 1945 şi 1953.
17

Planul Marshall (en : The Marshall Plan), cunoscut oficial ca European Recovery Program (ERP), a fost primul plan de reconstrucţie conceput de Statele Unite ale Americii şi destinat aliaţilor europeni din al doilea război mondial. Pe 5 iunie 1947 într-un discurs rostit în Aula Universităţii Harvard, secretarul de stat George Marshall anunţă lansarea unui vast program de asistenţă economică destinat refacerii economiilor europene cu scopul de a stăvili extinderea comunismului, fenomen pe care el îl considera legat de problemele economice. 18 Parte definitorie a răspunsului SUA la politica agresivă a Uniunii Sovietice după încheierea WWII; În esenţă, se exprima prin ideea containment-ului - îndigiuirii (blocării) expansiunii comunismului; S-a materializat, iniţial (începand cu 22 mai 1947), prin ajutorul militar acordat Greciei şi Turciei; S-a materializat în alte importante iniţiative: Planul Marshall; sistemul global de baze militare americane; constituirea NATO, a altor organizaţii regionale şi a unor prteneriate strategice; Intervenţiile din Coreea si Vietnam, podul aerian către Berlin, manevrele REFORGER etc., sunt expresii ale acestei doctrine (strategii).

A fost o perioadă în care conflictul a izbucnit chiar dacă nu declarat, între superputeri, numeroase dispute armate fiind consemnate pe mai multe continente, în paralel cu primele măsuri legate de aplicarea doctrinei Truman. Pentru a aminti doar câteva exemple, ne vom referi la primul război din Indochina, la 19 decembrie 1946, forţele franceze fiind atacate la Tonkin de comuniştii viet-minh, la blocada Berlinului şi la războiul din Coreea19. Cursa atomică a cunoscut, la rândul ei, o derulare spectaculoasă. La 25 septembrie 1949, agenţia T.A.S.S. anunţa oficial că Uniunea Sovietică a detonat prima bombă atomică de producţie proprie, punând astfel capăt monopolului american, în privinţa pasului următor, bomba cu hidrogen, deşi americanii au reuşit primul experiment în Insulele Marshall la l noiembrie 1952, după numai câteva luni, la 8 august 1953, Moscova anunţa o realizare similară. Se ajunsese, practic, în situaţia ca ambele superputeri să fie capabile să declanşeze un conflict nuclear cu efecte catastrofale asupra planetei. În aceşti primi ani, un eveniment precum criza Berlinului avea să traseze limitele de demarcaţie dintre cele două blocuri în Europa, dar, în acelaşi timp, el elimina posibilitatea conflictelor militare pe bătrânul continent. Altele erau datele problemei în Asia, în Coreea, de exemplu, apelându-se la războiul clasic, momentul fiind considerat pe drept cuvânt crucial. Primul război rece s-a încheiat o dată cu moartea lui Stalin, în martie 1953, dublată de decizia luată de preşedintele american Dwight Eisenhower de a face pace în Coreea ( 1953) şi Vietman ( 1954). I. 2. 2. Către marginea prăpăstiei şi înapoi: 1953- 1969 Perioada de după moartea lui Stalin se prezintă sub forma unei etape complicate şi sinuoase, care a durat între 1953 şi 1969. Evenimentele s-au succedat cu repeziciune, de multe ori în contradicţie cu cursul aparent firesc. Au existat momente de relaxare precum „spiritul Genevei"20 sau cel de la Camp David, generate de negocierile din 1959, după cum totul a alternat cu o politică sovietică riscantă ori cu una pe „marginea prăpastiei" a altor mari puteri. În această perioadă, Washingtonul şi-a consolidat poziţia în Orientul Mijlociu. Congresul va adopta o declaraţie potrivit căreia Orientul Mijlociu reprezintă regiune de interes
19 20

Jenkins, Philip O istorie a Statelor Unite, Editura Artemis, Bucureşti, 2002 o relaxare atât a tensiunilor internaţionale, cât şi a celor interne în statele din blocul sovietic - Hruşciov s-a angajat să pună capăt divergenţelor privind Berlinul.

naţional de importanţă vitală pentru Statele Unite, ceea ce va rămâne în istorie drept doctrina Eisenhower21. S-a ajuns la incidente majore precum au fost cele din 1956 din Ungaria şi Egipt sau criza rachetelor cubaneze din 1962. Criza rachetelor a avut efecte deosebite pentru evoluţia raporturilor dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Conştiente de forţa de distrugere pe care o puteau desfăşura, forţă ce putea genera un cataclism nuclear, fără învinşi şi învingători, cele două guverne au decis să deschidă o linie telefonică directă între Washington D.C. şi Moscova, astfel încât destinderea să fie asigurată printr-un dialog permanent între şefii celor două state.

I. 2. 3. Destinderea 1969- 1979

Acest drum sinuos a fost continuat de o etapă mai calmă, respectiv un deceniu de destindere Est - Vest, 1969-1979, care, fără a fi lipsit de momente tensionate, a consolidat teoria coexistenţei paşnice a celor două sisteme pe termen lung. Venirea preşedintelui Richard Nixon la Casa Albă şi numirea lui Henry Kissinger22 în fruntea Consiliului Securităţii Naţionale vor schimba optica americanilor asupra relaţiilor cu Uniunea Sovietică. După ce un număr major, de conflicte a condus la deteriorarea continuă a raporturilor dintre cele două superputeri, la sfârşitul anilor '70 apărea un nou tip de mesaj, şi anume apelul la înţelegere şi rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă23. Astfel, începe un deceniu în care au fost promovate cu precădere relaţii cordiale şi au fost înregistrate progrese simţitoare pe calea cooperării internaţionale. Totul avea să se sfârşească o dată cu atacarea Afganistanului de către trupele sovietice, în decembrie 1979. Gafa politică a Uniunii Sovietice concretizată prin atacarea Afganistanului avea să conducă la al doilea război rece 1979-1985.

21

(Ianuarie 1957) – Statele Unite vor folosi efectiv forţa militară (Represalii masive) împotriva oricărei agresiuni sau iminenţă a unei agresiuni împotriva sa ori împotriva statelor aliate sau prietene; scop principal – contracararea extinderii influenţei sovietice în Orientul Apropiat, pe fondul dezangajării franceze şi britanice după Criza Suezului 22 ulterior, el va fi şi secretar de stat între 1973 şi 1977 23 Kissinger, Henry Diplomaţia, Traducere din lb. engleză: Mircea Ştefancu, Radu Paraschivescu, Bucureşti, 1998.

I.2. 4. Al doilea război rece 1979 - 1985. Evoluţia războiului rece în timpul lui Ronald Reagan Abordarea democrată a războiului rece s-a dovedit un eşec complet. Dacă promotorii destinderii au fost criticaţi mai ales pentru cinismul lor, în schimb idealismul politicii externe a lui Carter24 a dus la o serioasă subestimare a capacităţilor Uniunii Sovietice şi Tratatului de la Varşovia. Noul preşedinte, republicanul Ronald Reagan25, era decis să schimbe complet această viziune, înlocuind în războiul rece negocierea cu confruntarea efectivă şi întărind capacitatea militară a SUA. Din primul an al mandatului său bugetul apărării a crescut enorm; pentru întâia dată cheltuielile militare ale NATO le-au depăşit pe cele ale Tratatului de la Varşovia iar America a devenit principalul vânzător mondial de armament (ceea ce a permis o machiavellică rezolvare a crizei ostatecilor din Iran). În 1982, Reagan a expus şi bazele ideologice ale politicii sale externe: URSS era „Imperiul Rău”26, sursă a tuturor problemelor politice şi economice din lume. „Punctul de pornire trebuie să fie o recunoaştere a esenţei imperiului sovietic. W. Churchill, în cursul negocierilor cu sovieticii, a observat că ei respectă doar forţa şi o utilizează permanent în relaţiile cu alte naţiuni. Acesta este motivul pentru care am decis să refacem apărarea noastră naţională. Intenţionăm să păstrăm pacea – dar ne vom păstra şi libertatea.”27 , a declarat Ronald Reagan. Administraţia americană nu a ezitat să pună în practică această politică a confruntării. Scenariile războiului atomic elaborate de experţii occidentali, culminând cu „Iniţiativa de Apărare Strategică” (Războiul Stelelor), au provocat mari temeri la Moscova, convingându-i pe liderii sovietici că Statele Unite erau nu doar pregătite, ci şi dispuse să declanşeze un atac
24

al treizeci şi nouălea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1977 - 1981), laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2002 a prestat jurământul de preşedinte pe Colina Capitoliului din Washington, la 20 ianuarie 1981. Dacă John Kennedy a rămas cel mai tânăr preşedinte din istoria Statelor Unite, Ronald Reagan a devenit la 69 de ani cel mai bătrân şef al executivului american. Născut în 1911, în statul Illinois, fost actor la Hollywood în filme de seria B. el va fi ales preşedinte la 4 noiembrie 1980, într-un moment dificil al războiului rece. reuşind printr-o politică fermă să redea încrederea americanilor. De altfel, deceniul al 9-lea va rămâne drept „era Reagan". Remarcabilă a fost recuperarea rapidă a preşedintelui, în vârstă de 80 de ani, după tentativa de a-1 asasina a unui tânăr de 25 de ani, John Hinckley. 26 Portes , Jacques Istoria SUA dupa 1945, Editura Corint, 2003. 27 Fontaine, Andre Istoria războiului rece, Ed. Militară, Bucureşti, 1992
25

atomic; în acelaşi timp ele au pus capăt mişcării anti-nucleare pacifiste din Europa Occidentală, convingând populaţia ţărilor NATO de necesitatea instalării de arsenale atomice în vederea prevenirii unei iminente agresiuni a „Imperiului Rău”. Punctul culminant al acestei evoluţii a fost atins în martie 1983, când Reagan a iniţiat Războiul Stelelor28 (care s-a dovedit un eşec). Totul părea desprins dintr-un scenariu ştiinţifico-fantastic. De altfel, titlul dat de presă „Iniţiativei” este elocvent, propunându-se protejarea Statelor Unite în faţa unui atac nuclear cu rachete prin ridicarea unui scut în spaţiu. Criticat, programul a contribuit totuşi şi mai mult la atragerea Uniunii Sovietice într-o cursă extrem de costisitoare pe care economia acestei ţări o va suporta tot mai greu29. La rândul său, Reagan a avut un argument suplimentar după ce ruşii au doborât în septembrie 1983 un avion de pasageri sud-coreean, zborul KA 007, care dintr-o eroare se abătuse de pe culoarul de zbor planificat. Au murit atunci toate cele 269 de persoane aflate la bord numai datorită faptului că sovieticii confundaseră avionul sud-corean cu un avion de spionaj; acţiunea lor a fost calificată drept „crimă împotriva umanităţii”. Două luni mai târziu trupele SUA au invadat minuscula insulă caraibiană Granada, unde se instalase un guvern revoluţionar de stânga şi au transformat această intervenţie într-o dovadă a supremaţiei şi hotărârii Statelor Unite de a nu permite nici o infiltrare sovietică. Tensiunea a ajuns la maxim la sfârşitul anului, când un exerciţiu nuclear NATO l-a făcut pe preşedintele rus Kosâghin să se teamă de izbucnirea războiului atomic. Această epocă de febrilitate militară şi retorică apocaliptică s-a încheiat odată cu al doilea mandat al lui Reagan30, coincizând cu venirea la putere în URSS a lui Mihail Gorbaciov (1985)31. Linia dură a Washingtonului, supranumită şi doctrina Reagan32, concretizată în
28

Iniţiativa de apărare strategică SDI (en:Strategic Defense Initiative) în confruntarea cu Uniunea Sovietică, cunoscută (datorită concentrării asupra apărării spaţiale împotriva rachetelor intercontinentale sovietice) sub expresia de "Războiul stelelor". 29 Milza, Pierre Berstein, Serge Istoria secolului XX. În căutarea unei noi lumi. (1973 până în zilele noastre). vol. 3, Bucureşti, 1998 30 reales preşedinte la 20 ianuarie 1984 31 născut pe 2 martie 1931, a fost conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991. Încercările sale de reformă au dus la încheierea războiului rece, la încetarea monopolului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice şi la prăbuşirea Uniunii Sovietice. Coperta revistei Time din ianuarie 1988, care îl desemna pe Gorbaciov ca omul anului. A primit Premiul Nobel pentru Pace în 1990. 32 Principiu enunţat ta începutul preşedinţiei lui Ronald Reagan,principiu potrivit căruia Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a se opune influenţei sovietice în ţările Lumii a treia. în practică, aceasta însemna trimiterea de ajutor militar unor asemenea insurgenţi anticomunişti, precum cei din Nicaragua

doctrina războiului stelelor impusă de preşedintele Ronald Reagan şi, mai ales politica reformistă, perestroïka, iniţiată la Kremlin după 1985, de către noul secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail Sergheevici Gorbaciov, vor contribui la încheierea conflictului. Fără îndoială, dincolo de răspunsul la întrebarea dacă reformarea Uniunii Sovietice a fost rezultatul voinţei lui Gorbaciov sau a fost impusă de însuşi sistemul aflat în pragul colapsului, rămân meritele incontestabile ale liderului de la Kremlin în restabilirea păcii dintre Est şi Vest. La 11 martie 1985, a doua zi după decesul lui Cernenko, Gorbaciov va deveni secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Venirea lui la putere va aduce şi încheierea războiului rece. Războiul rece, prin durată şi amploare, a produs efecte dintre cele mai diverse. El a grăbit, neîndoielnic, reabilitarea Germaniei şi a Japoniei. Bonnul va fi primit în N.A.T.O. şi Uniunea Europeană, iar niponii se vor afirma drept mare putere economică. Pe de altă parte, marele perdant a fost Kremlinul, Uniunea Sovietică destrămându-se.

II. U.S.A versus U.R.S.S. – Reagan versus Gorbaciov A doua jumătate a anilor '80 se caracterizează printr-o normalizare rapidă a relaţiilor dintre URSS şi puterile occidentale, în fruntea cărora se aflau Statele Unite. Marea schimbare din politica externă a Uniunii Sovietice se explică în lumina unui anumit număr de factori. Pe de-o parte, economia sovietică este sleită de puteri. Sistemul de producţie extensivă, planificat la nivel de centru, a condus ţara pe marginea prăpastiei. În plus, cursa înarmării lansată de preşedintele american Ronald Reagan a destabilizat încă şi mai mult, dacă mai era cu putinţă, economia şi societatea sovietică. Resursele suplimentare alocate sectorului apărării naţionale constituiau tot atâtea resurse în minus pentru sfera vieţii civile, deja sacrificate. Pe de altă parte, se observă, printre elitele sovietice, o creştere a conştiinţei faptului că, în caz de conflagraţie nucleară, nu vor putea exista nici învingători, -nici învinşi. În sfârşit, se impune o percepţie mai realistă asupra lumii şi asupra contextului internaţional din partea URSS. Occidentalii nu mai sunt „imperialiştii" cei răi din vechea ideologie; ei devin chiar posibilii parteneri cu care să se coopereze în interesul tuturor. Fără a renega comunismul şi cuceririle sale, Mihail Gorbaciov recunoaşte clemenţa valorilor morale şi etnice comune întregii omeniri, pacea şi dezvoltarea, care, de altfel, reprezintă valorile supreme. În sfârşit, Mihail Gorbaciov, marele mesager al intereselor noii URSS pe scena mondială, ştie de minune să se folosească de mass-media occidentală. Modul său direct de a vorbi, atitudinea net deosebită de cea a predecesorilor săi l-au făcut o adevărată vedetă în Occident. În vreme ce prima jumătate a anilor '80 fusese marcată de o suită de crize (mai ales aceea aşa-numită a euro-rachetelor), înlocuite printr-o mişcare pacifistă de amploare în Vest manipulată de către serviciile de propagandă sovietice, noul secretar general al PCUS se va strădui să reînnoade legăturile cu Statele Unite. Dialogul bilateral s-a restabilit, în mod cert, în octombrie 1984, dar s-a intensificat semnificativ o dată ce Mihail Gorbaciov a ajuns la putere. Se pare că Europa, în primul rînd cea de Est, dar şi cea de Vest prin efectele unei reacţii în lanţ ale cărei consecinţe sînt greu de măsurat, a intrat, în cursul ultimilor ani, într-o nouă etapă a istoriei sale. La originea acestei schimbări se află două evenimente strîns legate între ele, care sînt declanşate mai mult de evoluţia şi iniţiativele celor două superputeri, decît

de acţiunile europenilor, chiar dacă consecinţele acestora privesc în mod direct statele şi populaţii le de pe bătrînul continent. Primul are drept punct de plecare politica mîinii de fier pe care Ronald Reagan o impune partenerilor săi din Est în domeniul tehnologiei de vîrf şi al armamentului nuclear. În 1983, în timp ce începea desfăşurarea primelor rachete Pershing şi a rachetelor de croazieră, menite să răspundă provocării pe care o reprezentau rachetele sovietice SS-20, preşedintele Statelor Unite îşi expunea Iniţiativa de Apărare Strategică, numită „războiul stelelor": un proiect vizînd să dezvolte pe termen lung un sistem de protecţie anti-rachetă extrem de costisitor şi din această cauză considerat inaccesibil sovieticilor. În Vest, mulţi îl consideră irealist şi mult prea scump. Armă de descurajare economică şi tehnologică, acesta urmărea mai ales să-i facă pe conducătorii de la Kremlin să simtă că pe terenul cursei înarmărilor extrem de sofisticat în secolul XX, ţara lor nu avea nici mijloacele financiare, nici resurse în materie de inovaţii tehnice care să-i permită să facă faţă acestei provocări. Celălalt eveniment a avut ca teatru Uniunea Sovietică unde, pe 11 martie 1982, Mihail Gorbaciov devenea Prim secretar al PCUS punînd capăt perioadei de nesiguranţă în cursul căreia s-au succedat după moartea lui Brejnev (în noiembrie 1982) Andropov şi Cernenko. Acest „tînăr" om de partid de 54 de ani (vîrsta medic a membrilor din Politburo depăşea 70 de ani) arată foarte repede că vrea, aşa cum încercase Hruşciov la sfirşitul anilor 50, să ofere ţării sale timpul şi mijloacele de a debloca mecanismele unei economii paralizate de rigiditatea sistemului. Aceasta presupunea la început, nu lichidarea „socialismului real", ci pur şi simplu comoditatea acestuia privind restabilirea unei legături între partide, stat şi o liberalizare controlată. Acestea erau obiectivele iniţiale ale restructurării33 şi ale transparenţei Glasnost34, fixate de succesorul lui Cernenko, cînd îşi dă seama de greutatea pe care o reprezenta pentru URSS cursa înarmărilor şi responsabilităţile unei acţiuni dincolo de dimensiunile planetei dorită de Brejnev, dar pentru care a doua putere nu avea mijloacele necesare. De aici, opţiunea Kremlinului de a-şi modera atitudinea internaţională şi de a face presiuni asupra aliaţilor pentru a alege aceeaşi cale. Europa trebuia să reprezinte prima miză a acestei noi strategii. Asta nu însemna că Numărul Unu sovietic s-a gîndit de la început să redea autonomia ţărilor din blocul de est şi să
33 34

Perestroika „informarea societăţii pentru a o mobiliza"

permită câ în vestul continentului să se dezvolte un nou fel de putere capabil să-şi asigure securitatea cu mijloace proprii. Este clar că atunci cînd la începutul domniei sale el vorbeşte despre „Casa Comună", se gîndeşte mai mult la o neutralizare discretă a acestei părţi a lumii decît la o viitoare constituire a Statelor Unite ale Europei. Pînă atunci însă, acceptă să reia tratativele de la Geneva asupra rachetelor nucleare cu rază medie de acţiune - care după cum ştim vizau ţinte exclusiv europene - şi pînă la urmă să fie de acord cu „opţiunea zero" propusă cu cîţiva ani în urmă de preşedintele Reagan şi care presupunea eliminarea în paralel a rachetelor SS20 şi a replicilor lor occidentale (Pershing şi rachetele de croaziră). Astfel, din aprilie 1985, secretarul general anunţă suspendarea utilizării rachetei ss-20r precum şi un moratoriu de optsprezece luni asupra experimentelor nucleare. Aceasta reforma va fi continuată odată cu semnarea în decembrie 1987 la Washington a tratatului FNI, prima etapă a unei reduceri a armamentelor nucleare strategice (START) şi tactice ca şi a forţelor convenţionale, care îşi va urma cursul în anilor următori. Ea marchează şi revenirea la destinderea internaţională ale cărei etape nu vor întîrzia să se facă simţite în Europa de Est. Este clar că cele două evenimente evocate, răsturnarea conjuncturii politice internaţionale şi opţiunile de politică internă adoptate de Gorbaciov, au fost hotărîtoare în declanşarea procesului care a dus la schimbările recente din ţările est europene. Mutaţiile rapide şi neaşteptate din Uniunea Sovietică au avut consecinţe asupra evoluţiei democraţiilor populare, fie că este vorba de liberalizarea informaţiei, de democratizarea desigur încă incompletă dar reală a instituţiilor şi a vieţii politice, de trezirea naţionalităţilor din Caucaz (armeni, azeri) şi din Ţările Baltice ajungîndu-se curînd la adevărate declaraţii de independenţă ale Republicilor componente ale Uniunii, fără ca Armata Roşie să intervină, sau că este vorba de politica externă de retragerea trupelor sovietice din Afganistan şi de abandonarea „doctrinei Brejnev" de către noua echipă de la conducere. Toate acestea au stimulat destinderea şi au favorizat stabilirea unor noi relaţii nu numai între Est şi Vest dar şi în interiorul blocului democraţiilor populare. Cu patruzeci de ani în urmă războiul rece a făcut din acesta un bloc monolitic complet dominat de URSS. Dezarmarea strategică şi diplomatică dorită de URSS din motivele pe care le-am menţionat va fi cea care în mare măsură va contribui la grăbirea prăbuşirii acestuia.

II.1. Două mari personalităţi politice: Ronald Reagan şi Mihail Sergeevichi Gorbaciov II.1.1. Mihail Gorbaciov (1931-) Cuvintele „Internaţionalei Comuniste" au fost intonate de milioane de oameni din întreaga lume pe parcursul secolului XX. Pentru cei flămînzii, cei săraci, cei nevoiaşi - nu numai din Uniunea Sovietică ci şi din Europa de Est, China, Cuba şi o mulţime de ţări din lumea a treia acel imn a inoculat speranţa unei vieţi mai bune, o viaţă plină de fericire şi nu de nenorociri. Visul comunist al unei vieţi bazate pe egalitate, o lume în care bogaţii nu-i vor mai oprima pe săraci nu s-a împlinit. În schimb, guvernările comuniste, care se presupunea ca sunt instrumentele de modelare a unui viitor de aur, au transformat de cele mai multe ori visul întrun coşmar. Ele au terorizat, întemniţat, torturat şi ucis pe acei cetăţeni care au refuzat să manifeste loialitate - loialitate absolută şi să asculte orbeşte ordinele. În acest sens, ele nu s-au deosebit prea mult de fanaticii adepţi nazişti ai lui Hitler, cerând acelaşi fel de obedienţă pe care naziştii îl impuneau poporului german. O vreme, în anii care au urmat după cel de al doilea război mondial, se părea că liderii comunişti ambiţioşi şi foarte disciplinaţi ar putea, într-adevăr, să-şi transpună în realitate năzuinţa de a controla politica întregii planete Pămînt. Erijîndu-se în eliberatori, aveau toate şansele să devină stapînii lumii. In loc de aceasta, în anii '80, situaţia a început să se schimbe. În Europa de Est, ţările comuniste s-au eliberat rînd pe rînd de sub jugul puternicei Uniuni Sovietice. Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, România, Bulgaria şi Germania de Est şi-au declarat autonomia faţă de URSS. În Africa, Asia şi America Latină, ţări ca Angola şi Nicaragua au respins modelul guvernărilor structurate iniţial în Rusia de Lenin şi Stalin. De remarcat că Uniunea Sovietică, în sine, nu a făcut practic nimic pentru a stopa farîmiţarea vastului sau imperiu universal, construit în decursul multor ani, cu un preţ atît de mare. In schimb, spre uimirea multora, figura centrală a imperiului comunist a aclamat deschis

ceea ce el a numit „perestroika", cu alte cuvinte restructurarea comunităţii internaţionale. Cu timpul, afirma acel lider, întreagă omenire va deveni un loc al păcii, guvernat de „raţiune şi logică", nemaifiind un loc al războiului. „Relaţiile de bună vecinătate, deschidere şi încredere reciprocă", spunea el, „vor înlocui instinctele brutale" şi agresivitatea, pînă cînd, în final, se va instaura o „securitate universală" pentru toate „popoarele şi guvernările de pe planeta noastră". Cel care a pronunţat aceste cuvinte era Mihail Gorbaciov, preşedintele URSS, atunci cînd a primit Premiul Nobel pentru pace în decembrie 1990. În perioada copilăriei şi tinereţii lui Gorbaciov, Iosif Stalin, conducătorul URSS, ucisese în jur de 20 de milioane de cetăţeni sovietici. Pînă şi cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Stalin îi ştiau de frică. Sub Gorbaciov însă, cetăţenii din oraşe ca Moscova, Leningrad şi Minsk puteau participa fără teamă la ample demonstraţii publice, îndrăzneau să-i pretindă lui Gorbaciov o şi mai mare libertate şi să te asigure prosperitate economică, lucruri pe care, în parte, le aşteptau de la el. Cum de s-a schimbat atît de repede viaţa în Uniunea Sovietică? De ce nu a făcut Gorbaciov, practic, nimic să preîntîmpine distrugerea imperiului sovietic? Şi la urma urmelor, cum a ajuns el să joace un rol de imporţi crucială în probleme care afectează întreaga omenire? In martie 1985, la cîteva ore după anunţarea oficială a morţii lui Cernenko, Mihail Sergheievici Gorbaciov a devenit secretar general al Partidului Comunist. Acum el era cel care deţinea puterea supremă într-o ţara care acoperea o şesime din întreaga suprafaţă a globului, întinzîndu-se în 11 din cele 24 de zone de fus orar din lume. Această naţiune poseda un enorm arsenal de arme nucleare. Armata sa controla, în fapt, toate guvernele din Europa de Est, precum şi statele clientelare din Africa, Asia şi America Latină. În acelaşi timp, Uniunea Sovietică era o ţară cu probleme serioase. Rezervele de cărbune şi fier cândva mari, scădeau rapid. Producţia industrială se diminuase, la fel ca şi producţia agricolă. Între timp, Statele Unite şi aliaţii lor din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) investeau milioane de dolari în arme moderne - costisitoare rachete noi, teleghidate, bombardiere noi -, toate reprezentând ultimele cuceriri în materie de ştiinţă. Cu fiecare zi ce trecea, Uniunea Sovietică rămînea tot mai în urmă. Gorbaciov a înţeles că, atîta timp cît nu întreprinde acţiuni cu adevărat drastice, URSS

nu poate spera să-şi menţină poziţia alături de Statele Unite, ca una din cele două superputeri ale lumii. Într-un interviu acordat TV franceze (TF1) la 30 septembrie 1985, Mihail Sergheievici declara: "Trăim în această Europa împreună cu voi. (...) Trăim într-un cămin comun, deşi unii intrăm pe o uşa, iar voi ceilalţi, pe alta. Trebuie sa cooperam si sa punem bazele de comunicare în acest camin." Mai întîi, Gorbaciov s-a orientat spre schimbarea lucrurilor în ţară, facînd posibil, după atîţia ani de izolare, contactul Uniunii Sovietice cu lumea exterioară. El le-a permis cetăţenilor să citească cărţi ce fuseseră interzise pînă atunci. A tolerat criticarea, în ziarele sovietice, a reprezentanţilor Partidului Comunist şi a acceptat chiar ca televiziunea sovietică să înfăţişeze viaţa din bogata Americă35. Pentru a descrie noua „deschidere" din viaţa sovietică, Gorbaciov a folosit cuvîntul rusesc glasnost. După glasnost, Gorbaciov a operat rapid schimbări în domeniul economiei şi politicii sovietice. El a desemnat aceste transformări prin intermediul perestroika. Mai tîrziu, pentru a realiza profituri, el a introdus în sistemul agriculturii URSS ideea de ferme în proprietate privată. În industrie, a încurajat ideea de a se acorda salarii suplimentare muncitorilor care produceau mai mult. Totodată, a eliberat din închisoare opozanţi bine cunoscuţi ai regimului sovietic, ca de exemplu Anatoli Şaranski şi Andrei Saharov. Mii de alţi prizonieri politici mai sufereau încă în temniţele sovietice, dar Gorbaciov îşi manifestase, cel puţin, bunăvoinţa de a elibera cîţiva. Curînd ideile lui Gorbaciov s-au răspîndit în ţările-satelit. Ele au fost salutate cu deosebită uşurare în acele state din Europa de Est ameninţate, mai înainte, cu o invazie aproape sigură pentru îndrăzneala de a manifesta nesupunere.

II.1.2. Ronald Reagan (1911-2004)
35

Jacobs, William Jay, „Giganţi ai istoriei”, Editua Lider, Bucureşti, 2005

Despre Ronald Regan, Margret Thatcher36 a declarat:“Ronald Reagan a făcut mai mult decât oricare leader pentru a câştiga Războiul Rece împotriva Uniunii Sovietice, şi a făcut-o fără să fi tras un singur foc de armă.“ Iar, tot despre cel supranumit “Marele Comunicator” pentru geniul său de a explica simplu situaţii politice complexe, să dăm, spre exemplu, faimoasele sale formulări: “Marşul libertăţii şi democraţiei va arunca marxim-leninsmul în lada de gunoi a istoriei “(Londra, 1982) sau “Domnule Mihail Gorbaciov, deschideţi această poartă! Domnule Gorbaciov, dărâmaţi acest zid!” (Poarta Brandemburg, Zidul Berlinului, 1987, adresându-se lui Mihail Gorbaciov ). Lui Ronald Regan îi datorăm, practic, încetarea Războiului Rece, Prăbuşirea Zidului Berlinului (şi astfel declanşarea Revoluţiilor anti-comuniste în Europa 1989, culminând cu distrugerea blocului comunist est-european), declararea Războiului împotriva terorismului internaţional (bombardarea Libiei, 1986 ), şi nu în ultimul rând, renaşterea economiei americane după criza din anii ’80 (renaştere care a reechilibrat economia mondială, atunci). Pe patul de spital, scăpat cu viaţă din încercarea de asasinat din martie 1981, Ronald Regan declara că Dumnezeu i-a încredinţat o misiune sfântă... distrugerea comunismului37. Ronald Regan şi-a implinit misiunea - întrutotul şi genial, deasemenea.

II.2. Politica summit-urilor În urma acestor întâlniri la vârf cu preşedinţii americani, putem spune că preşedintele rus a devenit un partener indispensabil în stabilirea noii ordini mondiale. Reagan a urmărit patru obiective în relaţiile cu Gorbaciov: dezarmarea, retragerea din confruntările militare din lumea a treia, respectarea drepturilor omului şi ridicarea cortinei de fier38.
36

În mai 1979 un guvern conservator, în frunte cu Margaret Thatcher, a venit la putere în Marea Britanie. Politica „thatcheristă” – cum au numit-o criticii de stânga – era profund inspirată de teoreticienii neoliberalismului, adepţi ai pieţei libere şi ai „mâinii invizibile” ca mecanism regulator al problemelor pieţei; responsabilităţile sociale nu mai erau astfel povara administraţiei, welfare-state-ul devenind un concept caduc. Succesele guvernării Thatcher au fost însă umbrite după 1987 de dificultăţi provenite atât din slăbirea mărcii germane, ceea ce a condus către eşecul monetarismului, cât şi de dezechilibrarea balanţei comerciale, ca urmare a creşterii prosperităţii şi puterii de cumpărare a britanicilor.
37 38

Jenkins, Philips, „O istorie a Statelor Unite”, Ed. Artemis, 2002, Bucureşti desemna linia de demarcaţie în Europa între Europa Occidentală şi Europa Răsăriteană din perioada războiului

II.2.1. Geneva – 19-21 noiembrie 1985 În relaţiile internaţionale, Gorbaciov a jucat un rol important în stoparea cursei înarmării de către Uniunea Sovietică, iar diferitele întâlniri cu preşedintele american Ronald Reagan au condus la încheierea unor acorduri privind reducerea armamentului nuclear. Prima astfel de întalnire, a avut loc intre 19-21 noiembrie, la Geneva unde s-a discutat dorinta de reduce a arsenalurilor nucleare. Totodată, a fost semnat un acord de principiu cu privire la o reducere de 50% a arsenalurilor nucleare. Tot aici au fost reluate timid, în cadrul NST (Nuclear and Space Talks), negocierile asupra START (Strategic Arms Reduction Talks) , care fuseseră întrerupte în decembrie 1983. Aceste negocieri au fost insă pe deplin finalizate abia în iulie 1991 când s-a semnat tratatul START cu George Bush. În timpul summitului sovieto-american de la Geneva, deşi nu s-au făcut nici un fel de înţelegeri speciale, Gorbaciov şi preşedintele american Ronald Reagan au închegat o legătură personală foarte strânsă şi au căzut de acord asupra unor noi întâlniri. La sfârşitul primei întâlniri la vârf cu Ronald Reagan, în 1985, afirma la conferinţa de presă: „Situaţia internaţională de astăzi se distinge printr-o trăsătură foarte importantă de care noi şi Statele Unite trebuie să ţinem seama în politica noastră externă. Iată ce vreau să spun. În actuala situaţie, nu este vorba numai despre confruntarea dintre două sisteme sociale, ci despre o alegere între supravieţuire şi anihilare reciprocă”, iar la 9 septembrie 1985, în interviul acordat revistei Time, spunea: „M-aţi întrebat care este cel mai important lucru care defineşte relaţiile sovieto-americane. Cred că este faptul de necontestat că, indiferent dacă ne plăcem sau nu unii pe ceilalţi, nu putem trăi sau pieri decât împreună. Principala problemă la care trebuie să răspundem este dacă măcar suntem gata să recunoaştem că nu există altă modalitate de a trăi în pace unii cu ceilalţi şi dacă suntem pregătiţi să ne schimbăm mentalitatea şi modul de a acţiona, de la o atitudine războinică la una paşnică.” II.2.2. Reykjavik - 10-12 octombrie 1986
rece.

La 15 ianuarie 1986, Gorbaciov propune eliminarea tuturor armelor nucleare din acel moment până în anul 2000. Între 11-12 octombrie 1986 cei doi se întălnesc în Islanda şi cad de acord asupra necesităţii eliminării în totalitate a forţelor nucleare cu rază medie de acţiune instalate în Europa. Spre uriaşa surprindere a consilierilor celor doi lideri, cei doi au căzut de acord asupra eliminării sistemelor de rachete cu rază medie de acţiune din Europa şi asupra limitării numărului total de capete nucleare a fiecărei părţi la 100, precum şi asupra reducerii numărul ogivelor nucleare depozitate în Asia. În mod incredibil, cei doi au căzut de acord să elimine toate armele nucleare în 10 ani din acel moment (1996), în loc de anul 2000, cum propusese iniţial Gorbaciov. Cu toate acestea, acestă întrunire poate fi privită ca un eşec în acţiunea de eliminare a tuturor armelor nucleare. Înţelegerea celor doi avea să fie încununată de semnarea tratatului cu privire la rachetele cu rază medie de acţiune (aşa-numitul Tratat INF) în 1987.

II.2.3. Washington - 10 decembrie 1987 În preajma întâlnirii între Reagan şi Gorbatchov de la Washington, când după toate probabilitălile, urma să se semneze, în 7 Decembrie, acordul de eliminare al misilelor nucleare de distanţă medie, din Europa, glasuri îngrijorate s-au auzit din Europa Liberă. Oameni politici, generali, ziarişti, etc., au declarat că retragerea acestor misile înseamnă un pericol latent pentru Europa occidentală. Cine să ţină în frâu diviziile sovietice, când aceştia urmau să ştie ca vor fi scutiti de o replică nucleară din partea Americanilor? Ministrul Apărării al Americii, Weinberger, a refuzat să-şi asume această răspundere şi a demisionat. Succesorul lui, Frank Carlucci, abia şi-a luat postul în primire şi a făcut strania declaratie că el este partizanul retragerii unei părti din armata americană din Europa, pentru a contribui la reducerea deficitului bugetar. Stranie conceptie! E mai important deficitul bugetar sau securitatea lumii libere? Retragerea rachetelor nucleare din Europa a creat o psihoză a retragerilor. De ce nu, mâine, Americanii să se retragă de tot din Europa şi să lase continental nostru fată în faţa cu imperiul comunist? – se întrebau unii. Gorbatchov sau urmaşii lui, nici nu vor mai avea nevoie să facă război pentru a ajunge la Atlantic. Un simplu ultimatum ar fi fost suficient pentru a le cădea,

ca o fructă coaptă, întreg Occidentul european. Situaţia nu a fost comodă nici pentru Reagan. Din propriul lui partid s-au ridicat glasuri, zise ultra-conservatoare, care au criticat politica lui de concesiuni fata de Sovietici. Însă, în ce măsură opozitia cercurilor conservatoare americane a fost în stare să blocheze în Senat ratificarea acordurilor cu Rusia? În ciuda contextului politic advers de ambele părţi, după mai multe întrevederi preliminarii între Secretarul de Stat american George Schultz şi omologul său Eduard Şevarnadze, Mihail Gorbaciov şi Ronald Reagan semnează, în cadrul întâlnirii la nivel înalt de la Washington, Tratatul de eliminare a rachetelor nucleare cu raza medie de acţiune.Este un tratat „istoric" -primul acord de veritabilă dezarmare din era nucleară —, care prevede eliminarea, începând de la 1 iunie 1988, a 2600 de rachete nucleare cu rază scurtă şi medie de acţiune (între 500 şi 5500 km) instalate în Europa (859 de Pershing americane şi 1836 de ss-20 sovietice). Se prevăd, de asemenea, inspecţii reciproce in situ, pentru a se asigura de corecta aplicare a prevederilor tratatului. Conservatorii americani au fost învinşi. În urma semnării Trataului, popularitatea atât de mare a liderului sovietic contribuie la declanşarea fenomenului cunoscut sub numele de “Gorbimania39”. La summitul de la Moscova dintre Ronald Reagan şi Mihail Gorbaciov (29 mai-2 iunie 1988), se va ratifica tratatul de la Washington.
IV.

Efectele summit-urilor Reagan-Gorbaciov în viziunea istoricilor

La capătul unei istorii cel puţin milenară, Europa de la sfîrşitul secolului XX este oare pe cale să treacă de la statutul unei simple denumiri geografice la cel de entitate politică şi culturală. Foarte multe indicii acreditează această teză. La sfîrşitul unui secol marcat pe bătrînul continent de o luptă îndîrjită între modelele politice totalitare şi democraţia liberală, destrămarea internă a blocului comunist din Europa de Est, care s-a produs după prăbuşirea şi discreditarea regimurilor fasciste, fac, ca pentru prima oară în istoria sa, Europa să vadă toate popoarele care o compun afirmîndu-se într-o
39

sindrom detectabil pe toate meridianele "Lumii libere". O magistrală condiţionare înfaptuită, în primul rând, de mass media.

majoritate zdrobitoare apartenenţa comună la aceleaşi valori: statul de drept, libertatea, drepturile omului. Şi mai mult decît atît, ele aspiră pe baza acestor convergenţe culturale la o apropiere tot mai mare. De altfel, căile şi mijloacele pentru realizarea acestui deziderat există. De-a lungul secolelor şi a confruntărilor care le-au marcat, bătrâna Europă descoperă că dincolo de diferenţele de limbă şi de obiceiuri, populaţiile sale sînt tributare unei civilizaţii comune care, de la îndepărtatul trecut greco-roman la o revoluţie industrială mai mult sau mai puţin precoce, trecînd prin creştinism (roman sau bizantin), prin modelele artistice ale Evului Mediu, ale Renaşterii, Barocului sau Clasicismului, prin influenţa Revoluţiei franceze sau a principiilor naţionale, o privesc în mod direct şi în întregime. Altfel spus, ea capătă conştiinţa existenţei unei identităţi europene, regăsind astfel o realitate înscrisă în însăşi istoria ei40. Anul 1989 a marcat trecerea Europei într-o altă etapă istorică, determinată de evoluţia mişcărilor sociale din partea sa estică şi centrală, care a avut ca urmare trecerea ţărilor care au aparţinut sistemului socialist bazat pe o economie centralizată, planificată, cât şi pe un stat subordonat ideologiei care propovăduia lupta de clasă la o economie liberă, guvernată de regulile pieţei într-un stat de drept, în care democraţia constituie mijlocul de realizare a personalităţii umane şi a drepturilor fundamentale ale omului. Istoricii care s-au consacrat studiului istoriei Europei au caracterizat evenimentele de pe continent care au marcat schimbarea. Astfel, o primă caracterizare evidenţiază41: „Vreme de patruzeci de ani, s-ar fi părut că există două Europe, care nu mai evoluau în acelaşi univers, apoi, brusc, în timp ce sistemul uneia a triumfat, al celeilalte s-a prăbuşit. Celor ceşi manifestaseră scepticismul – adică aproape tuturor oamenilor – în faţa «Europei de la Atlantic la Ural» a generalului de Gaulle şi a «Casei comune» a lui Gorbaciov istoria le demonstrează o dată mai mult că nimic nu e definitiv jucat, că nu există sfârşit al istoriei” şi conchide întrebându-se „Oare nu tocmai în clipa în care europenii – prin unul dintre paradoxurile de care istoria e avidă – erau cel mai convinşi de perenitatea acestor două Europe, ea poate – dincolo de necesarele inerţii legate de prea marea diferenţă dintre părţile sale – să-şi descopere calea spre regăsirea unicităţii sale?”
40

Nicolae Frigioiu, Social-democraţia europeană în secolul XX, Ed. Institutului de Teorie Socială, Bucureşti,

1998
41

J. Carpentier, F. Lebrun, J.P. Arringnon, J.J. Beeker, D. Borne, É. Carpentier,J.P. Pautreau, A. Tranoy, „Istoria Europei”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 431-432.

Într-o altă caracterizare a semnificaţiei evenimentelor se arată: „Se pare că Europa, în primul rând cea de Est, dar şi cea de Vest, prin efectele unei reacţii în lanţ le cărei consecinţe sunt greu de măsurat, a intrat, în cursul ultimilor ani, într-o nouă etapă a istoriei sale. La originea acestei schimbări se află două evenimente (politica mâinii de fier pe care Ronald Reagan o impune partenerilor săi din Est în domeniul tehnologiei de vârf şi al armamentului nuclear şi apariţia în fruntea Uniunii Sovietice a lui Mihail Gorbaciov, cu obiectivele sale privind restructurarea – Perestroika şi transparenţa – Glasnost – n.a.) strâns legate între ele, care sunt declanşate mai mult de evoluţia şi iniţiativele celor două superputeri decât de acţiunile europenilor, chiar dacă consecinţele acestora privesc în mod direct statele şi populaţiile de pe bătrânul continent42”. Contextul internaţional în care a avut loc schimbarea socială din 1989 este amplu analizat în lucrări teoretice de importanţă ale unor personalităţi de seamă ale politicii şi diplomaţiei secolului XX, inclusiv de doi foşti consilieri pentru securitate naţională a preşedinţilor Statelor Unite ale Americii. Caracterizând acest context, fostul consilier al preşedintelui Carter, Zbigniew Brzezinski43, sublinia că: „Ultimul deceniu al secolului XX a fost martorul unor răsturnări dramatice în politica mondială. Pentru prima oară în istorie, o putere non-eurasiatică s-a impus nu numai ca principal arbitru în relaţiile de putere din Eurasia, dar şi ca supremă putere în lume. Destrămarea şi prăbuşirea Uniunii Sovietice au fost ultima treaptă în ascensiunea rapidă a unei puteri din emisfera vestică – Statele Unite ale Americii – ca singura şi, de fapt, prima putere cu adevărat globală” Asemeni istoricilor, punând pe seama celor doi conducători ai superputerilor schimbarea, Henry Kissinger44 scria: „Această extrem de importantă schimbare s-a desfăşurat sub semnul a doi colaboratori destul de improbabili. Ronald Reagan fusese ales ca reacţie la o perioadă de aparentă retragere a Americii pentru reafirmarea adevărurilor esenţiale tradiţionale ale excepţionalismului american. Gorbaciov, care se ridicase până la cea mai înaltă poziţie prin luptele brutale din interiorul ierarhiei comuniste, era hotărât să revigoreze ceea ce el considera a fi o ideologie sovietică superioară. Reagan şi Gorbaciov au crezut fiecare în victoria finală a propriei tabere”. Constatarea diplomatului cu privire la rolul celor doi lideri în transformările care au marcat sfârşitul de secol XX a fost percepută, de altfel, şi de cetăţenii din diverse ţări ale
42 43

S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, Ed. Institutul European, Iaşi, 1998, vol. V, p. 374-375. Z. Brzezinski, „Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice”, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 2000, p. 11. 44 H. Kissinger, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 689-690

Europei care, profitând de climatul creat de aceştia au participat nemijlocit la procesul istoric de schimbare care a premers acţiunea de unificare a statelor de pe vechiul continent. Percepţia liderului şi-a găsit o caracterizare potrivită în lucrarea unui fost preşedinte american, care scria: „Pentru a fi un lider mare trebuie să ai o viziune măreaţă; o viziune care săl inspire pe lider şi să-i dea posibilitatea să inspire popoarele. Oamenii îi iubesc şi îi urăsc pe marii lideri; rareori se întâmplă să fie indiferenţi faţă de ei. Pentru un lider nu este suficient să ştie care este lucrul corect. El trebuie să fie în stare să şi facă lucrul corect. Un lider care nu dispune de judecată sau de percepţie pentru a lua deciziile corecte dă greş din cauza lipsei de viziune. Cel care ştie care este lucrul corect, dar nu poate să-l obţină, eşuează pentru că nu este eficient. Un mare lider are nevoie şi de viziune şi de capacitatea de a obţine ceea ce este corect”. Evidenţierea percepţiei liderului o face sintetic acelaşi autor, când afirmă: „Marii lideri dau naştere la controverse mari. Îşi câştigă prieteni devotaţi şi duşmani înverşunaţi. Nu trebuie să ne mire dacă mai mulţi oameni îl văd pe acelaşi lider în mod diferit sau dacă judecăţile de valoare sunt contradictorii şi nici dacă aceste judecăţi se modifică. Liderul operează întotdeauna pe multiple planuri. Există persoana publică şi persoana particulară, faţă pe care o văd milioane de oameni şi faţă pe care o vede numai un grup mic de oameni (…). Uneori, liderul trebuie să facă eforturi la fel de mari ca să-şi convingă cercul intim ca şi atunci când trebuie să convingă marea masă a ascultătorilor.” În acest spirit s-au înscris şi luările de poziţie ale preşedinţilor americani în procesul istoric al ultimelor două decenii ale secolului XX. Astfel, preşedintele Reagan confirmă concepţia lui Karl Marx, dar constată ironic, în iunie 1982, într-un discurs la Royal Gallery din Camera Comunelor din Londra: „Suntem astăzi martorii unei extraordinare crize revoluţionare, o criză în care cerinţele de ordin economic vin în conflict direct cu acelea ale ordinii politice. Dar criza se întâmplă nu în Occidentul liber, non-marxist, ci în casa marxism-leninismului,Uniunea Sovietică.” Supercentralizat, cu puţine sau total lipsit de stimulente, sistemul sovietic îşi iroseşte an după an cele mai bune resurse pentru a crea instrumente de distrugere.Reducerea constantă a creşterii economice, combinată cu creşterea producţiei militare, pune la grea încercare poporul sovietic. „Ceea ce vedem aici este o structură politică ce nu mai corespunde bazei sale economice, o societate în care forţele de producţie sunt frânate de cele politice” Şansa schimbării s-a datorat întâlnirii benefice a percepţiilor conducătorilor celor două

superputeri. Iată că şi cel de-al şaptelea succesor a lui Lenin, Mihail Gorbaciov, s-a exprimat în acelaşi sens în luările sale de poziţie.

III. 1. Sfârşitul războiului rece III.1.1. Criza comunismului în U.R.S.S. Eşecul reformelor gorbacioviste. Criza economică ce-a cuprins URSS în anii ‘70 s-a perpetuat şi în deceniul următor. Surogatele de reformă introduse succesiv de liderii comunişti n-au avut nici un efect asupra eficientizării economiei şi a detensionării relaţiilor sociale. Cauza principală a nereuşitei a constat în sistemul economic socialist falimentelar şi în lipsa de democraţie politică a modelului socialismului autoritar-birocratic. Modelul socialismului de tip sovietic s-a dovedit complet inadecvat în condiţiile în care lumea intra în a treia revoluţie industrială. Dar la fel de important a fost şi rolul Occidentului în "anvergura şi repeziciunea schimbărilor din Europa de Răsărit" şi din Uniunea Sovietică. Occidentul a încurajat apariţia forţelor pluraliste democratice, interesate într-o schimbare sistemică iar Kremlinul şi-a pus speranţele în reformiştii care aveau în program nu distrugerea şi raţionalizarea mecanismelor economice şi politice existente. Mihail Gorbaciov a venit la putere, în mai 1985, după ce timp de câţiva ani (1982-1985) succesorii lui L.Brejnev n-au reuşit să modifice structurile de conducere şi organizare a economiei deşi criza economica era evidentă. Iuri Andropov (1982-1984) părea a voi să pună în practică o politică de reforme, însă s-a confruntat cu imobilismul structurilor şi rezistenţa sistemului birocratic instaurat de L.Brejnev. Noul secretar general s-a arătat la început de o mare prudenţă plasându-se într-o aparentă poziţie continuatoare a predecesorilor săi. Foarte curând însă a procedat cu mare rapiditate la consolidarea puterii sale, schimbând în câteva săptămâni echipa conducătoare şi îndepărtându-i pe principalii săi rivali. Din acest moment, Gorbaciov a rupt imobilismul erijat în principii de guvernare. M.Gorbaciov a fixat acţiunii sale o dublă direcţie pe care a definit-o prin două concepte: Glasnosti şi Perestroika45. Glasnosti-ul avea drept scop să trezească societatea
45

Reformele sale au încercat să ducă Rusia spre democraţie şi economia de piaţă; dar ele au lovit în acelaşi

sovietică din letargie printr-un limbaj şi metode ale adevărului. Prin perestroika trebuia încurajată pentru un ansamblu de reforme prin care se urmărea reconcilierea socialismului cu democraţia. El a încercat să salveze sistemul comunist printr-un proces lent de liberalizare care să ducă la eliminarea trăsăturilor sale cele mai odioase însă fără a aboli fundamentele sale ideologice. Retorica lui Gorbaciov, începînd de la mijlocul anilor '80, este plina de cuvinte despre timp: Uniunea Sovietică trebuie să „ajungă din urmă", să „accelereze" dezvoltarea sa, să se lepede de „puturoşenie" şi „inerţie" şi să depăşească „era de stagnare". Pentru el, schimbarea a devenit brusc o necesitate „urgentă". „[Prin] a doua jumătate a anilor şaptezeci... ţara a început să-şi piardă avîntul... Elemente de stagnare... au început să apară... Un fel de «mecanism de frînare» a afectat dezvoltarea socială şi economică... Inerţia unei dezvoltări economice extensive a dus la impas şi stagnare".Acestea sînt cuvintele unui om prins de compresia spaţiului şi a timpului. Iniţiind această campanie M.Gorbaciov a exprimat interesele politice ale birocraţiei sovietice între două vârste şi ale unui anumit grup de intelectuali din preajma partidului, care ajunseseră să se împotrivească corupţiei şi incompetenţei din vremea lui Brejnev46. El a militat pentru valorile unei generaţii care îşi asumase ideile celui de-al XX-lea Congres al PCUS, inclusiv cele privind reformele politice şi economice, coexistenţa paşnică cu Occidentul şi revizuirea generală a modelului utopic comunist în sensul umanizării lui. Punerea în aplicare a conceptului de perestroika a depins total de sprijinul societăţii faţă de care nu se putea spera că economia sovietică ar putea face progrese. Însă conştient de obstacolele ce i se ridicau, Gorbaciov a luat o serie de măsuri pentru a împiedica nomenklatura care ar fi dorit să stopeze procesul reformelor. Astfel el şi adepţii reformelor se vor decide pentru modificarea instituţiilor. Spre 1988, profitând de descentralizarea URSS republicile unionale au început săşi manifeste veleităţile naţionaliste; în acelaşi timp reformele economice ale lui Gorbaciov nu au reuşit să aducă rezultatele scontate iar războiul din Afganistan a confirmat eşecul politicii externe47. În primăvara anului 1989 a fost ales, la capătul unei campanii electorale animate, un Congres al deputaţilor poporului, dintre care o parte a membrilor a fost desemnată pe baza canditaturilor multiple şi câteodată chiar împotriva candidaţilor oficiali ai partidului.
timp în partid şi în nomenclatură, singurele forţe capabile să menţină unitatea colosului sovietic. 46 Colvocoressi, Peter, „Europa de la Bismark la Gorbaciov”, Polirom, Iaşi, 2003 47 Andre Fontaine, Istoria războiului rece, Ed. Militară, Bucureşti, 1992

Acest organism a desemnat Parlamentul (Sovietul Suprem) care trebuia să-şi desfăşoare activitatea în intervalul dintre sesiunile Congresului. În fruntea Sovietului Suprem a fost ales Mihail Gorbaciov pe 28 mai 1989. Astfel el s-a pus la adăpostul unei tentative de a fi înlăturat din funcţia de secretar general al partidului. În fruntea armatei, a KGB-ului şi la ministerul de externe au fost numiţi fideli ai procesului de perestroika, concomitent cu modificarea structurilor unor organe de administrare şi conducere începând cu Consiliul de Miniştrii (guvernul) până la conducerea unităţilor social-economice. În vara anului 1987 a fost elaborată o hotărâre prin care s-a trecut la autonomia financiară. Letargiei Brejneviste i-a succedat schimbarea . Liberalizarea intelectuală a permis mijloacelor de informare în masă să se exprime, iar sovieticii au descoperit progresiv "paginile albe" ale istoriei lor. Destalinizarea, pornită odinioară de Hrusciov a fost reluată şi dusă până la consecinţele sale logice, reabilitarea victimelor lui Stalin. Au fost reabilitaţi Buharin, Zinoviev, Kamenev, Piatakov şi Radok. Troţki a ieşit din uitare şi a fost lăudat pentru că i s-a opus lui Stalin, etc. Consecinţe importante a avut perestroika şi în domeniul politicii externe a URSS. În această privinţă M.Gorbaciov era convins că programul perestricii nu va putea fi realizat dacă relaţiile externe ale ţării nu se vor schimba în mod radical. Pentru aceasta "trebuie să ne schimbăm poziţia şi să propunem lumii o nouă politică internaţională”. Într-adevăr URSS-ul şi-a schimbat liniile esenţiale ale politicii externe. În octombrie 1998 a intervenit un acord între China şi URSS asupra traseului frontierei orientale. Propunerile de limitare a armamentelor nucleare şi convenţionale avansate de Gorbaciov, retragerea în 1989 a trupelor sovietice din Afganistan au făcut din acesta un om care oferă garanţii de pace. În vara anului 1989, Gorbaciov s-a adresat plenului parlamentar al Consiliului European de la Strasbourg48. Cu acea ocazie el a mers mai departe în repudierea doctrinei Brejnev privind suveranitatea limitată. A admis că nu exista un sistem social imuabil şi a sugerat că astfel de transformări ar putea avea loc şi în Europa de Răsărit. Declaraţia lui Gorbaciov de la Strasbourg a fost larg interpretată ca o lumină verde dată reformatorilor din Europa de Răsărit în eforturile lor de a ajunge la un sistem multipartrinic şi la o economie de piaţă, dar mai ales a înlăturat teama de intervenţie a "fratelui mai mare" pentru a pune capăt reformelor. Contradicţiile şi limitele perestroicii au făcut ca sistemul politic să nu poată fi reformat. Astfel
48

Lorot, Pascal „Perestroka”, Corint,Bucureşti, 2002,

că între ceea ce şi-a dorit iniţiatorul reformelor în URSS şi ceea ce a rezultat în final a fost o mare diferenţă. Voinţa de a permite o reală libertate de exprimare în mass-media a antrenat nu numai o sporire a aspiraţiilor pentru libertate şi democraţie, ci şi formularea de critici care n-au vizat numai birocraţia ci şi sistemul comunist însuşi, exprimând preferinţa unui părţi a societăţii sovietice pentru o democratizare de tip occidental. Ori M.Gorbaciov n-a avut în vedere modelul occidental, atunci când a lansat conceptele de "Glasnost" şi "Perestroika". Pentru el acestea vizau o perfecţionare a mecanismului social-economic comunist, şi nicidecum răsturnarea regimului politic. Până în anul 1990, atât demersurile cât şi acţiunile politice ale lui Gorbaciov, pendulau între hotărârea pentru reforme radicale şi teama că astfel de reforme vor prăbuşi sistemul comunist. Pe măsură ce lupta politică între reformatori şi nomenclaturişti s-a intensificat Gorbaciov a înţeles că trebuie să meargă mai departe. La 2 iulie 1990 el afirma că "însăşi logica perestroicii, dificultăţile din domeniul economic şi social ne obligă să schimbăm în mod fundamental sistemul economic. Este vorba de elaborarea unui nou model economic diversificat, cu forme diferite de gestiune şi proprietate, dotat cu o infrastructură modernă"(3; 243). Întreaga filozofie a comunismului, aşa cum existase ea de şapte decenii a suferit un declin rapid, ca rezultat al recunoaşterii oficiale a eşecului istoric al sistemului existent. Triumful filozofiei revizioniste a declanşat un proces de eliberare a naţionalismului şi a confruntărilor interetnice. A spulberat mitul poporului sovietic. Discursul optimist consacrat poporului sovietic, internaţionalismului şi progreselor lui, s-a frânt, în 1986, sub lozinca: Kazahstanul pentru Kazahi" (4; 55). Anul 1990 a fost anul în care creşterea frământărilor păreau să ducă la punerea în discuţie a Perestroicii ca urmare a resurgenţei sentimentelor naţionale fapt pe care M. Gorbaciov nu l-a prevăzut în planul său de redresare a URSS. Confruntări interetnice au izbucnit în Azerbadjan, Nagorno-Karabakh, Kirghizia, Moldova, iar conflictele naţionale ameninţau coeziunea URSS. Lituania s-a declarat independentă în martie 1990. I-au urmat imediat Estonia, Letonia, Georgia şi Armenia. Alte republici s-au proclamat suverane: Federaţia Rusă, Azerbadjan, Uzbekistan, Turkmenia, Tadjikistan, Moldova, Bielorusia, Ucraina. Legile URSS nu mai erau respectate, conducătorii republicilor cereau ca recruţii să nu mai fie încorporaţi în armata URSS.

Conştient de pericol Mihail Gorbaciov a propus în februarie 1990 un nou tratat stabilind o confederaţie pentru a evita secesiunile. Congresul delegaţilor poporului acceptă proiectul unui referendum cu privire la apartenenţa la Uniune, care ar fi trebiut să aibă loc în primăvara lui 1991. Instaurarea unei puteri prezidenţiale a cântărit foarte mult în evoluţia rapidă a problemei naţionale. Preşedintele Uniunii Sovietice concentra toate puterile Sovietului Suprem şi ale preşedintelui său şi acest lucru a însemnat deposedarea republicilor de autoritatea lor în favoarea puterii centrale şi va duce la o şi mai mare contradicţie între puterea centrală şi republici. Economia Sovietică a continuat să-şi înrăutăţească starea. Toate reformele preconizate până atunci de Gorbaciov nu au reuşit decât să sporească lipsurile dezorganizând angrenajele tradiţionale fără a fi înlocuite cu noi circuite. Această situaţie a generat frământări sociale şi greve. Acest lucru îl va detrmina pe Gorbaciov să treacă la măsuri radicale care anunţau moartea sistemului economic socialist. Plenara din februarie 1990 a aprobat abandonarea rolului conducător al partidului introducând astfel multipartidismul şi trecerea la un regim prezidenţial democratic. În momentul în care M.Gorbaciov şi-a sporit prerogativele o parte din radicalii reformişti se vor distanţa şi apoi îl vor părăsi. În decembrie 1990 E.Şevarnadze şi-a dat demisia din funcţia de ministru de externe pentru a protesta împotriva avansării către dictatură în URSS. (5; 168). La rândul lui B.Elţîn a criticat în Parlament sporirea prerogativelor preşedintelui URSS. Imperiul sovietic ajunsese la o răscruce. Noul proiect de Uniune era menit să evite dezintegrarea URSS însă imperiul era în descompunere. Puciul conservator (18-21 august 1991) nu va putea schimba destinul istoric al ultimului imperiu de tip clasic din lume. Anunţarea trecerii la economia de piaţă şi abandonarea principiului luptei de clasă au precipitat lucrurile. Nomenklatura n-a mai suportat să vadă atingerile aduse principiilor fundamentale ale marxismului. Îl consideră pe M.Gorbaciov personal responsabil de prăbuşirea regimului şi destrămarea statului sovietic. Considerând că acesta nu mai este demn de a fi şeful statului sovietic ea consideră că trebuie înlăturat. Adepţii menţinerii regimului comunist şi a imperiului sovietic au început prin a-l izola pe M.Gorbaciov de principalii săi sprijinitori în reformarea sistemului. Lovitura de stat se pregăteşte aproape pe faţă. Aceasta are loc efectiv pe 19 august 1991 cu o zi înainte de ziua în care trebuia semnat noul tratat asupra Uniunii. Autorii loviturii de Stat l-au reţinut pe Gorbaciov în reşedinţa sa de vacanţă de la

Foros (Crimeea) şi "l-au declarat incapabil să-şi asume funcţiunile din motive de sănătate”. Au numit în fruntea statului pe vicepreşedintele URSS Ghenadi Ianaev şi au organizat un "Comitet de stat pentru starea de urgenţă" format din miniştri conservatori (apărare, interne, economie, etc) şi şeful KGB. Puciştii sperau ca populaţia să-i urmeaze şi au mizat pe fragilitatea ataşamentului acestuia faţă de democraţie. Ori, imediat după anunţarea publică a puciului preşedintele Federaţiei Ruse, Boris Elţîn, a făcut apel la rezistenţă şi a cerut armetei să se alieze cu populaţia pentru a face să eşueze "lovitura de stat reacţionară". Rezistenţa condusă de B.Elţîn a descumpănit pe pucişti care au fost incapabili să controleze situaţia. Ciocnirile dintre forţele de ordine şi populaţia ieşită în stradă pentru a lupta contra restauraţiei dominaţiei regimului totalitar au condus la descompunerea puterii puciştilor care vor fi arestaţi iar Gorbaciov în noaptea de 22 august 1991 a revenit la Moscova şi şi-a reluat funcţiile. Nomenklatura care a sperat că prin această acţiune pot să redea partidului comunist poziţia sa predominantă în societate, a ajuns la alte rezultate: Puciul a dat ultima lovitură regimului comunist şi a împins statul sovietic spre implozie. Ca un gest simbolic al victoriei forţelor reformatoare pe 23 august mulţimea a dărâmat statuia lui Dzerjinski, fondatorul poliţiei politice secrete, (strămoaşa KGB-ului) şi a cerut retragerea portretului lui Lenin din edificiile publice. Discreditarea partidului comunist, vinovat de a fi încercat a da lovitura de forţă împotriva forţelor reformatoare a fost totală. Câteva zile mai târziu M.Gorbaciov şi-a dat demisia din funcţia de secretar general al P.C.U.S. după care a invitat C.C să se autodizolve. Partidul comunist a fost interzis în armată şi în organismele statului. Pe 28 august 1991 Sovietul Suprem a suspendat activităţile partidului comunist în întreaga Uniune Sovietică şi a decis să se autodizolve. S-a ajuns la un vid instituţional după dispariţia partidului comunist care deţinea efectiv puterea. Pentru a-l umple a fost necesară elaborarea unei noi Constituţii. Până la apariţia acesteia trei noi instituţii au condus URSS-ul. Un Consiliu de Stat format din conducătorii republicilor - coordona politica externă şi problemele interne comune; un Comitet interrepublican compus din reprezentanţi ai tuturor republicilor cu scopul de a coordona gestiunea şi reforma economiei şi un Consiliu al reprezentanţilor poporului însărcinat cu elaborarea noii Constituţii a Uniunii. KGB-ul a fost reformat în octombrie 1991 când a fost dizolvat, însă practic a fost transformat pe trei servicii în viitor autonome: Serviciul Central independent de servicii, Serviciul interrepublican de contraspionaj şi un Comitet de stat, pentru apărarea frontierelor. Sfârşitul comunismului în

istoria Rusiei a fost marcat de dizolvarea, în noiembrie 1991, a partidului comunist al Federaţiei Ruse. În toamna anului 1991 n-au mai existat partide comuniste în URSS. Moartea URSS a survenit nu mult timp după decesul partidului comunist. Puciul ca şi în cazul regimului comunist a avut pentru Uniune aceleaşi efecte dizolvante. În săptămânile care i-au urmat, toate republicile, şi-au afirmat dorinţa desfacerii legăturilor care le uneau cu puterea federală. Pe 17 septembrie 1991 cele trei republici baltice au fost admise la ONU. În contextul afirmării tot mai accentuate a autorităţii republicilor a fost elaborat acordul care a dat naştere unei Comunităţi economice. Acordul s-a semnat la 18 octombrie 1991 de opt republici, mai puţin ţările baltice, Ucraina, Moldova, Georgia şi Azerbadjan. În acest timp Consiliul de Stat a pregătit un proiect de tratat pentru o Uniune politică pe baze federale. Puterea centrală în acest proiect nu mai exercita decât funcţiile delegate de Statele membre, iar aceste funcţii s-ar reduce la diplomaţie şi apărare. Cel care a dat lovitura de graţie URSS-ului definitivând prăbuşirea ei a fost preşedintele Federaţiei Ruse, Boris Elţîn care la 8 decembrie 1991 împreună cu preşedintele Ucrainei şi a Belarusului, a decis să creeze o "Comunitate a Statelor Independente (CSI) la care vor putea adera şi alte republici şi în cadrul căruia ele îşi coordonau politica monetară şi economică. Pe 14 decembrie alte cinci republici din Asia Centrală s-au raliat la CSI curând imitate de Moldova şi Armenia. Pe 17 decembrie 1991 Boris Elţîn şi Mihail Gorbaciov au anunţat dizolvarea oficială a URSS, începând cu 31 decembrie 1991. URSS-ul a fost înlocuit de CSI dominată de Rusia. Luând act de pierderea puterii sale Mihail Gorbaciov şi-a anunţat demisia la televiziune pe 25 decembrie 1991. El recunoştea oficial moartea URSS. În fapt atât comunismul cât şi imperiul nu mai existau de câteva luni, iar ultimele sale vestigii erau pe cale de dispariţie.

III. 2. Prăbuşirea U.R.S.S.-ului La dezmembrarea imperiului au contribuit mai multe forţe. Una dintre acestea, deşi modestă, a fost prezenţa acelor indivizi care au prevăzut cu obstinaţie dezintegrarea lui. Cei care i-au anticipat existenţa pe termen nelimitat au contribuit - cu sau fără voia lor - la perpetuarea sa. Se ştie, desigur, că în problemele politice sau economice previziunile nu sînt

niciodată complet inocente. Cei care au prevăzut sfîrşitul jalnic al imperiului într-un viitor nu prea îndepărtat au dorit, aproape fără excepţie, ca aceasta să se întîmple. Cei care au crezut în perpetuarea lui se deosebeau mai mult între ei: unii erau tovarăşi de drum; alţii pur şi simplu acceptau şi aprobau permanenţa diviziunii existente a lumii şi subliniau cu optimism (în mod ştiinţific, bineînţeles) toate semnele apropiatei „convergenţe" ; iar alţii, deşi ostili sistemului comunist, credeau că acesta era atît de puternic încît, în afara unui război global, nimic nu îl putea zdrobi. Probabil că este mai corect să spunem că, de fapt, colportorii perpetuării se înşelau, decît să spunem că profeţii sfîrşitului (sau doritorii sfîrşitului) erau clarvăzători. Aceştia din urmă erau incapabili să introducă într-o singură ecuaţie factorii eterogeni, care au distrus palatul de mucava, aparent de nezdruncinat, al comunismului şi să calculeze data exactă Ia care se va sfărîma; astfel încît cu greu pot fi învinuiţi. Primii au refuzat pur şi simplu să vadă şi să discearnă ceea ce era perfect vizibil; pot fi învinuiţi pentru această autoimpusă miopie49.

Bibliografie
49

Tismaneanu Vladimir - Revoluţiile din 1989. Intre trecut si viitor”, Polirom, 1999

Andre Fontaine, Istoria războiului rece, Ed. Militară, Bucureşti, 1992 Nicolae Frigioiu, Social-democraţia europeană în secolul XX, Ed. Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 1998 Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Ed. Lider, Bucureşti, 1994 David Willets, Modern conservatism, Penguin Books, Londra, 1992 Tismaneanu Vladimir - Revoluţiile din 1989. Intre trecut si viitor”, Polirom, 1999

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful