Oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele podle čl.

3 až 5 Etického kodexu člena Zastupitelstva hlavního města Prahy

Jméno: Ing. Milan Richter Člen zastupitelstva: Hl. města Prahy

Politická příslušnost: ODS Rok: 2006

Podnikatelská činnost a samostatně výdělečná činnost dle čl. 3 odst. 1a)
název subjektu funkce od do do

ŽL - šití a výroba oděvů ŽL - nákup a prodej zboží

6.5.1998 6.5.1998

dosud dosud

Členství v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech právnických osob dle čl. 3 odst. 1b)
název subjektu funkce od do do

Praha 10 - Majetková a.s. Obecní dům a.s.

předseda Dozorčí rady předseda Dozorčí rady

20.12.2004 dosud 12.9.2006 12.2.2007

Činnost v pracovním, služebním či obdobném poměru dle čl. 3 odst. 1c)
název subjektu funkce od do do

Městská část Praha 10 Hlavní město Praha

starosta m.č.Praha 10 radní hl.m.Prahy

23.11.2002 10.3.2007 30.11.2006 dosud

Příjmy dle čl. 4 odst. 1
název subjektu funkce od do příjmy

Živnostenské listy Praha 10 - Majetková a.s. Obecní dům a.s. M.č.Praha 10

předseda Dozorčí rady předseda Dozorčí rady starosta m.č.Praha 10

1.1.2006 1.1.2006 12.9.2006 1.1.2006

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006

993 160,žádné příjmy 36 570,862 512,-

Dary v úhrnné výši dle čl. 4 odst. 2 Etického kodexu
zdroj žádné cena

Nabytí vlastnických nebo dalších věcných práv k nemovitému majetku dle čl. 5 žádné

pořizovací cena

Datum: 28.6.2006

Podpis:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful