You are on page 1of 19

Mėnesinis investicinis tyrimas: taktinė turto alokacija

2015 KOVAS

SYNERGY FINANCE STRATEGIJOMIS VALDOMŲ PORTFELIŲ POZICIJOS

BND

Obligacijos [Vanguard Total Bond Market ETF]

SPY

Akcijos [SPDR S&P 500 ETF Trust]

GSG

Žaliavos [iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust]

VEA

Akcijos [Vanguard Europe Pacific ETF]

GLD

Auksas [SPDR Gold Shares]

VWO

Akcijos [Vanguard Emerging Markets ETF]

Grynieji pinigai

VNQ

Nekilnojamasis turtas [Vanguard REIT ETF]

$$$

info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
SUVESTINĖ
Vasario mėnesį laikinai išsisprendus Graikijos skolos trileriui ir kiek atslūgus
geopolitinei įtampai Rusijos-Ukrainos konflikte, rinkose stebėjome teigiamas nuotaikas.
Daugiau nei pusę metų krentanti naftos kaina praeitą mėnesį stabilizavosi ir žaliavų
krepšelis [GSG] po ilgos pertraukos pademonstravo brangimą (+5.94%). Itin gerai sekėsi
akcijoms, tarp kurių didžiausią kilimą parodė EAFE regionas [VEA] (+6.16%), daugiau nei
5% pabrango JAV akcijos, stiprumą pademonstravo ir besivystančios rinkos [VWO]
(+4.66%). Tuo tarpu ir toliau gerėjanti JAV ekonomika investuotojų tarpe kelia vis didesnį
susirūpinimą dėl artėjančio palūkanų kėlimo ciklo. Taigi vasario mėnesį dividendiniams ir
palūkanas išmokantiems instrumentams sekėsi prasčiau – JAV nekilnojamojo turto
sektorius [VNQ] pigo -3.67%, tuo tarpu obligacijų krepšelio [BND] vertė smuktelėjo 1.31%, prastai sekėsi ir aukso [GLD] pozicijoms, kuris atpigo -5.91%.
Žiūrint į pastarųjų 12 mėn. laikotarpį matome, jog žaliavoms [GSG] ir toliau sekasi itin
prastai (-36.74%), neigiamoje zonoje taip pat randasi ir auksas. Didžiausius prieaugius
pademonstravo JAV akcijos ir nekilnojamojo turto sektorius, kurių metiniai rezultatai
toliau gerokai lenkia savo ilgametes normas.
Pastarąjį mėnesį SF strategijoms sekėsi permainingai, tarp kurių teigiamą pokytį
pademonstravo „SF Yield Cirve“ (+0.21%) ir „SF Momentum“ (+0.21%) strategijos.
Žiūrint pagal pastarųjų 12 mėn. laikotarpį, lyderių tarpe randasi aplenkiančiais
ekonomikos indikatoriais paremta „SF OECD CLI“ ir inertiškumo pagrindu veikianti „SF
Momentum“ strategijos.
Kovo mėnesiui mūsų algoritmai rodo, jog neigiamoje tendencijoje randasi žaliavos ir
auksas, taigi vietoje jų „SF Timing“ strategija laiko obligacijas.

Pagrindinių turto klasių pokyčiai
Turto klasė [ETF/ETN trum pinys] 1 m ėn.

12 m ėn.

1 JAV doleris [UUP]

0.28%

17.87%

-1.0%

2 Obligacijos [BND]

-1.31%
5.94%
-5.91%
5.62%
6.16%
4.66%
-3.67%

4.82%
-36.74%
-8.98%
15.29%
0.10%
10.44%
22.51%

-1.3%

3 Žaliavos [GSG]
4 Auksas [GLD]
5 JAV akcijos [SPY]
6 EAFE akcijos [VEA]
7 Besivystančios rinkos [VWO]
8 Nekilnojamasis turtas [VNQ]

Synergy Finance (SF) strategijų pokyčiai
Strategijos pavadinim as
1 m ėn.
12 m ėn.
1 SF Timing strategija
2 SF Momentum strategija
3 SF Yield Curve strategija
4 SF OECD CLI strategija
5 SF Seasonal strategija
6 Palyginamasis indeksas (PI)
7 MSCI World indeksas

-1.60%
0.21%
0.21%
-1.31%
-1.31%
0.93%
5.51%

6.65%
12.03%
10.54%
13.76%
6.54%
4.40%
7.75%

Maks.▼

-41.9%
-12.4%
-3.2%
-10.0%
-10.7%
-6.0%

Maks.▼
-4.0%
-4.9%
-5.8%
-1.3%
-2.4%
-4.6%
-4.4%

aaks.▼- maksimalus kritimas per pastaruosius 12 mėn.

Makro situacija
Vertinant globalinės ekonomikos sveikatą pagal paskutinius OECD aplenkiančių
indikatorių parodymus matome, jog pagrindinis rodiklis (OECD + Major non-Member
Economies CLI) toliau balansuoja ties trapios plėtros/lėtėjimo stadija, taigi artimiausiu
metu makroekonominis sentimentas gali ir toliau išlikti gana įtemptas.
Remiantis JAV VVP pajamingumais, trumpojo laikotarpio palūkanų norma yra
žemesnė nei ilgo laikotarpio, todėl pagal šį rodiklį JAV recesijos tikimybė artimiausiais
mėnesiais yra minimali.

Inercija ir cikliškumas
„SF Momentum“ modelis šį mėnesį jokių veiksmų neatlieka.
Kovo mėnesį statistiškai geriausiai sekasi žaliavoms, EAFE regiono akcijoms ir
nekilnojamojo turto sektoriui, tačiau kadangi žaliavos randasi neigiamoje tendencijoje,
vietoje jų „SF Seasonal“ portfelyje laikome obligacijas [BND].

Slenkantys pokyčiai

Turto klasės: šiuo metu žaliavos [GSG] randasi palankioje pildymui zonoje.
SF strategijos: šiuo metu visos SF strategijos randasi neutralioje zonoje.

TURINYS
Synergy finance modelinių strategijų suvestinė...... 3 psl.
Makro perspektyva ................................................. 4 psl.
SF OECD CLI strategija............................................. 5 psl.
SF Yield Curve strategija ......................................... 6 psl.
SF Seasonal strategija ............................................. 7psl.
SF Momentum strategija ........................................ 8 psl.
Slenkantys pokyčiai – Turto klasės (60 mėn.) ......... 9 psl.
Slenkantys pokyčiai – SF Strategijos (12 mėn.) ....... 10 psl.
Valiutų analizės suvestinė ....................................... 11 psl.
Žaliavų analizės suvestinė ....................................... 12 psl.
Obligacijų analizės suvestinė .................................. 13 psl.
Šalių analizės suvestinė........................................... 14 psl.
Sektorių analizės suvestinė ..................................... 15 psl.
Paaiškinimai ........................................................ 16 psl.
Tyrimą rengia:
Lukas Macijauskas
+370 671 14450
lukas@synergy-finance.com

Tarprinkinė situacija
Vadovaujantis Synergy Finance santykinio stiprumo formule, žemiau pateikiame instrumentus, kurie savo klasėje yra inertiškiausi
(stipriausi) ir mažiausiai inertiški (silpniausi):
Turto klasė
Valiutos

Stipriausias instrumentas
JAV doleris

Silpniausias instrumentas
Euras

Žaliavos

Taurieji metalai

Energetinės žaliavos

Obligacijos

JAV Valstybinės 20+ metų trukmės obligacijos

JAV Valstybinės 1-3 metų trukmės obligacijos

Šalys

Kinija

Brazilija

Sektoriai

Sveikatos apsauga

Energetika

2
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
SYNERGY FINANCE MODELINĖMIS STRATEGIJOMIS VALDOMŲ PORTFELIŲ SUDĖTIS ŠĮ MĖNESĮ
Synergy Finance strategijomis valdomų portfelių sudėtis šį mėnesį
Pavadinimas
1
2
3
4
5
6
7
8

ETF

Obligacijos [Vanguard Total Bond Market ETF]
BND
Žaliavos [iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust] GSG
Auksas [SPDR Gold Shares]
GLD
Akcijos [SPDR S&P 500 ETF Trust]
SPY
Akcijos [Vanguard Europe Pacific ETF]
VEA
Akcijos [Vanguard Emerging Markets ETF]
VWO
Nekilnojamasis turtas [Vanguard REIT ETF ]
VNQ
Grynieji pinigai

Trend
-27%
-3%
7%
1%
1%
10%

SF Timing

40%
0%
0%
10%
10%
20%
20%

SF Momentum SF Yield Curve SF OECD CLI SF Seasonal

33%
0%
0%
33%
0%
0%
33%
0%

0%
0%
0%
33%
33%
0%
33%

33%
0%
0%
33%
33%
0%
0%

33%
0%
0%
0%
33%
0%
33%

5uomenys: finance.yahoo.com | Synergy Cinance
..% - tendencijos kryptis ir stiprumas

Metai

Strategija
SF Timing
SF Momentum
SF Yield Curve
2014 SF OECD CLI
SF Seasonal
PI*
MSCI World
SF Timing
SF Momentum
SF Yield Curve
2015 SF OECD CLI
SF Seasonal
PI*
MSCI World

Sau
-1.62%
-5.72%
-4.02%
1.56%
-0.14%
-1.27%
-4.63%
2.76%
2.10%
3.89%
3.89%
2.10%
1.58%
-1.32%

Vas
2.35%
3.65%
3.83%
0.47%
2.29%
3.92%
5.21%
-1.60%
0.21%
0.21%
-1.31%
-1.31%
0.93%
5.51%

Synergy Finance modelinių strategijų mėnesiniai pokyčiai, %
Kov
Bal
Geg
Bir
Lie
Rugp
Rugs
0.06% 1.44%
1.75%
1.40% -1.07%
2.27% -4.02%
0.32% 1.86%
2.16%
1.41% -1.20%
3.61% -4.86%
-0.02% 1.92%
2.42%
1.78% -0.30%
2.37% -5.78%
-0.18% 0.81%
1.92%
0.09% -0.29%
3.61% -0.57%
0.02% 1.92%
1.92%
1.10% -0.30%
1.14% -2.44%
0.63% 1.40%
1.35%
2.04% -1.05%
1.97% -4.59%
0.57% 1.18%
2.02%
1.81% -1.44%
2.58% -3.31%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

Spa
3.18%
4.34%
4.29%
4.29%
1.76%
2.16%
1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Lap
0.95%
1.22%
0.58%
0.83%
1.47%
-0.16%
1.37%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Gru Per metus
-0.42%
6.20%
0.57%
7.01%
-0.91%
5.81%
0.05%
13.21%
-0.91%
8.01%
-1.72%
4.47%
-2.35%
3.83%
0.00%
1.11%
0.00%
2.32%
0.00%
4.11%
0.00%
2.53%
0.00%
0.77%
0.00%
2.53%
0.00%
4.12%

5uomenys: finance.yahoo.com | Synergy Cinance
*tL - Synergy Cinance pagrindinių turto klasių palyginamasis indeksas

3
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
MAKRO PERSPEKTYVA
Euro zonos ir JAV aplenkiantys indikatoriai balansuoja ties
plėtros/lėtėjimo stadija.
Japonijos makro indikatoriai signalizuoja nedidelį
nuosmukį/trapų atsigavimą.
Tuo tarpu Kinijos ekonomikai aplenkiantys indikatoriai vis
tvirčiau prognozuoja atsigavimą.
Pagal OECD rodiklių parodymus, bendra globalinė
ekonomika ir toliau randasi plėtros/lėtėjimo/nuosmukio
sankryžoje.
Žiūrint per likvidumo prizmę, JAV palūkanų normų kreivė
rodo, jog situacija yra stabili. 10 metų (1.99%) JAV
valstybinių obligacijų pajamingumas gerokai lenkia trumpo
periodo (3 mėn. – 0.01%) pajamingumą, todėl šiuo metu
palūkanų normų kreivės inversijos (kuri dažniausiai
signalizuoja aukštą JAV recesijos per ateinančius 8-16
mėnesius tikimybę) rizika yra minimali.

OECD aplenkiantys indikatoriai
Šalis/Regionas

2015.02

2015.03

Stadija

OECD bendras¹

100.00

100.10

Plėtra

JAV

100.40

100.40

Nekito

Euro zona

100.60

100.60

Nekito

Kinija
Japonija

99.10
99.80

99.30
99.80

Atsigavimas
Nekito

5uomenys: stats.oecd.org | Synergy Cinance

¹ O9/5 + aajor non-aember 9conomies
7

JAV valstybinių obligacijų pajamingumai (Yield Curve)

6

Pajamingumas, %

5
4
3
2
1
0

1

1.99

1.5

0.62
Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance
0.06
0.01
3 mėn.
6 mėn.
2 metų
3 metų
5 metų
10 metų
Laikotarpis
Paskutinis

2006.11.01

2000.08.01

4
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
EKONOMINIO CIKLO STADIJOS (SF OECD CLI STRATEGIJA)
Akivaizdu, jog skirtingomis ekonomikos ciklo stadijomis pagrindinės turto klasės elgiasi skirtingai. Pavyzdžiui, kai globalinė plėtra
pereina į lėtėjimą/nuosmukį, akcijos būna prasta investicija, tačiau žaliavos ir auksas tuo metu dažniausiai demonstruoja stiprumą.
Taigi, skirtingose ekonomikos ciklo stadijose, portfelyje apsimoka laikyti ne visas turto klases, o tik tas, kurios pasižymi geriausiais
rezultatais.
Žemiau esančioje lentelėje, remiantis Synergy Finance skaičiavimais, turto klasėms suteikiame reitingus, pagal kuriuos kiekvieną
mėnesį yra pertvarkomas SF OECD CLI strategija valdomas modelinis portfelis (1 – reiškia, kad statistiškai ši turto klasė esamoje
situacijoje auga daugiausiai; 7 - mažiausiai):

Synergy Cinance pagrindinių turto klasių reitingavimo modelis - "SC OEC5 C[L"
Esama (praeiPo mėn.) siPuacija¹: PlėPra (P*)
Trend
P
Obligacijos [BND]
33%
Žaliavos GSCI [GSG]
Auksas [GLD]
JAV akcijos [SPY]
33%
EAFE akcijos [VEA]
33%
BesivysPančių rinkų akcijos [VWO]
Nekilnojamasis PurPas [VNQ]

Globalinės ekonomikos sPadijos
PlėPra
LėPėjimas
Nuosmukis
7
2
4
5
2
3
7
7
6
1
5
4
3
5
1
3
1
6
6
2
4
7
3
1
5
4
2

P*
APsigavimas
100%
6

5uomenys : Synergy Ci na nce
¹ Remi a nti s OEC5 Tota l (OEC5 + aa jor non-aember Economi es ) a mpl i tude a djus ted C[L pa rodyma i s
Es a ma s i tua ci ja
TOP 3 turto kl a s ės

P Ši o mėnes i o portfel i o s udėti s
P* Pra ei to mėnes i o portfel i o s udėti s

5
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
JAV VALSTYBINIŲ OBLIGACIJŲ PAJAMINGUMŲ SKIRTUMAS (SF YIELD CURVE STRATEGIJA)
Buvo pastebėta, jog JAV valstybinių obligacijų pajamingumas (palūkanų normos) neretai būna geras ekonominės sveikatos
indikatorius. Pavyzdžiui, pasitaiko tokių periodų, kai trumpo laikotarpio (3 mėnesių) obligacijų pajamingumas būna didesnis nei ilgo (10
metų) – palūkanų normų inversija. Tokios situacijos dažniausiai susiklostydavo 8-16 mėnesių prieš užklumpant recesijai. Atitinkamai,
skirtingose palūkanų normų skirtumo stadijose, pagrindinės turto klasės elgiasi skirtingai.
Žemiau esančioje lentelėje, remiantis Synergy Finance skaičiavimais, turto klasėms suteikiame reitingus, pagal kuriuos kiekvieną
mėnesį yra pertvarkomas SF YIELD CURVE strategija valdomas modelinis portfelis (1 – reiškia, kad statistiškai ši turto klasė esamoje
situacijoje auga daugiausiai; 7 - mažiausiai):

Synergy Cinance pagrindinių turto klasių reitingavimo modelis - "SC Yield Curve"
Esama situacija¹: 1.EE% (praeito mėn. 1.67%)
Turto klasės Trend
t
t*
33%
Obligacijos [BND]
Žaliavos GSCI [GSG]
Auksas [GLD]
JAV akcijos [SPY]
33% 33%
EAFE akcijos [VEA]
33%
Besivystančių rinkų akcijos [VWO]
Nekilnojamasis turtas [VNQ]
33% 33%

Palūkanų normų kreivės stadijos
<0%
0-1%
1-2%
2-3%
5
5
6
5
7
1
4
7
2
2
7
6
6
3
2
4
4
6
1
3
1
4
5
1
3
7
3
2

>3%
4
7
5
6
3
2
1

5uomenys : Synergy Ci na nce

¹

WAV va l s tybi ni ų obl i ga ci jų pa ja mi ngumų s ki rtuma s (10 metų - 3 mėnes i ų)
Es a ma s i tua ci ja
TOt 3 turto kl a s ės pa ga l es a mą s i tua ci ją
P Ši o mėnes i o portfel i o s udėti s
P* tra ei to mėnes i o portfel i o s udėti s

6
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
PAGRINDINIŲ TURTO KLASIŲ SEZONIŠKUMAS (SF SEASONAL STRATEGIJA)
Sezoniškumas yra vienas esminių žaliavų prekybos faktorių, tačiau jį išnaudoti galima ir investuojant kitose turto klasėse. Pavyzdžiui,
tyrimai rodo, jog akcijoms, žiemos/pavasario periodas būna ženkliai geresnis nei vasaros/rudens laikotarpis. Tačiau būtent vasarą
obligacijos demonstruoja didžiausius augimus. Taigi sezoniškumą galima naudoti ir taktinės turto alokacijos portfeliuose.
Žemiau esančioje lentelėje, remiantis Synergy Finance skaičiavimais, turto klasėms suteikiame reitingus, pagal kuriuos kiekvieną
mėnesį yra pertvarkomas SF SEASONAL strategija valdomas modelinis portfelis (1 – reiškia, kad statistiškai ši turto klasė šį mėnesį
auga daugiausiai; 7 - mažiausiai):

Synergy Cinance pagrindinių turto klasių reitingavimo modelis - "SC Seasonal"
Trend P
Sau Vas Kov Bal Geg Bir
Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru
P*
Obligacijos [BND] (1979 - 2015)

33% 100%

Žaliavos GSCI [GSG] (1979 - 2015)

5

6

6

6

3

2

6

3

2

3

4

5

6

3

1

5

4

4

5

1

3

7

7

7

Auksas [GLD] (1979 - 2015)

2

7

7

7

6

6

7

2

1

6

2

6

JAV akcijos [SPY] (1979 - 2015)

3

4

5

4

1

3

4

5

7

1

1

4

EAFE akcijos [VEA] (1979 - 2015)
BesivysPančių rinkų akcijos [VWO] (1988 - 2010)

33%

Nekilnojamasis PurPas [VNQ] (1979 - 2015)

33%

7

2

3

1

7

5

3

6

6

4

3

2

4

1

4

2

5

7

2

7

5

2

5

1

1

5

2

3

2

1

1

4

4

5

6

3

5uomenys : Synergy Ci na nce
TOP 3 mėnes i o turto kl a s ės

P Ši o mėnes i o portfel i o s udėti s
P* Pra ei to mėnes i o portfel i o s udėti s

7
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
PAGRINDINIŲ TURTO KLASIŲ INERTIŠKUMAS (SF MOMENTUM STRATEGIJA)
Nors inercijos samprata buvo suformuluota fizikoje, socialinėje terpėje ji taip pat vaidina reikšmingą vaidmenį. Tyrimai rodo, jog
investuotojams nepavyksta išvengti iracionalių poelgių, kurie dažniausiai atsiranda sąlygojami baimės ir godumo. Būtent godumu ir
būriavimosi sindromu (angl. herding bias) galima paaiškinti įvairiais laiko momentais įvairiose turto klasėse besiformuojančius
burbulus (ir po to sekančius kritimus). Taigi investuotojai, kurie periodiškai seka pagrindinių turto klasių kainų pokyčius, gali savo
portfelius formuoti iš tų turto klasių, kurios šiuo metu yra „populiarios“. Synergy Finance skaičiavimais, tai yra vienas iš pelningiausių
taktinės turto alokacijos principų.
SF MOMENTUM STRATEGIJA: Kiekvieną mėnesį perkame ir laikome 3 didžiausią inerciją turinčias turto klases (tendencijos
filtro netaikome).
Žemiau esančioje lentelėje, remiantis Synergy Finance Momentum modeliu, turto klasėms suteikiame inertiškumo reitingus, pagal
kuriuos kiekvieną mėnesį yra pertvarkomas SF MOMENTUM strategija valdomas modelinis portfelis:

1
2
3
4
5
6
7
8

Synergy Finance pagrindinių turto klasių reitingavimo modelis - "SF Momentum"
Turto klasės
t
t*
1M
3M
6M
9M
12M
Inercija¹
3
3.08%
4.82%
Obligacijos [BND] 33% 33% -1.31% 1.12% 2.11%
8
Žaliavos GSCI [GSG]
5.94% -16.59% -33.75% -37.01% -36.74%
7
Auksas [GLD]
-5.91% 3.61% -6.22% -3.55% -8.98%
2
2.23% 6.03% 10.98% 15.29%
JAV akcijos [SPY] 33% 33% 5.62%
5
EAFE akcijos [VEA]
6.16%
2.90% -1.72% -2.81%
0.10%
4
Besivystančių rinkų akcijos [VWO]
4.66% -0.45% -6.55% 1.48% 10.44%
1
Nekilnojamasis turtas [VNQ] 33% 33% -3.67% 4.88% 10.51% 15.26% 22.51%
6
Grynieji pinigai
0.00%
0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
5uomenys: finance.yahoo.com | Synergy Cinance
¹ Yur: 1 - dididžiausia inercija, 8 - mažiausia inercija

1a - 1 mėnesio pokytis

t Šio mėnesio "aomentum" modelio pozicijos

3a - 3 mėnesių pokytis

t* traeito mėnesio "aomentum" modelio pozicijos

6a - 6 mėnesių pokytis
9a - 9 mėnesių pokytis
12a - 12 mėnesių pokytis

8
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
SLENKANTYS POKYČIAI – PAGRINDINĖS TURTO KLASĖS (60 mėn.)
Pagrindinių turto klasių slenkančių 60 mėn. pokyčių analizė bei galimos ateities projekcijos

ETF

GSG

Esamas 60 mėn. pokytis -32.6%
Esamos situacijos dažnumas
Vid. sekančių 60 mėn. pokytis (vid. kritimas)

Sek. 60 mėn. pok. teigiamas

24.71%
45.6% (-40.4%)
63%

VEA

SPY

110.6%

44.8%

16.09%

125.8%

33.91%

40.0% (-36.1%)
61%

VNQ

59.3% (-36.1%)
71%

7.76%
12.9% (-55.4%)
70%

Pagrindinių PurPo klasių pozicijų pildymo/fiksavimo zonos (pagal 60 mėn. slenkančių pokyčių analizę)

ETF

GSG

SPY

VEA

VNQ

Galima fiksavimo zona

Neutrali zona

Galima pildymo zona
Jei es a ma s 60 mėn. pokyti s di dėja

Duomenys : Synergy Fi na nce

Jei es a ma s 60 mėn. pokyti s ma žėja
Es a ma s i tua ci ja
Pra ei to mėnes i o s i tua ci ja

9
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
SLENKANTYS POKYČIAI – SF STRATEGIJOS (12 mėn.)
Synergy Finance strategijų slenkančių 12 mėn. pokyčių analizė bei galimos ateities projekcijos

Strategijos
Esamas 12 mėn. pokytis
Esamos situacijos dažnumas

SF Tim ing

6.7%
35.71%

SF Seasonal

SF Yield Curve

12.0%

6.5%

10.5%

33.00%

Vid. sekančių 12 mėn. pokytis (vid. kritimas) 13.6% (-3.4%)

Sek. 3 mėn. pok. teigiamas

SF Mom entum

94%

11.2% (-5.4%)

90%

13.8%

35.71%

35.15%

15.3% (-6.4%)

SF OECD CLI

36.70%

13.6% (-5.4%) 10.3% (-4.5%)
92%

91%

87%

Synergy Finance sPraPegijų pozicijų pildymo/fiksavimo zonos (pagal 12 mėn. slenkančių pokyčių analizę)

SPraPegijos SF Timing

SF MomenPum

SF Seasonal SF Yield Furve SF OEFD FLI

Dalima fiksavimo zona

Neutrali zona

Dalima pildymo zona
Jei es a ma s 12 mėn. pokyti s di dėja
Jei es a ma s 12 mėn. pokyti s ma žėja

Duomenys : Synergy Fi na nce

Es a ma s i tua ci ja
Pra ei to mėnes i o s i tua ci ja

Projekcinis (ateinančių 3 mėn.) Synergy Finance strategijų pelningumo ir rizikos žemėlapis
18%

Pelningumas (vid. sekančių 3 mėn. pokytis)

16%
14%

SF Momentum
SF Yield Curve

SF Timing

12%

SF OECD CLI
SF Seasonal

10%
8%
6%
4%
2%
0%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Rizika (sekančių 3 mėn. vid. kritimas nuo piko)

10
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
TARPRINKINĖ ANALIZĖ
VALIUTŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ

Valiutų analizės suvestinė
Pavadinimas
ETF
21 d.
63 d.
126 d.
189 d.
252 d.
RS*
1.00
1 JAV doleris
UUP
0.48%
7.92%
14.70%
17.10%
17.10%
0.86
2 Šveicarijos frankas
FXF
-4.87%
1.04%
-4.24%
-6.10%
-7.15%
0.86
3 Svaras sterlingas
FXB
1.83%
-1.81%
-7.03%
-7.89%
-7.80%
0.81
4 Japonijos jena
FXY
-1.84%
-1.53%
-13.32%
-15.19%
-14.97%
0.81
5 Kanados doleris
FXC
0.15%
-9.96%
-13.09%
-13.22%
-10.73%
0.81
6 Australijos doleris
FXA
-1.02%
-7.99%
-15.51%
-14.85%
-11.15%
0.78
7 Euras
FXE
-0.89%
-10.40%
-15.37%
-18.00%
-18.68%
5uomenys : fi na nce.ya hoo.com | Synergy Ci na nce
RS* - s a ntyki ni s s ti pruma s (a ngl . rel a ti ve s trength)

11
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
ŽALIAVŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ
Žaliavų analizės suvestinė
ETF
21 d.
63 d.
126 d.
189 d.
252 d.
RS*
1.16
1
DBP
-6.69%
0.29%
-8.26%
-6.56% -13.21%
1.14
2
DBB
1.61%
-11.06% -15.39% -7.47%
-7.58%
1.10
3
DBA
-1.41% -10.41% -11.91% -17.58% -15.03%
1.00
4
DBC
6.44%
-15.29% -27.20% -30.73% -30.22%
0.92
5
DBE
16.51% -23.11% -38.88% -41.76% -40.67%
5uomenys : fi na nce.ya hoo.com | Synergy Ci na nce
RS*- s a ntyki ni s s ti pruma s (a ngl . rel a ti ve s trength)
Pavadinimas
Taurieji metalai
Industriniai metalai
Agrokultūra
Deutsche Bank žaliavų indeksas
Energetinės žaliavos

Stipriausios ir silpniausios pagal RS žaliavų verčių kitimas

10%
0%
-10%

Pokytis, %

-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
2014.02.28

Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance
2014.04.30

Taurieji metalai [DBP]

2014.06.30

2014.08.31

Energetinės žaliavos [DBE]

2014.10.31

2014.12.31

Deutsche Bank žaliavų indeksas [DBC]

12
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
OBLIGACIJŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pavadinimas
JAV Valstybinės 20+ metų trukmės obligacijos
JAV Valstybinės 10-20 metų trukmės obligacijos
Aukšto reitingo kompanijų obligacijos
JAV Valstybinės 7-10 metų trukmės obligacijos
JAV savivaldybių obligacijos
NT garantą turinčios obligacijos
Vanguard Total Bond Market ETF
Besivystančių rinkų obligacijos
Aukšto pajamingumo obligacijos
JAV Valstybinės 3-7 metų trukmės obligacijos
Nuo infliacijos apdraustos obligacijos
JAV Valstybinės 1-3 metų trukmės obligacijos

Obligacijų analizės suvestinė
ETF
21 d.
63 d.
TLT
-5.10%
7.56%
TLH
-2.38%
3.48%
LQD
-0.85%
2.89%
IEF
-1.97%
2.43%
MUB
-1.00%
1.55%
MBB
-0.03%
1.02%
BND
-0.87%
1.44%
EMB
1.19%
-0.18%
HYG
2.31%
1.28%
IEI
-1.01%
0.88%
TIP
-0.69%
0.84%
SHY
-0.21%
0.08%

126 d.
189 d.
252 d.
RS*
1.08
10.95%
15.93%
22.86%
5.32%
7.60%
11.27%
1.03
3.01%
4.46%
7.33%
1.01
3.80%
5.07%
7.16%
1.01
2.06%
3.34%
6.24%
1.00
2.45%
2.97%
4.82%
1.00
2.25%
2.97%
4.74%
1.00
-0.91%
0.55%
6.86%
0.99
-0.01%
0.68%
2.24%
0.99
1.87%
1.90%
2.60%
0.99
-0.69%
-0.10%
3.08%
0.98
0.40%
0.39%
0.55%
0.98
5uomenys : fi na nce.ya hoo.com | Synergy Fi na nce

RS* - s a ntyki ni s s ti pruma s (a ngl . rel a ti ve s trength)

13
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
ŠALIŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ
Šalių analizės suvestinė
21 d.
63 d.
126 d.
189 d.
252 d.
RS*
1.10
1
3.92%
11.66%
8.02%
22.65%
25.67%
2
0.50%
5.11%
7.95%
16.26%
39.66%
1.10
3
5.30%
2.29%
6.31%
11.26%
15.70%
1.04
4
6.56%
6.28%
4.84%
8.24%
8.33%
1.03
5
5.07%
1.45%
0.73%
3.80%
7.98%
1.00
6
6.68%
3.85%
1.37%
-5.59%
-3.60%
0.97
7
7.64%
2.33%
-9.82%
-7.17%
-0.88%
0.95
8
4.66%
1.43%
-5.21%
-6.05%
-3.83%
0.95
9
7.16%
1.49%
-3.57%
-9.37%
-5.79%
0.94
10
9.98%
-0.07%
-7.69%
-13.59%
-7.98%
0.93
11
4.94%
-8.07%
-13.49%
-6.60%
-1.34%
0.92
12
-11.38%
-11.13%
-11.71%
-12.97%
18.41%
0.91
13
2.80%
-8.76%
-15.22%
-9.14%
0.69%
0.91
14
18.80%
-11.17%
-26.06%
-27.38%
-25.75%
0.83
15
-1.64%
-16.08%
-32.64%
-23.09%
-12.23%
0.80
5uomenys : fi na nce.ya hoo.com | Synergy Ci na nce
RS* - s a ntyki ni s s ti pruma s (a ngl . rel a ti ve s trength)
Pavadinimas
Kinija
Indija
JAV
Japonija
MSCI Pasaulis
Vokietija
Australija
Britanija
Prancūzija
Italija
Kanada
Turkija
Meksika
Rusija
Brazilija

ETF
FXI
INP
IVV
EWJ
ACWI
EWG
EWA
EWU
EWQ
EWI
EWC
TUR
EWW
RSX
EWZ

Stipriausios ir silpniausios pagal RS šalių verčių kitimas

40%
30%

Pokytis, %

20%
10%
0%
-10%
-20%
2014.02.28

Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance
2014.04.30
Kinija [FXI]

2014.06.30

2014.08.31
Brazilija [EWZ]

2014.10.31

2014.12.31

MSCI Pasaulis [ACWI]

14
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas

SEKTORIŲ ANALIZĖS SUVESTINĖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RS*

JAV Sektorių analizės suvestinė
5 d.
21 d.
63 d.
126 d.
189 d.
252 d.
RS*
1.05
XLV
3.53%
5.44%
14.32%
22.48%
23.30%
1.04
XLY
8.82%
7.50%
11.05%
17.02%
15.70%
1.03
XRT
4.85%
5.48%
10.72%
19.04%
16.04%
1.03
XLK
7.67%
3.36%
8.32%
15.68%
20.87%
1.03
XLP
3.09%
3.95%
12.43%
14.20%
21.95%
1.02
XHB
5.85%
8.64%
14.67%
15.44%
6.85%
1.01
IYT
2.72%
-1.62%
7.71%
12.23%
24.57%
1.01
IYR
-4.03%
4.88%
9.16%
14.07%
21.18%
1.00
SPY
5.26%
2.28%
6.28%
11.15%
15.58%
0.99
XLF
4.96%
0.50%
5.37%
10.93%
14.70%
0.99
XTL
7.26%
5.35%
9.05%
8.58%
6.18%
0.99
XLB
8.95%
3.08%
3.27%
6.54%
11.91%
0.99
XLI
4.83%
0.54%
7.28%
7.88%
12.79%
0.98
XLU
-7.24%
0.69%
7.87%
9.36%
16.57%
0.84
XLE
5.85%
-7.97%
-18.59%
-15.82%
-7.48%
5uomenys : fi na nce.ya hoo.com | Synergy Fi na nce
- s a ntyki ni s s ti pruma s (a ngl . rel a ti ve s trength)

Pavadinimas
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės
Mažmeninė prekyba
Informacinės technologijos
Kasdienio naudojimo prekės
Namų statyba
Transportas
Nekilnojamasis turtas
S&P 500
Finansai
Telekomai
Medžiagos
Gamyba
Komunalinės paslaugos
Energetika

15
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
PRIEDAS Nr. 1
Paaiškinimai


Tyrime pristatomos investavimo strategijos priklauso taktinės turto alokacijos kategorijai. Šios strategijos suteikia investuotojams galimybę
diversifikuoti savo investicijų portfelį tarp skirtingų turto klasių.
Strategijų tikslas: maksimizuoti pelningumo ir rizikos santykį (pelningumas – metinio augimo koeficientas (CAGR); rizika – maksimalus
kritimas nuo piko ir ulcer index).
Tyrime naudojamo Synergy Finance palyginamojo indekso (PI) sudėtis:
Obligacijos (Barclays Capital U.S. Aggregate Float Adjusted Index) - 20%
JAV akcijos (S&P 500 Index) - 10%
EAFE akcijos (MSCI EAFE index) - 10%
Besivystančių šalių akcijos (MSCI Emerging Markets index) - 20%
Žaliavos (S&P GSCI Excess Return Index) – 10%
Auksas (Gold bullion) – 10%
Nekilnojamasis turtas (MSCI REIT index) – 20%
Indekso vertės ir pokyčiai yra skaičiuojami remiantys jo sudėtinius indeksus sekančių ETF fondų kainomis, kurias teikia finance.yahoo.com
(visuose skaičiavimuose naudojamos „adjusted close“ kainos; komisinių įtaka nėra vertinama).
ETF fondai - vertybinių popierių krepšelis (pvz. akcijų, obligacijų ar kt.). Šia savybe ETF yra panašus į investicinius fondus. Kylant ETF
krepšelį sudarančių vertybinių popierių kainai, atitinkamai didėja ir ETF kaina.
Naudojant PI sudarančių indeksų istorinius duomenis, kiekvienai strategijai buvo atlikti testavimai. Kiekvienos iš strategijų istoriniai
rezultatai rodo, jog lyginant su palyginamuoju indeksu, buvo pasiektas aukštesnis pelningumo ir rizikos santykis. Žemiau pateikiami
strategijų testo rezultatai su istoriniais duomenimis:

Synergy Finance modelinių strategijų rezultatų suvestinės lentelė
Palyginam asis

Rizika

Pajamingumas

1980.01 - 2015.02

Santykiniai rodikliai

indeksas (PI*)

SF Tim ing

SF Mom entum

SF Seasonal

SF Yield Curve

SF OECD CLI

2749.15%

5998.34%

10674.15%

3807.81%

7343.06%

3307.31%

CAGR**

9.99%

12.40%

14.23%

10.99%

13.04%

10.55%

Vid. 12 mėn. rezultatas

10.72%

12.68%

14.79%

11.87%

13.75%

11.20%

Ulcer*** index • (-1)

-6.73%

-2.66%

-4.34%

-5.43%

-3.57%

-3.65%

Maksimalus kritimas nuo piko

-41.50%

-12.57%

-18.77%

-28.14%

-16.58%

-15.72%

Vidutinis neigiamas 12 mėn. rezultatas

-8.50%

-2.96%

-4.33%

-8.24%

-3.88%

-2.57%

Standartinis nuokrypis

10.73%

7.96%

11.55%

8.62%

10.52%

9.04%

CAGR/Ulcer index

1.49

4.66

3.28

2.02

3.65

2.89

CAGR/Maksimalus kritimas nuo piko

0.24

0.99

0.76

0.39

0.79

0.67

CAGR/Standartinis nuokrypis

0.93

1.56

1.23

1.27

1.24

1.17

28

37

20

37

20

21

84.15%

93.17%

89.02%

91.35%

92.93%

90.49%

Pokytis per tiriamąjį laikotarpį

Ilgiausias neigiamas periodas (mėn.)
Pelningi 12 mėn. periodai, %

5uomenys: Synergy Cinance

* PI - Synergy Finance pagrindinių turto klasių palyginamasis indeksas
** CAGR – Compounded Annual Growth Rate (daugiau informacijos rasite čia)

*** Ulcer index – rizikos matavimo rodiklis (daugiau informacijos rasite čia ir čia)

16
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
PRIEDAS Nr. 2
Tyrime naudojamų indeksinių fondų sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obligacijos:
Įvairaus laikotarpio obligacijos (BND US – Vanguard Total Bond Market ETF):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BND:US
Trumpo laikotarpio obligacijos (BSV US – Vanguard Short -Term Bond ETF):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BSV:US
Vidutinio laikotarpio obligacijos (BIV US – Vanguard Intermediate -Term Bond ETF):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BIV:US
Ilgo laikotarpio obligacijos (BLV US – Vanguard Long -Term Bond ETF):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BLV:US
Aukšto reitingo stambių korporacijų obligacijos (LQD US – iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=LQD:US
Aukšto pajamingumo obligacijos (HYG US – iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=HYG:US
Nuo infliacijos apdraustos JAV valstybinės obligacijos (TIP US – iShares Barclays TIPS Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=TIP:US
JAV Valstybinės 1-3 metų trukmės (SHY US – iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SHY:US
JAV Valstybinės 3-7 metų trukmės (IEI US – iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=IEI:US
JAV Valstybinės 7-10 metų trukmės (IEF US – iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=IEF:US
JAV Valstybinės 10-20 metų trukmės (TLH US – Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=TLH:US
JAV valstybinės obligacijos (TLT US –Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=TLT:US
JAV savivaldybių obligacijos (MUB US – iShares S&P National Municipal Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MUB:US
Nekilnojamojo turto garantą turinčios obligacijos (MBB US – iShares Barclays MBS Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MBB:US
Besivystančių rinkų obligacijos (EMB US – iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=EMB:US

Valiutos:
JAV doleris (UUP US – PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=uup
Euras (FXE US – CurrencyShares Euro Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxe
Didžiosios Britanijos svaras sterlingas (FXB US – CurrencyShares British Pound Sterling Trust):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxb
Japonijos jena (FXY US – CurrencyShares Japanese Yen Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxy
Kanados doleris (FXC US – CurrencyShares Canadian Dollar Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxc
Australijos doleris (FXA US – CurrencyShares Australian Dollar Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxa
Šveicarijos frankas (FXF US – CurrencyShares Swiss Franc Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxf
Į pradžią

1.
2.
3.
4.

Žaliavos:
Agrokultūra (DBA US – PowerShares DB Agriculture Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=dba
Industriniai metalai (DBB US – PowerShares DB Base Metals Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=dbb
Taurieji metalai (DBP US – PowerShares DB Precious Metals Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=dbp
Energija (DBE US – PowerShares DB Energy Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=dbe

17
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas

13.
14.

Sektoriai:
Finansai (XLF US – Financial Select Sector Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlf
Nekilnojamas turtas (IYR US – iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=iyr
Energetika (XLE US – Energy Select Sector SPDR Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xle
Vartojimo prekės (XLY US – Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xly
Mažmeninė prekyba (RTH US – Retail HOLDRs Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=rth
Namų statyba (XHB US – Standard & Poor's Homebuilders Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xhb
Informacinės technologijos (XLK US – Technology Select Sector SPDR Fund):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlk
Sveikatos apsauga (XLV US – Health Care Select Sector SPDR Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlv
Medžiagos (XLB US Materials Select Sector SPDR Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlb
Gamyba (XLI US Industrial Select Sector SPDR Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xli
Transportas (IYT US iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=iyt
Kasdienio vartojimo prekės (XLP US – Consumer Staples Select Sector SPDR Fund):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlp
Telekomai (TTH US – Telecom HOLDRs Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=tth
Komunalinės paslaugos (XLU US Utilities Select Sector SPDR Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=xlu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šalys:
JAV (SPY US – Standard & Poor's Depositary Receipts): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=spy
Kanada (EWC US – iShares MSCI Canada Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewc
Brazilija (EWZ US – iShares MSCI Brazil Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewz
Didžioji Britanija (EWU US – iShares MSCI United Kingdom Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewu
Vokietija (EWG US – iShares MSCI Germany Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewg
Prancūzija (EWQ US – iShares MSCI France Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewq
Turkija (TUR US – iShares MSCI Turkey Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=tur
Rusija (RSX US – Market Vectors – Russia ETF): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=rsx
Japonija (EWJ US – iShares MSCI Japan Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewj
Kinija (FXI US – iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=fxi
Indija (INP US – iPath MSCI India Index ETN): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=inp
Australija (EWA US – iShares MSCI Australia Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewa
Italija (EWI US – iShares MSCI Italy Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ewi
Pasaulis (ACWI US – iShares MSCI ACWI Index Fund): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=ACWI:US

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Turto klasės:
1. Įvairaus laikotarpio obligacijos (BND US – Vanguard Total Bond Market ETF):
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?ticker=BND:US
2. Žaliavos (GSG US - iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GSG:US
3. Auksas (GLD US – SPDR Gold Shares): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=gld
4. JAV akcijos (SPY US – Standard & Poor's Depositary Receipts): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=spy
5. EAFE akcijos (VEA US – Vanguard Europe Pacific ETF): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=vea
6. Besivystančių rinkų akcijos (VWO US – Vanguard Emerging Markets ETF):
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=vwo
7. Nekilnojamasis turtas (VNQ US – Vanguard REIT ETF): http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=vnq

18
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Taktinė turto alokacija: 2015 m. kovas
Atsakomybės apribojimas
UAB Synergy Finance („Bendrovė“) yra licencijuota investicijų valdymo įmonė prižiūrima Lietuvos banko. Bendrovė neatsako
ir neprisiima įsipareigojimų dėl kitų asmenų investicinių rezultatų. Bendrovė ir jos darbuotojai gali turėti trumpąsias arba
ilgąsias analizėje minimų finansinių priemonių pozicijas.
Analizėje minimos strategijos, rodikliai ar kita medžiaga yra pateikiama tik švietimo bei mokymo tikslais ir neturėtų būti
vertinama kaip kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones, taip pat negali būti jokio vėliau
sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.
UAB Synergy Finance šį leidinį parengė remdamasi asmenine nuomone bei viešai prieinama informacija, gauta iš,
bendrovės nuomone, patikimų, tačiau jos pačios nepatikrintų šaltinių. Analizėje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio.
Bendrovė negali garantuoti, kad analizės skaitymo metu joje pateikta informacija nebus pasikeitusi. Atsižvelgiant į tai,
Bendrovė neprisiima atsakomybės už analizėje skelbiamos informacijos išsamumą, tikslumą ir jos savalaikį atnaujinimą bei
pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ir papildyti jos turinį.
Bendrovė negarantuoja, kad analizėje apžvelgiamos bei lyginamos investavimo strategijos ar pateikiami rodikliai bus
pelningi, ar, kad jie padės išvengti nuostolių. Pateikiami praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Nepatariama
priiminėti investavimo sprendimų remiantis tik analizėje pateikta informacija. Visais atvejais yra būtina asmeniškai atlikti
išsamų tyrimą arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicijų konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausią
investavimo kryptį.
Nei visas leidinys, nei atskiros jo dalys negali būti kopijuojami, dauginami, perspausdinami, ar kitaip atgaminami be
bendrovės sutikimo. Leidinys parengtas pagal Bloomberg, Yahoo Finance, OECD, Synergy Finance informaciją.
Copyright © UAB Synergy Finance. Visos teisės saugomos.
Daugiau informacijos ir duomenų ieškokite www.synergy-finance.com.

19
info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com