You are on page 1of 6

Yetimler:

ebepler y
s
i
ib
g
l
e
prem, s
babasn
Sava, de basn veya anne- r dzenla
a
znden b ocuklar iin iftar edilecek
i
kaybetm ayramlklar hediye ecek.
il
b
lenecek, e kumanyalar ver
in
r
le
e
ve ail

Mlteciler:

Sava ve
d
milyonlar oal afetler nede
ca insan
evini, lke niyle
kp baka
sin
kalyor. S yerlerde yaamak i braa
z
larnda br hip olduklar her orunda
e
a
yi arkak
t
klar i
ok zor
artlar alt in gittikleri yerde
nda yay
Bu insanla
o
lkeye s ra mlteci, yani ba rlar.

n
Ramazan an insan diyoruz ka bir
. HH
da kamp
larda ve
yaayan m
a

lt
e
c
il
e
r
e de yard drlarda
tracak.
m ula-

htiya sahibi ya
llar:
Kimse

si olmay
Ramazan bo an amcalar ve teyzeler
yu
ve ihtiyalar nca ziyaret edilecek
karlanacak
.

Yoksul aileler:

Dnyann bir
yiyecek ekme ok yerinde sofrasna
k, iecek su d
mayan ailele
r var. HH ta ahi koyam 20 yldr
bu ailelerden
ula
ediyor. Bu Ra abildiklerine yardm
ma
lar, iftar org zanda da kumanyaa
yardmlarla y nizasyonlar ve eitli
oksul aileler
yalnz braklmayacak.

var?
klere ihtiyac
!
e
m
c
li
e
e
iy
d
y
e
i
g
e
n
a
iy
h
aok
anya paketi h y,
1. Kumanyifatahrevde sahur sofrasnda veen le
zzetli bir kum
un, a

trm
n iinde
Bir ailenin
cevabn ara iin hazrlanan bu paketi hut, bulgur, kuru
n
u
n
ru
o
s
u
b
HH
anlar
k, no
ker, mercime
ya sahibi ins
zrlam. hti , sala, tuz, reel, toz e
rka
ana veya a
b
zeytin, sv ya makarna ve helva var.
k
te
n
e
rs
,
k iste
fasulye, pirin ye kumanya hediye etme .
in
e
il
s
Sen de bir a te 70 lira balayabilir
k
li
dalarnla bir

14

man!
a
y
n
ra zel bir ku Bu
a
la
m
k
u
u
c
k
o

li
n
e
e
c
b
2. Elen anyasn annemle babam azlsenl ,ocuk kumanyas hazrlalundnu.yor.

bu
um
Byklerin k k istiyorum diyenler iin ikolata, biskvi ve balon yeterli.
e
r,
man
ya hediye etm nyann iinde kitap, eke
15 lira bala
in
i
k
e
tm
a
e
m
u
e
k
yas hediy
elenceli
ocuk kuman
e
in

e
rd
a
k
Bir
vi ile iftar ve
e

a
i
ic
z
e
g
e
ehrind
alarn
iyenin birok calar, teyzeler ve arkad
rk

g
r
ak am
n'n he
HH Ramaza rucunu bu aevinde aac
o
balamak.
riyor. Sen de arlayabilirsin.
ra
li
5
y
e

k
te
n
sm
iin bir iftar amak iin yapman gereke
rl
a
m
s
Bir iftar

yalm!
3. ftar smarla

4. Bayramlk alalm!

Bayramn en gzel taraf da yepyeni gcr gcr kyafetler! Fakat


bu
gzellii yaayamayan arkadalarmz da var. HH dnyann birok blgesinde bayramlk alamayan ocuklara bayramlk yardm

yapyor.
ster arkadalarnla birlikte istersen de ailenden yardm alp 80
lira balayarak bir kardeine bayramlk hediye edebilirsin.

5. Krtasiye seti hediye edelim!

HH, Ramazana zel, iinde bir rencinin ihtiyac olan malze


melerin bulunduu bir krtasiye seti hazrlad. Ramazan boyunca
ziyaret edilecek ocuklara bu paketlerden de hediye edilecek.
Bir arkadana krtasiye seti hediye etmek iin
40 lira balayabilirsin.

15

n: Z
Yaza

ksu

de Pa

Sev
eynep

k
nen by
le
k
e
b
a!
r
ayd
i sonund
ld
Tam 11
e
g
n
a
izimle
Ramaz
yunca b
o
misafir
b
y
a
atam bir
ayn sult
1
1
iz
stelik
im
imdi hep rlamak iin a

!
k
a
c
ola
de a
deil
zel ekil rlamak kolay

g
n
e

da.
nn
azan' a de ayn zaman
m
a
R
.
nalacaz n en keyifli ii
teravih
,
r
la
n
a
a
y
y
i
n
n
ama d
r, kuma il mi? Peki imd
la
r
a
t
if
r,

Sahurla k heyecanl de clar Ramazan


o
a
ir
t

b
s
yilik Po
drtlk
mazlar.

t
?
r

m
d
z
in
ak la
tarin i
ne yapm adlar ve sen urdan iftara, if
a
h
Sa
r, y
ada!
grdle s hazrladlar.
bu post
y
a
e
t

s
o
r
p
e
h
iftar
avihe
dan ter

16

n
a
y
a
m
n
a
y
u
,
in
les
Gm gm gkamlmasn!

asesleri geldi d ul

g
m

g
. Birden
n bir dav
daha ok vard baknca boynuna kocama r, dier
a
h
a
b
a
s
,
lk
n
r
a
lyo
Hava kara
encereden d Fil bir yandan davulunu a brek yokp
p
e
yn
e
Z
e
v
rdan. Ali
r. Postac
e/ Sahurda
c Fili grdle me/ Aman derdimi dem
ta
s
o
P

m
k
ta
e
rdu.
aram derindir
e sesyandan da Y u eme diye mani okuyo es uyanacak imdi? diy Yarn
rk
ld
e
o
H
or.
tu/ Gzlerim
baryorsun? ur iin uyandrmaya aly zn
in
i
n
u
ld
o
e
n
n karnm
sanlar sah
Ali, Filciim
en, Ali, Fil in
ezsek btn g sahur yapmak
m
m
e
h
ye
r
p
e
e
yl
yn
e
e

Z
lendi.
a! Hem
imdi bir
tutacaz,
gerekltl olur yoks
btn gn oru davul sesinden daha gr bile olsa sahur yapmamz
k
in
ald zil, Fil mberimiz sadece su iere
na
a
yg
e
P
.
reklerin yan
yard.
b
u

snnettir
yi

li'
d
A
la
k
r
z
re
a
e
h
dan
. diy
gidip
tiini sylemi gittiler. Annelerinin akam ra da Postac Filin yanna
a
n

s
o
a
e
S
herk yemez
a
m
n
u
Hemen mutf e domates de eklediler.
k
o
r
u
n
v
zan oku
kleyepeynir, zeytin hurlarn yaptlar. Sabah e ey yemeden imeden be
a
ir
s
kadar hib
ay eliinde
kam ezanna rd.
a
i
d
nceki
im

.
t
k
a
ndan hemen yla
yi br
cakla
s
a
ya
m
la

m
o
a
d
m
in
ta

e
n
r
n
r
cek ve orula layacaklarken Zeynep, G en tremi anladm kada n
p
d
a
in
s
to
s
a
e
y
m
a
p
lim
fr
ya
ke
Tam so
hur da seher ah sabah yine ok bilmilik
a
S
r.
e
h
e
s

d
vaktin a
ndi: Sab
maya gittiler.
urtarak syle
dedi. Ali som i? Hep birlikte glp uyu
m
olmazd deil

zan
a
m
a
R
,
n
s
n
a
l
azr
n!
s
a
Kumbaralarerh
m
l
a
k
n
ze
y
e
m
emiler ve a
m
v
i
r,

le
s
i
a
m
e
k
sada
hibir ey yem en sadece iyi eyler syle p
ri
e
b
n
ta
h
a
b
a
rk
s
ita

Fil
tuta
u k
Ali, Zeynep ve bir sz kmamt. Oru rlard. Hep birlikte oturm elt
yo

ili
k
li
b
ini
em z
larndan hi
alar gerekti adalar Ramazann en n es imkn
m
p
ya
r
le
i
i
d: Ark
idi. Herk
meleri ve iy
Fil sze bala u aya zel bir sadaka e alm da fitremizi
c
ta
s
o
P
n
e
b
rk

oku
fitredir. Fitre r. Hadi, kumbaralaramz a
e
d
i
ir
b
n
e
d
n
likleri
ka veri
r ve
ksullara sada
alarn ayrdla ir
lsnde yo
k
a
d
a
s
n
e
d
in
sahibi b
n getirip i
verelim.
n kumbaralar an olduu gibi paray ihtiya
e
m
e
h
p
e
yn
e
her zam
Ali ve Z
Postac Fil de
File verdiler.
.
aileye ulatrd

17

Elenceli kumany
a kampanyas
balasn!
Ali ve Zeynep
in ailesi Ram
azan balama
dan bir gn
nce kumanya
p
aketlerini haz
layp ihtiya s
rahibi ailelere
ulatrmlard
Zeynepin ii
. Fakat
pek rahat de
ild
i.
mam, bu kum
Y

asarak, Taanyalar hazr


ladk, ilerine
cimek, ya, pe
p
irin, merynir, zeytin ko
yduk. htiyac
ulatrdk. Am
olan ailelere
a mesela ben
bu kumanyala
yoksul bir aile
rla hi mutlu o

ocuu olsam
kumanyalar o
lmazdm ki! B
lmal. dedi.
ence ocuklar
iin zel
Postac Fil g
lmseyerek k
o
caman n aya
Zeynepin om
yla yavaa
zuna: Bunun
dokundu
i
in niye zlyo
Ramazan kum
rsun Zeynep?
anyas hazrla
Elenceli bir
mak ka saati
bayld tabii.
mizi alr ki?
H
e
rk
es bu fikre
Hemen bir lis
te yaptlar. T
o
p, elenceli b
muzlu st, kra
ir hikye kitab
ker... Baka n
, ikolatal ke
e
yazalm? de
lad: Balon e
k,
yince Zeynep
klemeyi unutm
,
h
e
m
a
!
e
n
L
A
da btn malz
iste bitince al
li atemeleri renkli
verie ktlar
kutulara koyu
v
e
gibi paketlerin
s
onra
p paketlediler.
ihtiyac olanla
H
e
r
ra ulatrlma
zamanki
ii Postac Fil
indi.