You are on page 1of 1

Te nderuar student,

Ne vijim keni orarin e provimeve per afatin e Nentorit 2014.


Kontabiliteti financiar Dr. Mira Hani 13/11/2014
14:00 20:00
Kontabiliteti financiar Dr. Mixhait Rei
13/11/2014
14:00 20:00
Kontabilitet financiar Dr. Nazmi Iballi13/11/2014
14:00 20:00
Kontabilitet financiar Dr. Muhamet Aliu
13/11/2014
14:00 20:00
Mikroekonomi II
Dr. Mustaf Blakaj
14/11/2014
17:00
Banka dhe afarizm bankar Dr. Myrvete Badivuku 14/11/2014
17:00
Transporti ndrkombtar&shped.
Dr. Myrvete Badivuku 14/11/2014
17:00
Gjuhe angleze II
Dr. Lirak Karjagdiu
15/11/2014
12:00 18:00
Gjuhe angleze II
Mr.Ardita Doko15/11/2014
12:00 18:00
Makroekonomia II
Dr. Nexhat Muhaxheri 17/11/2014
16:00 20:00
Makroekonomia II
Dr. Myrvete Badivuku 17/11/2014
16:00 20:00
Informatika e biznesit Mr. Arbr Rei 18/11/2014
16:00 20:00
Informatika e biznesit Dr. Beqir Hamidi
18/11/2014
16:00 20:00
Financat e koorporatave
Dr. Shpresa Reshidi 19/11/2014
14:00 20:00
Menaxhimi i resurseve humane
Dr. Muj Gjonbalaj
20/11/2014
13:00 20:00
Menaxhimi i resurseve humane
Dr.Shpend Lushi
20/11/2014
13:00 20:00
Menaxhimi i resurseve humane
Dr. Mira Hani 20/11/2014
13:00 20:00
Financa monetare
Mr. Petrit Hasanaj
21/11/2014
14:00 20:00
Financa monetare
Dr. Sabri Kadriu
21/11/2014
14:00 20:00
Menaxhimi i projekteve
Dr.Muj Gjonbalaj
25/12/2014
14:00 20:00
Ndrmarrsi Dr. Nasir Selimi
25/11/2014
14:00 20:00
Ndrmarrsi
Mr. Halit Hoxhaj
25/11/2014
14:00 20:00
Menaxhment Dr. Berim Ramosaj
26/11/2014
13:00 19:00
Menaxhment Mr. Arbr Rei 26/11/2014
14:00 20:00
Menaxhment Dr.Jusuf Fejza 26/11/2014
14:00 20:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr. Mira Hani 27/11/2014
14:00 20:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr.Skender Ahmeti
27/11/2014
14:00 20:00
Kontabiliteti i menaxhmentit Dr.Nazmi Iballi 27/11/2014
14:00 20:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Mixhait Rei27/11/2014
14:00 20:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Petrit Hasanaj
27/11/2014
14:00 20:00
Kontabilitet i menaxhmentit Dr.Shefket Jakupi
27/11/2014
14:00 20:00
Ekonomi nderkombetare
Dr. Altin Hoti 28/11/2014
14:00 20:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Mr. Arbr Rei 29/11/2014
12:00 18:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Dr. Nasir Selimi
29/11/2014
12:00 18:00
Biznesi i vogl dhe i mesm Mr. Halit Hoxhaj
29/11/2014
12:00 18:00
Integrime ekonomike evropiane
Dr. Shpresa Kursani 01/12/2014
16:00 20:00
Marketing
Dr. Nail Reshidi
02/12/2014
14:00 20:00
Marketing
Mr. Kaltrina Suka
02/12/2014
14:00 20:00
Biznesi ndrkombtar Mr. Halit Hoxhaj
03/12/2014
14:00 20:00
Shkrimi akademik II Dr. Isak Shema03/12/2014
13:00 20:00
Teoria dhe metodat e vendosjes
Dr. Hysni Terziu
04/12/2014
14:00 20:00
Menaxhmenti i bankave
Dr.Myrvete Badivuku 05/12/2014
14:00 20:00
Menaxhmenti i bankave
Dr.Shpresa Reshidi
05/12/2014
14:00 20:00