You are on page 1of 3

ACTA

ELECCIÓ CANDIDATS LLISTA GUANYEM ALCOI
Alcoi, 22 de Març de 2015
Sent les 14.30 hores i una vegada finalitzat el període de votacions telemàtiques i presencials
establerts al reglament electoral de primàries obertes de Guanyem Alcoi, es reuneixen els
membres del comité electoral, per realitzar el recompte de vots, obtenint els següents
resultats:

Participació
Nuls

Blanc

Total

Vàlids

Vots Telemàtics

539

521

Vots Presencials

139

131

7

1

Total

678

652

7

19

18

Elecció Cap de Llista
Candidat/a

Telemàtics

Presencials

R. Total

Estefania Blanes León

206

43

Aleixandre Sanfrancisco Giménez

125

33

José Javier Martínez Hernández

99

52

Verònica Gisbert i Gràcia

72

12

Trini Rubio Sala

19

2

249
158
151
84
21

521

142

663

Total

Elecció Llistat Complet
Candidat/a

Telemàtics

Presencials

R. Total

Estefania Blanes León

2614

692

3306

Cristian Santiago de Jesús

2517

499

Naiara Davó Bernabeu

2506

399

3016
2905

Francisco J. Paredes Torregrosa

2230

562

2792

Aleixandre Sanfrancisco Giménez

1985

512

Mauro Colomina Soler

2109

348

Vicky Llàcer Anduix

2012

427

Trini Rubio Sala

1556

358

2497
2457
2439
1914

David Amador Cornago

1284

514

Verònica Gisbert i Gràcia

1215

396

José Javier Martínez Hernández

1202

592

Pablo Gonzàlez Gimeno

1188

263

Anna Calatayud Gisbert

1082

287

Jordi Santonja

1023

351

1369
1374

Cristina Valero

1023

276

1299

Rubén Fresneda

830

170

1000

Àngels Jordá

761

308

Rafael Gisbert

752

232

1069
984

José Ángel Salcedo

671

132

Manuel Belmonte

533

152

803
685

Jesús Muñoz

497

102

599

29590

7572

37162

Total

1798
1611
1794
1451

Amb aquestos resultats, i aplicant les disposicions assenyalades al reglament electoral de
primàries, aprovat per la Coordinadora de Guanyem Alcoi i ratificat per l’Assemblea ciutadana
el passat divendres, 20 de febrer de 2015, s’exposa la llista, a falta de la seua configuració
definitiva:
Lloc Candidat/a
1

Estefania Blanes León

14

Cristina Valero

2

Cristian Santiago de Jesús

15

Jordi Santonja

3

Naiara Davó Bernabeu

16

Àngels Jordá

4

Francisco J. Paredes Torregrosa

17

Rubén Fresneda

5

Aleixandre Sanfrancisco Giménez

18

6

Vicky Llàcer Anduix

19

7

Mauro Colomina Soler

20

8

Trini Rubio Sala

21

9

David Amador Cornago

22

10

Verònica Gisbert i Gràcia

23

11

José Javier Martínez Hernández

24

12

Anna Calatayud Gisbert

25

13

Pablo Gonzàlez Gimeno

Rafael Gisbert
José Ángel Salcedo
Manuel Belmonte
Jesús Muñoz

Comité electoral