You are on page 1of 1

Enterro do neno pobre

Punteiros de gaita
acompabano
O pai de negro;
no mar, unha vela
branca.
Os amiguios levbano
Non pesaba nada.
Abaixo, o mar;
o camio no aire
da ma.
Il iba de camisa limpa
e zoquias brancas
Os amiguios levbano
Non pesaba nada.