You are on page 1of 5

RUGĂCIUNEA

Ce este rugăciunea? Cum trebuie să ne rugăm? Care este sursa de


putere a rugăciunii? Este vreo formulă care trebuie rostită? Să depindă
oare de apartenența religioasă a omului, adică evreul să fie, oare, mai
favorizat decât românul? Depinde forța unei rugăciuni de locul în care
este ea rostită? Unii oameni cred că un text formulat de o persoană
considerată sfântă sau un text emis de biserică, repetat de mai multe ori,
mărește șansa de a fi ascultat de Dumnezeu. Mulți creștini vizitează
locurile sfinte ca Roma, Muntele Athos sau Ierusalim, crezând că
rugăciunea rostită acolo ajunge la Cer pe o cale mai scurtă.
Atunci când ne rugăm, Dumnezeu nu se uită la naționalitatea
noastră, la poziția socială sau la funcția pe care o deținem în biserică.
Dumnezeu privește la valorile morale ale omului, la neprihănirea
fiecăruia – “Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți si urechile Lui
iau aminte rugăciunile lor” (1 Petru 3:12). Neprihănirea omului nu
depinde nici de locul în care se află, nici de naționalitate, nici de funcția
pe care o are, ci de starea inimii. Isus subliniază importanţa sincerităţii
inimii noastre, deoarece noi nu suntem ascultaţi pur şi simplu pentru
vorbele noastre goale (Matei 6:7).
Rugăciunea este respirația sufletului, spunea Ellen G. White. Ea
este tot atât de necesară pentru un creștin, pe cât e de necesară respirația
pentru întreținerea vieții trupului. Este secretul puterii spirituale, aduce
inima într-un contact imediat cu Izvorul vieții.
Una din datoriile unui creștin este de a se ruga (Fapte 2:42). De
altfel, rugăciunea este o datorie a bisericii (Fapte 12:5). Chiar mai mult
decât atât, stăruința în rugăciune este soluția pentru orice problemă (Fapte
1:14), în orice vreme – “Tot ce veți cere prin rugăciune cu credință veți
primi“ (Matei 21:22). Rugăciunea este legătura necesară pentru a primi
binecuvântările şi puterea lui Dumnezeu şi împlinirea promisiunilor
Sale. Mai avem nevoie de alte motive pentru a ne ruga…?

1
Puterea rugăciunii
Cât de mare este puterea unei rugăciuni? În Iacov 5:16 este scris
“mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit”, are putere chiar
și de vindecare. Atunci când un credincios se roagă fierbinte se creeză o
legătura cu Dumnezeu, prezența lui nu este doar pe pământ ci și în
prezența cerească a lui Dumnezeu. Rugăciunea este dialogul nostru cu
Dumnezeu. Din exemplele de rugăciune din Vechiul Testament
observăm că, deseori, oamenii strigau la Dumnezeu. În limba ebraică “a
chema” Numele Domnului înseamnă “a striga”.
Puterea rugăciunii a fost dovedită științific. Oamenii de știință din
Petersburg au dovedit-o și au descoperit și mecanismul „material” al
acestui fenomen divin. „O rugăciune este un remediu puternic”, spune
Valeri Slezin, șeful Laboratorului de Neuropsihofiziologie al Institutului
de Cercetare și Dezvoltare Psihoneurologică Bekhterev din Petersburg.
„Rugăciunea nu numai că reglează toate procesele din organismul
uman, dar ea repară și structura grav afectată a conștiinței“. Profesorul
Slezin a făcut ceva de deosebit – a măsurat puterea rugăciunii. El a
inregistrat electroencefalogramele unor călugari în timp ce se rugau și a
captat un fenomen neobișnuit – „stingerea” completă a cortexului
cerebral. Această stare poate fi observată numai la bebelușii de trei luni,
atunci când se află lângă mamele lor, în siguranță absolută. Pe măsură ce
persoana crește, această senzație de siguranță dispare, activitatea
creierului crește si acest ritm al biocurentilor cerebrali devine rar, numai
în timpul somnului profund sau al rugăciunii, așa după cum a dovedit
omul de știință. Este un fapt cunoscut că bolile sunt cauzate mai ales de
situații negative și afronturi care ne rămân infipte în minte. În timpul
rugăciunii, însă, grijile se mută pe un plan secundar sau chiar dispar cu
totul. Astfel, devine posibilă atât vindecarea psihică și morală cât și cea
fizică… Toate aceste lucruri nu ar trebui să surprindă un adevărat
credincios care a citit cu atenție Biblia. Pavel a spus că atunci când se
roagă prin Duhul Sfânt și se lasă sub călăuzirea Lui, mintea-i este fară rod
(1 Corinteni 14:14).

Condițiile rugăciunii eficace

(1) Rugăciunile noastre nu-şi vor atinge scopul dacă au avem o


credinţă sinceră, adevărată. Isus afirmă în mod explicit: „De aceea vă
spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit
şi-l veţi avea" (Marcu 11:24). Tatălui băiatului stăpânit de un duh mut,
El i-a spus aceste cuvinte: ,,Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede"

2
(Marcu 9:23). Autorul epistolei către Evrei ne îndeamnă să ne apropiem
de Dumnezeu „cu o inimă curată, cu credinţă deplină" (Evrei 10:22), şi
Iacov ne încurajează să cerem lui Dumnezeu „cu credinţă" fără să ne
îndoim (Iacov 1:6).

(2) Rugăciunea trebuie de asemenea să fie făcută în Numele lui


Isus. Acest principiu l-a exprimat însuşi Isus atunci când a spus: „şi
orice veţi cere în Numele
Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva
în Numele Meu, voi face" (Ioan 14:13-14). Rugăciunile noastre trebuie
sa fie făcute în armonie cu Persoana, caracterul şi voia Domnului nostru
(Ioan 14:13).
(3) Rugăciunea poate fi eficace numai dacă este făcută în
conformitate cu voia absolută a lui Dumnezeu: „îndrăzneala, pe care
o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă" (1 Ioan
5:14).
(4) Nu numai că noi trebuie să ne rugăm conform cu voia lui
Dumnezeu, dar trebuie să fim în voia lui Dumnezeu dacă vrem ca El
să ne audă şi să ne răspundă. Dumnezeu voieşte să ne dea lucrurile pe
care le cerem numai dacă noi căutăm mai întâi împărăţia şi neprihănirea
Sa (Matei 6:33). Apostolul Ioan afirmă fără echivoc: „Orice vom cere,
vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut
înaintea Lui" (1 Ioan 3:22). Păzirea poruncilor lui Dumnezeu,
iubirea Lui şi săvârşirea a ce este plăcut înaintea Lui sunt condiţii
indispensabile pentru primirea răspunsurilor la rugăciune. Dumnezeu
a arătat în mod clar că rugăciunile lui Moise în favoarea Israeliţilor au
fost eficace datorită relaţiei sale de ascultare şi credincioşie faţă de
Domnul (Exod 33:17).

Stăruința în rugăciune
Dacă Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia
rugăciunii, cu mult mai mult ființele muritoare, slabe și păcătoase trebuie
să simtă nevoia de rugăciune continuă și stăruitoare. Dumnezeu nu spune:
"Cereti o dată și vi se va da.", ci El ne invită să cerem, nu precizează de
câte ori. Isus în grădina Ghetsimani i-a îndemnat pe ucenici să stăruie
neobosiți în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel care cere într-o
atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel și face ca să crescă dorința
de a primi lucrurile pentru care se roagă....
Rugăciunile noastre ar trebui să fie tot așa de stăruitoare și sincere
cum a fost cererea prietenului lipsit care, la miezul nopții, a cerut câteva
pâini. Cu cât vom cere mai călduros și mai hotărât, cu atât mai strânsă va

3
fi legătura noastră spirituală cu Hristos. Pilda definește totodată, tipul de
cereri în care trebuie să stăruim. Este vorba de rugăciuni al căror obiectiv
este binecuvântarea semenilor noștri și extinderea Împărăției lui
Dumnezeu. Un alt exemplu de stăruință îl putem găsi la pilda dată de Isus
cu femeia si judecătorul nedrept. Ea stăruia în fiecare zi pentru a i se face
dreptate, iar în urma insistențelor ei judecătorul a ascultat-o.
Iacov a stăruit o noapte întreagă în rugăciune și nu a renunțat până
Dumnezeu nu l-a binecuvântat. Oare dacă nu stăruia în rugăciune mai
primea binecuvântarea?
Stăruința în rugăciune trebuie să ne schimbe pe noi, nu pe
Dumnezeu. Iar prin insistența noastră, arătăm calitatea legăturii noastre
cu Dumnezeu, iubirea noastră față de El.

Concluzie: Rugăciunea este tot atât de importantă pentru sănătatea


noastră spirituală, pe cât este de importantă hrana noastră fizică. Așa
cum este important să mănânci alimente bune și la ora potrivită, la fel
este și cu rugăciunea.

4
BIBLIOGRAFIE

• “Parabolele Domnului Isus Hristos (partea a II-a)” – Institutul


Sola Scriptura

• “Calea către Hristos” – Ellen G. White

• “Puterea rugăciunii” - regenerarea.wordpress.com

You might also like