You are on page 1of 2

SK KECHOR TUI

PERTANDINGAN KECERIAAN DAN


KEBERSIHAN KELAS
2015
BORANG PEMARKAHAN
MINGGU :
TARIKH :
Kelas

Kebersihan

Maklumat Pendidikan

Kekemasan

U
M
L
A
H
Lantai
Dinding
Koridor
15 m

Tingkap

Sudut Mata
Pelajaran

Sudut
Bacaan

Informasi
Kelas

Susunan meja/
Kerusi/ Perabot

Hiasan/
Kreativiti

15 m

15 m

15 m

10 m

15 m

15 m

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6

Tandatangan Guru Bertugas :

100 m

E
D
U
D
U
K
A
N