You are on page 1of 10

Informcis fzet

az engedlyezett gazdlkodi sttusz ltalnos jellemzirl


2014

A Szabvnyrendszer
A nemzetkzi kereskedelem a gazdasg fejldsnek egyik legfontosabb eleme, ugyanakkor
clpontot knl a terrorcselekmnyek elkvetsre, mely akciknak slyos kvetkezmnyei lehetnek
a vilggazdasgra nzve.
A vmhatsgok, mint a nemzetkzi ruszllts ellenrzsrt s felgyeletrt felels szervek,
helyzetkbl addan sokat tehetnek a globlis kereskedelem biztonsgnak javtsa rdekben,
hozzjrulva a gazdasg vdelmhez, fejldshez.
Fentiekre tekintettel szksgess vlt egy olyan stratgia kidolgozsa, amely gy gondoskodik a
nemzetkzi rukereskedelem biztonsgrl, hogy tmogatja annak leglis feltteleit. Ennek
megfelelen a kzel ktszz vmhatsgot magban foglal Vm Vilgszervezet (World Customs
Organization, tovbbiakban: VVSZ) tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetkzi kereskedelmi
forgalom knnytse s biztonsgnak javtsa rdekben, melyet a Globlis kereskedelem
biztonsgt s knnytst szolgl VVSZ szabvnyrendszernek (a tovbbiakban: Szabvnyrendszer)
neveztek el. A Szabvnyrendszer hatrozza meg azokat az alapelveket s normkat, amelyeket a
VVSZ tagjainak, minimlis kvetelmnyknt, egysgesen alkalmazniuk kell.
A kereskedelmet rint, valamennyi szlltmny tvizsglsa nem lehetsges s nem is szksges,
hiszen az gyakorlatilag a globlis kereskedelem megbnulshoz vezetne. Ennek megfelelen a
korszer vmhatsgoknak automatizlt rendszereket kell alkalmazniuk a klnbz kockzatok
kezelsre. Fontos, hogy a vmhatsgok lehetleg ne azokat a kldemnyeket vlasszk ki
vizsglatra, melyek feladi/cmzettjei/szllti, stb. megbzhatk.
Fentiek miatt a Szabvnyrendszer rendelkezsei alapjn minden egyes vmhatsgnak megfelel
partneri egyttmkdst kell kialaktania a magnszektorral a nemzetkzi kereskedelmi lnc
biztonsga rdekben. Ennek keretben azonosthatk azok a cgek, amelyek magas fok
biztonsgi garancikat knlnak a szlltsi lncban betlttt feladatuk vgzse sorn. Ezen zleti
partnerek rszre rzkelhet elnyket kell biztostani, pldul a gyors gyintzs s ms, hasonl
intzkedsek formjban.
C-TPAT program az Amerikai Egyeslt llamokban
Az Amerikai Egyeslt llamokban 2001. szeptember 11-n trtnt terrortmadsok miatt a
vmigazgats egyik legfontosabb feladatv a terrorizmus elleni harc vlt. A hasonl esemnyek
elkerlse rdekben az egyik leghatkonyabb eszkzz a terroristk, illetve a terrorista
cselekmnyek vgrehajtshoz szksges eszkzk, fegyverek bejutsnak megakadlyozsa vlt.
Ennek rdekben ltrejtt a Vm s Gazdlkodi Egyttmkds a Terrorizmus Ellen program
(Customs-Trade Parnership against Terrorism, tovbbiakban: C-TPAT), melyhez a gazdlkodk
nkntes alapon csatlakozhatnak. A program clja az elltsi lnc biztonsgnak javtsa, elnyk
biztostsa az rintett gazdasgi szereplk vmeljrsai sorn, s a nemzetkziv ttel.
Fentiek alapjn lehetsge nylik az Egyeslt llamok vmigazgatsnak arra, hogy csak a magas
kockzat kldemnyeket vonja vizsglat al gy, hogy azon kldemnyeket kevsb vizsglja,
melyek szlltsban a C-TPAT programban rszt vev gazdlkodk rintettek. Az ilyen gazdasgi
szereplkkel szembeni bizalom azok elletn, kockzati profiljn s elltsi lncuk
1

megfelelsgn alapul. A vmhatsg a biztonsgi lnc ellenrzst az rintett helysznek


(telephelyek, raktrak, stb.) helyszni vizsglata keretben vgzi.
A kapcsold unis vmjogszablyok
A Kzssgi Vmkdex ltrehozsrl szl 2913/92/EGK tancsi rendeletet mdostotta az
Eurpai Parlament s a Tancs 648/2005/EK rendelete1 (n. biztonsgi mdosts), mely
megteremtette az AEO koncepcit. A rendelet megalkotsnak htterben elssorban az ersd
nemzetkzi s kzssgi elvrs ll, hogy az Eurpai Unibl exportlt, illetve az ide importlt
termkek biztonsgosak s ellenrzttek legyenek, biztonsgi szempontbl ne jelentsenek
kockzatot az Eurpai Unira s kereskedelmi partnereire nzve.
A biztonsgi mdosts vgrehajtsi rendelett, a Bizottsg 1875/2006/EK rendelett2
(tovbbiakban: vgrehajtsi rendelet) 2006. december 19-n hirdettk ki az Eurpai Uni Hivatalos
Lapjban.
2008. janur 1. engedlyezett gazdlkod (Authorised Economic Operator, tovbbiakban:
AEO)
A jogszablyi vltozsok egyik legfontosabb eleme az, hogy kzs feltteleket, sszehangolt
kvetelmnyeket s eljrsi rendet r el egy az Eurpai Uniban addig ismeretlen j
jogintzmny keretben, a tanstson tesett gazdlkodk szmra. Az engedlyezett gazdlkodi
sttusszal kapcsolatos rendelkezsek 2008. janur 1-jn lptek hatlyba.
Engedlyezett gazdlkod a nemzetkzi elltsi lnc azon tagja lehet, aki az Eurpai Uniban
letelepedett, s aki a vmjogszablyok alapjn gazdasgi szereplnek minsl; azaz minden olyan
szemly, aki zleti tevkenysge kapcsn vmjogszablyok hatlya al tartoz tevkenysgekben
vesz rszt.
Mivel az zleti tevkenysg kapcsn vmjogszablyok hatlya al tartoz tevkenysgekben val
rszvtel nem korltozdik kizrlag a kzvetlen rszvtelre, az rukat exportra termel gyrt
abban az esetben is krhet AEO sttuszt, ha egy msik szemly intzi az export-alakisgokat a
szmra.
Az elltsi lnc vmszempontbl az a folyamat, amely az ruk gyrtstl egy msik vmterleten
letelepedett cmzett rszre trtn eljuttatsig tart. Az elltsi lncok nem felttlenl stabilak,
gyakran alkalomszerek, s a gazdasgi szfra klnbz elemeit kpvisel gazdasgi szereplk
kapcsolataibl llnak ssze. Van, mikor a szereplk rgta s jl ismerik egymst, mg egyes
esetekben a lnc csak egyetlen kldemny erejig ll ssze.
A nemzetkzi kereskedelem biztonsgnak s vdelmnek szavatolsa, javtsa legjobban gy
biztosthat, ha a kereskedelmi tevkenysgben a megbzhat vllalatok elssorban ms, hasonlan
megbzhat vllalatokkal dolgoznak egytt, s az elltsi lncban szerepl gazdlkodk AEO-k.
Az AEO sttuszt az elltsi lnc brmely tagja krelmezheti, ha a vmjogszablyok alapjn
gazdasgi szereplnek minsl. Az elltsi lnc tagjai a kvetkezk:
gyrt,
exportr,
szlltmnyoz,
raktrengedlyesek s egyb trolsi szolgltatk,
1
2

Az Eurpai Uni Hivatalos Lapja, 2005. 5. 4., 13. oldal


Az Eurpai Uni Hivatalos Lapja, 2006. 12. 19., 64. oldal
2

vmgynk,
fuvaroz,
importr,

egyebek, pldul terminlzemeltetk, rakodk s csomagolk.

Fenti tevkenysgek ltalban nem nllan fordulnak el, gy egy gazdlkod tbb tevkenysget
folytathat a fentiek kzl.
Az az Eurpai Uniban mkd, vmtevkenysgben nem rintett szllt, aki mr kizrlag
szabad forgalomban lv nyersanyagokat szllt egy, az uniban mkd gyrtnak, nem
krelmezhet AEO sttuszt. Hasonlkppen az a gyrt sem, aki kizrlag az unibl szrmaz
alapanyagokbl lltja el a termkt, s az uniban rtkesti azt.
Az engedlyezett gazdlkodi sttusszal rendelkez gazdasgi szerepl sttusza igazolsul nem
vmhatsgi engedlyt, hanem tanstvnyt kap az adott tagllam vmhatsgtl. Ez jelzi, hogy a
sttusz nmagban nem jogostja fel annak birtokost arra, hogy olyan vmgyi tevkenysget
folytasson, amelyet ms, engedlyezett gazdlkodi sttusszal nem rendelkez gazdasgi szerepl
ne folytathatna (pl. egyszerstett vmeljrs, gazdasgi vmeljrs stb.).
A sttusz elsdleges clja, hogy birtokosa a vmgyei intzse sorn pozitvan megklnbztesse
magt ms gazdasgi szereplktl, mgpedig valamennyi tagllam vmhatsga eltt. A sttusz
birtoklsa azt juttatja kifejezsre, hogy az rintett gazdasgi szerepl a nemzetkzi let elitjhez
tartozik.
A sttusz megszerzsre a jelenlegi jogszablyok alapjn senki sem knyszerl, illetve
knyszerthet, vagyis az AEO-tanstvny krelmezse nkntes.
Hrom tpust klnbztetjk meg az engedlyezett gazdlkodi tanstvnynak:
AEO-tanstvny Vmgyi egyszerstsek (Customs simplifications), vagyis AEOC:
azoknak a gazdasgi szereplknek rdemes krelmeznik, akik a vmjogszablyok ltal
biztostott egyszerstsekben kvnnak rszeslni;
AEO-tanstvny Biztonsg s vdelem (Security and safety), vagyis AEOS: azoknak a
gazdasgi szereplknek rdemes krelmeznik, akik a vmellenrzsek sorn a biztonsggal s a
vdelemmel kapcsolatos knnytsekben kvnnak rszeslni az ruknak az uni vmterletre
val belpsekor, vagy innen trtn kilpsekor;
AEO-tanstvny Vmgyi egyszerstsek/ Biztonsg s vdelem (Full), vagyis AEOF: a
fenti kt tpus kombincija,
A klnbz tanstvnyokhoz klnbz elnyk (egyszerstsek, knnytsek) fzdnek,
melyek mrlegelse utn kell a cgvezetsnek meghoznia a dntst, hogy melyik tanstvnyt
kvnja megszerezni. A kombinlt tanstvny birtokosa termszetesen valamennyi elnyt lvezi.
A Kzssgi Vmkdex vgrehajtsra vonatkoz rendelkezsek megllaptsrl szl
2454/93/EGK bizottsgi rendelet (tovbbiakban: VK-VHR) 14b. cikkben meghatrozott
elnyk
Az elny nyjtsnak felttele a VHR 14b. cikk (5) bekezds alapjn, hogy az rintett gazdasgi
szerepl megadja a szksges AEO-tanstvny szmot a vmeljrs sorn.
VK-VHR 14b. cikk (1) bekezds:
AEOC- vagy AEOF-tanstvny birtokosa esetben a VHR 260., 263., 269., 272., 276., 277., 282.,
283., 313a., 313b., 324a., 324e., 372., 454a., 912g. cikkeiben emltett egy vagy tbb engedly irnti
3

krelem benyjtsakor a vmhatsgok nem vizsgljk meg jbl azokat a feltteleket, amelyeket
az AEO-tanstvny kiadsakor mr megvizsgltak.
VK-VHR 14b. cikk (2) bekezds:
AEOS- vagy AEOF-tanstvny birtokosa esetn, amennyiben a gazdlkod belpsi gyjt
vmru-nyilatkozatot nyjtott be, az illetkes vmhivatal az runak a Kzssg vmterletre
trtn megrkezse eltt rtestheti az engedlyezett gazdlkodt arrl, hogy a biztonsgi s
vdelmi kockzatelemzs alapjn a szlltmnyt tovbbi fizikai ellenrzsre vlasztottk ki. Az
rtests csak akkor trtnhet meg, ha az nem veszlyezteti az elvgzend ellenrzst.
A tagllamok azonban akkor is vgezhetnek fizikai ellenrzst, ha az engedlyezett gazdlkodt az
runak a Kzssg vmterletre rkezse eltt nem rtestettk arrl, hogy a szlltmnyt ilyen
ellenrzsre kivlasztottk.
VK-VHR 14b. cikk (3) bekezds:
AEOS- vagy AEOF-tanstvny birtokosai, akik rukat hoznak be vagy visznek ki, a 30A. mellklet
2.5 szakaszban meghatrozott cskkentett adattartalm belpsi vagy kilpsi gyjt vmrunyilatkozatot nyjthatnak be.
Azok az AEOS vagy AEOF tanstvnnyal rendelkez fuvarozk, szlltmnyozk vagy
vmgynkk, akik AEOS vagy AEOF tanstvny birtokosainak rdekben vgzett
rubehozatalban vagy -kivitelben vesznek rszt, szintn benyjthatnak a 30A. mellklet 2.5.
szakaszban meghatrozott, cskkentett adattartalm belpsi vagy kilpsi gyjt vmrunyilatkozatokat.
A cskkentett adattartalom hasznlatra feljogostott AEO-tanstvny birtokosoktl
megkvetelhet, hogy kiegszt adatelemeket szolgltassanak a harmadik orszgokkal kttt,
AEO-tanstvnyok s a biztonsgi intzkedsek klcsns elismersre vonatkoz nemzetkzi
egyezmnyekben megllaptott rendszerek megfelel mkdsnek biztostsa rdekben.
VK-VHR 14b. cikk (4) bekezds:
Minden AEO-tanstvny birtokost kevesebb fizikai s okmnyalap ellenrzsnek kell alvetni,
mint ms gazdasgi szereplket.
A vmhatsgok dnthetnek ettl eltren valamely konkrt veszly klns jellegnek vagy ms
kzssgi jogszablyokban meghatrozott ellenrzsi ktelezettsgnek a figyelembevtele
rdekben.
Amennyiben a kockzatelemzst kveten az illetkes vmhatsg mgis kivlaszt tovbbi
vizsglatra olyan szlltmnyt, amelyre engedlyezett gazdlkod ltal benyjtott belpsi vagy
kilpsi gyjt vmru-nyilatkozat vagy vmru-nyilatkozat vonatkozik, a szksges ellenrzseket
elsbbsggel kell elvgeznie. Amennyiben az engedlyezett gazdlkod kri, az rintett
vmhatsggal trtnt megllapodstl fggen, ezek az ellenrzsek az rintett vmhivatal
helytl eltr helyen vgezhetk el.
Az Eurpai Uni s harmadik orszgos partnerei kztt ltrejtt klcsns egyttmkdsi
megllapodsokban foglalt elnyk
Az Eurpai Uni n. klcsns elismersi megllapodsokat (Mutual Recognition
Agreement/MRA) kt harmadik orszgos partnereivel annak rdekben, hogy a nemzetkzi elltsi
lnc vgponttl vgpontig terjed biztonsga ersdjn, egyttal a gazdlkodknak nyjthat
elnyk is nvekedjenek. A klcsns elismersi megllapodssal rintett gazdlkodi kr a
biztonsgi s vdelmi szegmenst tartalmaz engedlyezett gazdlkodi sttusszal, vagyis AEOSvagy AEOF-tpus tanstvnnyal rendelkez gazdlkod.
4

A klcsns elismers trgya, hogy az egyes orszgok vmhatsga felismerje az AEO-kat, s


elnyket, knnytseket nyjtson a szmukra. Az elnyk az egyes megllapodsokban kerlnek
meghatrozsra, de ltalnosnak mondhat a kevesebb fizikai s okmnyalap ellenrzs. A
biztonsgi s megfelelsgi ellenrzsek duplikcijnak kerlse knnyti a leglis kereskedelmet.
A klcsns elismersi megllapodsok szksgszer velejrja egyes adatok partnerorszgok
vmhatsgai kztti tadsa, az rdekelt AEO-k elzetes, nkntes beleegyezsvel. Ennek
hinyban az AEO nem rszeslhet az MRA elnyeibl. A beleegyezs ltalnos, nem korltozhat
valamely partnerorszgra. Az adatok tadsa kizrlag az MRA cljbl trtnik, biztonsgos ton,
a megfelel biztonsgvdelmi intzkedsek alkalmazsval.
A gyakorlatban mr mkd megllapodsok:
2010/637/EU
A Vmegyttmkdsi Vegyes Bizottsg 1/2010. sz. Hatrozata (2010. jnius 24.)
az Eurpai Kzssg s a Japn Kormny kztti, egyttmkdsrl s vmgyekben trtn
klcsns igazgatsi segtsgnyjtsrl szl megllapods 21. cikke alapjn az Eurpai Uniban
s a Japnban engedlyezett gazdlkodi programok klcsns elismersrl
2012/290/EU
Az USA-EU Vm-egyttmkdsi Vegyes Bizottsg Hatrozata (2012. mjus 4.)
az Egyeslt llamok terrorizmusellenes vmgyi s kereskedelmi programjnak s az Eurpai Uni
engedlyezett gazdlkodi programjnak klcsns elismersrl
Fentieken tl az Eurpai Uni az ruk szlltsval kapcsolatos ellenrzsek egyszerstsre
irnyul megllapodst kttt Svjccal s Norvgival, tovbb a szlltsi lnc biztonsgval
kapcsolatos krdseket rint vmgyi egyttmkdsrl szl megllapods Kanadval.
A klcsns elismersre irnyul trgyalsokba bevont harmadik orszgok kre vrhatan tovbb
bvl, hiszen az EU tbb orszggal trgyal ez gyben. Jelents trgyalpartnerek Dl-Korea,
Oroszorszg, Dl-Afrika, Kna.

Jobb kapcsolat ms llami hatsgokkal s nagyobb fok elismers e hatsgok rszrl, mint
elny
Az AEO sttusz s az egyes, vmhatsgtl eltr hatsgok ltal kibocstott tanstvnyok s
engedlyek kritriumrendszere esetenknt hasonl, egyes pontoknl meg is egyezik, gy mind a
hatsgok, mind a gazdlkodk rszre adminisztratv tehercskkenst jelenthet ezen tanstvnyok
klcsns elismerse.
Lggyi hatsg ltal kibocstott sttuszok
A legismertebbek s taln leggyakoribbak az egyes, lggyi hatsgok ltal kibocstott
tanstvnyok, mint pl. a meghatalmazott gynk (regulated agent/RA), az ismert szllt (known
consignor/KC), vagy a lists szllt (account consignor/AC) sttusz.
A VK-VHR 14k. cikk (3) bekezdse alapjn a meghatalmazott gynkk esetben azoknak a
helyisgeknek vagy terleteknek az esetben, amelyekre a gazdasgi szerepl a meghatalmazott
gynki sttuszt megkapta, az AEO biztonsgi s vdelmi kritriumait meglvnek kell tekinteni.

A Bizottsg 185/2010/EU rendelete a kzs lgikzlekeds-vdelmi alapkvetelmnyek


vgrehajtshoz szksges rszletes intzkedsek meghatrozsrl gy rendelkezik, hogy a
meghatalmazott gynk vagy ismert szllt sttuszt krelmez gazdlkod esetben figyelembe
kell vennie a lggyi hatsgnak, ha a krelmez AEOS vagy AEOF tanstvnnyal rendelkezik.
Lists szllt esetben knnyts, hogy az AEOS vagy AEOF tanstvny birtokosnak nem kell
lists feladi ktelezettsgvllalsi nyilatkozatot alrni.
Nemzeti jogszablyban megfogalmazott elnyk
AEOC- s AEOF-tanstvny birtokosa, mint adfizetetsre ktelezett, az ltalnos forgalmi adrl
szl 2007. vi CXXVII. trvny 156. (2) bekezds c) pontja alapjn, az egyb, meghatrozott
felttelek fennllsa esetn, az adt nadzssal llaptja meg, ha rszre azt krelmre a
vmhatsg engedlyezi.
AEOC- s AEOF-tanstvny birtokosa a kzssgi vmjog vgrehajtsrl szl 2003. vi
CXXVI. trvny (tovbbiakban: Vmtrvny) 48. (9) bekezdse alapjn mentes az ltalnos
forgalmi ad biztostsa all a vmigazgatsi eljrsban.
Minden AEO-tanstvny birtokos Vmtrvny 43. (5) bekezdse alapjn a biztostknyjtsi
ktelezettsg all a jvedki termk kivtelvel a rendszeres tevkenysge keretben
telephelyre rkez tmeneti megrzs al vont ru tekintetben.
Minden AEO-tanstvny birtokos jogosult a jvedki adrl s a jvedki termkek
forgalmazsnak klns szablyairl szl12003. vi CXXVII. trvny 7. 32-33-34. pontjaiban a
megbzhat ads, a megbzhat admentes felhasznl s a megbzhat felhasznli engedlyes
meghatrozott elny ignybevtelre.
Valamennyi AEO-tanstvny birtokost megillet elny, hogy a jvedki adrl s a jvedki
termkek forgalmazsnak klns szablyairl szl 2003. vi CXXVII. trvny egyes
rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 114/. (4) bekezdse alapjn
a gzolaj advisszaignylse esetn a nyilvntartsba vtelhez cskkentett adattartalommal kell
benyjtania a krelmt. A krelemnek tartalmazni kell az AEO-tanstvny szmt.
Nemzeti Ad- s Vmhivatal ltal biztostott egyb elnyk
Minden AEO-tanstvny birtokosa kivtelt kpez a vm utlagos ellenrzsre trtn, alacsony
kockzati szint melletti s a vletlenszer kivlaszts all.
Amennyiben az AEOC- vagy AEOF-tanstvny birtokosa hozzjrul, a vm utlagos (jelleg)
ellenrzsek sorn az ellenrzst vgz vmszervek felhasznljk az AEO audit sorn a vmhatsg
fel benyjtott informcikat, adatokat.
rvnyes AEO-tanstvny meglte esetn a Vmtrvny 1. (3) bekezds 3. pontja szerinti
megbzhat vmads sttusz feltteleit a gazdlkodnak nem kell igazolnia.
AEOS s AEOF-tanstvny birtokosa ltal kezdemnyezett vmeljrs sorn a vmhatsg
eltekinthet a fizikai ellenrzstl, ha a tanstvny birtokosa ketts felhasznls termk, polgri
felhasznls robbananyag, haditechnikai termk, kbtszer-prekurzorok, kbtszerek s
pszichotrp anyagok, valamint j pszichoaktv anyagok eljrs al vonst kri, azonban havonta
legalbb egy alkalommal rszleges ruvizsglatot kell tartani. A vmhatsg minden ms esetben
okmnyvizsglatot tart.

AEOC s AEOF-tanstvny birtokosa esetben a meghatrozott cl felhasznls engedlyezse


sorn, illetve vmru-nyilatkozaton kezdemnyezett meghatrozott cl felhasznls esetben a
vmhatsg eltekinthet a vmbiztostk megkvetelstl.
Minden AEO-tanstvny birtokos rszre fennll az elektronikus runyilatkozat benyjts
lehetsge a nap 24 rjban.
Az AEO sttuszhoz kapcsold n. jrulkos elnyk
Jobb kommunikci a vllalaton bell a felkszls s az audit sorn az egyes divzik
betekintst nyernek egyms munkjba, gy nagyobb rltsuk van ms terletekre, javul a
kooperci.
Partnerek megbzhatsga ellenrzsre s szksg szerint javtsra, kiegsztsre kerl a partnerkivlasztsi s partnerrtkelsi rendszer; amennyiben a cg az elltsi lnc biztonsgra trekszik,
partnerknt AEO-t vlaszt.
Alkalmazottak jobb azonostsa kvetelmny a leend alkalmazottak priorlsa, vizsglatra
kerl a humnerforrs felvteli metodikja.
A dolgozk nagyobb mrtk elktelezettsge az AEO nagyobb figyelmet fordt az
alkalmazottak kivlasztsra s kvetelmny az oktatsok, szksges kpzsek megtartsa, melybe
beletartozik az AEO ltal tmasztott egyes kritriumok, s azon pontok oktatsa, melyek a
biztonsgi tudatossgot nvelik.
Biztonsggal kapcsolatos szablytalansgok cskkense munkautastsok oktatsa, biztonsgi
szint nvelse.
Lopsok, vesztesgek s bncselekmnyek szmnak
partnerkivlaszts ellenrzse, biztonsgi szint nvelse.

cskkense

alkalmazott-

Jobb kapcsolat a vmhatsggal tanstvnyt kibocst hatsggal napi szint kapcsolat,


vltozs-bejelentsi ktelezettsgek.
Cskken a vmkezelsre fordtott id, gy a kapcsold logisztikai kltsg nincs sorban lls.
Jobb tervezs, tervezhetsg fentiekbl ered elny.
Jobb hrnv az zleti letben fentiekbl ered elny, mely megvalsulst a Bizottsg is
igyekszik elsegteni azzal, hogy a krelmezk elzetes beleegyezsvel szerepelteti az AEO-kat
egy jegyzkben, mely a Bizottsg honlapjn elrhet az albbi cmen:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en
Az engedlyezett gazdlkod sttusz megadsnak felttelei
1. A vmszablyok betartsa tekintetben megfelel ellet igazolsa:
Az ellet akkor minsthet megfelelnek, ha a krelem benyjtst megelz utols hrom
vben nem kvette el a vmszablyok slyos vagy ismtelt megszegst a krelmez, a
krelmez cgrt felels vagy annak vezetse felett ellenrzst gyakorl szemlyek, a krelmez
7

vmgyekben illetkes jogi kpviselje, tovbb az a szemly, aki a krelmez cgnl a


vmgyekrt felels. Az ellet azonban megfelelnek tekinthet, ha az illetkes vmhatsg a
vmszablyok esetleges megszegst elhanyagolhat jelentsgnek tekinti a vmgyi
mveletek szmhoz vagy mreteihez viszonytva s olyannak, amely nem teszi ktsgess a
krelmez jhiszemsgt.
2. A kereskedelmi s adott esetben szlltsi nyilvntartsok vezetsnek kielgt sznvonal
rendszere, amely lehetv teszi a megfelel vmellenrzst:
Ezen felttel kapcsn fontos elvrs, hogy olyan igazgatsi szervezettel, nyilvntartsi
rendszerrel kell rendelkeznie a krelmeznek, amely a cg tpusnak s mretnek megfelel, s
amely alkalmas arra, hogy az ruk ramlst kezelje, tovbb olyan bels ellenrzssel kell
rendelkeznie, amely kpes a jogellenes vagy szablytalan gyletek feldertsre; a kapcsold
adatokhoz termszetesen a vmhatsgok rszre hozzfrst kell biztostani.
3. Igazolt fizetkpessg:
A fizetkpessg jogszably szerint a j pnzgyi helyzetet jelenti, amely elegend a krelmez
ktelezettsgeinek teljestsre, az zleti tevkenysg tpusa jellemzinek kell figyelembevtele
mellett.
4. Megfelel biztonsgi standardok meglte:
Ezt a felttelt csak AEOS vagy AEOF tpus tanstvny krelmezse esetben kell teljesteni.
Ezek a standardok, szabvnyok elssorban a telephelyekhez, az rukhoz, az rukezels
mozzanataihoz, a kereskedelmi partnerek megbzhatsghoz, az alkalmazottakhoz
kapcsoldnak.
A krelmezsi eljrs
Az eljrs megindtsnak els lpse, hogy vezeti dnts szlessen a gazdasgi szereplnl,
hiszen egy tfog, szmos szakterlet kzremkdst ignyl (vm, IT, pnzgy, humnpolitika,
biztonsgtechnika stb.) team munkja szksges a felkszlshez. A felkszls magban foglalja a
gazdlkod teljes kr (bels) tvilgtst.
Javasolt, hogy a krelem benyjtsa eltt az esetlegesen fennmarad krdseket a gazdlkod
elzetes egyeztets keretben tisztzza a vmhatsg illetkes szervvel.
A Nemzeti Ad- s Vmhivatal szervezetrl s egyes szervek kijellsrl szl 273/2010. (XII.
9.) Korm. rendelet 32A. -nak 2013. janur 1-tl hatlyos rendelkezsei szerint az AEOtanstvny kiadst s nyomon kvetst, az AEO felttelek vizsglatt az albbi vmszervek
vgzik:
- a regionlis vm- s pnzgyri figazgatsgok szkhelye szerinti vm- s pnzgyri
igazgatsgok a rgi egsz terletn, kivve
- Budapest, illetve Pest megye kzigazgatsi terletn az szak-budapesti Vm- s
Pnzgyri Igazgatsg, kivve
- azon kiemelt adzk tekintetben, amelyeknek a szkhelye Budapest, illetve Pest megye
kzigazgatsi terletn tallhat, a Kiemelt gyek s Adzk Vm- s Pnzgyri
Igazgatsga.
Fenti szervek az engedlyezett gazdlkodi tanstvnyok kiadsa, illetve az egyszerstett
engedlyezsi eljrs AEO feltteleinek vizsglata sorn az illetkessgi terletkn kvl is
vgezhetnek eljrsi cselekmnyt.
8

A tanstvny kiadsra irnyul krelem formanyomtatvnyt a Kzssgi Vmkdex vgrehajtsi


rendeletnek 1C. mellklete tartalmazza. E mellklet hatrozza meg azt is, hogy a krelemhez
milyen tovbbi dokumentcit kell mellkletknt benyjtani.
A krelem befogadsnak tnyrl az illetkes vmhatsg rtesti a tbbi tagllam vmhatsgt
gy, ha brhol felmerl olyan lnyeges informci, amely a tanstvny kiadst akadlyozhatja,
arrl a befogad vmszerv rtesl.
A tagllamok vmhatsgai kztt fenti eljrson tl az audit sorn ktelez egyeztetst kell
lefolytatni, amennyiben egy vagy tbb kritrium vizsglatt a krelmet befogad vmhatsg nem
tudja elvgezni sajt tagllamban, mert a kritrium nem ott valsul meg.
Miutn az illetkes vmhatsg befogadta az engedlyezett gazdlkodi sttusz megadsra
irnyul krelmet, kiterjedt vizsglatot (auditot) vgez a krelmeznl annak megllaptsa
rdekben, hogy a krelmez megfelel-e a sttuszhoz kapcsold feltteleknek. Ha a krelmez
benyjtotta az Eurpai Bizottsg ltal ksztett nrtkelsi krdvet s mellkleteit, a vmhatsg
tfog kpet kap az adott cgrl. A vmhatsg a krdvben adott vlaszok, illetve azok
hitelessgnek ellenrzst kveten mely sorn helyszni ellenrzst folytat le a krelmez
vmtevkenysggel rintett helysznein dnt arrl, hogy a krt sttuszt megadja-e a gazdasgi
szereplnek.
A Kzssgi Vmkdex vgrehajtsi rendeletben foglaltak alapjn a felttelek vizsglata sorn
kell mrtkben figyelembe kell venni a gazdasgi szereplk sajtos jellemzit, klnsen kis- s
kzpvllalkozsok esetn. Ezen rendelkezs clja az, hogy ne csak a nagyvllalkozsok
lvezhessk a sttuszhoz kapcsold elnyket.
Az AEO-tanstvnyt a krelem fogadstl szmtott 120 naptri napon bell kell killtani, ezen
idn bell kell a vmhatsgnak ellenriznie a tanstvny kibocstsnak feltteleit. Amennyiben a
vmhatsg ezt a hatridt nem tudja betartani, az idtartam tovbbi 60 naptri nappal
meghosszabbthat.
A 120 napos idtartam abban az esetben is meghosszabbthat, ha a kritriumok vizsglata sorn a
krelmez kiigaztsokat eszkzl azok teljestse rdekben, s ezekrl az illetkes vmszervet
rtesti.
A kritriumok teljeslsnek vizsglata a gyakorlatban szmos krdst vethet fel, ezrt az Eurpai
Uni Bizottsga a tagllamokkal egyttmkdve kidolgozta a TAXUD/B2/047/2011 Rev.3
ENGEDLYEZETT GAZDLKODK IRNYMUTATSOK cm dokumentumot, amely segtsget
nyjt a gazdlkodk rszre az AEO sttusz tanulmnyozshoz s megrtshez. Tovbbi
segtsget nyjt a Nemzeti Ad- s Vmhivatal ltal kibocstott tjkoztats az engedlyezett
gazdlkodi (AEO) sttuszrl.
A dokumentumok a NAV hivatalos oldalnak AEO felletn megtallhatk:
(http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/engedelyezett_gazdalkodo_aeo.html).
Az AEO sttusz nyomon kvetse
Az AEO-tanstvny hatlybalpst kveten felfggesztsig vagy visszavonsig rvnyes, vagyis
hatrozatlan idre szl.
A gazdlkodnak azonban nem elgsges egyszer bizonytani a feltteleknek val megfelelst: a
tanstvnyt folyamatosan gondozni kell, hiszen a kritriumoknak trtn meg nem felels a
sttusz elvesztst vonja maga utn.

A tanstvny kibocstst kveten a kapcsolat nem sznik meg az AEO s a kibocst


vmhatsg kztt, hiszen a gazdlkodt bejelentsi ktelezettsg terheli, ha a sttuszt rint
vltozs ll be, a hatsg pedig folyamatosan ellenrzi a kritriumok megltt.

Kapcsolat
Tovbbi hasznos, bvebb informcik rhetk el a Nemzeti Ad- s Vmhivatal honlapjnak
(http://nav.gov.hu/) AEO felletn:
http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/engedelyezett_gazdalkodo_aeo.html
valamint az Eurpai Bizottsg AEO honlapjn:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

10