You are on page 1of 4

SEKOLAH : SMK DATO HAJI HASSAN YUNOS, RENGAM, KLUANG

MINIT MESYUARAT UNIT AMALAN 5S


BIL 1 / TAHUN 2014
Tarikh

: 13 JANUARI 2014

Masa

: 1.10 TENGAHARI

Tempat

: BILIK MESYUARAT

Pengerusi

: EN. ONG TEOW CHONG

Kehadiran (Bilangan)

: 12 ORANG

Turut Hadir (Jika ada)


: ..................................................................................................
.....................................................................................
.............
1.0

KATA-KATA ALUAN PENGERUSI


Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat unit
Amalan 5S kali pertama bagi tahun 2014

2.0

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG

LEPAS

3.0

2.1

Dibentang oleh En.Ong Teow Chong

2.2

Dicadang untuk disahkan oleh Pn. Samsiah Bt Salleh

2.3

Disokong untuk pengesahan oleh Cik. Malathi a/p Kalaniapan

AGIHAN TUGAS
Segala tugas di bawah unit Amalan 5S telah diagihkan kepada ahli
jawatankuasa masing-masing. Penyelaras Amalan 5S, memberi
penerangan tentang setiap bidang tugas serta tempoh pelaksanaan setiap
tugas. En.Faridol diminta untuk memantau pengendalian tugas oleh ahliahli bagi setiap zon.
3.1

Zon 1 (bilik guru kanan)


Ketua-ketua panitia diminta untuk memindahkan fail-fail panitia
hitam kepada fail panitia putih. En.Sazali Bin Suratmin diminta
untuk memindahkan piala-piala di tempat Guru Penolong Kanan
Kokurikulum ke bilik pengetua.

Makluman: Semua ketua panitia dan En.Sazali B.


Suratmin
3.2

Zon bilik guru


Bagi zon bilik guru, semua guru diminta untuk memainkan peranan.
Semua guru diminta untuk menyisih, menyusun serta
menyeragamkan segala barang sama ada barang persendirian atau
harta sekolah.
Makluman: Semua guru di bilik
guru

3.3

Zon 3 (bilik khas)


Bilik-bilik khas telah dikemaskan. Pn.Dayang Mutiara Bt. Abang
Shokeran diminta untuk memantau bilik-bilik khas dari masa ke
masa
Makluman: Pn. Dayang Mutiara Bt. Abang
Shokeran

3.4

Zon 4 (makmal sains)


Makmal-makmal sains juga telah dikemaskan dan dihiaskan dengan
bahan-bahan yang berpengetahuan serta telah memasangkan
nama tanda bagi setiap makmal
Makluman: Pn.Nurul Shaida Bt
Kenali

3.5

Zon 5 (pendidikan khas)


Guru-guru pendidikan khas diminta untuk melupuskan harta benda
yang tidak digunakan melalui prosedur yang betul. Bilik-bilik khas
telah dikemaskan dengan baik.
Makluman: Pn.Norizah Bt
Ismail

3.6

Zon 6 (pejabat)
Pejabat juga telah dikemaskan dengan baik. Pn.Zainora Bt. Dasiron
diminta untuk melabelkan setiap meja di pejabat.
Makluman: Pn.Zainora Bt.

Dasiron
4.0

PERKARA BERBANGKIT

4.1

Pn.Dayang Mutiara Bt. Abang Shokeran diminta untuk membuat


promosi tentang Amalan 5S.
Makluman: Pn. Dayang Mutiara Bt. Abang
Shokeran

4.2

Guru-guru diminta untuk mengendalikan harta benda kerajan


dengan baik.
Bagi harta benda yang kurang penting, ia perlu dihapuskan
mengikut prosedur yang betul
Makluman: Semua
guru

4.3

Bahan-bahan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, perlu disimpan di

bilik stor.
Makluman: Semua guru Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan
5.0

HAL-HAL LAIN
7.1

Cadangan

7.1.1 Bilik guru perlu ada almari tertutup kepada semua guru supaya
guru dapat menyusun fail-fail serta buku-buku latihan dalam almari
tersebut. Hal ini akan dapat meningkatkan kekemasan bilik guru .
7.1.2 Guru-guru yang ada bilik-bilik khas, boleh duduk di bilik khas
tersebut seperti guru-guru Sains, Kemahiran Hidup, setiausaha
peperiksaan dan guru pusat sumber
7.1.3 Meja-meja panitia di bilik guru perlu diatur semula di suatu sudut
supaya berkelihatannkemas dan teratur.
Makluman: Semua
guru
8.0

PENUTUP
a)

Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat/ahli

b)

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.00 petang.

mesyuarat

Disediakan oleh,

Disemak

oleh,
....................................................................
................
(LETCHUMIE DEVI A/P VARATHA RAJU)
Setiausaha
Tarikh :

...........................
( EN.ONG TEOW CHONG)
Penyelaras Amalan 5S
Tarikh:

Disahkan oleh,

............................................