You are on page 1of 2

PENYATA KEWANGAN PIBG SMK ABC

BERAKHIR 28 FEBRUARI 2014
PENERIMAAN / PENDAPATAN
BI
L
1

PENDAPATAN (RM)
PERKARA
Kutipan sumbangan PIBG sehingga 28 Feb 2014
JUMLAH IKUT BAHAGIAN

TABUNG
PIBG

AKADEMI
K

KEBAJIKAN

ICT

PBS

AGAMA

2,140.00

1,710.00

1,060.00

1,340.00

1,630.00

1,860.00

8,572.85

1,710.00

1,060.00

1,340.00

1,630.00

1,860.00

JUMLAH PENDAPATAN

16,172.85

1

PENGELUARAN / PERBELANJAAN
BI
L
1
2
3

PERBELANJAAN (RM)
PERKARA

TABUNG
PIBG

Pembelian buku latih tubi SPM untuk pelajar tingkatan 5
Pembelian buku resit sementara dan resit rasmi PIBG
2014
Saguhati kepada pelajar Acara Merentas Desa Peringkat
Daerah (NurSaleha bt Abu)

KEBAJIKAN

ICT

PBS

AGAMA

-

-

-

-

290.25
172.50
100.00

4

Program Lawatan Sambil Belajar ke Kuala Lumpur
anjuran Panitia Pend. Sivik dan Pusat Sumber Sekolah

500.00

5

Jamuan Mesyuarat AJK PIBG

100.00

JUMLAH PERBELANJAAN IKUT BAHAGIAN (2014)

AKADEMI
K

872.50

290.25

JUMLAH PERBELANJAAN 2014

1,162.75

JUMLAH PERBELANJAAN KESELURUHAN

3,372.75

............. . MOHD JAFRI BIN OTHMAN) (EN. ......372....... SUHARNI BINTI HUSSIN) Bendahari PIBG SMK ABC Laporan Disemak Oleh.....................85 PERBELANJAAN RM 3.............10 Laporan Disediakan Oleh....75 LEBIHAN / BAKI RM 12... (EN. . Laporan Disemak Oleh..............172...800......... (PN.....KUNCI KIRA-KIRA BERAKHIR 28 FEBRUARI 2014 PENDAPATAN RM 16........ ABDUL WAHAB BIN ABDUL RAHMAN) Pemeriksa Kunci Kira-kira Wakil Guru Pemeriksa Kunci Kira-kira Wakil Ibubapa .... ...................