You are on page 1of 6

1.

Suatu jasad berjisim 12 kg diikat kepada seutas tali yang diikatkan pada
siling.Seutas tali lagi diikat pada jasad itu dan ditarik secara mengufuk
sehingga tali yang diikat kepada siling itu membuat sudut 30o dengan garis
normal kepada siling.Cari nilai tegangan M dan N pada kedua-dua tali.

2. Cari daya paduan bagi yang berikut:-

3.
yang bertindak pada troli tersebut.

Berdasarkan rajah di sebelah tentukan magnitud dan arah daya paduan

4. Tentukan magnitud daya paduan yang bertindak ke atas bot itu.

5. Cari leraian vektor bagi komponen-x dan komponen-y bagi vektor yang berikut:

6. Rajah menunjukkan sebuah blok kayu berjisim 40 g berada di atas landasan condong.Berapakah komponen
berat blok kayu yang selari dengan satah condong.

1.

Suatu jasad berjisim 12 kg diikat kepada seutas tali yang diikatkan pada
siling.Seutas tali lagi diikat pada jasad itu dan ditarik secara mengufuk
sehingga tali yang diikat kepada siling itu membuat sudut 30o dengan garis
normal kepada siling.Cari nilai tegangan M dan N pada kedua-dua tali.

2. Cari daya paduan bagi yang berikut:-

3.
yang bertindak pada troli tersebut.

Berdasarkan rajah di sebelah tentukan magnitud dan arah daya paduan

4. Tentukan magnitud daya paduan yang bertindak ke atas bot itu.

5. Cari leraian vektor bagi komponen-x dan komponen-y bagi vektor yang berikut:

6. Rajah menunjukkan sebuah blok kayu berjisim 40 g berada di atas landasan condong.Berapakah komponen
berat blok kayu yang selari dengan satah condong.