You are on page 1of 2

Poluarea solului cu pesticide

Necesitatea creşterii permanente a producţiei agricole impune
protecţia corespunzătoare a plantelor cultivate şi a vegetaţiei forestiere
împotriva dăunătorilor, bolilor şi buruienilor.
Tratamentele pe care le efectuăm fie la cultura mare sau în
pomicultură se soldează cu o mare pierdere de produs, dintr-un anumit
insecticid sau fungicid numai o mică parte (aproximativ 6-8 %) acţionează
asupra dăunătorilor, restul (de 92-94 %) se pierde, ajungând în sol, pe
plante şi alte organisme ale agroecosistemului.
În cazul erbicidelor fracţiunea utilă este de 5-40 %. Această cantitate
mare, nefolosită, creează probleme ecologice serioase, ba unele încă
foarte puţin cunoscute.
Acumularea rezidurilor de pesticide în sol are loc pe mai multe cai:
a. la aplicarea direct pe sol sau în sol;
b. ajunge o cantitate mare din produsele cu care se stropesc plantele;
c. resturi vegetale încărcate cu reziduri de pesticide şi introduse în sol d.
prin căderi directe de praf din atmosferă;
e. prin spălarea atmosferei de către precipitaţii.
În sol pesticidele suferă numeroase influenţe abiotice şi biotice care
conduc la transformarea şi mineralizarea lor. Această transformare
depinde de mai mulţi factori:
a. structura chimică a substanţei active;
b. textura şi compoziţia florei şi faunei din sol;
c. factorii atmosferici:
d. sistemul de agricultură.
Poluarea plantelor cultivate
- Administrarea îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, în condiţiile
insuficienţei cunoaşterii cerinţelor plantelor cultivate, generează apariţia
unor fenomene dăunătoare producţiei vegetale.
Poluarea plantelor cu nitraţi
- Coeficientul de valorificare a azotului aplicat solului depăşeşte rar 60 %.
Excesul de azot mineral, de obicei sub formă nitrică, constituie o sursă
poluantă pentru plante.

. Cerealele – folosite ca furaj verde acumulează nitraţi. cantităţile de reziduuri acumulate în plante se corelează cu capacitatea de reţinere a solului pentru acestea.Plantele. Absorbţia insecticidelor are loc atunci când acestea se găsesc în cantităţi mari în sol. nepoluante şi selective pentru faună utilă. în general. sfecla) depozitează azotaţi mai mult în frunze decât în rădăcini. Pe de altă parte. o astfel de agricultură a viitorului „Bioagricultura” nu va mai face obiectul unui astfel de fenomen numit „poluare”. acumulează în mod diferit nitraţii. Intensitatea absorbţiei diferă în funcţie de pesticid. Grâul – are conţinut scăzut de nitraţi. care au conţinut mai ridicat de materie organică. în special cele furajere.Pesticidele sunt absorbite de către plante mai uşor din solurile nisipoase şi în mică măsură din cele turboase. nitraţi. Ultimele cuceriri ale ştiinţei în domeniul protecţiei plantelor ne vor obliga în viitor să folosim produse netoxice.Prezenţa reziduurilor de pesticide în sol permite absorbţia în plante. Poluarea plantelor cu pesticide . Oricum. Leguminoasele – nu acumulează. Rădăcinoasele (morcovul. Plantele cultivate pe soluri cu capacitate ridicată de reţinere a pesticidelor sunt mai puternic contaminate comparativ cu cele cultivate pe soluri cu capacitate scăzută de reţinere. Raigrasul. . golomăţul şi ierburile au o concentraţie mai mare de nitraţi. care nu contaminează numai solul fertil şi apa freatică ci contribuie deplin la degradarea vieţii sănătoase pe Terra.