You are on page 1of 9

Grupo Thalassa

Grupo Thalassa

8:15 9:10

9:10 10:05

10:05 11:00

11:30 12:25

12:25 13:20

13:20 14:15

15:10 16:05

16:05 17:00

Grupo Thalassa

Grupo Thalassa

()

, /

()

, ,

( )

, ,

( )

, ,

( )

, , , , ,
, ,

,
[av, af]
[ev, ef]

Grupo Thalassa+ , , , = ng <

*ll+
- ()
-- ()
- ()`
~


. .
.
; ;
, , .

.
;

,
.

.
;

Grupo Thalassa

. .

Grupo Thalassa

. .

. .
<<

<<

<<

<<

<<

<

<

<

<<<

<<

<<

<<<

<<<

<<< <<<

<<

<<<

<<< <<

<<< <<

<<<<

<<<<

<<

<<<

<<<

. ;
-

Grupo Thalassa

. , .

:
_________, _________, _________, _________
_________, _________, _________, _________
_________, _________, _________, _________
_________, _________, _________ _________
_________, _________, _________ _________
_________, _________, _________ _________
, , , ,

Oye, oye, mira, mira, mira

he aprendido el alfabeto.

, ,

Soy, soy un nio listo,

, ,

me merezco, me merezco,

me merezco un besito

Grupo Thalassa