You are on page 1of 1

ISPITNI ROKOVI 2011. 2012.

- kolegiji iz Hrvatskoga standardnog jezika, Metodike hrvatskoga jezika i Retorike

Kolegij
Sintaksa hrvatskoga stand. jezika
Leksikologija hrvatskoga stand. jezika
Semantika hrvatskoga stand. jezika
Red rijei hrvatskoga stand. jezika
Hrvatski pravopis
Tvorba rijei
Zavisnosloena reenica

Izvanredni
rok* 2012.
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00
3.10.2012 u 16.00

ZIMSKI ROK
31.1.-26.2.2012. (h)
1.2.u 16.00
1.2.u 16.00
1.2.u 16.00
1.2.u 16.00

11.2. u 16.00.
11.2. u 16.00.
11.2. u 16.00.
11.2. u 16.00.

1.2.u 16.00

11.2. u 16.00.

1.2.u 16.00
1.2.u 16.00

11.2. u 16.00.
11.2. u 16.00.

Izvanredni
rok 2013*

* izvanredni se rokovi odravaju prema Odluci Fakultetskoga vijea i dat e se naknadno


Nositelji kolegija zadravaju pravo promjene ispitnoga roka uz prethodnu najavu od tjedan dana

LJETNI ROK
15.6.-15.7.2012. (h)
24.6. u 16.00
24.6. u 16.00
24.6. u 16.00
24.6. u 16.00

5.7. u 16.00
5.7. u 16.00
5.7. u 16.00
5.7. u 16.00

24.6. u 16.00

5.7. u 16.00

24.6. u 16.00
24.6. u 16.00

5.7. u 16.00
5.7. u 16.00

JESENSKI ROK
1.-30.9.2012. (h)
2.9. u 16.00
2.9. u 16.00
2.9. u 16.00
2.9. u 16.00
2.9. u 16.00

16.9. u 16.00
16.9. u 16.00
16.9. u 16.00
16.9. u 16.00

2.9. u 16.00
2.9. u 16.00

16.9. u 16.00
16.9. u 16.00

16.9. u 16.00