You are on page 1of 3

Janne verzamelt mooie momenten

IK WIL MENSEN
BLIJ MAKEN
Janne Willems (32) begon
tijdens haar studie met het
opschrijven en tekenen
van mooie momenten uit

Wat is een mooi moment?


Voor mij is een moment mooi als het me dierbaar is en
als ik er een goed gevoel uit kan halen. Dat hoeven geen
grote gebeurtenissen te zijn. Juist de kleine, vaak alledaagse momenten zijn waardevol. Die zijn er altijd, ongeacht waar je doorheen gaat. Toen mijn moeder kanker
had, bleef ik mooie momenten verzamelen. Ik herinner

haar leven. Inmiddels reist

me dat we samen sinaasappels aten op haar bed en on-

ze de hele wereld over

de chemos door, was dat een heel fijn moment. Een mo-

met papier en viltstift om


mooie momenten van
anderen te verzamelen!

dertussen naar de vogels keken. In die periode, tussen


ment is mooi als je ervan gaat glimlachen.
Hoe ontstond het idee om hiermee te beginnen?
Ik kwam op het idee toen ik ging studeren. Ik vond het
studentenleven heel gaaf. Ik maakte zo veel mee dat ik
bang was dat ik niet alles zou onthouden. Daarom besloot ik de mooie

Tekst: Chantal Dute


Fotografie en visagie: Wim van de Hulst

en Marion Rosendahl

momenten

op

te schrijven. Een
taalgrapje

van

een vriend of een


buizerd die ik zag
onderweg naar de
universiteit. Iedere dag schreef ik
iets op.
Ik

merkte

dat

het bewaren van

Tussen de chemos
door aten we samen
sinaasappels op
haar bed en keken
we naar de vogels

mooie momenten
mij gelukkig maakte. Als je iedere dag kijkt naar wat er
goed gaat en wat belangrijk voor je is, word je daar blij
van. Ik wilde dit niet voor mezelf houden en besloot anderen erbij te betrekken. Ik bedacht een naam - Pluk Je
Momenten - en maakte een website, zodat mensen hun
bijdragen konden insturen. Nadat mijn vrienden meerdere tekeningen hadden gemaakt, besefte ik dat ik verder

moest kijken. Ik zat iedere dag in de trein: de perfecte plek

der. Maar op dat moment was het voor mij toch mooi. Mijn

om mensen naar hun mooie momenten te vragen.

broer en ik hielden haar hand vast, er speelde muziek en ze


gleed rustig weg. Dat vond ik heel speciaal. Op de dag van

Hoe gaat het in zijn werk als jij een coup binnenkomt?

mijn moeders crematie heb ik de meeste mooie momenten

Ik stap op mensen af en vraag of ze een tekening willen ma-

opgetekend. Ik zag een eekhoorntje lopen, kreeg een knuffel

ken over hun mooiste moment van de afgelopen week. Daar-

van een vriend en een mooie meelevende blik van een an-

na vraag ik of ze er ook iets over willen vertellen. Ongeveer

dere vriend, waardoor ik me gesteund voelde. Ook het mo-

de helft van de mensen zegt ja. Nee zeggen is ook prima. Ik

ment waarop de bloemen op de kist werden gegooid, vond

geef ze de mogelijkheid om een cadeautje te krijgen. Of ze

ik erg mooi. Aan het eind van de dag had ik kunnen conclu-

dat aanpakken, is aan hen. De truc is natuurlijk dat ze erach-

deren hoe verdrietig het allemaal was, maar het is toch veel

ter komen dat het cadeautje in henzelf zit.

fijner om die kleine, mooie momenten eruit te pikken en op

Mensen tekenen vaak andere mensen. Familie en vrienden

te slaan in je geheugen? Het leven kent tegenslagen, maar je


kunt zelf kiezen waarop je let en wat je onthoudt. Het is be-

komen vaak terug in de tekeningen. Ouders tekenen vaak


hun kinderen. Bij studenten zijn vrienden en vriendinnen

Waarom is de trein zon goede locatie voor

Een vriend zei sarcastisch dat ik op wereldreis

heel belangrijk.

dit project?

moest om mezelf te zoeken. Mijn eerste reac-

langrijk om met een open blik naar de wereld te kijken.

Ten eerste hebben mensen vaak niets te doen

tie was: ik hoef mezelf niet te zoeken en wat

Tekenen mensen ook verdrietige mooie momenten, of

Waarom ben je benieuwd naar de mooie momenten

in de trein. Ze staren naar buiten of naar hun

moet ik op wereldreis? Een paar uur later be-

kiezen ze liever voor een vrolijke gebeurtenis?

van wildvreemden?

telefoon, of ze zijn aan het kletsen. Ten tweede

dacht ik me dat die reis niet zon gek idee was.

Het gebeurt allebei. Een van de eerste momenten die ik terug-

Ik ben genteresseerd in mensen. Ik vind het leuk om al die

is een treincoup een sociale setting. Wel een-

In Nederland wist ik inmiddels hoe het werk-

kreeg, was een potloodtekening van een jongen die heel snel

verhalen te horen, maar dat is niet waar mijn project om

tje met allemaal vreemden en dat maakt het zo

te, maar hoe zat het met mooie momenten in

de trein uit moest. Ik kon nog net roepen: Dank je wel! Ik

draait. Het gaat om wat ik anderen kan geven. Ik wil mensen

leuk. Als ik aan iemand vraag of hij of zij wil mee-

andere landen? Zo ontstond het idee voor een

keek naar zijn tekening en zag een vrouw in een ziekenhuis-

blij maken, door ze even stil te laten staan bij mooie ogen-

doen, horen de andere reizigers dat. Vaak wil-

wereldtour met Pluk Je Momenten, oftewel

bed, met een dokter en een huilende man ernaast. Die vrouw

blikken. Daarnaast hoop ik dat mensen met elkaar gaan pra-

len zij ook meedoen, waarna ze met elkaar gaan

Seize Your Moments. Ik stelde mezelf tot doel

zei: Ik ga niet met jou mee naar huis, dat is te zwaar voor jou.

ten in de trein. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Die gesprekken

praten. En dat gebeurt niet vaak in een Neder-

om per continent duizend mooie momenten

Ik hou te veel van jou. Toen ik dat las, moest ik huilen. Ik vond

kunnen over van alles gaan. Van omas die in het ziekenhuis

landse trein. Dat is echt heel gaaf. De oordopjes

te verzamelen.

het z mooi en zo bijzonder dat dit intieme moment met mij

liggen, tot kinderen die voor het eerst in een waterpoel heb-

gaan uit, telefoons aan de kant en mensen gaan

ben gespeeld. In die zin is het te vergelijken met een grote

met elkaar in gesprek. De sfeer in een coup

Wat viel je op in vergelijking met Neder-

ject over gaat: het hoeven niet alleen maar leuke momenten

NS-vertraging. Als het anders gaat dan gepland, willen men-

slaat om. En dat door n vraag te stellen, h? Zo

land?

te zijn. Het leven is niet altijd hieperdepiep. Dat zegt niets

sen daarover praten. Dan kun je beter gestoord worden door

simpel is het.

In Singapore werden veel familiediners gete-

over de betekenis van een moment. Deze tekening bevestig-

kend. Familie is daar heel belangrijk. In Ser-

de dat mijn idee werk-

In het begin beschreef je momenten, nu

vi tekenden stelletjes veel zonsondergangen.

te. Deze jongen had het

Lukt het je om mensen blij te maken?

maak je tekeningen. Waarom verkies je de

Het verschilt per land of en hoe mensen seks

goed begrepen.

Ja, ik zie het gebeuren. Er verschijnt een glimlach op het ge-

viltstift boven de pen?

tekenen. In Nederland zijn we heel preuts en

zicht bij de herinnering aan een mooi moment. Mensen ver-

Ik ontdekte dat ik geen woorden nodig had. Te-

tekenen mensen een bed en twee hartjes. In

Je bent hier fulltime

tellen het me ook. Een meisje schreef me dat het de laatste

kenen heeft voordelen: het duurt langer dan het

Australi, Nieuw-Zeeland, Finland en Zweden

mee bezig. Hoe finan-

periode heel slecht met haar ging. Omdat ik haar naar haar

opschrijven van twee zinnen, dus je neemt de tijd

wordt veel explicieter getekend. Het viel me

cier je het project?

mooie moment had gevraagd, stond ze stil bij wat er goed

om bij een mooi moment stil te staan. Daarnaast

op dat sommige Aboriginals vanuit een boven-

Toen ik begon, had ik

ging. Ze schreef dat er onderweg naar huis alleen maar meer

prikkelt het je zintuigen om terug te gaan naar dat

aanzicht tekenden. Dat had ik niet vaak gezien.

nog geen idee hoe ik

momenten in haar waren opgekomen. Daar doe ik het voor.

moment. Hoe zag het eruit? Hoe rook het? Hoe

In Nepal trof ik analfabeten. Deze mensen hou-

mijn plan moest uitvoe-

Dan maak je het verschil.

klonk het? Daardoor onthoud je het beter. Als je

den nooit een pen vast, dus tekenen ging ze

ren. Gelukkig had ik goe-

schrijft, bestaat de kans dat je gaat analyseren:

moeilijk af. Ik kon niet direct zien wat ze afge-

de vrienden die mij hielpen. De n gaf de tip om NS Interna-

Je zet mensen aan het denken?

waarom was dit een mooi moment? Daardoor

beeld hadden, maar dat is ook niet belangrijk.

tional te bellen, de ander benaderde een stiftenfabrikant. Via

Dat hoop ik. Ik heb meegemaakt dat een man ervan over-

kan het positieve effect minder worden. Schrijven

Het gaat er vooral om dat mensen iets over hun

crowdfunding ontstond er een beetje budget en via via kreeg

tuigd was dat hij geen mooie momenten had. Ik heb op

is niet verboden. Je kunt altijd woorden gebrui-

moment vertellen.

ik spullen toegestopt. Zo kreeg mijn project steeds meer

straat geleefd, ik zit nu in een kliniek, ik ben aan mezelf aan

ken om je tekening te verduidelijken.

iemand met een paar stiften, dan door een vertraging.

het werken, zei hij. Ik vroeg waar hij vandaan kwam. Ik ben

gedeeld werd. Het maakte meteen duidelijk waar mijn pro-

Mooie momenten
hoeven niet altijd
ook vrlijke
momenten te zijn

vorm. Slaapplekken regelde ik via couchsurfing of vrienden


Creer je geen onrealistisch beeld van het

van vrienden. Als dat niet lukte, zocht ik een hostel. Tijdens

een dagje weg geweest en ga nu weer terug naar de kliniek.

In 2013 pakte je je koffers en begon je zoek-

leven door je alleen op mooie momenten

mijn reis gaf ik lezingen en workshops over geluk, dat lever-

Daarna zag ik hem opveren en riep hij ineens: Ik weet wat

tocht naar mooie momenten buiten de lands-

te concentreren?

de ook iets op. Het is geweldig om te merken hoeveel men-

ik ga tekenen! Hij tekende de trein waar we in zaten. Tegen-

grenzen. Je hebt inmiddels zesentwintig lan-

Nee, want mooie momenten zijn niet altijd

sen mijn project steunen. Voordat ik op reis ging, dacht ik dat

over hem zaten twee oudere dames, waarvan de n zei:

den bezocht. Werd Nederland te klein?

vrolijke momenten. Er zijn momenten waar-

mensen goed waren, nu denk ik dat ze helemaal fantastisch

Meneer, u bent een kunstenaar. Dat is toch geweldig? Die

Ja, ik had hier zon vierduizend momenten ver-

van je objectief gezien niet zou zeggen dat ze

zijn. Ik wil mijn eigen bijdrage niet uitvlakken, maar mede

vrouw maakte zijn dag.

zameld. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging.

mooi zijn, zoals het overlijden van mijn moe-

dankzij een paar honderd supergave mensen kan ik dit doen.

Het leven
is niet altijd
hieperdepiep,
maar je kunt
zelf kiezen
waar je op
let en wat je
onthoudt.

ik meer zelfvertrouwen gekregen. Toen ik


in Australi mijn sleutel was vergeten en
midden in de nacht zonder slaapplek zat,
lukte het me om een knop om te zetten.
Ik schoot niet in de stress, maar besloot er
een avontuur van te maken. Ik belandde
in een kroeg waar ik een slaapplek aangeboden kreeg. Ik ben heel blij dat ik die
knop bij mezelf kon vinden.
Je

wilt

anderen

blij

maken.

Wat

brengt dit project jou?


Sinds november ben je weer in Nederland. Is het gelukt

Voldoening. Het is heel gaaf om te zien

om duizend momenten per continent te verzamelen?

wat je voor anderen kunt betekenen. Ik

Niet overal. In Europa heb ik zon dertienhonderd momenten

vind het te gek dat zon eenvoudige vraag

verzameld, in Azi twaalfhonderd en in Australi ruim negen-

zon impact op iemand kan hebben.

honderd. Daar merkte ik dat ik met dat getal bezig was en dat

In Nieuw-Zeeland ontmoette een man die

is niet goed. Ik wil op mensen afstappen om ze iets te geven,

vertelde over zijn eerste vaderdagskaart.

niet om een bepaald getal te halen.

Hij was zestig en zijn dochter vierender-

Toen heb ik tegen mezelf gezegd: Janne, je mag niet meer de

tig. Ze hadden elkaar achtentwintig jaar

straat op, tenzij je cht nieuwsgierig bent naar de mensen. Ik

niet gezien. Nu hadden ze weer contact

wil

Het is te gek dat


zon eenvoudige
vraag zon impact op
iemand kan hebben

oprechtheid

to-

en stuurde zij hem een kaart. Met tranen

nen. Dat was best las-

in zijn ogen vertelde hij zijn verhaal en

tig, want ik had me-

bedankte hij mij. Daarna bood hij mij kip-

zelf dat doel van die

pensoep aan. Zijn verhaal ging door merg

duizend

en been.

momenten

gesteld. Maar ik wist


ook dat dit getal niet

Wat zijn je toekomstplannen?

belangrijk was. Ik ben

Als het aan mij ligt, is mijn reis nog niet

dicht bij mezelf geble-

klaar. Ik wil over een tijdje graag opnieuw

ven en alleen op pad

mijn koffers pakken. Ik ben nu in Neder-

gegaan als ik echt ge-

land om aan mijn boek te werken, waarin

nteresseerd was. Ik heb de duizend niet gehaald, maar heb

ik alle tekeningen en verhalen bundel. Ik

iets veel groters bereikt: ik ben bij de kern van het project n

schrijf ook over mijn reis en de verschillen

mezelf gebleven.

per land, zodat lezers samen met mij die


reis naar mooie momenten kunnen maken.

Was de tour voor jou persoonlijk een aaneenschake-

Daarmee hoop ik mensen te inspireren.

ling van mooie momenten of ging het ook weleens


iets minder?

Hoop je dat mensen jouw voorbeeld

Je kunt niet zestien maanden lang enkel mooie momenten be-

volgen?

leven. Dat hoeft ook niet. Ook minder leuke momenten horen

Ja, het zou mooi zijn als er over een paar

bij het leven. In Vietnam zat ik er even doorheen. Ik had geen

jaar een meute van mooiemomenten-

zin meer om te verzamelen en miste vrienden om me heen.

verzamelaars is. Dat mag in de trein zijn,

Toen ben ik zes weken in Saigon gebleven om vrienden te ma-

maar ook aan de keukentafel. En het hoeft

ken. Daarna begon het te kriebelen en ben ik weer momenten

echt niet op dezelfde schaal. Maak ge-

gaan verzamelen. Ik moest even ruimte creren en de verha-

woon eens een praatje met iemand als

len laten bezinken.

je in de trein zit. Aandacht voor de ander:


daar draait het om. Daar worden mensen

Je vertelde dat je niet op reis ging om jezelf te zoeken.

gelukkig van.

Heb je onderweg toch iets geleerd over jezelf?

10

Ja, ik ben wel wijzer geworden. Ik heb gemerkt dat ik iemand

Meer weten? Kijk dan op Jannes website:

ben waarop je kunt bouwen als er iets misgaat. In die zin heb

www.seizeyourmoments.com.