You are on page 1of 6

Ayat songsang

Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek + predikat. Ayat songsang pula terbentuk
daripada proses transformasi ayat biasa. (subjek + predikat) . Penyongsangan dapat dilakukan
melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat.
Pendepanan seluruh predikat.
Cikgu Hanif / berfikiran kreatif. (susunan biasa)
Berfikiran kreatif / Cikgu Hanif. (susunan songsang)
Proses pendepanan berlaku juga pada ayat yang mengandungi kata penegas. (-lah, -tah, dan
kah)
Ibu saya / dia. (susunan biasa ibu saya sebagai subjek)
Dialah / ibu saya. (susunan songsang)
Dia / ibu saya. (X = dari segi susunan ayat songsang. Ayat ini gramatis dalam ayat susunan
biasa tetapi subjeknya Dia)
Pendepanan sebahagian daripada predikat.
(a)

Pendepanan Frasa Kerja

i.

Pendepanan kata kerja:

Ramli bekerja setiap hari. (susunan biasa)


Bekerja setiap hari Ramli. (susunan songsang)
ii.

Pendepanan frasa kerja dengan objek.

Zaleha membaca buku. (susunan biasa)


Membaca buku Zaleha. (susunan songsang)
iii.

Pendepanan kata kerja dengan kata bantu.

Murid-murid itu masih makan. (susunan biasa)


Masih makan murid-murid itu. (susunan songsang)
b)

Pendepanan Frasa Adjektif


i.

Pendepanan kata adjektif sahaja.


Ramli rajin. (susunan biasa)
Rajin Ramli. (susunan songsang)

ii.

Pendepanan kata adjektif dengan kata bantu.


Rumah Kak Zue masih teguh. (susunan biasa)
1

Masih teguh rumah Kak Zue. (susunan songsang)


iii.

Pendepanan kata adjektif dengan kata penguat.


Encik Zaidi sangat segak. (susunan biasa)
Sangat segak Encik Zaidi. (susunan songsang)

iv.

Pendepanan kata adjektif, kata bantu dengan kata penguat


Haji Nasser masih segak amat. (susunan biasa)
Masih segak amat haji Nasser. (susunan songsang)

c)

Pendepanan Frasa Sendi Nama


i.

Frasa sendi nama sebagai predikat.


Rantai emas itu untuk ibu. (susunan biasa)
Untuk ibu rantai emas itu. (susunan songsang)

ii.

Frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat.


Penonton-penonton merempuh masuk ke dalam dewan. (susunan biasa)
Ke dalam dewan penonton-penonton merempuh masuk. (susunan songsang)

FORMULA AYAT SONGSANG.


Ayat biasa:
Dia / membeli buku di kedai itu.
Cara Songsangan Ayat:
Nomborkan penggalan ayat.
1

Dia

membeli

buku

di kedai itu.

KGND - Ketiga

Frasa Kerja
Transitif

Objek

Frasa Keterangan

Subjek

Predikat

FORMULA:
Ayat Biasa : 1+2+3
Ayat songsang:
i.

2+3+1

ii.

2+1+3

iii.

3+1+2

iv.

3+2+1

Ayat Biasa:
1

Dia

membeli buku

di kedai itu.

Membeli buku

di kedai itu

dia

Membeli buku

Dia

di kedai itu

Di kedai itu

Dia

membeli buku

Di kedai itu

membeli buku

dia

Contoh ayat songsang (i)

Contoh ayat songsang (ii)

Contoh ayat songsang (iii)

Contoh ayat songsang (iv)

TATABAHASA : AYAT BIASA / AYAT SONGSANG

Ayat-ayat dalam bahasa melayu boleh disusun dengan dua cara, susunan biasa dan susunan
songsang.
Ayat-ayat biasa terbentuk daripada susunan biasa, manakala ayat songsang terbentuk
daripada susunan songsang.
Ayat biasa dan songsang mempunyai makna yang sama. Ayat-ayat itu hanyalah berbeza dari
segi penekanannya.
Untuk membezakan ayat biasa daripada ayat songsang, kita mestilah mengkaji susunan
subjek dan predikat dalam sesuatu ayat itu.
Ayat biasa mempunyai susunan predikat yang mendahului subjeknya.
Susunan ayat biasa dan ayat songsang dapat dilihat seperti di bawah :

1
AYAT BIASA ----> SUBJEK + PREDIKAT
AYAT SONGSANG -----> PREDIKAT + SUBJEK
Contoh :
Ayat Penyata

AYAT BIASA
AYAT SONGSANG
SUBJEK
PREDIKAT
SUBJEK
PREDIKAT
Penduduk Kampung A
sangat peramah
Sangat peramah
penduduk Kampung A
Kakak saya
seorang guru
Seorang guru
kakak saya
Itu
pokok durian
Pokok durianlah
itu
Kata penegas lah yang terdapat dalam ayat songsang di atas bertujuan memberi
penekanan kepada predikat
dalam ayat penyata.

Ayat Tanya
AYAT BIASA
SUBJEK

PREDIKAT
Anaknya
sedang buat apa?
Mereka
hendak ke mana?
Hadiah ini
untuk siapa?
Kata penegas kah yang terdapat dalam ayat songsang
dalam ayat Tanya.

AYAT SONGSANG
SUBJEK
PREDIKAT
Sedang buat apa
anaknya?
Hendak ke mana
mereka?
Untuk siapakah
hadiah ini?
di atas bertujuan memberi
penekanan kepada predikat

Ayat Pasif

SUBJEK
Bilik-bilik itu
Masjid itu
Baju-bajunya

AYAT BIASA
PREDIKAT
Sudah saya bersihkan.
dibina oleh datuk saya.
belum bergosok.

AYAT SONGSANG
SUBJEK
PREDIKAT
Sudah saya sapu
bilik-bilik itu
Dibina oleh datuk saya
masjid itu
Belum bergosok
baju-bajunya

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa ayat songsang boleh dibentuk daripada ayat biasa.

Ayat-ayat songsang boleh dibentuk daripada ayat biasa dengan dua cara iaitu :

(a) Pendepanan Seluruh Predikat


Dalam proses ini, seluruh predikat di dalam ayat biasa dibawa ke hadapan mendahului subjek. Unsur-unsur predikat
dalam ayat-ayat songsang dipindahkan ke hadapan mendahului subjek untuk memberikan penegasan kepadanya.
Dengan lain perkataan, bahagian yang dibawa ke hadapan itu menjadi tumpuan dalam ayat songsang.
Contoh :
AYAT BIASA

Baju dan seluar saya belum bergosok.


Pelajar perempuan itu sangat rajin.
Pekerja-pekerja kilang itu sudah pulang
Kerani pejabat itu masih belum sampai.
Rumah saya terletak berhampiran dengan
sebuah kedai buku.

AYAT SONGSANG
Belum bergosok baju dan seluar saya.
Sangat rajin pelajar perempuan itu.
Sudah pulang pekerja-pekerja kilang itu?
Masih belum sampai kerani pejabat itu?
Terletak berhampiran dengan sebuah
kedai buku rumah saya.

(b) Pendepanan Sebahagian daripada Predikat

Dalam proses ini, sebahagian daripada predikat di dalam ayat biasa dibawakan ke hadapan mendahului subjek.

Terdapat tiga bahagian dalam predikat yang dapat didepankan dalam proses ini :
( a ) Pendepanan frasa kerja
( b ) Pendepanan frasa adjektif
( c ) Pendepanan frasa sendi nama

AYAT BIASA
Atan bekerja pada tiap-tiap hari.
Dia menulis surat di bilik.
Budak kecil itu sedang menangis.
Dia terkejut apabila mendengar berita itu.
Kamal sedang sakit tenat di hospital.
Bangunan itu masih teguh lagi walaupun
dibina suku abad dahulu.
Karim pergi ke perpustakaan untuk
mengulangkaji pelajarannya.
Soke Lee di Pulau Pinang pada masa ini.
Dia memotong kek itu dengan sebilah pisau.

AYAT SONGSANG
(a)
Pendepanan Frasa Kerja
Bekerja Atan pada tiap-tiap hari.
Menulis surat dia di bilik.
Sedang menangis budak kecil itu.
(b)
Pendepanan Frasa Adjektif
Terkejut dia apabila mendengar berita itu.
Sedang sakit tenat Kamal di hospital.
Masih teguh lagi bangunan itu walaupun di bina
suku abad dahulu.
(c)
Pendepanan Frasa Sendi Nama
Ke perpustakaan Karim pergi untuk
mengulangkaji pelajarannya.
Di Pulau Pinang Soke Lee pada masa ini.
Dengan sebilah pisau dia memotong kek itu.