You are on page 1of 2

Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Nasr Duas

Latin Harfleriyle Okunuu:


Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme ya men l terhu'l-uyn. Ve l tuhlituhu'z-zunn. Ve l yesfuhu'l-vsfn. Ve l


.
Ve l tufnihi'l-avkbu ya'lemu meskile'l-cibli ve mekile'l-bihr. Ve adede katri'l-emtr.
adede varak'l-ecri ve adede m ezleme aleyhi'l-leylu ve eraka aleyhi'n-nehr. Ve l tuv
minhu semun min semin ve l arzun min arzn ve l ciblun ill ya'lamu m f ka'rih ve f
azametihi's-semavtu ve'l-arzu Allahumme ecal hayre ameli havtimehu ve hayre eyymi y
evme'l-kke fihi inneke ala kulli ey'in kadrun Allahumme men dn fedihi ve men kden fe
ve men bea aleyye bimehleketin feehlikhu ve men nesabe lye fehhn fehuzhu veetfi an
ni nre men ebbe nrehu aleyye vekfini m ehemmeni min emri'd-duny ve'l-hireti ve saddk r
c bi'ttahkiki y efiku y refiku ferric anni kulle zkn. Ve l tuhammilni m l etk. inn
l-meliku'l-hakik. Y mrika'l-burhni y men l yahlu minhu meknun. Uhrusn biaynike'l-leti
enmu veknufni bikenefike veruknike'l-lez l yurmu innehu kad teyekkane kalb inneke l il
e ill ente ve inni l ehliku ve ente me y rahmenu frhamn bikudretike aleyy y azmen yu
ikulli azmin y Almu y Halmu ve ente bihli alimun ve ala halsi kadrun ve huve aleyke y
run feemnun aleyye bikazike y Ekreme'l-Ekremn ve y ecvede'l-ecvedine ve y esraa'l-hsib
in y Rabbe'l-lemin ve y Erhame'r-Rahimin Allahumme la tec'al liayi keddaen. Ve l lidu
edden ve l tec'alni ligayrike abden. Ve l tec'al f kalb lisivke vudden feinni l ekulu
leke zddun ve l erik ve l nidden inneke al kulli ey'in kadrun. Ve l havle ve l kuvv
billahi'l-aliyyi'l-azm. Ve sallallahu al seyyidin Muhammedin ve al lihi ve sahbihi ve
sellem teslimen kesiren. la yevmi'd-dn. min
Trke Anlam:
Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Ey Allah'm, ey gzlerin kendisini gremedii, zihinle
rin, zan ve baklarn kuatamad, hibir vasfedicinin vasfedemedigi, (mahlkata ait) felak
korkusunun kendisinde olmad, akbetlerin kendisini yok edemedii, (ezeli ve ebedi olan
) dalarn arln, denizlerin hacmini, yamur damlalarnn, aalardaki yapraklarn, zer
d ve gnein doduu her eyin miktarn ve saysn bilen, gn gkten, yerin yerden hi
meyip, onu dibindekileri bilen ve semalarn azametli bykl karsnda boyun bkp iki bk
im. Ey Allah'm, en hayrl amelimi mrmn sonunda ilediim amel ve en hayrl gnm ahir
Muhakkak senin gcn her eye yeter. Ey Allah'm, kim ki bana dmanca davranp saldrgan ta
r sergilerse ona iyi davranma, kim bana tuzak kurarsa tuzan bana evir, kim tehlikeli y
erlerde bana hakszlk ederse sende onu helak et, kim bana tuzak kurarsa onu yakala,
benim aleyhime ate tututuranlarn (fitne yapanlarn) ateini sndr, beni dnya ve ahiret
rndan kurtar, mit ettiim hususlar hakikate evir. Ey efkati btn kinat epeevre sarm
diklerine her zaman dostluuyla muamelede bulunan beni her trl skntdan kurtar, bana alt
dan kalkamayacam yk ykleme, muhakkak ki gerek hkmdar sensin. Ey (varlnn) deliller
saan, ey hibir meknn kendisinden hali olmad (her yeri nuruyla kuatan), daima uyank
grme sfatnla beni koru. Yardmnla ve srekli desteinle beni koru. Aksine ihtimal verile
eyecek bir katiyette inanyorum ki senden baka ilah yoktur. Sen benimle beraberken
ben helak olmam. Ey dnyada ayrm yapmakszn herkese rahmet eden bana merhamet et. Ey a
ltndan kalklamayacak iler iin mitlerin kendisine baland azim Rabbim. Ey her eyi eze
len, ey cezalandrmakta hi acele etmeyen, sen benim halimi en iyi bilensin. Beni (ii
me dtm kt durumdan) kurtarmaya gcn yeter, bu sana kolaydr, bunu bana ltfeyle. Ey k
in en keremlisi, ey cmertlerin en cmerdi, ey hesap grenlerin en abuk olan. Ey lemlerin
Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Allahm, bana maietimde darlk yaatma,
duam geri evirme, beni senden bakasna kul etme, kalbime senden bakasnn muhabbetini koy
a. Muhakkak benim senin iin bir zt, ortak ve benzer kabullenmem sz konusu olamaz, (
gnahtan saknmaya) kuvvet ve (ibadet etmeye) kudret ancak pek yce ve pek byk Allah'n ya
rdmyladr. Allah, efendimiz Muhammed'e onun ailesine ve sahabesine ceza gnne dek oka se
am eylesin. Amin.

SIRRUL RHANYET KEF'L G


AYB DUASI
Srrul Rhniyet Kef'l Gayb Duas
Arifin Mevlana eyh Aynel Yakn ve mam Babus Selam tarafndan
Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Hayyu Ya Kayyum Eksif li'an Klli Srr Mektm Ya A
llah Ya Bariu Ya Fettah iftah aleyna srrul gabybi
La ilahe illa entel muti
uygulama Her sabah gne doduktan ve yats namazndan sonra 3 veya 7 gn 313 defa okunur.
gnlk farz namazndan sonra okunur.
doast g,altnc his ve byy anlamak ruhani varlklarla iletiim kurmak mmkn.
Gnderen DUA