You are on page 1of 1

Mad.

Da vi i ældrerådet blev spurgt om vi kunne gå ind for ”varm,frostmad”


blev vi i første omgang enige om frostmad,da vi smagte den nede på Åbakken
(5 forskellige retter)vi var enige om at det var god mad.
Da vi havde diskutteret det længe blev vi så enige om frost.
Der kan spares arbejdstimer ved at lave frostmad da den ikke behøver at blive
lavet i weekender og ved udkørsel behøver man kun at køre ud 1 gang i ugen
og ikke hver dag,det vi også lagde vægt på var at de ældre kunne spare ca 20
kr.pr måltid og det bliver jo til mange penge i løbet af et år.
Der er jo også en vis frihed ved ikke at skulle være hjemme hver dag mellem
kl.11-13(for dem som selv kan komme ud)
Nogle ældre får ikke så tidlig morgenmad så de er sultne igen kl.12,men kan så
vente med at spise når de får lyst og nogle vil helst have varm mad til aften.
Dem som har behov for hjælp til maden,får det jo stadigvæk selv om det bliver
frost eller kølemad
Vi har hørt fra ældre at 20 kr. jo er meget at spare og man får jo alligevel ikke
nykogte kartofler.
Hvis det bliver varm mad sparer kommunen ca 3-5 kr pr portion
Hvis det er frostmad er det uden udgift for kommunen
Indsendt af
Gudi Skovmose
Ældrerådsformand
Thisted