You are on page 1of 3

66

PERKATAAN BERLAWAN
1. Semua pekerja kilang berasa gembira apabila mendengar berita itu.
Pilih perkataan berlawan bagi perkatan yang bergaris.
A. duka
B. ragu
C. marah
D. takut
UPSR 1990
2. Pasukan itu kelihatan gagah semasa upacara lintas hormat diadakaan.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. layu
B. letih
C. lemah
D. lenguh
UPSR 1990
3. Baginda menitahkan adinda baginda mengetuai bala tentera ke medan perang.
Pilih perkatan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. nenda
B. anakanda
C. cucunda
D. kakanda
UPSR 1991
4. Tukang parang sedang membentuk hulu parang yang ditempah oleh petani itu.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
A. mata
B. pangkal
C. hujung
D. belakang
UPSR 1991
5. Wajahnya kelihatan suram apabila mendapat berita yang menyedihkan itu.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. bergemerlapan
B. bersinar
C. berseri
D. bercahaya
UPSR 1993
6. Datuk mengorek lubang untuk menanam benih durian.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. menambah
B. menimbus
C. menurap
D. menimbun
UPSR 1993
7. Kita hendaklah sentiasa berjimat cermat pada masa perkembangan ekonomi yang
lembap ini.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. kuat
B. pesat
C. cekap

67
D. pantas
UPSR 1994
8. Pekerja kilang itu sedang mengangkat barang-baranguntuk dibawa ke pelabuhan.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan bergaris.
A. mengalih
B. menyimpan
C. mengedar
D. meletak
UPSR 1994
9. Hubungan mereka semakin renggang selepas kejadian itu.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
A. tahan
B. dekat
C. rapat
D. hampir
UPSR 2001
10. Kapal yang sedang belayar itu milik Syarikat Angsana.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
A. berlabuh
B. mendarat
C. berhenti
D. tertambat
UPSR 2002
11. Salmah berasa serba salah kerana terpaksa mungkir janji terhadap abangnya.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
A. melaksanakan
B. mengingkari
C. memenuhi
D. menepati
UPSR 2004
12. Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah itu telah ditubuhkan pada bulan lepas.
Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris.
A. ditutupkan
B. dibatalkan
C. dibubarkan
D. dimansuhkan
UPSR 2005
13. Mereka bekerjasama untuk melakukan kerja-kerja menyokong bumbung pondok itu.
Perkataan berlawan bagi menyokong ialah
A. membina
B. memasang
C. merobohkan
D. merobekkan
UPSR 2007
14. Hanya murid yang bersemangat kental akan dipertimbangkan untk menyertai program
kembara itu. Perkataan berlawan bagi kental ialah
A. lemah
B. longlai
C. lembut

68
D. lesu
UPSR 2008
15. Air muka budak perempuan itu berseri selepas menerima berita yang baru disampaikan
oleh kakaknya.
Pilih perkataan berlawan bagi berseri.
A. muram
B. pudar
C. kerut
D. lesu
UPSR 2009
16. Kain itu mahal kerana hasil buatannya sangat halus.
Pilih perkataan berlawan bagi halus.
A. nipis
B. kasar
C. keras
D. jarang
UPSR 2010
17. Lampu di dalam bilik itu terpadam secara tiba-tiba.
Pilih perkataan berlawan bagi terpadam.
A. menyala
B. bersinar
C. bersilau
D. mengerlip
UPSR 2011

18. Dia meneruskan perjalanan dengan bas dari uara ke selatn tanah air.
Perkataan berlawan bagi meneruskan ialah ___________.
A. melewatkan
B. melengahkan
C. memendekkan
D. menangguhkan
UPSR 2012
19

Ayah berasa sangsi apabila mendengar khabar yang disampaikan oleh adiknya.
Pilih perkataan berlawan bagi sangsi.
A

tenteram

tengang

yakin

lega
UPSR 2013