You are on page 1of 2

KERTAS KERJA

Tajuk Program: Ceramah Peningkatan Sahsiah Diri dan Keterampilan Murid


Matlamat

: Melahirkan modal insan yang berdisiplin

Objektif

: Meningkatkan sahsiah dan disiplin dalam kalangan murid-murid

Kumpulan Sasaran

: Murid-murid Tahun 1 hingga Tahun 6

Tarikh Pelaksanaan

: 6-11-2013

Masa

: 12.30 p.m. 4.30 p.m.

Anggaran Peruntukan Kewangan :


1)
2)

Sumber Kewangan : Peruntukan Program HEM


Perbelanjaan
: RM 500

Senarai Jawatankuasa Petugas :


1) Jawatankuasa Induk
Pengerusi
: En. Chua Kiew Heng
Naib Pengerusi : Pn. Tai Kwee Whey
Setiausaha
: Pn. Chang Xue Ling
Bendahari
: Cik Moo Chin Moi
2)

Jawatankuasa Kecil
Penyelaras Program :
AJK
:
:
:
:
:
:

Cik Wong Fong Kian


En. Chin Wei Huang
Pn. Choong Lee Ching
Pn. Lai Yee Lian
En. Leng Joon Heng
Pn. Siti Anissah binti Ahmad
Pn. Cheok Siow Kee

Strategi Perlaksanaan :
1)
2)
3)

Mesyuarat ringkas pada 26-09-2013


Membuat pengumuman kepada semua murid pada 24-10-2013.
Melaksanakan pada 6-11-2013 di SJK (C) On Lok.

Penilaian Program :
Murid menjauhkan diri dari terlibat dengan gejala soaial dan disiplin.

Agenda Program :
Tarikh : 6 November 2013
Hari

: Rabu

Tempat : Kantin sekolah


12.30 p.m. - 1.00 p.m. Pendaftaran murid
Makan tengah hari
1.00 p.m. - 3.00 p.m. Ceramah Peningkatan Sahsiah Diri dan Keterampilan Murid
oleh volenter Taiwan Buddhist Tzu-Chi Foundation Malaysia (Melaka)
3.00 p.m. 4.00 p.m. Ucapan penutupan oleh Guru Besar Encik Chua Kiew Heng
Penyampaian cenderahati
Penyampaian hadiah

Perbelanjaan Program Ceramah


Perbelanjaan
Makanan Tengah Hari
Air Mineral (4 kotak)
Alat Tulis
Hadiah
Cenderahati
Fotostat
Jumlah

RM
250.00
50.00
80.00
40.00
60.00
20.00
500.00