N N A A I H NG AT A L R & KA oh LIS nt U o N C E M

PENDAHULUAN JENIS PENDAPAT TOKOH (CONTOH)

Tajuk: Kemalangan jalan raya Fokus: Langkahlangkah pencegahan Jenis Karangan: Pendapat Format: Tiada

BA N EM G A G N EN RA P A H K A SI ED / I KA EA 1h ID W &

G N

N A

5

MESTI INGAT!!!

FORMULA PERENGGAN ISI (MESTI INGAT) Perenggan isi hendaklah terdiri daripada 4 jenis ayat, yakni Ayat Topik, Ayat Huraian, Ayat Contoh, dan Ayat Penyimpul. Kesemua ayat ini perlulah ditautkan secara kemas dan betul dengan menggunakan penanda wacana, kata hubung, dan frasa. Sebagai petua, saya memaparkan satu contoh perenggan isi deduktif, Idea + Huraian + Contoh + Rumusan.

Pengembangan idea/ isi (contoh pendahuluan)

Tajuk karangan: Bencana banjir Fokus karangan: Cara mengatasi masalah banjir Jenis karangan: Pendapat Format karangan: Tiada

A M ian, t T

A T erima

i as k

h

k Se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful