You are on page 1of 2

Vee umana

Sanja Lukovac, klavir

Sreda, 3.12.2014,
Sveana sala Gradske kue, u 19.30 asova

Program:
R. uman: Fantazija op.17, C-dur
R. uman: Simfonijske etide op.13

Biografija

Sanja Lukovac je roena 1988. godine u Kragujevcu, gde stie osnovno i srednje muziko
obrazovanje u klasi prof. Natalije Tomi. Od dvanaeste godine polaznik je pripremne godine za
mlade talente pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Rite Kinke. Sa esnaest
godina zavrava Srednju muziku kolu i postaje student Akademije umetnosti u Novom Sadu, u
klasi prof. Rite Kinke. Nakon zavrenih osnovnih i master studija, usavravanje nastavlja na
specijalistikim studijama na Fakultetu muzike umetnosti u Beogradu, paralelno na odsecima za
solo klavir i kamernu muziku. Trenutno je na doktorskim studijama FMU u Beogradu na odseku
za kamernu muziku, u klasi prof. dr Dejana Subotia.
Pohaala je brojne majstorske kurseve na kojima je imala priliku da sarauje sa
eminentnim klavirskim pedagozima. Neki od njih su: Arbo Valdma, Dajan Andersen, Aleksandar
Madar, Jurij Kot, Emanuel Krasovski, Wei Yi Yang, Sara Chang, Rustem Hajrudinov i drugi.
Dobitnik je velikog broja nagrada na domaim i meunarodnim takmienjima. Izdvajaju se
prve nagrade na meunarodnim takmienjima Ella Philipp u Rumuniji 2008. godine (troetapno
takmienje klavirskih koncerata), Memorijal Isidor Baji u Novom Sadu 2004. godine i trea
nagrada na istom takmienju 2006. godine. Takoe, pobednik je brojnih domaih takmienja,
meunarodnog i nacionalnog karaktera, u Beogradu, Nisu, Kragujevcu, apcu, Novom Sadu.
Dobitnik je nagrada na takmienjima u Italiji, ekoj, Makedoniji.
Nastupala je u svim znaajnijim salama Srbije ( Zadubina I.Kolarca-Beograd; Sinagoga,
Gradska kua- Novi Sad; Gradska kua- Subotica) predstavljajui se publici kao solista, sa
orkestrom i kao lan kamernih ansambala. Kao jedan od nekolicine studenata uestvovala je i u
projektu Nacionalna koncertna sezona `08/09, kada je odrala resitale u Novom Sadu, Somboru,
Kragujevcu i Vrcu. U okviru klavirskog dua Floreus, u sastavu Andrea Der Sanja Lukovac,
predstavila se publici kao kamerni muziar nizom celoveernjih koncerata. Takoe, dui niz
godina uspeno sarauje sa mladim violinistom Robertom Lakatoem. Kao solista nastupala je sa
orkestrima Vojvoanski simfoniari, Camerata academica, Temivarska filharmonija,
Schlezinger, orkestar Akademije umetnosti u Novom Sadu. Imala je prilike da sarauje sa
dirigentima: Francesco la Vecchia, Gheorghe Kostin, Saa Nikolovski umar, eljka Miloevi,
Nemanja Mitraevi.
Uporedo sa umetnikom delatnou, Sanja Lukovac ostvarila je i zapaene rezultate na
polju pedagogije. U periodu izmeu 2009. i 2011. godine bila je u zvanju saradnika u nastavi na
Akademiji umetnosti u Novom Sadu za glavni predmet klavir. Trenutno je zaposlena kao
docent za predmet Klavirska muzika na Filoloko-umetnikom fakultetu u Kragujevcu. Uporedo
radi i kao profesor klavira i korepetitor u muzikoj koli Dr. Miloje Milojevi u istom gradu.

You might also like