You are on page 1of 20

Planinsko

kotlinska Crna
Gora
(planina Maganik)

Crna Gora
P

= 13 812 km
Broj stanovnika = 615 035;
Pripada joj 4 800 km povrine Jadranskog mora.
Crna Gora je planinska zemlja jer je 85% njene te
ritorije iznad 500 m. n. v, odnosno 55% iznad 500
metara.
Otre planinske crte reljefa su rezultat burne
geotektonske aktivnosti, geolokog sastava i
erozivnih procesa u prolosti.
Reljef Crne Gore je duboko diseciran mreom
rijenih dolina usmjerenih u raznim pravcima.
Klima ota kontinentalna planinska;
Glavni prirodni resursi su veliki panjaki prostori
035
i sasvim ista prirodna sredina, 615
znaajni
za razvoj
stanovnika

Poloaj
Crna

Gora se po poloaju
nalazi u najviem,
jugoistonom dijelu Dinarida,
koji se na jednoj strani strmo
sputaju u Jadranski basen, a s
druge strane sueljavaju sa
ograncima Prokletija.
Dinaridi mlae vjenane
planine, nastale alpskom
orogenezom;
Crna Gora se geografski dijeli
na planinsko kotlinsku i
primorsku regiju.

Poloaj Crne Gore

Planinsko Kotlinska Crna Gora

Planinsko

Kotlinska Crna Gora


zauzima skoro 2/3 povrine
Republike.

Obuhvata sredinji, sjeverni i istoni


planinski prostor.

Prostire se od Maglia do
Prokletija.

Granica izmeu planinsko kotlinske


i primorske Crne Gore ide u pravcu
sjeverozapa- jugoistok planinskim
vijencem: Golija, Vojnik, Maganik,
Komovi i Prokletije.

Crna Gora se moe podijeliti na


sljedee geografske cjeline:
1) Visoke planine, povri i kanjoni,
2) Brda i kotline sjeverne Crne Gore,
meu kojima se istiu:
a) Polimlje,
b) Pljevaljski kraj,
c) Ibarski kraj.

Imaju dinarski pravac


pruanja sjeverozapad
jugoistok. Ispresjecani su
kanjonima Tare, Pive,
Komarnice i njihovih pritoka.

VISOKE PLANINE, POVRI I


KANJONI
Obuhvataju teritorije CG.

Sinjajevina

Visoke planine sastoje se iz 2


uporedna niza:

1) Prvi vijenac ine: Golija,


Vojnik, Maganik, Komovi i
Prokletije, granine planine
prema primorskoj Crnoj Gori,
a izmeu njih se nalaze povri
od kojih su najpoznatije
Pivska, Jezerska.

2) Drugi vijenac ine planine:


Volujak, Magli, Pivske
planine, Durmitor, Sinjajevina,
Bjelasica.

Izmeu ova dva vijenca


planina nalazi se ulegnue
koje poinje u podnoju
Komova, a zavrava se u
epan polju.

Bjelasica

1. Durmitorski kraj
Durmitorski

kraj je

jedna od
najrasprostranjenijih
prirodnih cjelina u CG.
Zahvata prostor izmeu
kanjonski dolina Tare,
Pive, Komarnice i
Bukovice i planine
Sinjajevine.
Sastoji se iz dvije
prostrane povri
Jezerske i Pivske, a
iznad njih je izdignuta
planina Durmitor.

Naselje abljak Durmitor

Gorske oi - Durmitor

2. Povri Lole, Krnova i


Lukovice
Osim

Jezerske i
Pivske povri,
predstavljaju
najvee panjake
u Crnoj Gori.
Zauzimaju
sredinji dio ove
planinske zone,
izmeu Nikia
na zapadu i
Morae na
istoku.

Krnovo

Lola

3. Kanjonske doline Pive, Tare i


Morae
Predstavljaju

Rijeka
Piva

treu prirodnu
odliku ove regije.
Kanjonska dolina
Tare je duga 75
km.
Pod zatitom je
UNESKA od
1977. godine.

Rijeka
Tara

Moraa

BRDA I KOTLINE SJEVERNE


CRNE GORE
Rijeka

Tara i sjeverne padine Bjelasice i


Prokletija odvajaju ovu regiju od ostalog
prostora Crne Gore, kako po fiziko
geografskim tako i po ekonomskim odlikama.
Ovoj regiji pripadaju planine Ljubinja,
Sinjajevina, Bjelasica, a junije se nalazi
prokletijska grupa planina.
Manji broj srednjih planina na sjeveru nalazi se
na granici prema Srbiji Kova, Vis, Crni Vrh
i Lisa.
Bjelasica je odvojena od ostalih planina
dubokim kotlinama Tare, Lima i njihovih
pritoka.
U vrijeme ledenog doba bila je zahvaena

BIOGRADSKO JEZERO
Poslije Crnog na Durmitoru, predstavlja
najvee planinsko jezero Crne Gore.
Ne Bjelasnici se nalazi nacionalni park
Biogradska gora, sa poznatim Biogradskim
jezerom i praumom.

a) Dolina Lima (Polimlje)


Sastoji

se iz kotlina:
Plavsko gusinjska (sa
Plavskim jezerom),
Andrijevaka, Beranska
i Bjelopoljska.
U njima su smjeteni
gradovi Plav,
Andrijevica, Berane i
Bijelo Polje.
Bijelo Polje se razvilo u
Bjelopoljanskoj kotlini,
koja se smatra itnicom
Crne Gore.

Lim
Berane

b) Pljevaljska kotlina u dolini


ehotine
U

njoj je smjeten
grad Pljevlja.
To je zatvoreni prostor
okruen sa svih
strana planinama.
Ovaj kraj je bogat
rudom ologa i cinka
(rudnik uplja
stijena).
Ugroena prirodna
sredina Pljevaljske
kotline.

c) Dolina gornjeg Ibra


Mala

je i
izolovana
okolnim
planinama, ali
dobro naseljena.
Centar je grad
Roaje.

Roaje

Rijeka Ibar

Teze

Crna Gora ima povrinu od 13.812 km2 i pripada joj 4.800 km2
povrine Jadrandkog mora.

To je planinska zemlja jer je 85% teritorije iznad 500 m.n.v.,


odnosno 55% je iznad 1.000 m.n.v.

Po poloaju nalazi se u najviem jugoistonom dijelu Dinarida.

Sa jedne strane strmo se sputa u Jadranski basen, a sa druge


strane granii sa ograncima Prokletija.

Crna Gora se geografski dijeli na: planinsko-kotlinsku i primorsku


regiju.

Planinsko-kotlinska regija je dominantna i zauzima skoro 2/3


povrine drave, i to: sredinji, sjeverni i istoni planinski prostor.
Prostire se od Maglia do Prokletija.

Granica izmeu planinsko-kotlinske i primorske regije ide linijom


sjeverozapad-jugoistok i obuhvata planinske vjence Gotiju, Vojnik,
Maganik, Komovu i Prokletije.

Ovaj prostor pripada uglavnom crnomorskom slivu i sadri vie


manjih makroregija koje nisu jasno razgraniene.

Brojne su rijene doline i kanjoni koji su ispresjecali ovu regiju i


formirali vie razliitih prostornih cijelina.

Teze
Na

osnovu tih razlika Planinsko-kotlinska regija se moe podijeliti na


geografske cjeline i to:
Visoke planine, povri i kanjone;
Brda i kotline sjeverne Crne Gore, meu kojima se istiu:
Polimlje;
Pljevaljski kraj;
Ibarski kraj.
Visoke planine, povri i kanjoni imaju sjeverozapad-jugoistok,
dinarski pravac pruanja.
Predstavljaju najprostranjeniju subregiju i obuhvataju teritorije
Crne Gore.
Ispresjecani kanjonima rijeka: Tare, Pive, Komarnice i pritoka.
Prvi planinski vjenac ine: Golija, Vojnik, Maganik, Komovi i Prokletije,
granine planine prema primorskoj Crnoj Gori, a izmeu njih se
nalaze povri od kojih su najpoznatije Pivska, Jezerska (Drobnjaka).
Drugi planinski vjenac ine: Volujak, Magli, Pivske planine, Durmitor,
Sinjajevina i Bjelasica.

Teze
Durmitorski

kraj je jedna od najprostranijih


prirodnih cijelina u Crnoj Gori i obuhvata
prostor izmeu kanjonskih dolina Tare, Pive,
Komarnice i Bukovice i planine Sinjajevine.
Povri Lole, Krnova i Lukovice su najvei
panjaci u Crnoj Gori. zauzimaju sredinji dio
ovog planinskog dijela, izmeu Nikia na
zapadu i Morae na istoku.
Kanjonske doline Pive, Tare i Morae su trea
pripodna cijelina ove regije. Kanjon Tare je
pod zatitom UNESKA od 1977.godine sa
duinom od 78 km i dubilom od 1.300 m.

Teze
2.

Brda i kotline sjeverne Crne Gore su od ostalih prostora Crne


Gore odvojili rijeka Tara i sjeverna padina Bjelasice i Prokletija i
po fiziko-geografskim i po ekonomskim osobinama.
Ovoj regiji pripadaju planine: Ljubinja, Sinjajevina, Bjelasica i
prokletijska grupa planina.
Na sjeveru se nalaze srednje planine koje granie sa Srbijom i to:
Kova, Vis, Crni Vrh i Lisa.
Bjelasica (2.140 m.n.v.) sa povrinom od 700 km2 od ostalih
planina odvajaju je rijeke Tara i Lim sa pritokama.
Dolina Lima (Polimlje) se sastoji od kotlina: Plavsko-gusinjska sa
Plavskim jezerom, Andrijevika, Beranska i Bjelopoljska.
U dolini ehotine se nalazi Pljevaljska kotlina u kojoj je smjeten
grad Pljevlje.
Dolina gornjeg Ibra je mala i izolovana planinama i dobro
naseljena. Kroz ovu dolinu vodi put od Berana prema Novom
Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Centralno mjesto zauzima grad
Roaj.