You are on page 1of 7

SADRAJ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

UVOD
POJAM STRANIH DIREKTNIH ULAGANJA
ZEMLJE U RAZVOJU: PRIMJER BOSNA I HERCEGOVINA
MULTINACIONALNE KOMPANIJE
ZAKLJUAK
LITERATURA

1. UVOD

Strane investicije su svakodnevna tema u naoj dravi. Sve politike stranke tee ka
pronalasku adekvatnih i jakih stranih ulaganja, i investitora, kako bi se njihov rad pokazao
pravilnim, a ekonomija drave ojaala.
Shodno tome, cilj ovog rada jeste objasniti ta su zapravo strane investicije, i na osnovu
dobivenih podataka od Agencije za strane investicije u BiH, pokazati kako su to one
doprinijele razvoju dravne ekonomije.
Rad se sastoji iz tri dijela, u kojima su obraene tri razliite tematike.
U prvom dijelu rada obraen je pojam stranih direktnih investicija i kako one zapravo utiu na
razvoj jedne drave.
U drugom dijelu za primjer je uzeta drava Bosna i Hercegovina, gdje se pokazuje na osnovu
odreenih podataka stanje ekonomije, i razvijenost kroz strane investicije.
U treem dijelu rada spominjem multinacionalne kompanije, odnosno na koji nain one
doprinose dravi, i kako drava na njih gleda.

2. POJAM STRANIH DIREKTNIH ULAGANJA

Direktna strana ulaganja su najvaniji faktor jedne drave, koji doprinosi poboljanju
internacionalne ekonomije.
Direktna strana ulaganja su jaka povezanost izmeu jako razvijenih zemalja svijeta, i onih
koje nisu tako razvijene.
Strane investicije u zemljama su narasle za oko polovinu devedesetih godina, a godine 1997.
one su iznosile neto vie od 120 biliona dolara. Treba napomenuti da je u tom periodu, dolar
bio najjaa valuta.
Direktne strane investicije su danas najvei izvor svih kapitalnih sredstava u svijetu razvijanja
jedne ekonomije neke drave.
Cilj ovih investicija jeste da se odreena dravna ekonomija ohrabri i da pone uestvovati u
razvijanju kasnije jedne jake drave ekonomije.
Naravno, zemlje u razvoju moraju svoje politike poslovanja prilagoditi stranim investitorima i
olakati njihov dolazak, i ulaganje u odreenu odabranu zemlju.
Potrebno je da drava uoi svoje nedostatke, i da te faktori razmotri i pobolja eventualno
izmjeni, i prilagodi stranim investitorima.
Domae investitore treba upoznati sa politikom stranih investicija, i pokazati im na odreenim
primjerima, kako strani investitori nisu prijetnja, nego podrka u poslovanju.

3. ZEMLJE U RAZVOJU: PRIMJER BOSNA I HERCEGOVINA

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u regionu koja privlai veliki broj stranih investitora,
ali isto tako, slabo realizira strane investicije.
Ono to je interesantno jeste da zemlja u razvoju treba da bude zainteresovana u razvijanju
svojih usluga, zajednice i infrastrukture, koji e kasnije biti i najbolji pokazatelji pomaka i
razvijenosti zemlje.
Takoer, potrebno je proizvoditi odreene proizvode koji bi se izvozili i u konanici razvijati
tehnologiju u industrijskim proizvodnjama i uslugama.
Prema podacima Agencije za unapreenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini
(FIPA),privatizacija velikih dravnih preduzea je 2007. Godine imala priliv od 1,3 milijarde
eura stranih ulaganja.
U godini svjetske ekonomske krize, taj se priliv itekako odrazio na direktna strana ulaganja, te
je 2012. Godine zabiljeen pad stranih ulaganja od 23,5%.
Razoaravajua injenica jeste da su politika deavanja u Bosni i Hercegovini umanjili
dolazak stranih investitora, pa su tako 2013. Godine strana ulaganja iznosila 214 miliona eura,
to predstavlja smanjenje od 21,6% u odnosu na 2012. Godinu.
Prema zvaninim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine iz augusta 2014. Godine,
ukupna direktna strana ulaganja su na kraju iznosila 11,044 miliona konvertibilnih maraka.
Ono to je interesantno jeste da BiH svoj razvoj i skoro pa ekonomsko postojanje ve
godinama zasniva na stranim investicijama, i stranim direktnim ulaganjima.
Svaki dobitak ili gubitak odreene strane investicije se itekako osjeti na ekonomiji drave.
Bosna i Hercegovina jeste ist dokaz kako su strane investicije velika ansa za razvoj jedne
drave, i njene ekonomije.
Ove investicije slue zapravo za poboljanje ekonomije, a za jednu dravu koja ima vie
uvoza nego izvoza predstavlja skoro pa krucijalni pomak drave i njene ekonomije.
Problem ekonomije Bosne i Hercegovine jeste taj to ona radi svojih zaduenja nije toliko
stabilna, i kada strani investitor doe u odreeno podruje, domai investitori ga osjete kao
prijetnju.
Bosna i Hercegovina kao zemlja u razvoju treba da olaka ulazak stranih investitora u zemlju.
U tom smislu, drava mora poraditi na efikasnijoj birokraciji, boljim uvjetima, i razvijanju
tehnologija, kako bi strani investitori imali mogunost lakeg ulaska.
Bitno je napomenuti da je primjetan veliki pomak ulaganja u dva sektora: proizvodnja i
bankarstvo.
Od maja 1994. Godine pa do decembra 2013. Godine u sektoru proizvodnje, direktne strane
investicije su ostvarile priliv od 32%, dok je u bankarskom sektoru ostvaren priliv od 22%.

Svjedoenja stranih investitora potvruju da je Bosna i Hercegovina povoljna destinacija za


strana ulaganja, i da treba biti optimistian u pogledu priliva direktnih stranih investicija.

4. MULTINACIONALNE KOMPANIJE

Zemlje domaini stranim investitorima moraju dati punu podrku u cijeloj realizaciji. Moraju
ih upoznati sa postojeim domaim investitorima u toj brani, i postii takav dogovor kojim
e se domai investitori uiti i razvijati u to praktinijem smislu.
Veliki problem za dolazak multinacionalnih kompanija na nae prostore predstavlja politika
situacija i neureenost same drave.
Strani investitor, ili odreena multinacionalna kompanija po pravili ne bi smjeli osjetiti bilo
kakvu vrstu promjene koja se desila unutar drave, a otkad je kompanija u dravi.
Ako strani investitor osjeti dozu nesigurnosti u dravu u koju ulae, bee puno oklijevati u
tome da napusti zemlju.
I sami smo svjedoci da 2014. Godine Bosna i Hercegovina nije imala mnogo stranih ulaganja,
samo iz razloga to je bila prisutna jaka politika netrpeljivost, koja je kasnije eskalirala u
dravne masovne proteste.
Protesti su investitorima poruili da zemlja nije stabilna za ulaganje, te su isti vrlo brzo
povukli svoja ulaganja i odluke koje su bile vezane za Bosnu i Hercegovinu, a drava je
osjetila itekako velike gubitke.
Ono to je takoer problem sa dravom Bosnom i Hercegovinom jeste legislativa drave, koja
jo uvijek nema izglasane niti primjenjene nove zakone, kojima bi se mnogo poveao rad i
sigurnost stranih investicija.
Velikim multinacionalnim kompanijama zemlja domaim mora pruiti sigurnost u pogledu
priliva novca, i poslovnih prilika, jer svako odbijanje ili nesigurnost daje lou sliku o dravi, i
samim tim odbija dolazak buduih investitora.

5. ZAKLJUAK

Strane investicije: ansa ili prepreka razvoju? Odgovor na ovo pitanje jeste da su one velika
ansa da se jedna drava takorei pokrene i izae iz loeg perioda.
5

Jedina prepreka razvoju moe biti drava sama sebi, i to iz razloga to se odreene pravne
stvari ostavljaju na ekanje, dok one nebitne stvari imaju prostora za realizaciju.
Bosna i Hercegovina je drava sa takorei najvie potencijala za razvoj u regiji. Ima
nevjerovatne prirodne resurse, mogunost razvijanja proizvodnje i nevjerovatnih kapaciteta
rasta.
Meutim, politika situacija u dravi naalost ne dozvoljava veliki pomak i velike anse za
strane investitore.
Stranih investicija je mnogo. Dolazaka stranih investitora u raznorazne posjete i obilazak je
mnogo. Ali realizacije stranih investicija su jako male, i gotovo sama birokracija zemlje
predstavlja veliku konicu stranim investitorima.
Apsurdno je da za otvaranje strane kompanije treba nekoliko mjeseci za odobravanje,
nekoliko mjeseci za potpis, nekoliko mjeseci za papirologiju. To su stvari koje ne smiju biti
dozvoljene kada su strane investicije u pitanju.
Strane investicije pomau jednoj dravnoj ekonomiji da to bolje funkcionie, i da napravi
odreene pomake.
Strana investicija mora biti prekratnica za bolju budunost jedne drave, a sama drava je
jedini faktor koji moe podrati stranu investiciju.

6. LITERATURA

a. http://www.fipa.gov.ba/informacije/statistike/investicije/default.aspx?
id=180&langTag=bs-BA