You are on page 1of 2

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

MUKAH

SIJIL PENGHARGAAN
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada
LIONG SHOU CHUAN

telah memberi sumbangan dan khidmat bakti


sebagai
PENCERAMAH
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

di bawah
Program Pembangunan Profesionalisme
Berterusan
Anjuran bersama PPD Mukah dan SMK St. Patrick
Pada 6 Februari 2015
Bertempat di
SMK St. Patrick, Mukah

(HAJI BUGIN BIN HAJI RAGOON)


PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH MUKAH