You are on page 1of 2

MEGBZSI SZERZDS

mely ltrejtt egyrszt


nv: ...............................................................................................................................................
.
szkhely: .......................................................................................................................................
.
adszm: .......................................................................................................................................
.
bankszmlaszm: .........................................................................................................................
.
vllalkozsi ig. sz.: ................................................... mint megbz (tovbbiakban: Megbz),
msrszt
nv: ...............................................................................................................................................
.
szkhely: .......................................................................................................................................
.
adszm: .......................................................................................................................................
.
bankszmlaszm: .........................................................................................................................
..
vllalkozsi ig. sz.: ......................... mint megbzott (tovbbiakban: Megbzott) kztt az
alulrott helyen s idben, az albbi felttelek mellett:
A szerzds trgya
1. A Megbz megbzza a Megbzottat

tevkenysg elvgzsvel.
A feladat teljestettnek minsl, ha

..
2. A Megbzott feladatt kpezi klnsen:

3. A Megbzott a fenti pontokban krlrt tevkenysg sorn a tle ltalban elvrhat


gondossggal kteles eljrni.

Az ellenrtk
4. A Megbz a Megbzottnak ................ Ft + fa (azaz ................................. ..................
forint) sszeg megbzsi djat kteles fizetni. A megbzsi dj a szerzds teljestst kvet
8 napon bell esedkes. A djat a Megbz szmla ellenben tutalssal kteles teljesteni a
Megbzott ...........................-nl vezetett ................... szm szmljra.
A Megbzott ktelezettsget vllal arra, hogy a megbzsi dj megfizetsn fell megtrti a
Megbzottnak a megbzs elltsval kapcsolatban felmerl szksges s igazolt
kszkiadsait. Amennyiben
az
rdemi
tevkenysgre
nem
kerl
sor, a
Megbzott ................................... Ft + fa rendelkezsre llsi djra tarthat ignyt, amely
legksbb ....................-n esedkess vlik.
Egyb rendelkezsek
5. A Megbz az gy elltshoz szksges minden lnyeges krdsrl a Megbzottat
tjkoztatni kteles.
A Megbzott kteles feladatt a Megbz tovbbi utastsainak megfelelen elltni, az utasts
szakszertlensgrl vagy clszertlensgrl kteles a Megbzt felvilgostani.
A felvilgosts elmaradsbl ered krrt a Megbzott felels.
6. A Megbzott ms szemly kzremkdst csak a Megbz elzetes hozzjrulsval veheti
ignybe. Az ignybe vett kzremkdrt ebben az esetben is gy felel, mintha az gyet maga
ltta volna el.
7. Jelen szerzds megktse napjn lp hatlyba. A Megbzott 1. s 2. pontokban krlrt
ktelezettsge . megsznik.
8. A szerzdsben nem szablyozott krdsekben a felek a mindenkor hatlyos Polgri
Trvnyknyv rendelkezseit tekintik irnyadnak.
A szerzd felek jelen szerzdst ttanulmnyozsa, rtelmezse s megrtse utn , mint
akaratukkal mindenben megegyezt rjk al.

Kelt: .........................................

.............................................
Megbz

.......................................
Megbzott
(cgszer alrsok)