You are on page 1of 2

MUNKASZERZDS

Hatrozatlan idre
Amely ltrejtt egyrszt .., (cm:
..,asz:...
tovbbiakban:
Munkltat) mint munkltat, msrszt:
Nv:
Szletsi neve:
Szlets helye s ideje:
Anyja neve:
lland lakhelye:
Adazonost szma:
TAJ szma:
Magnnyugdijpnztr:
1. A felek megllapodnak abban, hogy -tl, hatrozatlan idre szl
munkaviszonyt ltestenek.
2. A felek nap prbaidt ktnek ki. A prbaid alatt a munkaviszonyt brmelyik
fl azonnali hatllyal megszntetheti.
3. A munkavllal munkakre:
4. A munkavllal munkavgzsnek helye: .
5. Kzvetlen munkahelyi felettese, a munkltati jogok gyakorlja: ..
6. A munkavllal szemlyi alapbre:
Ft/h..

Brutt

..

Ft/h,

azaz

7. A napi munkaid: . ra.


8. A munkavllal a kiadott munkarend szerint munkavgzsre oszthat be, a munkltat a
pihenidt rszben, vagy egszben havi sszevontan adhatja ki.
9. A munkavllal esetenknt rendkvli munkavgzsre oszthat be, amelyrt a munkltat
elssorban szabadidt biztost.
10. A felek megllapodnak abban, hogy a munkavllal krtrtsi felelssge gondatlan
krokozs esetn havi tlagkeresete 150%-ig terjed. Szndkos krokozs esetn a kr
teljes sszeg megtrtsvel tartozik.
11. A munkavllal a szakhatsgi elrsokat megismerte, egyben tudomsul veszi, hogy
amennyiben a szakhatsgi ellenrzs sorn mulasztst kvet el s ebbl a
munkltatjnak brsg, anyagi htrnya keletkezik, gy a munkltat jogosult a
krignyt a munkavllalval szemben rvnyesteni.

12. A munkavllal tovbbi munkavgzsre irnyul jogviszonyt csak a munkltatnak


trtn bejelents utn ltesthet.
13. A munkavllal ktelezettsget vllal arra, hogy a feladatkrbe tartoz munkt legjobb
tudsa szerint elvgzi a kapott utastsokat maradktalanul teljesti, a munkltat
tulajdonait megvdi, munkjt s az azzal sszefgg cselekedeteket az egszsget nem
veszlyeztet s biztonsgos munkavgzs szablyainak megtartsval vgzi. Krokozs,
vagy munkafegyelem megszegse esetn felelsggel tartozik.
14. A munkavllal tudomsul veszi, hogy a munkavgzse sorn tudomsra jutott
valamennyi tny, adat, informci a munkltat tulajdont kpezi, azt harmadik
szemlynek csak a munkltat elzetes rsbeli hozzjrulsval adhatja t.
15. A munkavllal tudomsul veszi, hogy ha a munkaviszonyt nem a Munka
Trvnyknyve elrsai szerint sznteti meg, vagyis a felmondst rsba kell foglalni, a
felmondsi idt le kell dolgozni, a munkakrt, eszkzket, anyagokat hinytalanul t kell
adni, akkor a munkltat az Mt. 101. (1) bekezdse alapjn a munkavllal felmondsi
idre jr tlagkeresete erejig krtrtst krhet. Tudomsul veszi tovbb, hogy a
munkltat az Mt. 101. (3) bekezdse alapjn a munkavllal jogellenes munkaviszonymegszntetsbl ered valamennyi krignyt rvnyestheti.
16. A munkaszerzdsben nem szerepl krdsekben a Munka Trvnyknyve vonatkoz
szablyozsa az irnyad.

..

munkltat

munkavllal