You are on page 1of 9

30 DNEVNA POBONOST NA AST SV.

JOSIPA
Ova pobonost zapoinje 17.2. i zavrava 18.3. uoi blagdana
Sv. Josipa. Potrebno je odvojiti svaki dan oko 25 minuta, a nema
Milosti koja nam nee biti usliana ako pobono i s pouzdanjem
molimo ovu pobonost. Posebno preporuujem muevimaoevima ovu pobonost kao glavama obitelji da bi im sv. Josip
sauvao obitelji od raspada i od svake druge nevolje.

30 DNEVNA POBONOST NA AST SV. JOSIPA


UVOD
Molitve svetom Zatitniku kroz 30-dana posebna je pobonost
na ast sv. Josipa, radi zadobivanja osobitog zagovora u nekoj
velikoj potrebi.
Sve se te molitve obavljaju svakodnevno tijekom 30 dana u
sjeanje na 30 godina to ih je sv. Josip proivio s Isusom,
Bojim Sinom i s njegovom djevianskom majkom Marijom u
Nazaretu.
Budemo li se s pouzdanjem obraali sv. Josipu, bit e nam
darovane izvanredne i brojne milosti.
Sveta Terezija Avilska rekla je sljedee: Tko to ne eli posve
vjerovati, neka jednom pokua i potpuno e se u to uvjeriti.
Sv. Josip moe za nas izmoliti vie milosti ako najprije u dobroj
ispovijedi oistimo svoju vlastitu duu i primanjem priesti je
iznova ukrasimo.
Tu 30-dnevnu pobonost moemo isto tako uiniti
plodonosnijom ako istodobno spremno pomaemo siromasima.
Moemo mirno moliti za neku veliku milost, ali je preporuljivo
da se ta pobonost sv. Josipu portvovno posveti umiruima i
pokojnima.
Pokuamo li obrisati suze siromanih i nevoljnih i umiruih, tada
e sv. Josip i nama pomoi i utjeiti nas sada i na smrtnom asu.
S ljubavlju e nas zakriliti svojim ogrtaem. Sv Josip nije hranio i
titio samo svetu obitelj, ve voli i blagoslivlja sve nas i eli nas
dobro i sigurno dovesti do vjenog spasenja.

Preporuka za svakodnevnu molitvu(i poslije ove pobonosti):


O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zarunie djevianske
Majke Boje Marije, moli za nas i za umirue ovoga dana(ili ove
noi).
----------------------------------------------------------------30 DNEVNA POBONOST U SLAVU SV. JOSIPU
+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nam, spasite
nas.
Amen.
Slava Ocu
(3x, u zahvalu presvetom Trojstvu za uzdizanje sv. Josipa na
njegov izvanredno visok poloaj).
Predanje
Gledaj, tu sam pred tobom u poniznom predanju, o sv. Josipe. U
velikom tovanju prema tebi posveujem ti ovu pobonost i
molim itav nebeski dvor da me pri tome prati. Istodobno bih
elio rasti u aenju tebe i poticati ga u drugima.
Pomozi mi, sv. Josipe, da ti itav svoj ivot ostanem odanim u
pobonosti i ljubavi. A tada mi osobito
pomozi u smrtnom asu, onako kao to su tebi pomogli Marija i
Isus pri tvom umiranju, kako bih te jednom mogao vjeno astiti
u nebeskoj radosti. Amen.
O, asni sv. Josipe, u pobonom predanju i radosnog srca
polaem pred tvoje noge to dragocjeno blago molitve i mislim
na brojne vrline koje su krasile tvoj sveti lik.
I u tebe se ispunio san egipatskog Josipa, tvog prethodnika. Ti
nisi bio obasjan samo divnim zrakama boanskog Sunca, ve i
blagom svjetlou mistinog mjeseca, Marije.
Jakov je poao na put u Egipat da estita svom sinu Josipu koji je
sjedio na kraljevskom prijestolju.
Njegov su primjer slijedili svi njegovi sinovi. Neopisivo je ljepi
bio meutim primjer Isusa i Marije koji su te okruili svojim
velikim potovanjem i svojom odanou. To me potie da ti se

hrabro uteem ovom pobonou, moj sveti moni zatitnie, da


po tebi postanem.
Bogu mio.
Kao to egipatski Josip nije odgurnuo svoju grenu brau, ve ih
je primio pun ljubavi,titio i spasio od gladi i smrti, tako nee ni
ti, o sveti Josipe, odbiti mene s mojom molbom. Priskrbi mi
nadalje milost da me Bog na tvoj zagovor nikada ne napusti u
toj dolini suza i da me uvijek ubraja meu one koji su u ivotu i
umiranju sigurni pod zatitom tvoga ogrtaa.
Molitve
Pozdravljam te, o sv. Josipe, kao upravitelja nedostiivih blaga
neba i zemlje i kao hranitelja onoga koji hrani sve stvorove
svemira. Ti si poslije Marije svetac koji je najdostojniji da ga
volimo i tujemo. Ti si meu svim svecima onaj koji je imao
veliku ast da odgaja, vodi, hrani i grli Mesiju, njega za kojim su
eznuli da ga vide toliki proroci i kraljevi.Sv.Josip, spasi moju
duu, priskrbi mi od milosrdnog Boga milost za koju ponizno
molim()
Ishodi i za due pokojnika da se ublae njihove patnje. Amen.
Slava(3x)
O sv. Josipe, ti si irom svijeta odreen za zatitnika i
pokrovitelja svete Crkve. Izmeu svih svetaca zazivam tebe,
najsnanijeg zatitnika slabih i potrebitih pomoi i elim tisuu
puta astiti ljubaznost tvoga srca koje je spremno pomoi uvijek
i u svakoj nevolji.
Tebi se, o sv. Josipe, obraaju udovice i siroad, naputeni,
potiteni i potrebiti svake vrste.
Nema boli, jada i nevolje na koje se ti ne bi obazirao. Daj stoga i
meni ona pomona sredstva to ih je sam Bog poloio u tvoje
ruke, kako bih primio milost za koju molim.
A vi, sve due u istilitu, molite se usrdno sv. Josipu za mene.
Amen. Slava(3x)
Ve su nebrojni ljudi prije mene molili i iskusili tvoju pomo. O,
sv. Josipe, koji pun si ljubavi, ti poznaje moje nevolje i moju
elju da ih se oslobodim. Nijedan ovjek, pa ni onaj najbolji, ne

bi mogao razumjeti moj problem i doista mi pomoi.


S mnogo pouzdanja utjeem se tebi. Ta u rukopisima velike
svete Terezije pie: Svaka milost koja se moli od sv. Josipa, bit
e sigurno dobivena.
O, sv. Josipe, tjeitelju potitenih, pomozi mi u mojoj nevolji, a
moje molitve usmjeri i k duama
pokojnika, kako bi uskoro osjetili radost i blaenstvo. Amen.
Slava(3x)
O, ti uzvieni svee, u svojoj potpunoj pokornosti Bogu imaj
samilosti prema meni. Ti, sa svojim svetim i zaslunim ivotom,
podupri moju usrdnu molbu.
Pomozi mi svojim premilim imenom.
titi me blagou i moi svoga srca.
Osnai me svojim svetim suzama.
Zagovaraj me snagom svojih sedam alosti.
Utjei moje srce melemom svoji sedam radosti.
Oslobodi me od svakog zla tijela i due.
Spasi me od svake nevolje, svakog jada.
Milostivo izmoli za me ono nuno, milost Boju.
Priskrbi za pokojne u istilitu brzo izbavljenje iz njihovih muka.
Amen. Slava(3x)
O slavni sv. Josipe, bezbrojni su dokazi milosti koju ti izmoli za
nevoljnike. Bolesni svake vrste, potiteni, odbaeni, izdani,
neutjeeni, gladni i potrebiti pomoi, svi oni dolaze k tebi sa
svojim tekoama i nalaze uslianje svojih molbi.
Molim te, ne dopusti, predragi sv. Josipe, da budem jedina
osoba meu svima njima koja u svojoj molbi ne bi bila usliana.
Pokai i meni svoju milostivu i monu pomo. Bit u ti za to
zahvalan
i uvijek u te astiti, o slavni sv. Josipe, moj zatitnie i
osloboditelju nevoljnih dua u istilitu. Amen. Slava(3x)
O, vjeni Boe i Oe na nebu, po zaslugama tvoga Sina i
njegove presvete Majke Marije usrdno te molim za osobitu
milost. U Isusovo i Marijino ime bacam se na koljena pred tobom
i iskazujem tovanje tvojoj udesnoj nazonosti. Molim te,

prihvati moju spremnost i moju vrstu odluku da uvijek ostanem


meu onima koji ele ivjeti pod zatitom hranitelja svete
obitelji i po njemu se obraati tebi svojim molitvama. Blagoslovi
u svojoj dobroti ovu svetu pobonost, sasluaj i uslii moju
molbu. Amen. Slava(3x)
Sveti Oe, brani svetu Crkvu od svake neugodnosti i svakog
neprijateljstva i ogrni sve nas svojim zatitnikim ogrtaem.
Povjerljiva prizivanja u spomen na skrovit ivot svetog Josipa s
Isusom i Marijom
Sveti Josipe, moli Isusa da posveti moju duu.
Sveti Josipe, moli Isusa da prosvijetli moj razum.
Sveti Josipe, moli Isusa da razbukta ljubav u mome srcu.
Sveti Josipe, moli Isusa da osnai moju volju.
Sveti Josipe, moli Isusa da proisti moje misli.
Sveti Josipe, moli Isusa da On upravlja mojim osjeajima.
Sveti Josipe, moli Isusa da On vodi moje elje.
Sveti Josipe, moli Isusa da blagoslovi moja djela.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost da nasljedujem tvoje
vrline.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznog srca i duha.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrote srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa mira u mome srcu.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost krotkosti i
strahopotovanja prema Bogu.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost rastanka poslije svretka
mog zemaljskog ivota.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost istoe srca.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kunji i
patnji.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagog karaktera.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vjenih istina.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u injenju
dobra.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa hrabrosti u noenju kria.

Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost osloboenja od svjetovnih


vezanosti.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost enje za nebom.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage da izbjegavam
grjene prigode.
Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog asa.
Sveti Josipe, ne daj da ikada budem udaljen od tebe.
Sveti Josipe, pomozi mi da se moje srce nikada ne umori voljeti
te i hvaliti.
Sveti Josipe, prihvati me kao svoje posvoje.
Sveti Josipe, pomozi mi da volim Isusa kao to si ga ti volio.
Sveti Josipe, nikada me ne naputaj, osobito ne u smrtnom
asu.
Isuse, Marijo i Josipe, predajem vam svoje srce i duu.
Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi, spasite me.
Amen. Slava(3x)
Zazivanje svetog Josipa
O najii zarunie Majke Boje Marije i moj najdrai zatitnie,
sveti Josipe: jo se nikada nije ulo da nisi usliao i utjeio
nekoga tko te je molio za zatitu i pomo. Znajui to dolazim i ja
k tebi s pouzdanjem. Sveti Josipe, sasluaj me i uslii moju
molbu. Amen.
Slavni sveti Josipe, zarunie Marijin i djevianski Isusov
pooime, misli na mene i bdij nad mnom. Naui me koraati
putem svetosti. Primi sve moje usrdne molbe na svoju svetu
brigu i pod svoju oinsku zatitu. Odstrani sve zapreke i tekoe
koje smetaju mome moljenju i daj da uslianje moje molbe jo
povea slavu Boju i bude spas moje due.
Neka ti kao znak moje velike zahvalnosti slui moje obeanje da
u se prema svojim mogunostima posvuda zauzimati za tvoje
visoko tovanje. S radou hvalim Boga koji ti je dao toliku
posredniku mo na nebu i na zemlji. Amen.
LITANIJE SVETOM JOSIPU

Gospodine, smiluj se.


Kriste, smiluj se.
Gospodine. smiluj se.
Kriste, uj nas.
Kriste, uslii nas.
Oe nebeski, Boe, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Boe, smiluj nam se.
Due Sveti, Boe, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Boe, smiluj nam se.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveti Josipe, .
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zarunie Bogorodice,
Stidljivi uvaru Djevice,
Hranitelju Sina Bojega,
Brini branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe preisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe pokorni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromatva,
Uzore radnika,
Uresu domaega ivota,
uvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zatitnie umiruih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas.
Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine.

Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta,


uslii nas, Gospodine.
Jaganje Boji, koji oduzima grijehe svijeta,
smiluj se nama.
Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I upraviteljem svega imanja svojega.
Pomolimo se: Boe, koji si se neiskazivom providnou
udostojao izabrati blaenoga Josipa za zarunika presvetoj Majci
svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja astimo na zemlji,
zavrijedimo imati zagovornikom na nebu.
Koji ivi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.
Zavretak molbe
O, slavni sv. Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zatitnika
najsvetije od svih obitelji; budi i s neba moj najmoniji zatitnik.
Usrdno te molim, zadri me uvijek pod okriljem svog svetog
ogrtaa.
Danas te izabirem za oca, zagovornika, pratioca i zatitnika.
Predajem ti sve: svoje tijelo i svoju duu; sve to jesam i to
imam, itav svoj ivot, pa i svoje umiranje.
uvaj me kao svoje dijete i brani od vidljivih i nevidljivih
neprijatelja. Pomozi mi u svakoj nevolji.
Utjei me u tekim trenucima, a osobito u smrtnoj borbi. Kai
samo rije za mene premilom Spasitelju, koga si kao dijete smio
drati u svome naruju, i presvetoj Djevici Mariji iji si smio biti
voljeni zarunik. Priskrbi mi one milosti koje e me odvesti
vjenom spasenju. elim posluati i tvoj savjet i slijediti tvoj
primjer i uvijek ti biti zahvalan.
Sveti Josipe, ponizan i ist, daj da budem tvoje posvoje.
Duu mi i tijelo dri istima, da mogu ostati u milosti Bojoj.
Sveti Josipe, hranitelju, zarunie Djevice iste, voa mi i
savjetnik budi, pomozi mi, Boe, da odan budem.
Amen.
Oe na
Zdravo Marijo

Slava
+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.
Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.