You are on page 1of 2

SAVAITIN TARPRINKIN ANALIZ

2015 m. balandio 7 d.

Po gantinai pesimistins savaits pagrindines


pasaulio finans rinkas sugro truputi optimizmo.
Per paskutines 5 prekybos dienas daugiausiai
brango besivystani rink akcijos (+6.21%) ir JAV
nekilnojamas turtas (+2.21%). Tuo tarpu neigiam
kainos pokyt sugeneravo tik JAV doleris (-0.58%).
Analizuojant mnesinius kain pokyius galima
pastebti gantinai drastik pagerjim net 10 i
analizuojam 12 turto klasi yra teigiamoje
teritorijoje. Per mint laikotarp daugiausiai
pabrango besivystani rink akcijos (+3.71%) bei
JAV nekilnojamas turtas (+3.71%). Tuo tarpu
daugiausiai koregavosi aliavos (-1.57%) bei JAV
akcijos (-0.81%).
Na ir galiausiai velgiant metinius kain pokyius
galima pastebti, kad vis dar isilaiko labiau
teigiamos nuotaikos ia net 8 i analizuojam 12
turto klasi yra teigiamoje teritorijoje. Pirmoje vietoje
sutinkame JAV nekilnojam turt (+25.66%), antroje
vietoje JAV doler (+18.32%), na o treioje vietoje
JAV akcijas (+12.33%). Tuo tarpu pati silpniausia
turto klas ir toliau ilieka aliavos (-32.52%).
emiau yra pateikiamas pastarojo mnesio
lyderiaujanios turto klass besivystani rink
akcij, vieneri met kainos grafikas. Pagal
Mnesinio investicinio tyrimo parodymus, i turto
klas prie 2 mnesius
sugro teigiam
tendencij. T i dalies patvirtina faktas, kad
besivystani rink akcijos neseniai sulau svarb
pasiprieinimo lyg (horizontali trumpesn raudona
linija), bei suformavo vadinam higher high
higher low kain tendencij. Be abejo, tai dar
nereikia, kad analizuojama turto klas nuo io
momento demonstruos tik brangim, taiau tolesnis
kilimo scenarijus tapo labiau tiktinas.
Ivados: pagrindinse pasaulio finans rinkose vis
dar dominuoja labiau optimistins nuotaikos. Tarp
stipriausi turto klasi sutinkame akcijas ir
nekilnojam turt, tuo tarpu aliavos vis dar yra
paios silpniausios.

P. Lukio g. 32, Vilnius


info@synergy-finance.com
+370 610 04134

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tarprinkins analizs suvestin


Indeksai
1 sav., % 1 mn., %
JAV nekilnojamas turtas (VNQ)
2.21%
3.71%
JAV doleris (UUP)
-0.58%
0.08%
JAV akcijos (SPY)
1.02%
-0.81%
Tarptautinis nekilnojamas turtas (RWX)
0.70%
0.70%
JAV obligacijos (IEF)
0.57%
2.02%
Azijos akcijos (VPL)
0.53%
2.64%
Besivystani rink akcijos (VWO)
6.21%
4.52%
Besivystani rink obligacijos (EMB)
1.55%
1.95%
Europos akcijos (VGK)
1.35%
1.05%
Auksas (GLD)
1.42%
1.47%
Tarptautins obligacijos (BWX)
0.22%
1.00%
aliavos (DBC)
1.92%
-1.57%

1 m., %
25.66%
18.32%
12.33%
10.31%
9.77%
7.52%
6.91%
6.56%
-2.96%
-5.83%
-7.30%
-32.52%

135
130
125

120
115
110
105
100
95
90
85
80
75

70
65
Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

60
2014.04.03
UUP

2014.06.03
SPY

VGK

2014.08.03
VPL

VWO

2014.10.03
IEF

BWX

2014.12.03
EMB

VNQ

2015.02.03
RWX

2015.04.03
DBC

GLD

46
45

Besivystani rink akcijos

44
43
42
41
40
39
38
37
36
2014.04.04

Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

2014.06.04

2014.08.04

2014.10.04

2014.12.04

2015.02.04

2015.04.04

www.synergy-finance.com

SAVAITIN TARPRINKIN ANALIZ


2015 m. balandio 7 d.

Atsakomybs apribojimas
UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir
neprisiima sipareigojim dl kit asmen investicini rezultat. Bendrov ir jos darbuotojai gali turti trumpsias arba
ilgsias analizje minim finansini priemoni pozicijas.
Analizje minimos strategijos, rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik vietimo bei mokymo tikslais ir neturt bti
vertinama kaip kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio
vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.
UAB Synergy Finance leidin pareng remdamasi asmenine nuomone bei vieai prieinama informacija, gauta i,
bendrovs nuomone, patikim, taiau jos paios nepatikrint altini. Analizje pateikiama informacija yra bendro
pobdio. Bendrov negali garantuoti, kad analizs skaitymo metu joje pateikta informacija nebus pasikeitusi.
Atsivelgiant tai, Bendrov neprisiima atsakomybs u analizje skelbiamos informacijos isamum, tikslum ir jos
savalaik atnaujinim bei pasilieka teis bet kuriuo metu keisti ir papildyti jos turin.
Bendrov negarantuoja, kad analizje apvelgiamos bei lyginamos investavimo strategijos ar pateikiami rodikliai bus
pelningi, ar, kad jie pads ivengti nuostoli. Pateikiami praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Nepatariama
priiminti investavimo sprendim remiantis tik analizje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai atlikti
isam tyrim arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi
investavimo krypt.
Nei visas leidinys, nei atskiros jo dalys negali bti kopijuojami, dauginami, perspausdinami, ar kitaip atgaminami be
bendrovs sutikimo. Leidinys parengtas pagal Bloomberg, Yahoo Finance, OECD, Synergy Finance informacij.
Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.
Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

P. Lukio g. 32, Vilnius


info@synergy-finance.com
+370 610 04134

www.synergy-finance.com