You are on page 1of 1

Ovo je "grafit" sa jedne klupe na ETF u: Da li devojke

pruaju vei otpor kada ih bari redno ili paralelno? Zavisi kako ih posmatra, kao otpornike
ili
kondenzatore.
Ne znam ta je pisac ovim grafitom hteo da kae. I
otpornici i kondenzatori daju manji otpor kad ih vee
paralelno, a gle uda slino vai i za devojke!
Dakle, devojke treba osvajati paralelno, tj. vie njih
istovremeno. Time je verovatnoa uspeha 'n' puta vea
nego kada osvaja samo jednu devojku (n = broj
devojaka koje se simultano obradjuju).
E, ako sad zadjemo malo dublje u teoriju dolazimo do
fenomena negativnog otpora. Kod osvajanja devojaka
to ti dodje u stvari da one osvajaju tebe, a ti treba da
se brani (i da prua otpor).
Ali, zavisno od toga da li je devojka 'otpornik' ili
'kondenzator', treba odabrati vrstu uticaja (itaj struje) koja se primenjuje. Za jedne e to biti
naizmenina ("danas si lepa, sutra si runa"), ili
jednosmerna ("sa tobom i u grob").