You are on page 1of 14

SULIT

1225/1

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

SULIT 1225/1 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 Pemandu yang melakukan kesalahan jalan raya

Pemandu yang melakukan kesalahan jalan raya telah cuba memberi sogokan kepada anggota polis trafik.

1.

(a)

Berdasarkan gambar di atas, nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh anggota polis trafik tersebut.

 

Menolak tawaran wang rasuah / sogokan yang diberikan.

 
 

[1 markah]

 

(b)

Huraikan tiga nilai yang diamalkan oleh anggota polis trafik tersebut berkaitan dengan tindakannya.

(i)

Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Anggota polis trafik tersebut harus menerima / mematuhi peraturan dan undang-undang negara dengan tidak menerima rasuah.

(ii)

Nilai rasional. Anggota polis trafik tersebut harus boleh berfikir kesan jika menerima rasuah. @ Anggota polis trafik tersebut harus boleh mengambil tindakan yang wajar dengan tidak menerima rasuah.

(iii)

Nilai harga diri. Anggota polis trafik tersebut harus memulia maruah / menjaga maruah diri dengan tidak menerima rasuah.

(iv)

Nilai bertanggungjawab. Anggota polis trafik tersebut harus mempunyai kesanggupan untuk memikul / melaksanakan kewajipannya dengan tidak menerima rasuah.

(v)

Nilai amanah. Anggota polis trafik tersebut harus bersikap bertanggungjawab dengan tidak menerima rasuah. @ Anggota polis trafik tersebut harus tidak menerima rasuah supaya dapat menimbulkan keyakinan / kepercayaan orang lain terhadapnya.

 

[6 markah]

 

(c)

Nyatakan satu kesan rasuah kepada

(i)

Diri

: Imej diri terjejas / ditangkap oleh polis / dipecat oleh majikan

(ii)

Keluarga : Imej keluarga terjejas / dipandang serong oleh masyarakat

 

(iii)

Negara

: Imej negara terjejas / pelabur asing tidak mahu melabur / pentadbiran negara terjejas / pembangunan negara terbantut

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

1

[3 markah]

SULIT

1225/1

SULIT 1225/1 Perayaan Tahun Baru Cina diraikan oleh semua warga Cina di Malaysia Berdasarkan gambar di

Perayaan Tahun Baru Cina diraikan oleh semua warga Cina di Malaysia

2.

 • (a) Berdasarkan gambar di atas, nyatakan satu nilai yang dapat dipelajari daripada situasi itu. Nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan

[1 markah]

 • (b) Berikan definisi bagi nilai yang telah dinyatakan dalam jawapan di (a). Menerima menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga

1kk=0m

2kk=1m

3kk=2m [2 markah]

 • (c) Nyatakan tiga kepentingan amalan di atas.

  • (i)

(ii)

(iii)

Menyatupadukan anggota keluarga Mengeratkan hubungan kekeluargaan Generasi muda akan mengetahui amalan tradisi / budaya sendiri Tradisi kekeluargaan tidak akan pupus ditelan zaman Jambatan bagi menghubungkan generasi lama dan generasi baru

Terima mana-mana jawapan yang munasabah

[3 markah]

 • (d) Namakan makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.

  • (i) Melayu : Kuih bahulu / dodol / ketupat / lemang / nasik lemak / kuih bangkit / sate / nasi dagang /kuih koci / nasi kerabu / murtabak

(ii)

Cina

(iii)

India

: Kuih bakul / “bacang” @ ketupat cina / kuih bulan / popia / “tang yuan”/ “fa gao” @ apam / kuih rose / “ang ku kuih”

: Putu mayam / muruku / wadai / puri / roti canai / idli / tose ./ capati / nasi beriani / papadum

[3 markah]

 • (e) Selain hari perayaan, cadangkan satu aktiviti lain yang boleh diadakan oleh sesebuah keluarga supaya setiap anggota keluarga dapat berkumpul bersama- sama. Berkelah / melancong / meraikan hari-hari istimewa anggota keluarga (Hari Ibu, Hari Ayah, Hari Jadi, Hari Ulang Tahun Perkahwinan, Majlis Perkahwinan dan sebagainya yang telah dirancang lebih awal) *kelahiran bayi @ kematian tidak diterima; *Perayaan @ perayaan keagamaan tidak

Diterima.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

2

[1 markah]

SULIT

1225/1

SULIT 1225/1 Bermatlamat untuk memulihkan kemerosotan alam sekitar yang semakin serius Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam

Bermatlamat untuk memulihkan kemerosotan alam sekitar yang semakin serius

SULIT 1225/1 Bermatlamat untuk memulihkan kemerosotan alam sekitar yang semakin serius Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam
 • 3. (a) Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam gambarajah, jelaskan tiga nilai tentang usaha yang dimainkan oleh Tabung Alam Malaysia (WWF) terhadap alam sekitar negara ini.

  • (i) Nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar. WWF harus prihatin tentang persoalan alam sekeliling yang semakin serius. @ WWF harus berusaha menyelesaikan masalah alam sekeliling yang semakin serius.

(ii) Nilai kemapanan alam sekitar. WWF harus mengekalkan keseimbangan alam sekeliling dengan memulihkan kemerosotan alam sekitar. @ WWF harus mempunyai tangggungjawab bersama untuk memulihkan kemerosotan alam sekitar.

(iii) Nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. WWF harus sedar keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar dengan memulihkan kemerosotan alam sekitar. @ WWF harus memastikan kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara dengan memulihkan kemerosotan alam sekitar.

(iv) Nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. WWF harus mempunyai kesedaran tentang perlunya memelihara alam sekeliling supaya kemerosotan alam sekitar tidak berlaku. @ WWF harus mempunyai kesedaran untuk memulihara alam sekeliling supaya kemerosotan alam sekitar tidak berlaku.

 • (v) Nilai bertanggungjawab. WWF harus mempunyai kesanggupan untuk memikul / melaksanakan tugas dalam memulihara kemerosotan alam sekitar.

(vi)

Nilai rasional.

WWF harus boleh berfikir kesan jika kemerosotan alam sekitar terus

berlaku. @

WWF harus mengambil tindakan wajar untuk memulihkan kemerosotan

alam sekitar.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

3

[6 markah]

SULIT

1225/1

 • (b) Nyatakan dua kepentingan memelihara flora dan fauna.

  • (i)

(ii)

Dapat mengekalkan keindahan alam Tidak berlaku kepupusan flora dan fauna Generasi akan datang dapat melihat flora dan fauna

[2 markah]

 • (c) Selain WWF, namakan dua agensi lain yang terlibat dengan penjagaan sumber alam.

  • (i)

(ii)

Jabatan Perikanan Jabatan Perhutanan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Greenpeace Sahabat Alam Malaysia (SAM) Jabatan Alam Sekitar

[2 markah]

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

4

SULIT

1225/1

Siew Ling ialah graduan perubatan Universiti Cambridge, England. Kos pembelajarannya ditanggung oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Walaupun menerima tawaran yang lebih menarik untuk bekerja di England, beliau tetap kembali dan bertugas di tanah air sendiri.

4.

(a)

Nyatakan tiga nilai yang diamalkan oleh Siew Ling.

 

(i)

Nilai Cinta akan negara

[3 markah]

(ii)

Nilai Taat setia kepada raja dan negara

(iii)

Nilai Sanggup berkorban untuk negara

 

Nilai Bertanggungjawab

Nilai Rasional

Nilai Penglibatan diri dalam pembangunan negara

 

(b)

Berikan maksud nilai bagi mana-mana dua nilai di (a).

 

(i)

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan

1kk=1m

 

negara melebihi kepentingan diri.

2kk=2m

 

(ii)

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.

1kk=1m

 

2kk=2m

 

(iii)

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai

1kk=1m

 

tanda kebaktian untuk negara.

2kk=2m

 

(iv)

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta

1kk=1m

 

kewajipan dengan sempurna.

2kk=2m

 

(v)

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil

1kk=1m

 

tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

2kk=2m

 

(vi)

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan

1kk=1m

 

negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan

2kk=2m

Malaysia.

[4 markah]

 

(c)

Nyatakan dua kebaikan bekerja di negara sendiri.

(i)

sentiasa bersama dengan ahli keluarga

(ii)

dapat berbakti kepada negara

 

mengeratkan hubungan persahabatan

 

[2 markah]

 

(d)

Nyatakan satu usaha kerajaan untuk membawa balik warganegara Malaysia yang bekerja di luar negara.

menawarkan gaji yang lebih lumayan

menjaga kebajikan pekerja

menyediakan kemudahan penyelidikan

memberi peluang naik pangkat

menawarkan peluang pekerjaan yang banyak

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

5

[1 markah]

SULIT

1225/1

Lily

:

Saya baru pulang dari klinik. Saya keracunan makanan kerana makan makanan laut di restoran di Jalan Muhibbah.

Ming Guan : Pengusaha restoran itu selalu tidak menutup masakannya dengan tudung saji. Restorannya juga kelihatan kotor. Dia tidak prihatin langsung pada hak dan keselamatan pengguna.

Cikgu Hwong

:

Sebagai pengguna, kita sepatutnya berhati-hati dan bijak semasa membeli makanan.

5.

 • (a) Terangkan dua nilai yang patut diamalkan oleh pengguna dalam melindungi diri mereka.

  • (i) Nilai melindungi hak pengguna. Pengguna patut membela / memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu supaya tidak tertipu.

(ii) Nilai rasional. Pengguna patut boleh berfikir dengan bijak semasa membeli sesuatu makanan. @ Pengguna patut mengambil tindakan wajar semasa membeli sesuatu makanan.

[4 markah]

 • (b) Selain dari menjual makanan yang boleh memudaratkan kesihatan pengguna, tuliskan dua bentuk eksploitasi peniaga yang tidak bertanggungjawab.

(i)

(ii)

(c)

(i)

(ii)

Menyorok barangan dengan tujuan menaikkan harga

Tidak meletakkan tanda harga pada barangan

Membuat perlabelan barangan yang tidak lengkap

Tidak menepati sukatan atau timbangan yang mencukupi

Menjual barang yang mengelirukan daripada segi tanda halal dan haram

 

[2 markah]

Berikan dua kesan pengabaian hak pengguna.

Pengguna teraniaya

Kesihatan pengguna terjejas

Berlaku keracunan makanan

Kualiti hidup pengguna merosot

Pembaziran wang pengguna

Pertelingkahan antara pengguna dan peniaga

Pengguna hilang kepercayaan terhadap peniaga

Peniaga boleh bertindak dengan sesuka hati.

 

[2 markah]

 • (d) Huraikan satu tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah pengabaian hak pengguna. Menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan pengguna. Kerajaan patut menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada peniaga yang menganiayai pengguna. Menganjurkan kempen kesedaran kepenggunaan.

Kerajaan patut menganjurkan

kempen kesedaran kepenggunaan untuk memberi pendidikan kepenggunaan kepada

pengguna supaya mereka sedar tentang kepentingan hak mereka.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

6

[2 markah]

SULIT

1225/1

SULIT 1225/1 Pihak polis telah berjaya membanteras kes penyeludupan mercun dari negara jiran ke Malaysia. Berdasarkan

Pihak polis telah berjaya membanteras kes penyeludupan mercun dari negara jiran ke Malaysia.

6.

 • (a) Berdasarkan gambar di atas, huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh mereka yang melakukan kegiatan penyeludupan.

(i) Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Mereka yang melakukan

penyeludupan patut menerima / mematuhi peraturan / undang-undang dengan tidak

melakukan penyeludupan. sisi undang-undang.

Mereka harus tahu melakukan penyeludupan adalah salah di

(ii)

Nilai rasional.

Mereka yang melakukan penyeludupan patut boleh berfikir kesan yang

bakal dihadapi dengan tidak melakukan penyeludupan. Mereka harus tahu mereka akan dipenjarakan jika mereka ditangkap oleh pihak berkuasa. @ Mereka yang melakukan penyeludupan patut mengambil tindakan wajar dengan tidak melakukan penyeludupan. Mereka patut memohon lesen yang sah untuk membawa masuk barangan dari negara jiran.

[6 markah]

 • (b) Selain mercun, berikan tiga jenis barangan larangan di bawah Akta Pencegahan Penyeludupan.

  • (i)

(ii)

(iii)

Dadah / rokok Ubat-ubatan Bahan makanan Senjata api Bahan lucah

* Manusia / bayi / wanita / binatang / tumbuh-tumbuhan tidak diterima kerana bukan

barangan

[3 markah]

 • (c) Namakan jabatan yang menguatkuasakan Akta Pencegahan Penyeludupan.

Jabatan Kastam dan Imigresen

Jabatan Polis Marin

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

7

[1 markah]

SULIT

1225/1

Negara kita menjalin hubungan baik dengan negara anggota ASEAN dan negara-negara yang lain. Negara kita juga turut menjadi anggota pelbagai pertubuhan antarabangsa.

7.

 • (a) Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh Malaysia dalam menjalin hubungan tersebut.

(i) Nilai hidup bersama secara aman. Malaysia telah hidup berbaik-baik / mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain.

(ii) Nilai saling menghormati antara negara. Malaysia telah menghargai / memuliakan hubungan antara negara dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain.

(iii) Nilai saling membantu dan bekerjasama. Malaysia ada usaha yang baik dan membina dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain. @ Malaysia ada usaha yang dilakukan bersama dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain.

(iv)

Nilai toleransi. Malaysia telah bersikap bertolak ansur / sabar / mengawal diri dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain.

 • (v) Nilai rasional. Malaysia harus boleh berfikir / bertindak wajar dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain. [4 markah]

 • (b) Cadangkan tiga cara bagaimana negara kita dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain.

  • (i) Menempatkan pegawai diplomat di sesebuah negara Lawatan secara rasmi oleh pemimpin negara ke negara lain Menyelesaikan sebarang masalah secara diplomasi Tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyinggung sensitiviti negara lain Mengadakan kerjasama politik, ekonomi dan sosial antara negara Mengadakan pertukaran pelajar antara negara Mengadakan pertukaran persembahan dan kebudayaan antara negara di dunia

(ii)

(iii)

[3 markah]

 • (c) Nyatakan dua kepentingan negara kita menjalin hubungan baik dengan negara lain.

  • (i)

(ii)

Dapat meningkatkan hasil eksport negara Dapat memajukan industri pelancongan Dapat hidup secara aman Mudah mendapat bantuan sekiranya menghadapi masalah Dapat menarik pelabur asing Mendapat kerjasama dalam membangunkan negara

[2 markah]

 • (d) Nyatakan satu pertubuhan antarabangsa lain yang dianggotai oleh negara kita.

PBB / OIC / NAM / KOMANWEL / UNESCO / UNICEF / WWF / ILO / G15

[1 markah]

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

8

SULIT

 

1225/1

Johor Bahru Polis melancarkan gerakan memburu empat remaja termasuk pelajar yang disyaki terbabit dalam kes kecurian motosikal di taman yang berdekatan dengan sekolah pelajar tersebut .......

 
 

Berita Harian

 
 

Petaling Jaya Pergaduhan yang membabitkan 70 remaja daripada 2 kumpulan telah menyebabkan salah seorang pelajar ditikam dengan senjata tajam. Pelajar tersebut terpaksa menerima 55 jahitan di pipi, telinga .........

 
 

Utusan Malaysia

8.

(a)

Berdasarkan petikan keratan akhbar di atas, nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh pelajar.

(i)

Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang

[2 markah]

(ii)

Nilai rasional

 

Nilai bertanggungjawab

Nilai kepercayaan kepada Tuhan

Nilai hidup bersama secara aman

Nilai hemah tinggi

Nilai toleransi

Nilai harga diri

 

(b)

Jelaskan maksud nilai di (a).

 

(i)

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah

1kk=1m

ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

2kk=2m

(ii)

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil

1kk=1m

tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

2kk=2m

(iii)

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta

1kk=1m

kewajipan dengan sempurna.

2kk=2m

(iv)

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala

1kk=1m

suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

2kk=2m

(v)

Hidup

berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan

kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan

1kk=1m

budaya.

2kk=2m

(vi)

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

1kk=1m

 

2kk=2m

(vii)

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan

1kk=1m

berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

2kk=2m

(viii)

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga

1kk=1m

maruah diri dalam kehidupan.

2kk=2m

 

[4markah]

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

9

SULIT

1225/1

 • (c) Berikan dua peranan masyarakat dalam membendung gejala di atas.

  • (i)

(ii)

lebih peka / prihatin / ambil berat terhadap masalah remaja menganjurkan kem motivasi / bina insan melaporkan kes gangsterisme / kes kecurian kepada pihak berkuasa

[2 markah]

 • (d) Nyatakan dua cara bagaimana remaja dapat mengelakkan diri daripada terlibat dalam pergaduhan seperti laporan akhbar di atas.

  • (i)

(ii)

remaja patut mengamalkan ajaran agama yang kukuh remaja patut melibatkan diri dalam aktiviti yang sihat / aktiviti kemasyarakatan / aktiviti sekolah remaja patut mengikut nasihat ibu bapa

[2 markah]

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

10

SULIT

1225/1

Bahagian B [ Jawab dua soalan sahaja ]

SULIT 1225/1 Bahagian B [ Jawab dua soalan sahaja ] 9. Gambar di atas menunjukkan seluruh
 • 9. Gambar di atas menunjukkan seluruh warga sekolah telah menjalankan Gotong Royong Perdana untuk membasmikan nyamuk Aedes pada hari Sabtu. Selain nilai saling membantu dan bekerjasama, huraikan dua nilai yang diamalkan oleh seluruh warga sekolah dalam

melaksanakan Gotong

Royong

Perdana.

Jawapan

anda

hendaklah

disokong

dengan

penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai.

 

[10 markah]

Terima watak : Warga sekolah / mereka

Nilai

 

Penerangan/huraian/contoh

Kerajinan

Warga sekolah telah menunjukkan usaha yang berterusan untuk menjayakan Gotong Royong Perdana.

 • Mereka berinisiatif membersihkan sampah sarap di sekeliling sekolah.

Warga sekolah mempunyai semangat ketekunan / kecekalan / kegigihan / dedikasi / berdaya maju dalam usaha menjayakan Gotong Royong Perdana.

 • Mereka telah bersungguh-sungguh dan mengorbankan masa dan tenaga untuk membasmikan nyamuk Aedes di kawasan sekolah mereka pada hari Sabtu.

Rasional

Warga sekolah boleh berfikir kesan yang akan timbul jika tidak melakukan Gotong Royong Perdana untuk membasmikan nyamuk Aedes.

 • Mereka tahu kebersihan persekitan penting dalam mengawal pembiakan nyamuk Aedes.

Warga sekolah mengambil tindakan yang wajar dalam usaha menjayakan Gotong Royong Perdana.

 
 • Mereka telah berusaha membersihkan persekitaran sekolah untuk menjamin keceriaan dan keindahan sekolah.

Bertanggungjawab

Warga sekolah telah mempunyai kesanggupan untuk memikul tugas semasa menjayakan Gotong Royong Perdana.

 • Mereka berusaha membersihkan sampah di semua kawasan sekolah, kelas dan taman sekolah.

Warga sekolah mempunyai kesanggupan melaksanakan tugas dalam usaha menjayakan Gotong Royong Perdana.

 • Mereka telah memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan sekolah mereka.

Kasih sayang

Warga sekolah ada Perdana.

kepekaan dalam usaha menjayakan Gotong Royong

 • Mereka tahu nyamuk Aedes akan membiak di kawasan air yang bertakung.

Warga sekolah mempunyai perasaan cinta yang mendalam / berkekalan dalam usaha menjayakan Gotong Royong Perdana.

 • Mereka prihatin terhadap kebersihan sekolah dan kesihatan warga sekolah.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

11

SULIT

1225/1

Adik

:

Abang, emak sakit jantung dan dimasukkan ke IJN. Kita memerlukan RM30,000 untuk kos rawatan.

Abang

:

Adik, jangan risau. Abang akan terus ke IJN dan menjelaskan bayaran tersebut.

 • 10. Berdasarkan perbualan di atas, huraikan dua nilai yang diamalkan oleh kedua-dua orang anak itu dalam menjaga ibu yang sakit. Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan huraian atau contoh yang sesuai. [10 markah]

Terima watak : kedua-dua orang anak / mereka

Nilai

Penerangan/huraian/contoh

Tanggungjawab terhadap keluarga

Kedua-dua orang anak itu telah melaksanakan kewajipan terhadap ibu mereka semasa ibu mereka sakit.

 • Mereka telah menunjukkan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu mereka yang sakit.

Mereka telah melahirkan keluarga bahagia dengan menjaga ibu yang sakit.

@

 • Mereka telah menanggung kos rawatan ibu. @

Kedua-dua orang anak itu telah mempunyai memikul tugas semasa ibu mereka sakit.

kesanggupan untuk

 • Mereka telah menunjukkan tanggungjawab sebagai anak kepada

ibu mereka yang sakit.

Bertanggungjawab

Mereka telah mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan menjaga ibu yang sakit.

 • Mereka telah menanggung kos rawatan ibu.

Kasih sayang terhadap keluarga

Kedua-dua orang anak itu telah menunjukkan perasaan cinta yang mendalam / berkekalan terhadap ibu mereka.

 • Kedua-dua orang anak itu amat menyayangi ibu mereka yang sakit.

Kedua-dua orang anak itu telah menunjukkan perasaan kasih / sayang yang mendalam / berkekalan terhadap ibu yang sakit.

 • Mereka telah menjaga ibu mereka di IJN dengan sepenuh hati. @

@

Kedua-dua orang anak itu telah menunjukkan kepekaan terhadap penyakit ibu mereka.

 • Mereka telah menghantar ibu mereka ke IJN untuk mendapatkan

rawatan.

Kasih sayang

Kedua-dua anak telah menunjukkan perasaan cinta yang mendalam / berkekalan terhadap ibu mereka yang sakit.

 • Mereka telah menjaga ibu mereka di IJN dengan sepenuh hati.

Rasional

Kedua-dua orang anak itu boleh berfikir kesan penyakit jantung ibu mereka jika tidak mendapat rawatan segera.

 • Mereka tahu penyakit jantung akan mengancam nyawa ibu mereka.

Kedua-dua anak telah mengambil tindakan wajar dengan menghantar ibu mereka ke IJN untuk mendapat rawatan

 • Mereka telah menjaga ibu mereka dengan layanan yang baik.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

12

SULIT

1225/1

SULIT 1225/1 Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 11.

Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957

 • 11. Gambar di atas menunjukkan detik Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos

  • 1957. Setiap tahun, seluruh rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan negara

dengan pelbagai aktiviti seperti mengibarkan Jalur Gemilang, perarakan dan kereta

berhias.

Bincangkan

nilai-nilai

yang

diamalkan

oleh

rakyat

Malaysia

yang

menyambut

Hari

Kemerdekaan negara.

Jawapan anda hendaklah disokong dengan penerangan dan

huraian atau contoh yang sesuai.

[10 markah]

Terima watak : Rakyat Malaysia / kami / kita / saya / mereka

Nilai

 

Penerangan/huraian/contoh

Cinta akan

Rakyat Malaysia telah menunjukkan perasaan sayang / bangga kepada negara

negara

Malaysia dengan menyambut Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia telah mengibarkan Jalur Gemilang untuk menunjukkan perasaan gembira mereka. Rakyat Malaysia harus meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri semasa menyambut Hari Kemerdekaan negara.

Rakyat Malaysia menyertai perarakan Hari Kemerdekaan di bawah matahari yang terik.

Taat setia

Rakyat Malaysia mempunyai kesetiaan yang berkekalan terhadap raja dan

kepada raja

negara semasa menyambut Hari Kemerdekaan.

dan negara

Rakyat Malaysia menunjukkan penghormatan kepada para pemimpin negara yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Rakyat Malaysia mempunyai kepatuhan yang berkekalan terhadap raja dan negara semasa menyambut Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia berdiri tegak semasa lagu Negaraku dinyayikan semasa menyambut Hari Kemerdekaan.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

13

SULIT

1225/1

Sanggup

Rakyat Malaysia mempunyai kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu

berkorban

termasuk nyawa semasa menyambut Hari Kemerdekaan negara.

untuk negara

 • Rakyat Malaysia telah menyumbangkan tenaga mereka untuk menyertai perarakan dan menghiaskan kereta berhias.

Rakyat Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di rumah kediaman mereka semasa Hari Kemerdekaan sebagai tanda kebaktian untuk negara.

 • Rakyat Malaysia telah mengibarkan Jalur Gemilang di semua bangunan, kawasan sekolah mahupun kereta mereka untuk menyambut Hari Kemerdekaan.

Rasional

Rakyat Malaysia boleh berfikir kebaikan mengibarkan Jalur Gemilang semasa Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia tahu semangat patriotik akan dibangkitkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Rakyat Malaysia telah mengambil tindakan yang wajar semasa menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka yang terlibat dalam perarakan telah belatih bersungguh-sungguh untuk menjayakan perarakan Hari Kemerdekaan.

Bertanggung

Rakyat Malaysia telah sanggup memikul tugas / kewajipan mereka sebagai

 • Rakyat Malaysia menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan negara

jawab

rakyat semasa menyambut Hari Kemerdekaan.

Rakyat Malaysia telah menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi semasa Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia sanggup melaksanakan tugas / kewajipan sebagai rakyat semasa menyambut Hari Kemerdekaan negara.

dengan menganjurkan pelbagai aktiviti yang boleh memupuk perasaan sayang kepada negara Malaysia.

Saling

Rakyat Malaysia ada usaha yang baik dan membina semasa menyambut Hari

 • Rakyat Malaysia menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan bersama-

membantu

Kemerdekaan.

dan

Rakyat Malaysia telah saling membantu antara satu sama lain semasa

bekerjasama

persediaan menyambut Hari Kemerdekaan.

Persediaan sambutan Hari Kemerdekan negara telah dilakukan bersama oleh rakyat Malaysia.

sama tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

Rakyat Malaysia mengamalkan nilai cinta akan negara. Rakyat Malaysia telah menunjukkan perasaan sayang dan bangga kepada negara Malaysia dengan menyambut Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia telah mengibarkan Jalur Gemilang untuk menunjukkan perasaan gembira mereka. Rakyat Malaysia harus meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri semasa menyambut Hari Kemerdekaan negara. Rakyat Malaysia menyertai perarakan Hari Kemerdekaan di bawah matahari yang terik. Rakyat Malaysia mengamalkan nilai rasional. Rakyat Malaysia boleh berfikir kebaikan mengibarkan Jalur Gemilang semasa Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia tahu semangat patriotik akan dibangkitkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Rakyat Malaysia telah mengambil tindakan yang wajar semasa menyambut Hari Kemerdekaan. Mereka yang terlibat dalam perarakan telah belatih bersungguh-sungguh untuk menjayakan perarakan Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia mengamalkan nilai saling membantu dan bekerjasama. Rakyat Malaysia ada usaha yang baik dan membina semasa menyambut Hari Kemerdekaan. Rakyat Malaysia telah saling membantu antara satu sama lain semasa persediaan menyambut Hari Kemerdekaan. Persediaan sambutan Hari Kemerdekan negara telah dilakukan bersama oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan bersama-sama tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

1225/1

Pendidikan Moral Set 1

14