You are on page 1of 3

Informe

BELLAUBI GUARDIA, ROSA ANA

20141128738003523

Data Sollicitud : 28/11/2014


Num. Histria
: BEGU1730822004
CIP
: BEGU1730822004
Num. Assistncia : 12E150318
Data Naixement : 22/08/1973
Ref. Externa
: 6310272939
Observacions
:

Data Recepci
H/D/U
Servei
Metge
Origen
Dest

: 28/11/14 (10:50)
: Dispensari
: MEDICINA DE FAM?IA
: RUIZ GARCA, JOS LUIS
: LA SENIA
: CAP la Snia

BIOQUIMICA
Responsable: MIsabel Llovet Lombarte, JoseLuis Cid Espuny
Validat per: JMB; JCE

Parmetre
Glucosa-Srum

Resultat
76

Unitats
mg/dL

Interval de Referncia
(74 - 106)

Urat-Srum

3.1

mg/dL

(1.9 - 7.4)

Urea-Srum

60

mg/dL

(18 - 46)

Creatinini-Srum

0.58

mg/dL

(0.5 - 1.1)

FILTRAT GLOMERULAR SRUM


(calculat segons frmula CKD-EPI)
L'equaci CKD-EPI millora els resultats, quant a exactitud i precisi, de l'equaci d'elecci anterior MDRD-IDMS especialment per a
valors de FG > 60 mL/min/1.73 m2

Filtrat glomerular(estimaci)

114.9

ml/min/1,73 m2

(90 - 120)

Observacions: clcul aplicable a raa blanca.


Per a raa negra, multiplicar el resultat per 0.86

Colesterol-Srum

211

mg/dL

(50 - 200)

Colesterol HDL -Srum

71.1

mg/dL

(40 - 60)

<=40 alt risc; >=60 baix risc

Colesterol LDL (Friedewald)-Srum

130.70

mg/dL

(2 - 100)

Triglicrid-Srum

46

mg/dL

(<250)

Aspartat-Aminotransferasa - Srum

18

U/L

(2 - 34)

Alanina-Aminotransferasa-Srum

12

U/L

(10 - 49)

Gamma-glutamiltransferasa-Srum

13

U/L

(5 - 40)

Albumina-Srum

3.7

g/dL

(3.4 - 4.8)

Protena-Srum

6.3

g/dL

(5.7 - 8.2)

Laboratori Clnic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

02/12/2014 11:00

Pgina 1 de 3

Informe
BELLAUBI GUARDIA, ROSA ANA
Parmetre
Calci-Srum

20141128738003523
Resultat
9.2

Unitats
mg/dL

Interval de Referncia
(8.7 - 10.4)

Sodi-Srum

140

mEq/L

(132 - 146)

Potassi-Srum

4.9

mEq/L

(3.5 - 5.1)

Proteina Orina 24H

1.01

gr/24h

(0.01 - 0.14)

Orina; volum 24 hores-Pacient

0.8

L/24h

HEMOSTASIA
Responsable: MTeresa Sans Mateu, Marta Rodriguez Luaces
Validat per: MTSM

Parmetre
Temps de protrombina (Rati)-Plasma
Temps control (INR) plasma

Resultat

Interval de Referncia

0.84

Temps pacient (T.protrombina)

9.1

Ra (T.protrombina)-Plasma

0.84

seg
(0.8 - 1.2)

Coagulaci induda per una superficie (TTPA)-Plasm


Temps pacient (TTPA)-Plasma
28.3
Ra (TTPA)-Plasma

Unitats

seg
(0.8 - 1.2)

0.91

HEMATOLOGIA
Responsable: MTeresa Sans Mateu
Validat per: MTSM

Parmetre
HEMOGRAMA
Hemoglobina-Sang

Resultat

Unitats

Interval de Referncia

13.8

g/dL

(12 - 15)

Eritrcits-Sang

4.45

10^12/L

(3.8 - 4.8)

Eritrcits (Hematcrit)-Sang

40.8

(37 - 47)

Eritrcits (VCM)-Sang

91.7

fL

(76 - 98)

Eritrcits (RDW, ADE)-Sang

13.0

(11.6 - 14)

Hemoglobina;c.massa (CCMH)

33.8

g/dL

Laboratori Clnic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

02/12/2014 11:00

Pgina 2 de 3

(30 - 36)

Informe
BELLAUBI GUARDIA, ROSA ANA
Parmetre
Hemoglobina (HCM)-Eritrcits

20141128738003523
Resultat
31.0

Unitats
pg

Interval de Referncia
(27 - 32)

Leuccits-Sang

8.29

10^9/L

(4 - 12.9)

Neutrfils;c.nom.-Leuccits

5.58

10^9/L

(2 - 7)

Neutrfils;fr.nom.-Leuccits

67.3

Limfcits;c.nom.-Leuccits

1.87

10^9/L

Limfcits;fr.nom.-Leuccits

22.6

(20 - 40)

Moncits;c.nom.-Leuccits

0.55

10^9/L

(0.2 - 1)

Moncits;fr.nom.-Leuccits

6.6

(2 - 10)

Eosinfils;c.nom.-Leuccits

0.24

10^9/L

(0.1 - 1)

Eosinfils;fr.nom.-Leuccits

2.9

Basfils;c.nom.-Leuccits

0.05

10^9/L

Basfils;fr.nom.-Leuccits

0.6

Plaquetes-Sang

270

10^9/L

Plaquetes (ADP)-Sang

13.5

fL

Plaquetes (VPM)-Sang

11.3

fL

Els resultats de l'informe noms es refereixen a les mostres rebudes i analitzades.


Tortosa, a 02 de Desembre de 2014

Laboratori Clnic ICS Camp de Tarragona-Terres de l'Ebre

02/12/2014 11:00

Pgina 3 de 3

(40 - 80)
(1 - 5)

(<3)
(<0.2)
(<2)
(137 - 450)

(6.5 - 10.5)