P. 1
Daisy Ivel 3c9

Daisy Ivel 3c9

|Views: 1,460|Likes:
Published by georgesavov
electromer
electromer

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: georgesavov on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2010

pdf

text

original

DAISY IVEL 3C9

Еднофазен Двутарифен Електромер за Активна Енергия с LCD дисплей


Брой тарифи 2;
Най – висока стойност
на мощността за всяка
тарифа и общо за
тарифите;
Компактен и лек.
DAISY IVEL 3C9DAISY IVEL 3C9 с вграден часовник са
компактни и рентабилни електромери, които
предлагат комплексна тарифна функционалност.
Тези електромери притежават необходимите
качества за използване в модерна среда чрез
увеличеният си брой функции, включително
комуникационни способности, които отговарят на
международните стандарти за качество. IVEL 3C9
представляват еднофазни статични двутарифни
електромери за активна енергия, които се
използват за директно измерване до 60A.

Измерване
Електромерът IVEL 3C9 се произвежда с клас на
точност 1.0 или 2.0, както е определено от IEC
62053-21. Номиналното напрежение е 230V,
напреженовият обхват – 184V до 264.5V и
работна честота 50Hz. Активният диапазон на
тока е от 10mA до 60A за директно свързване на
електромера, а базовият ток е 5А. Точността на
използвания вграден часовник е ≤0.5s при 23ºС.
Това позволява изключително кратък период на
управление на времето.

Регулиране на тарифите
Електромерът се обслужва от гъвкаво програмно
управление, което реализира пълно измерване,
изключващо необходимостта от външен
превключващ часовник. Като допълнение
превключването на тарифите се извършва чрез
вграден часовник (календар), който поддържа
автоматична смяна на зимно / лятно часово време
(daylight saving), както и корекция за високосни
години, нормални дни, уикенди и официални
празници. Тарифите са 2 + тарифа за върната
енергия. Електромерът IVEL 3C9 предлага
възможността за отчитане на евентуална кражба
на енергия, като тази енергия се отчита в
електромера като върната.

Времена за превключване на тарифите
Тези времена представляват часовете, в които
електромерът превключва от втора в първа
тарифа – T
TARIFF1
и от първа във втора тарифа–
T
TARIFF2
.

Пример: Ако програмираните стойности са:
T
TARIFF1
= 6.00 h и T
TARIFF2
= 22.00h,
електромерът ще превключи от втора в първа
тарифа (дневна) в 6.00h и от първа във
втора (нощна) в 22.00h.
Забележка: Електромерът поддържа
автоматична смяна на зимно / лятно часово
време, което означава, че ако
програмираните часове са 6.00h за тарифа 1
и 22.00h за тарифа 2, електромерът ще
превключва тарифите в тези часове през
зимата. През лятото тарифите ще се
превключват в 7.00h за тарифа 1 и 23.00h за
тарифа 2.

Тарифна управляваща логика
При подаване на фаза към клема 15 (230V
AC), регулирането на тарифите се извършва
от управляващата логика и електромерът
превключва от тарифа 1 (дневна) в тарифа 2
(нощна). При отсъствие на фаза, подадена
към клема 15, електромерът превключва от
тарифа 2 (нощна) в тарифа 1 (дневна). Ако в
продължение на 24 часа не се подаде фаза
към клема 15, превключването на тарифите се
връща към вградения часовник.
Клема 15 представлява вход за превключване
на тарифите:
Наличието на фаза, подадена към
тази клема води до превключване в
тарифа 2 (нощна);
Отсъствието на фаза, подадена към
тази клема води до превключване в
тарифа 1 (дневна).

Най-висока стойност на мощността
Електромерът изчислява и извежда най-
високата стойност на мощността за всяка
тарифа и общо за тарифите – най-високата
средна стойност на мощността, измерена за
интервал от 15 минути (W) – тази стойност се
изтрива след всяко прочитане на данни от
електромера. Максималната стойност на
мощността се извежда в kW с резолюция
00000.00 kW.

Пломбиране на електромера
Електромерът е конструиран така, че да
позволи пломбирането на капака на
клемореда и капака на електромера, чрез
използването на стандартни оловни пломби.


Памет
Електромерът DAISY IVEL 3C9 е снабден с
енергонезависима памет EEPROM, в която се
съхраняват серийният номер на електромера,
както и показанията по тарифите за
последните 6 месеца, пароли и параметри за
работа на интерфейса. Тази памет позволява
над 1 милион записа, което осигурява
коректност на работата повече от 10 години.

Комуникация
IVEL 3C9 е снабден с оптичен
комуникационен порт, което позволява
програмирането на устройството да става
както в сервиз, така и по време на работа на
електромера чрез спациална парола за достъп.
Комуникацията е в съответствие с протокол
C, дефиниран от IEC 62056-21. Оптичният
порт е защитен чрез парола и кодиран
контрол за предотвратяване на неоторизирано
препрограмиране. Същите нива на защита
важат и за промени на часа и датата на
електромера. Оптичният интерфейс дава
възможност за четене на място с помощта на
инфрачевена оптична глава и портативен
ръчен терминал.

Като допълнение, електромерът може да бъде
конфигуриран и чрез стандартен импулсен
изход, отговарящ на изискванията на
стандарт IEC 62053-31.

LCD дисплей
В отговор на нуждите на потребителите,
IVEL 3C9 е снабден с голям LCD дисплей,
който предлага възможност за четене на
данни без външно захранване на електромера.
За отчитане на консумираната от потребителя
ел. eнергия е предвидена възможността
показанията да се отчитат директно от LCD
дисплея, разположен в горната част на
предния панел на електромера.

Извеждана информация
Активна енергия по тарифи;
Текуща дата и час;
Сериен номер;
Номер на тарифа.


Информацията, която може да се прочете през
оптичният интерфейс е:

Текуща тарифа;
Върната енергия;
Работно време на тарифните регистри;
Константа на електромера;
Съобщения за грешка;
Идентификация на версията на софтуера;
Дата и час на последно параметризиране;
Дата и час на последно прочитане на данни.

Допълнителни събития, които могат да бъдат
записвани:
Пропадане на напрежението на фазата –
записва се датата, часа и
продължителността на пропадането.

Метрологични характеристики
LCD дисплей, предлагащ четене без
външно захранване на електромера;
Измерване и запис на активна енергия
(kWh);
Способност за извеждане на активната
енергия, натрупана за всяка тарифа по
отделно и общо за тарифите в kWh;
Вграден часовник (календар) с корекция за
високосни години и автоматична настройка
за зимно/лятно часово време;
2 тарифи + тарифа за върната енергия;
Защита от кражба на енергия чрез отчитане
на върната енергия;
Комуникация с ръчно преносим терминал
през оптичен интерфейс;
Светлинен импулсен изход, представен
чрез светодиод, монтиран на лицевия
панел. Той се използва за проверка на
точността на електромера. Честотата на
импулсите е пропорционална на
консумираната енергия в съответствие с
константата на електромера;
Електрически импулсен изход, който се
използва за проверка на точността на
електромера. Честотата на импулсите е
пропорционална на консумираната енергия
в съответствие с константата на
електромера;
Тестови измервания с висока резолюция (в
W.h) в сервизен режим;
Записът и изтриването на информация от
електромера се записва с час и дата;
Системно възстановяване на данни, при
прекъсване на софтуера;
Програмиране на времената за извеждане
на информацията на дисплея;
Записване на дата, час и продължителност
на прекъсванията;
Защита на електромера от промяна на
параметрите и кодовете чрез парола с 3
нива на достъп;
Защита срещу кражби на ел. енергия и
неоторизирано отваряне на електромера,
чрез датчици на капаците.
РазмериСхема на свързванеКлеморед Технически характеристики


1 – Токов вход;
2 – Токов изход;
3 – Нулев вход
(от таблото);
4 – Нулев изход
(към потребителя);
15 – Тарифен вход;
20 – “+” импулсен изход;
21 – “-” импулсен изход.

Ул. „Тинтява” 15-17,
София,
България,
Тел.: +359 2 868 92 58,
+359 2 962 93 76,
Факс.: +359 2 868 92 58
www.daisytech.com
e-mail: info@daisytech.com

No Параметър Стойност
1 Тип на електромера Еднофазен статичен електромер
2 Измервателен обхват Активна енергия (внесена и изнесена)
3 Базов ток (Ib) 5 А
4 Максимален ток (I max) 60 А


5


Регистри

LCD дисплей – 2 тарифи, 6+1 символа;
Програмиране на периода на извеждане на
информацията;
Бутон за извъртане на извежданата
информация на дисплея.
6 Схема на свързване Еднофазна двупроводна схема
7 Стартов ток (Ist)
0.002 Ib (10mA)
8
Консумация на токовите вериги
20mW (I
b
=5A);
1.4 W (I
max
=60A)
9 Номинално напрежение (U
n
) 230 V
10 Напреженов обхват 0,8 U
n
– 1,15 U
n

11
Консумация на напрежителните вериги:
-активна енергия
-истинска енергия

0.84 W
8,8VA
12 Честота 50 Hz
13 Дисплей едноредов LCD с 6+1символа
14 Клас на точност 1.0 или 2.0
15 Константа на електромера 3200 имп/kWh
16 Резолюция на извежданата енергия 0,1kWh
17 Размери [mm] 165 : 110 : 60
18 Тегло [g] 555 g
19 Относителна влажност (средногодишна) ≤75%
20 Относителна влажност (средно за 30
дни/година)
≤95%
21 Защита срещу проникване на прах и вода (за
монтиране на открито)
в съответствие с IEC 60529: IP54
22 Специфиран работен температурен
интервал
-25 °C до 60 °C
23 Граничен работен температурен интервал -40 °C до 70 °C
24
Граничен температурен интервал за
съхранение и транспорт
-40 °C до 70 °C
25 Време на живот на изделието > 18 години
26
Точност на часовника <0.5 S при (23° C)
+/-0.1 S per day/per C°
27
Интерфейс Оптичен – IEC 62056 - 21
28 Импулсен изход Клас A – IEC 62053 - 31
29 Изводи на електрическият импулсен изход Клеми 20 (+) and 21 (-) от клемореда
30 Клас на защита II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->