Bitva o Mukden

Ruská obrana na řece Hun Ho
Údolí řeky Hun Ho tvoří široká písečná pláň lemovaná řídce zalesněnými skalnatými kopci s
výškou nepřesahující 400 stop (na severní straně). Na několika místech je břeh řeky tvořen
skalnatými útesy. Jižní strana údolí je zemědělsky využívána. Nachází se tam také několik vesnic.
Stromový porost je velice řídký.
Rusové využili výšin na severní straně údolí k vybudování silného obranného postavení.
Různé části obranného postavení spojovaly kryté cesty. Byly stavěny v zimním období, v zamrzlé
půdě. Vynaložené úsilí tedy muselo být nesmírné. Zákopy byl velmi dobře rozmístěny. Při pohledu
z předpolí byla jejich poloha velmi obtížně odhalitelná. V blízkosti dělostřeleckých postavení byly
vybudovány lehké úkryty.

Řez ruským střeleckým zákopem
Kopce jsou často obklopeny strmými roklemi, které vyhloubila voda. Kopce jsou navzájem
spojeny úzkými hřebeny.
Ruské pozice výrazně převyšovaly plochou krajinu na jižní straně údolí. Byly tedy ideální
obrannou pozicí.

Autor: Ing. Vladimír Polášek
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Použité prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908