You are on page 1of 1

Štít pro zvýšení ochrany střelců

Japonští ženisté vyvinuli v průběhu obléhání Port Arturu přenosní štít sloužící ke zvýšení ochrany střelců v zákopech. Štít byl tvořen dvěma dřevěnými deskami o síle 1,25 palce, které byly navzájem spojeny pod úhlem 45°. Desky byly zesíleny třemi vrstvami ocelového plechu o síle 1/8 palce. Na pravé straně štítu byla vyřezána střílna o rozměrech 8 x 4 palce. Štít vážil zhruba 30 liber. Štít nebyl (dle názoru britských vojenských přidělenců) dostatečně vysoký na to, aby střelcům poskytoval potřebnou ochranu. Jeho přenášení bylo poněkud obtížné. Vyráběn byl také ocelový štít, který poskytoval ochranu ženistům pracujícím na čele sapy. Plech byl 0,25 palce silný. Štít vážil cca 60 liber. Britové jej považovali za velmi nepraktický.

60 liber. Britové jej považovali za velmi nepraktický. Štít pro zvýšení ochrany st ř elc ů

Štít pro zvýšení ochrany střelců v zákopech

Autor: Ing. Vladimír Polášek Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz Použité prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908