Bitva u Mukdenu

Ruská opevnění západně od řeky Hun

Ruská obranná postavení vybudovaná západně od řeky Hun byla, v porovnání s
propracovaným systémem opevnění u Sha Ho, velmi slabá. Rusové se většinou omezili na zesílení
hliněných zdí a prohloubení příkopů, kterými byly obklopeny vesnice. U Yuch-pu-tzu byly
vybudovány krátké úseky zákopů. Před vesnicí byly vybudovány stromové záseky. Poblíž Mukdenu
už obrannou linii tvořily půlkruhové reduty. Bývaly postaveny cca 200 yardů před vesnicemi. V
mezipolí byly vybudovány zákopy. Před redutami byly budovány záseky a vlčí jámy. Vlčí jámy se
však příliš často nevyskytovaly. Překážky z ostnatého drátu se vyskytovaly pouze sporadicky.
Opevnění nebyla plně dokončena. Dá se tedy předpokládat, že drátěné překážky měly být ještě
dobudovány. Místa pro reduty byla vybrána velmi dobře. Často byly budovány v mělkých terénních
prohlubních, které už samy o sobě tvořily předprseň. Sklony předprsní byly na vnější straně velice
mírné. Ze vzdálenosti několika set yardů byly reduty obtížně rozpoznatelné i když nebyly
dodatečně nijak maskovány, například posekaným prosem rozprostřeným na předprsních. Předpolí
nebylo zapotřebí kvůli vedení palby nějak výrazně pročišťovat. Stromy, které bránily výstřelu byly
pokáceny. Hlavní nevýhodou ruských opevnění byla nedostatečná ochrana hlav a ramen střelců. Při
střelbě byli tedy rusové vystaveni riziku zásahu nepřátelským projektilem. Japonci toho využili a
ostřelovali rusy šrapnely tak dlouho, až se jejich vlastní jednotky přiblížily těsně k zákopům.
Japonci se smířili s tím, že palba šrapnely, vedená až do poledního možného okamžiku, může
ohrozit i jejich útočící pěchotu. Kdyby byly ruské zákopy opatřeny střílnami, mohla by jejich
pěchota účinněji narušovat průběh japonského útoku. Jediným místem, kde byly zákopy opatřeny
střílnami vybudovanými z cihel, drnů nebo beden od munice, bylo okolí vesnic Kan-kuan-tun a Fukuan-tun. Zákopy nebyly opatřeny nakrytím.

Autor: Ing. Vladimír Polášek
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Použité prameny a literatura: Russso-Japanese war, Reports from British officers attached to the
Japanese and Russian forces in the field, Vol. II, London, 1908