idei

cooperare

oameni

euratom capacităţi

PC7 pe scurt
Cum vă puteţi implica în cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru cercetare al Uniunii Europene

ghid de buzunar pentru începători

Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiţi răspunsuri la întrebările pe care vi le puneţi despre Uniunea Europeană. Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

Numeroase alte informaţii despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu). O bibliografie figurează la sfârşitul lucrării. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2007 ISBN 978-92-79-06152-3 © Comunităţile Europene, 2007 Reproducerea textului este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

2

Termenii „PC6”, „CORDIS”, „program specific”, „solicitare de propuneri” vă sunt familiari? Aţi participat la programele-cadru ale UE pentru cercetare anterioare? Dacă da, atunci vă puteţi opri din citit. Dacă nu, atunci următoarele pagini v-ar putea apropia de participarea la „PC7”. Acest document reprezintă un ghid accesibil al modului de implicare în cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru Cercetare al Uniunii Europene (PC7), principalul instrument al Uniunii Europene pentru finanţarea cercetării în Europa. Broşura vă indică ce domenii şi activităţi planifică UE să finanţeze în cadrul programului şi unde să vă adresaţi dacă doriţi să candidaţi pentru finanţare. Informaţii suplimentare despre fiecare dintre secţiunile ce urmează sunt disponibile pe site-urile dedicate: http://ec.europa.eu/research/fp7/ http://cordis.europa.eu/fp7/

Cuprins
Cui îi poate folosi această broşură? ......................................................02

3

Trecere rapidă în revistă a PC7 – 7 paşi uşori
Pasul 1 Ce este PC7? Informaţii de bază ............................................................05 Pasul 2 Cine poate candida? ..................................................................................09 Pasul 3 Cum este structurat PC7? Ce sunt „programele specifice”?.........13 Pasul 4 Ce sunt „schemele de finanţare”?..........................................................19 Pasul 5 Cum să candidaţi pentru finanţare.......................................................23 Pasul 6 Cum să răspundeţi unei solicitări de propuneri ..............................25 Pasul 7 Unde pot găsi mai mult ajutor sau mai multe informaţii?...........29

5

Pasul 1 Ce este PC7? Informaţii de bază

6

Pasul 1

Ce este PC7? Informaţii de bază

Numele complet al PC7 este „cel de-al Şaptelea Program-Cadru pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică”. Acesta se desfăşoară pe o perioadă de şapte ani, între 2007 şi 2013. Programul are un buget total de peste 50 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creştere substanţială în comparaţie cu Programul-Cadru PC6 (creştere de 41 % faţă de preţurile din 2004, 63 % faţă de preţurile curente), o reflecţie a înaltei priorităţi acordate cercetării în Europa. Într-adevăr, PC7 este un instrument cheie creat pentru a răspunde nevoilor Europei în ceea ce priveşte locurile de muncă şi competitivitatea, şi pentru a o menţine ca leader în cadrul economiei globale a cunoaşterii. Aceşti bani vor fi cheltuiţi (în cea mai mare parte) pentru subvenţii acordate persoanelor implicate în cercetare din întreaga Europă şi din afara acesteia, pentru co-finanţarea cercetării, dezvoltarea tehnologică şi proiecte demonstrative. Subvenţiile sunt atribuite pe baza solicitării de propuneri şi a evaluării colegiale, cu o competiţie puternică. Pentru a fi complementare cu programele de cercetare naţionale, activităţile finanţate de PC7 trebuie să aibă o „valoare adăugată europeană”. Un aspect cheie al valorii adăugate europene îl reprezintă caracterul transnaţional al multor acţiuni: proiectele de cercetare sunt desfăşurate de consorţii cu participanţi din diverse ţări europene (şi alte ţări); bursele în PC7 necesită mobilitate peste graniţele naţionale. Într-adevăr, multe provocări ale cercetării (de exemplu cercetarea pe tema fuziunii etc.) sunt atât de complexe încât nu pot fi abordate decât la nivel european. Dar în PC7 există de asemenea o nouă acţiune privind „echipele individuale”, fără obligaţii de cooperare transnaţională. În acest caz, „valoarea adăugată europeană” este reprezentată de creşterea competiţiei între oamenii de ştiinţă în cercetarea fundamentală de „frontieră” de la nivel naţional la nivel european.

Pasul 1
PC7 urmează în mod natural programului anterior, PC6, şi este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetării, atât din sectorul public cât şi din cel privat, cu participanţi din domeniul economic şi cu factori de decizie politică din Europa. PC7 este mai extins, dar şi mai cuprinzător decât predecesorii săi. Este de asemenea mai flexibil, cu proceduri mult mai simplificate. Programele-cadru pentru cercetare au două obiective strategice principale:

7

• •

de a întări baza ştiinţifică şi tehnologică a industriei europene; de a încuraja competitivitatea sa la nivel internaţional, promovând în acelaşi timp cercetarea în sprijinul politicilor UE.

Cum să găsiţi calea de acces?
Un program derulat pe o perioadă de 7 ani, în care se prevede investirea a 50 miliarde de euro, reflectând toate aspectele politicii de cercetare a UE, are, în mod natural, o anumită complexitate. Un neiniţiat ar putea într-adevăr să se piardă în panoplia de teme, activităţi, scheme de finanţare etc. Dar ajutorul este la îndemână! În toate statele membre ale UE, în ţările asociate cu PC7 şi în alte câteva ţări, au fost constituite Puncte Naţionale de Contact („PNC-uri”) pentru a oferi informaţii personalizate şi ajutor cercetătorilor şi organizaţiilor care intenţionează să participe. Contactaţi PNC-ul dumneavoastră prin telefon, fax sau e-mail în limba dumneavoastră naţională, menţionaţi care este situaţia şi care sunt ideile dumneavoastră. Sarcina lor este de a vă indica componenta PC7 care v-ar putea interesa şi de a vă ajuta în privinţa candidaturii. Cu sprijinul lor, va fi mult mai uşor să întocmiţi toate documentele necesare. Detaliile adresei Punctului Naţional de Contact sunt disponibile la adresa http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

8

Pasul 1

Ce este PC7? Informaţii de bază

De ce să colaboraţi?
Politicile UE privind dezvoltarea cercetării pentru economia globală bazată pe cunoaştere se concentrează din ce în ce mai mult pe cercetarea colaborativă, atât în interiorul UE cât şi cu parteneri de cercetare externi. Coordonarea echipelor naţionale sau europene, stabilirea reţelelor de cercetare şi creşterea mobilităţii cercetătorilor individuali stau la baza unor asemenea politici. A aduce împreună echipe de cercetare din diverse ţări reprezintă de asemenea un mod de contracarare a naturii fragmentate a peisajului european al cercetării. Pentru prima oară în programele de cercetare ale Uniunii Europene, PC7 poate acum susţine proiectele de cercetare ale cercetătorilor individuali/echipelor prin programele conduse de investigatori ale noului Consiliu European al Cercetării (vizitaţi http://erc.europa.eu/).

9

Pasul 2 Cine poate candida?

10

Pasul 2

Cine poate candida?

Ce tipuri de participanţi?
Participarea în cadrul PC7 este deschisă unei game largi de organizaţii şi persoane:

• • • • • • • • • • •

grupuri de cercetare din cadrul universităţilor şi a institutelor de cercetare; companii care intenţionează să inoveze; întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri); asociaţii sau grupări ale IMM-urilor; administraţie publică sau guvernamentală (locală, regională sau naţională); cercetători începători (studenţi ce urmează studii postuniversitare); cercetători experimentaţi; instituţii care conduc infrastructuri de cercetare de interes transnaţional; organizaţii şi cercetători din ţări terţe; organizaţii internaţionale; organizaţii ale societăţii civile.

Lista de mai sus are numai rol indicativ, nu exhaustiv. Se aplică diferite reguli de participare, în funcţie de respectiva iniţiativă de cercetare.

Pasul 2
Ce ţări sunt vizate?
Ca principiu general, PC7 este deschis pentru participare oricărei ţări din lume. Procedurile pentru participare şi posibilităţile de finanţare diferă pentru diversele grupuri de ţări. Desigur, statele membre UE se bucură de cele mai largi drepturi şi acces la finanţare. Aceleaşi condiţii ca cele pentru statele membre se aplică ţărilor asociate la PC7 (ţările care plătesc o cotă la bugetul general al PC7). În PC6, aceste ţări au inclus ţările Spaţiului Economic European (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), ţările candidate (de ex. Turcia, Croaţia), precum şi Israel şi Elveţia. Un alt grup important îl reprezintă Ţările Partenere pentru Cooperare Internaţională (de ex. Rusia şi alte ţări est-europene şi statele Asiei Centrale, ţările în curs de dezvoltare, ţările partenere din bazinul Mediteranei, ţările din vestul Balcanilor). Participanţii din aceste ţări au dreptul la finanţare în aceleaşi condiţii ca şi statele membre ale UE. Singura restricţie o reprezintă, în primul rând, faptul că un consorţiu trebuie să cuprindă numărul minim de participanţi din partea statelor membre sau a ţărilor asociate. Participarea din partea ţărilor industrializate cu standarde de viaţă ridicate este de asemenea posibilă cu condiţia auto-finanţării, finanţarea UE fiind asigurată numai în cazuri excepţionale.

11

12

Pasul 2

Cine poate candida?

Cooperarea cu „ţările terţe” este explicit încurajată în cadrul PC7. Se aplică două obiective cheie:

susţinerea competitivităţii europene în domeniile selectate prin parteneriate strategice cu ţări terţe şi a iniţiativelor care încurajează cei mai buni oameni de ştiinţă din ţările terţe să lucreze în şi cu Europa; abordarea problemelor specifice care, fie au caracter global, fie sunt de obicei prezente în ţările terţe, pe baza interesului şi al avantajului reciproc.

În sfârşit, în ceea ce priveşte ţările terţe, PC7 asigură de asemenea burse internaţionale de ieşire şi de intrare, pentru a spori colaborarea cu grupurile de cercetare din afara Europei.

13

Pasul 3 Cum este structurat PC7? Ce sunt „programele specifice”?

14

Pasul 3

Cum este structurat PC7? Ce sunt „programele specifice”?

Programele specifice formează cele cinci blocuri majore ale PC7:

Cooperare
Programul Cooperare este elementul central al PC7, reprezentând două treimi din bugetul total. Acesta stimulează cercetarea colaborativă în întreaga Europă şi în alte ţări partenere, prin proiecte ale consorţiilor transnaţionale din industrie şi mediul academic. Cercetarea va fi realizată în zece domenii tematice:

• • • • • • • • • •

sănătate; alimentaţie, agricultură, pescuit şi biotehnologie; informatică şi tehnologii de comunicare; nanoştiinţe, nanotehnologii, materiale şi noi tehnologii de producţie; energie; mediu (inclusiv schimbări climaterice); transport (inclusiv aeronautică); ştiinţe socio-economice şi umaniste; spaţiu; securitate.

Pasul 3
Idei
Programul Idei va sprijini „cercetarea de frontieră” exclusiv pe baza excelenţei ştiinţifice. Cercetarea poate fi realizată în orice domeniu al ştiinţei sau tehnologiei, inclusiv ingineria, ştiinţele socio-economice şi umaniste. Spre deosebire de programul Cooperare, în cadrul acestui program nu există obligaţia parteneriatelor transfrontaliere. Proiectele sunt implementare de către „echipe individuale grupate în jurul unui investigator principal”. Programul este implementat prin intermediul Consiliului European de Cercetare (CEC). Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://erc.europa.eu/

15

Oameni
Programul Oameni asigură susţinerea în ceea ce priveşte mobilitatea cercetătorilor şi dezvoltarea carierei, atât pentru cercetătorii din Uniunea Europeană, cât şi pentru cei de pe plan extern. Acesta este implementat printr-un set de acţiuni Marie Curie, care asigură burse şi alte măsuri pentru a ajuta cercetătorii să îşi dezvolte aptitudinile şi competenţele pe parcursul întregii lor cariere:

• • • • • •

instruirea iniţială a cercetătorilor – reţelele Marie Curie; parteneriatele şi legăturile dintre industrie şi mediul academic; co-finanţarea programelor de mobilitate regionale, naţionale şi internaţionale; bursele intra-europene; dimensiune internaţională: burse de ieşire şi de intrare, schemă de cooperare internaţională, subvenţii pentru reintegrare; premiile Marie Curie.

16

Pasul 3
Capacităţi

Cum este structurat PC7? Ce sunt „programele specifice”?

Programul Capacităţi vine în sprijinul capacităţilor de cercetare de care are nevoie Europa dacă doreşte să devină o economie înfloritoare, bazată pe cunoaştere. Acesta acoperă următoarele activităţi:

• • • • • •

infrastructurile de cercetare; cercetarea în beneficiul IMM-urilor; regiunile cunoaşterii; potenţialul de cercetare; ştiinţa în societate; activităţile specifice ale cooperării internaţionale.

Cercetarea nucleară
Programul pentru cercetare şi instruire nucleară va cuprinde activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice şi exploatare, dar şi instruire. Sunt planificate două programe specifice:

• •

primul program include: cercetarea energiei produse prin fuziune (în special ITER), a fisiunii nucleare şi a protecţiei împotriva radiaţiilor; cel de-al doilea program acoperă activităţile Centrului Comun de Cercetare (CCC) în domeniul energiei nucleare, inclusiv gestionarea deşeurilor nucleare şi impactul asupra mediului, siguranţa nucleară şi

Pasul 3
securitatea nucleară. În plus faţă de acţiunile directe în domeniul nuclear, CCC desfăşoară cercetări într-un număr de alte domenii pentru a asigura sprijin tehnologic în elaborarea politicilor UE (vizitaţi http://www.jrc.ec.europa.eu/).

17

Bugetul PC7 (50 521 milioane €, preţuri curente)

milioane €
Capacităţi 4 097 Oameni 4 750 CCC (CE) 1 751

Idei 7 510

Cooperare 32 413

Notă: PC Euratom: 2,7 miliarde de euro pe o perioadă de 5 ani – nu sunt incluse în suma de mai sus

19

Pasul 4 Ce sunt „schemele de finanţare”?

20

Pasul 4

Ce sunt „schemele de finanţare”?

„Schemele de finanţare” sunt tipurile de proiecte pe baza cărora se realizează implementarea programului. Acestea sunt după cum urmează: Proiecte colaborative Proiectele colaborative sunt proiecte de cercetare cu obiective ştiinţifice şi tehnologice clar definite şi rezultate specifice aşteptate (ca de exemplu dezvoltarea noilor cunoştinţe sau tehnologii în vederea îmbunătăţirii competitivităţii europene). Acestea sunt desfăşurate de consorţii cu participanţi din diverse ţări, din industrie şi mediul universitar. Reţele de excelenţă Schema de finanţare Reţele de excelenţă este proiectată pentru instituţiile de cercetare care doresc să combine şi să integreze funcţional o parte semnificativă a activităţilor şi capacităţilor lor într-un anumit domeniu, în scopul creării în acest domeniu a unui „centru virtual de cercetare” european. Acest lucru se realizează prin implementarea unui „program comun de activităţi”, bazat pe utilizarea integrată şi complementară a resurselor din toate unităţile, departamentele, laboratoarele sau echipele mari de cercetare. Implementarea acestui program comun de activităţi va necesita o implicare oficială din partea organizaţiilor care integrează o parte a resurselor şi activităţilor lor. Coordonare şi acţiuni de susţinere Acestea sunt acţiuni care nu acoperă cercetarea însăşi, ci coordonarea şi legăturile dintre proiecte, programe şi politici. Acestea ar putea include de exemplu:

activităţi de coordonare şi dezvoltare a reţelelor de colaborare profesională, diseminarea şi utilizarea cunoştinţelor;

Pasul 4
• • • •
studii sau grupuri de experţi care asistă implementarea PC; sprijin pentru acces transnaţional la principalele infrastructuri de cercetare; acţiuni pentru stimularea participării IMM-urilor, a societăţii civile şi a reţelelor acestora; sprijin pentru colaborarea cu alte scheme europene de cercetare (de exemplu „cercetarea de frontieră”).

21

Proiecte individuale Proiectele realizate de echipe de cercetare individuale naţionale sau multinaţionale, conduse de un „investigator principal”, finanţate de Consiliul European de Cercetare (CEC). Sprijin pentru instruire şi dezvoltarea carierei cercetătorilor Instruirea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor din întreaga Uniune Europeană şi a partenerilor săi de cercetare, printr-o gamă de acţiuni care poartă numele Marie Curie. Cercetarea în beneficiul grupurilor specifice – în special al IMM-urilor Proiectele de cercetare şi dezvoltare tehnologică în cadrul cărora se desfăşoară cea mai mare parte a cercetării realizate de către participanţi ca de exemplu universităţi, centre de cercetare sau alte entităţi legale, în beneficiul anumitor grupuri, în special al IMM-urilor sau pentru organizaţiile societăţii civile şi al reţelelor acesteia. Să vorbim despre finanţare Principiul de bază al finanţării în PC7 îl reprezintă co-finanţarea. Acest lucru înseamnă că, în general, Comisia nu „achiziţionează” servicii de cercetare prin acordarea de contracte şi plata unui preţ, ci acordă subvenţii proiectelor care contribuie cu un anumit procent la costurile generale.

22

Pasul 4

Ce sunt „schemele de finanţare”?

Nivelurile maxime ale rambursării costurilor unui proiect depind de schema de finanţare, statutul legal al participantului şi tipul activităţii. Nivelul standard al rambursării pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare tehnologică este de 50 %. Anumite persoane juridice pot obţine până la 75 % (organisme publice non-profit, IMM-uri, organizaţii de cercetare, unităţi de învăţământ superior). Pentru activităţi demonstrative, nivelul rambursării este de până la 50 %. Pentru alte activităţi (gestionarea consorţiului, crearea şi menţinerea legăturilor, formare, coordonare, diseminare etc.), rambursarea poate fi de până la 100 % din costurile eligibile. Nivelul de 100 % se aplică de asemenea acţiunilor de cercetare de frontieră în cadrul Consiliului European de Cercetare.

23

Pasul 5 Cum să candidaţi pentru finanţare

24

Pasul 5

Cum să candidaţi pentru finanţare

„Programe de lucru” şi „Solicitări de propuneri”
Planurile concrete pentru implementarea programelor specifice (vezi mai sus) sunt anunţate de Comisia Europeană în „programele de lucru” adoptate anual. Aceste programe de lucru cuprind planificarea „solicitărilor de propuneri”, cunoscute de obicei sub numele de „solicitări”, care urmează să fie publicate în decursul anului. De obicei, fiecare solicitare acoperă domenii specifice de cercetare şi ar putea fi necesar să aşteptaţi până când apare solicitarea care acoperă exact domeniul care vă interesează.

Cum voi şti când este emisă o solicitare de propuneri?
Toate solicitările sunt anunţate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (care este sursa oficială a documentelor Uniunii Europene). Programele de lucru anuale şi textele complete ale solicitărilor sunt publicate în secţiunea PC7 a CORDIS, site-ul dedicat cercetării finanţate de Uniunea Europeană http://cordis.europa.eu/fp7/ CORDIS este actualizat continuu cu cele mai noi informaţii în privinţa solicitărilor de propuneri, precum şi cu alte informaţii şi servicii în legătură cu cercetarea comunitară. CORDIS vă va ajuta să căutaţi informaţii şi să vă planificaţi propunerea.

25

Pasul 6 Cum să răspundeţi unei solicitări de propuneri

26

Pasul 6

Cum să răspundeţi unei solicitări de propuneri

Trimiteţi propunerea dumneavoastră
Răspundeţi la o solicitare prin trimiterea propunerii dumneavoastră. Propunerile pot fi trimise oricând după deschiderea solicitării, până la termenul limită. Ghidul pentru candidaţi (de asemenea publicat pe CORDIS) vă va orienta prin etapele procesului şi vă va indica alte documente utile. Canalul obligatoriu pentru trimiterea candidaturilor este reprezentat de EPSS („Serviciul electronic de trimitere a candidaturilor”), un instrument electronic on-line disponibil pe internet.

Pasul 6
Ce se întâmplă după ce trimit o propunere?
După termenul limită pentru solicitare, toate propunerile trimise sunt evaluate de o comisie de evaluatori independenţi, specialişti recunoscuţi în domeniile respective. Comisia va verifica propunerile, comparându-le cu un set de criterii publicate, pentru a constata dacă cercetarea propusă are un nivel calitativ care o face să merite finanţarea. Criteriile cheie utilizate pentru această evaluare sunt explicate în Ghidul pentru candidaţi.

27

Şi dacă propunerea mea este acceptată?
Pentru propunerile acceptate, Comisia Europeană începe negocieri financiare şi ştiinţifice/tehnice cu consorţiul dumneavoastră asupra detaliilor proiectului. În cele din urmă, este întocmit un contract de subvenţionare între fiecare participant şi Comisie. Acesta stabileşte drepturile şi obligaţiile beneficiarilor şi ale Comunităţii Europene, inclusiv contribuţia financiară a Uniunii Europene la costurile dumneavoastră de cercetare. Pentru informaţii suplimentare privind problemele legate de solicitări (inclusiv sfaturi pas cu pas asupra modului de trimitere a propunerii, criteriile de eligibilitate, evaluările, problemele referitoare la proprietatea intelectuală etc.) vă rugăm să consultaţi Ghidul pentru candidaţi, disponibil la CORDIS pe site-ul http://cordis.europa.eu/fp7/

29

Pasul 7 Unde pot găsi mai mult ajutor sau mai multe informaţii?

30

Pasul 7

Unde pot găsi mai mult ajutor sau mai multe informaţii?

Apelaţi la Punctul Naţional de Contact (PNC) al UE din ţara dumneavoastră, a cărui sarcină este de a pune la dispoziţia potenţialilor candidaţi din ţară sfaturi privind finanţarea UE. PNC-urile, care cunosc diversele aspecte ale PC7, au sedii în fiecare stat membru şi în ţările asociate la programele-cadru de cercetare. Consultaţi lista adreselor PNC la adresa http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

• •

Pentru informaţii despre solicitări, verificaţi mai întâi Ghidul pentru candidaţi detaliat, care este inclus în documentaţia pentru solicitare. Consultaţi site-ul dedicat FP7 pe CORDIS, la adresa http://cordis.europa.eu/fp7/ Acest site conţine foarte multe informaţii privitoare la PC7, inclusiv cele mai noi actualizări de informaţii, calendarul solicitării de propuneri, textul solicitărilor, întrebări frecvente (FAQ) şi multe altele.

Vizitaţi secţiunea PC7 a site-ului dedicat cercetării al Comisiei Europene, la adresa http://ec.europa.eu/research/fp7/ Acest site conţine fişe descriptive simple, care se pot descărca şi care conţin date ce oferă informaţii despre PC7 în 23 de limbi.

Contactaţi Serviciul de informaţii pentru cercetare, care poate asista noii participanţi la programele-cadru de cercetare, la adresa http://ec.europa.eu/research/enquiries

Pasul 7
Pentru întrebări generale despre Uniunea Europeană, puteţi contacta Europa Direct, fie prin numărul unic gratuit (00 800 6 7 8 9 10 11) din orice stat membru, fie pe numărul taxabil (+32-2-299 96 96) de oriunde în lume.

31

Pentru informaţii suplimentare privind Cercetarea UE, PC7 şi Zona de Cercetare Europeană vizitaţi: http://ec.europa.eu/research/fp7/ http://ec.europea.eu/research/enquiries http://cordis.europa.eu/fp7/ http://erc.europa.eu/

Comisia Europeană Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene 2007 — 32 p. — 10 x 14,8 cm ISBN 978-92-79-06152-3

CUM VĂ PUTEŢI PROCURA PUBLICAŢIILE UNIUNII EUROPENE? Publicaţiile Oficiului pentru Publicaţii sunt disponibile pentru vânzare pe site-ul Librăriei UE (http://bookshop.europa.eu/); puteţi transmite comanda dumneavoastră către biroul de vânzări ales. De asemenea, puteţi solicita lista punctelor de vânzare care fac parte din reţeaua noastră mondială trimiţând un fax la nr. (352) 29 29-42758.

KI-77-07-031-RO-C

motarue iţăticapac

inemao

erarepooc

iedi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful