P. 1
Cartea,Prietena Mea -Cercped.19 Nov 2009

Cartea,Prietena Mea -Cercped.19 Nov 2009

|Views: 3,063|Likes:
Published by tatianabotzu
un proiect de activitati integrate sustinut la cec pedagogic
un proiect de activitati integrate sustinut la cec pedagogic

More info:

Published by: tatianabotzu on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2015

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC

DATA: 19.11.2009 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.10 Huşi Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 Huşi - structură GRUPA: pregătitoare INSTITUTOR: Boţu Tatiana TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine şi cum planifică/organizează o activitate? TEMA PROIECTULUI : ,,Cartea, prietena mea” TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Cartea” CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: DOS (Educaţie pentru societate ); ALA: (Jocuri şi activităţi alese) FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată FORMA DE ORGANIZARE: frontal şi pe grupuri mici TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi MIJLOACE DE REALIZARE : memorizare, confecţie, joc de rol, confecţie şi joc-soft educaţional SCOPUL ACTIVITĂTII: Îmbogăţirea cunoştinţelor privind importanţa cărţilor cultivând interesul şi dragostea pentru carte ; Formarea unei atitudini pozitive faţă de carte .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) cognitiv-informative: - să înţeleagă conţinutul poeziei şi mesajul etic; - să ştie să mânuiască şi să folosească corect o carte; - să aplice în practică normele de comportare învăţate legate de carte; - să nutrească sentimente de dragoste şi grijă faţă de cărţi; - să ordoneze cărţile după un criteriu dat sau două criterii luate simultan la jocul pe calculator; 1

- să creeze modele originale pentru coperţi şi semne de carte; - să orneze prin îmbinare şi lipire coperţi pentru carte; b) psiho-motorii: - să manipuleze cu uşurinţă materialele puse la dispoziţie; - să formeze grupe de lucru în funcţie de cerinţa educatoarei; - să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în timpul utilizarii calculatorului; c) afective: - să coopereze în cadrul grupului; - să participe activ şi cu plăcere la soluţionarea sarcinilor de lucru; - să manifeste o atitudine de aprobare faţă de acţiunile pozitive ale celorlalţi colegi.

STRATEGII DIDACTICE: METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, expunerea, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, munca în echipă, instruirea asistată de calculator ; MIJLOACE DE REALIZARE: O carte mare format A3 confecţionată care ilustrează conţinutul poeziei, raft de bibliotecă cu cărţi: de poveşti, de colorat, de poezii, de engleză, auxiliare, abecedarul şi aritmetica, calculator şi CD-soft educaţional ,,Şcoala veselă”, coperţi pentru cărţi şi semne de carte confecţionate, figurine decupate din hârtie glacee, ecusoane cu cărţi şi stimulente. DURATA: 45minute BIBLIOGRAFIE: - Curriculum pentru învăţământ preşcolar - 3, 6, 7 ani, Prezentare şi explicitări, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009;

2

- Aplicarea Noului Curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Editura Diana, Piteşti ,2009; - Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheorghe – Cârţu Alexandru, Craiova, 2009; - Aplicaţiile noului curriculum pentru învaţaămantul preşcolar. Ghid pentru cadrele didactice, vol.III, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009; - Revista Învăţământul preşcolar, nr. 3-4 /2009, Editura Arlechin,Bucureşti,2009

Evenimentul didactic

Conţinutul ştiinţific Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: - aerisirea sălii de grupă; - aranjarea mobilierului în trei centre de

Strategii didactice

Evaluare

Se apreciază -instructaj verbal comportamentulc opiilor

Moment organizatoric

interes; - pregătirea materialului demonstrativ şi distributiv; - introducerea copiilor în sala de grupă ; - alegerea de către fiecare copil a unui ecuson. Se va face prin dezlegarea a două ghicitori despre carte:

Sunt apreciate răspunsurile -conversaţia corecte

Captarea atenţiei

,,Are foi şi nu e pom, Îţi vorbeşte şi nu-i om Dă exemple sfaturi multe Celor ce vor s-o asculte Ghici cine-i?”

3

,,Cine este o comoară De poveşti şi poezii Si părinţii –n fiece seară O citesc pentru copii.” -conversaţia Se aplaudă răspunsurile bune

Astăzi

vom

învăţa

poezia

,,Cartea”de

-explicaţia

Corneliu Stoica, pentru că ori de cate ori avem nevoie de un sfat, de informaţii ne Anunţarea temei şi a obiectivelor ducem la carte; de asemenea, este bine să ne amintim cum trebuie păstrate şi mânuite cărţile Se prezintă copiilor cărţile: au coperţi, file, un titlu şi un autor. Se va face o discuţie amplă despre importanţa cărţilor, despre ce conţin şi de Dirijarea învăţării unde se procură cărţile (de la librărie şi bibliotecă). Se prezintă cartea mare confecţionată, ilustrand textul care îi şopteşte educatoarei poezia „Cartea” de Corneliu Stoica. Se recită poezia model concomitent cu indicarea ilustraţiilor din cartea mare. Cartea „Flori de vis şi-nţelepciune Îmi oferă cartea –n dar, 4 -demonstraţia -demonstraţia -explicaţia -conversaţia Se apreciază curiozitatea faţă de carte -conversaţia Se apreciază răspunsurile complete

Slovele parcă-s petale Ce-au crescut în nopţi de har. Eu le strâng cu mare grijă Le păstrez ca pe-o comoară , Pentru inimă şi minte Cartea e o floare rară. - problematiZilnic cartea s-o citeşti, File să nu murdăreşti Coperta s-o îngrijeşti Copil bun astfel tu eşti”. Li se solicită copiilor să participe la explicarea conţinutului de idei, la explicarea cuvintelor noi: înţelepciune, slove, har şi comoară. Se insistă pe coportamentul copilului faţă de carte. Se învaţă poezia pe unităţi logice şi se urmăreşte Asigurarea feedback-ului expresivă. Se solicită doi, trei copii să recite poezia integral. Se solicită copiilor să spună ce au învăţat din poezia ,,Cartea” şi se subliniază cum trebuie să se comporte cu cărţile. recitarea corectă, clară şi Conversaţia zarea -exerciţiul

Se apreciaza verbal şi se aplaudă răspunsurile corecte

Se aplaudă

5

Tranziţie

Se cere copiilor să cante un cântec legat de carte ,, Ţara copilăriei ”. Se solicită să se deplaseze la centrele de interes . Se prezintă centrele şi sarcinile de lucru : 1. Joc de rol ,,De-a blibioteca” Se explică jocul şi se insistă pe verbalizarea acţiunilor efectuate la bibliotecă. 2. Artă: Veţi recondiţiona adică repara coperţi deteriorate de copiii de la grupa mică şi vom decora semne de carte pentru copiii din grupa noastră. 3. Ştiinţă:

-conversaţia

Se apreciază răspunsurile -explicaţia corecte

-exerciţiul

Obţinerea performanţei

La calculator aveţi un CD cu un joc ,,Şcoala veselă” despre cum aţi putea aşeza cărţile pe -instruirea asistată rafturile bibliotecii: dupa culoare, grosime etc. Calculatorul vă va corecta răspunsurile şi vă spune cand greşiţi. Copiii se vor împărţi la centre în funcţie de ecusoanele din piept: cei cu cartea la jocul de rol ,,De-a biblioteca”, cei cu creioanele la artă şi cei cu mouse la ştiinţă. Se apreciază rezultatele obţinute la fiecare centru. Vor aprecia atât lucrările proprii, cât şi pe ale -turul galeriei -conversaţia Se analizează lucrările proprii şi ale colegilor de calculator

Evaluarea Performanţelor

colegilor şi se va face o expoziţie .

6

Se fixează tema activităţii şi se fac aprecieri Încheierea activităţii asupra întregii activităţi. Copiii vor cânta cântecul ,,Cărticica mea” după un CD cu negativ. Se oferă copiilor stimulente-cărticele. -conversaţia

Se fac aprecieri finale şi se acordă stimulente cărticele

7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->