ARGUMENT NIEPRAWOMOCNY-gdy jego forma pozwala na takie podstawienie,że przesłanki są prawdziwe a wniosek fałszywy.

ARGUMENTY ZŁOŻONE:1)struktura westykalna-kolejny wniosek pośredni staje się przesłanką dla kolejnego argumentu,cały argument jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo.2)struktura wertykalna:*jeden wniosek jest niezależnie uzasadniony przez różne przesłanki,*łącznie z 2 przesłanek wynika wniosek.FORMA ARGUMENTU-powstaje, gdy zapisujemy argument za pomocą stałych zmiennych logicznych, np.zdaniowych lub nazwowych.KONTRAPOZYCJA-polega na:*zamianie miejsc z S na P oraz, *zamianie S oraz P przez ich dopełnienia.KONWERSJA-polega na zamianie miejsca S z P.METODY DOWODZENIA NIEPRAWOMOCNOŚCI:*okreslenie formy argumentu,*znalezienie takiego podstawienia tej formy,że przesłanki są prawdziwe, a wniosek fałszywy->metoda kontrprzykładu.Nie znalezienie kontrprzykładu nie dowodzi prawomocności.NIEKTÓRE:1)tylko niektóre,2)przynajmniej niektóre,3)co najwyżej niektóre.OBWERSJA-polega na:*zmianie jakości na przeciwną (prz