You are on page 1of 1

SSDU- STANJE DIJELOVA I UREAJA

(L)

BPDU- BRZINA PRISTIZANJA NABAVLJENIH DIJELOVA I UREAJA

(R)

PVDDU- PROSJENO VRIJEME DOPREME NARUENIH DIJELOVA I UREAJA


DISC- DISKREPANCIJA- RAZLIKA IZMEU ELJENOG I STVARNOG STANJA
SKLADITA DIJELOVA I UREAJA
ZS- ELJENO STANJE SKLADITA DIJELOVA I UREAJA
BIDU- BRZINA IZDAVANJA DIJELOVA I UREAJA
GPR- PLANIRANO VRIJEME IZDAVANJA DIJELOVA I UREAJA
GSR- IZVANREDNO VRIJEME IZDAVANJA DIJELOVA I UREAJA
KPD- KRUG POVRATNOG DJELOVANJA

SSDU.K=SSDU.J+(DT)*(BPDU.JK-BIDU.JK)
SSDU=0

BPDU=DISC/PVDDU
PVDDU=2

DISC=ZS-SSDU

ZS=100

BIDU=SSDU/(GPR+GSR)

GPR=STEP(20.2)+STEP(20.8)+STEP(20.30)+STEP(-25.35)
GSR=10+10*(1+1.5*SIN(5))*RANDOM(+0.5)

(A)