You are on page 1of 7

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Melodia
Proiectul unităţii de învăţare
Aria curriculară:
Disciplina
Clasa
Şcoala
Autor
Descriere
Nr. ore

Arte
Educaţie muzicală
a 7-a
Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei
Prof. Fedorovici Mihai
Unitate de învăţare - semestrul II, pentru o oră pe saptămână
16

Conţinuturi
(detalieri)

Competenţe
specifice

Activităţi de învăţare

Timp
alocat

Strategii didactice

Resurse şi mijloace de
învăţământ
Resurse TIC utilizate
OER şi Web 2.0

Evaluare
(forme,
instrumente)

Folclorul
muzical
românesc recapitulare

1.1;
2.1;
2.2;
2.3;
*3.2;

- exerciţii de cultură vocală
- interpretare vocală
- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
lucrărilor audiate;

1 oră

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe,
individual
Audiţie – Sofia Vicoveanca
– folclor din Moldova

- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
microfon, conexiune la internet,
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://cauta.trilulilu.ro/video/sofia
+vicoveanca
http://www.folcloric.ro/harta.html
http://www.slideshare.net/mihaife
do/cantareti-de-muzica-popularadin-moldova

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică
Investigaţia –
Cântăreţi de
muzică
populară din
Moldova - pps

- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
microfon, conexiune la internet,
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://www.trilulilu.ro/muzicatraditionala/ana-lugojana-ioan-

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

Folclorul – sursă
de inspiraţie
pentru muzica de
factură cultă

2.1;
2.2;
2.3;
*3.2;

- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
lucrărilor audiate;
- compararea diverselor
interpretări
- exprimarea preferinţelor
muzicale

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
- manual, fişe, instrument,
casetofon, casetă.
Cântece – Măi stejar, Bâr
oiţă, Ana Lugojana – I.
Vidu

2 ore

1

http://www.slide
share.net

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Muzica de factură
cultă.
Elemente
componente ale
operei, operetei şi
baletului.

1.1;
2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

- interpretare vocală
- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- îmbogăţirea vocabularului
cu termeni muzicali noi;

1 oră

Opera începuturi,
opera preclasică
şi clasică

1.1;
2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

- interpretare vocală
- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- povestirea unor subiecte
din opere;
- realizarea de mape
tematice;
- imaginarea portretului
fizic şi moral al diferitelor
personaje din opere;

1 oră

Opera romantică –

1.1;

- interpretare vocală

1 oră

Audiţie – Rapsodia I , a IIa, Poema română - G.
Enescu, Balada pentru
vioară – C. Porumbescu,
Sârba pe loc – Gh. Danga
Audiţii – Bolero, Habanera
– M. Ravel, Carmen - G.
Bizet, mazurci, poloneze –
Fr. Chopin
exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece – Arii din – Nunta
lui Figaro, Flautul
fermecat, Traviata, coruri
din - Freischutz,Nabucco,
Crai nou.
Audiţie – arii din – Nunta
lui Figaro, Traviata,
Carmen Servitoarea
stăpână, Coruri din –
Nabucco, Aida, Crai nou,
uverturi la – Nunta lui
Figaro, Bărbierul din
Sevilla, Fidelio, Duet din –
Traviata etc.
exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece – Căsătoria
secretă, Servitoarea
stăpână, Nunta lui Figaro,
Flautul fermecat.
Audiţii – Servitoarea
stăpână, Nunta lui Figaro

exerciţiul, explicaţia,

2

vidu (Ana Lugojana – I. Vidu)
http://www.trilulilu.ro/muzicadiverse/balada-op-29-cporumbescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boler
o_(dans)
http://www.youtube.com/watch?v
=3-4J5j74VPw
- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
conexiune la internet. microfon,
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://allart.org/history661_music.html
http://www.majno.net/online/201
1/05/26/video-antologie-musicali/

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
conexiune la internet. microfon,
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://allart.org/history661_music.html
http://www.youtube.com/watch?v
=AI77y03J3nk, (Nunta lui
Figaro)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Flaut
ul_fermecat
http://www.slideshare.net/clasa7/
antonio-vivaldi-13501429
- manual, fişe, instrument,

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică
Studiu – Antonio
Vivaldi –
prezentare pps.
http://www.slide
share.net/clasa7/
edit_my_uploads

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
în Italia

Opera romantică –
în Franţa şi
Germania
Opera românească

Muzica
bisericească
Cântări ale
Sfintelor Paşti

2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

1.1;
2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

1.1;
*1.2;
2.1;
2.3;

- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- povestirea unor subiecte
din opere;
- concurs de recunoaştere a
fragmentelor celebre din
opere;
- realizarea de portofolii;
- imaginarea portretului
fizic şi moral al diferitelor
personaje din opere;
- interpretare vocală
- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- povestirea unor subiecte
din opere;
- concurs de recunoaș tere
a fragmentelor celebre din
opere;
- realizarea de portofolii;
- imaginarea portretului
fizic şi moral al diferitelor
personaje din opere;
- interpretare vocal
- audiţii muzicale

dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece – fragmente din
Traviata, Aida,
Audiţii – Traviata,
Nabucco, Bărbierul din
Sevilla, Boema etc.

calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
conexiune la internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://allart.org/history661_music.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Giuse
ppe_Verdi
http://www.youtube.com/watch?v
=y0EAL3vXZrM ( Nabucco)

1 oră

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece –fragmente din
Carmen, Freischutz
Audiţii – Carmen,
Freischutz, Lohengrin,
Tristan şi Isolda, Oedip

- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
microfon,conexiune la internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://allart.org/history661_music.html

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

http://www.youtube.com/watch?v
=djsuP0uta7s ( Carmen, Bizet)

1 oră

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece - de Paşti
Audiţii –Prohodul
Domnului, Hristos a înviat

3

- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
căşti, reţea de calculatoare,
microfon,conexiune la internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://www.crestinortodox.ro/cant
ari-bisericesti-audio-mp3/
http://www.crestinortodox.ro/cant
ari-bisericesti-audio-mp3/cantaripaste-audio/ziua-invierii-cantaripasti-audio-88186.html

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Opereta

1.1;
2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

- interpretare vocală
- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- povestirea unor subiecte
din operete;
- imaginarea portretului
fizic şi moral al diferitelor
personaje din operete;

1 oră

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe,
individual
Cântec –Crai nou, Aria
Adelei din Liliacul, My fair
lady
Audiţiei– Aria Adelei din
opereta Liliacul – J. Strauss
jr., Crai nou

- manual, fişe, instrument,
planşă,calculator, boxe
videoproiector , căşti, reţea de
calculatoare, conexiune la
internet, microfon.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://allart.org/history661_music.html
http://www.youtube.com/watch?v
=2Lx4WWwMrD4 ( Crai Nou)
http://filmeonlinenoi.do.am/index
/my_fair_lady/0-104

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

Baletul

2.1;
2.3;
3.3;
4.5;

- audiţii muzicale
- discutarea şi analizarea
fragmentelor audiate;
- povestirea unor subiecte
din balete;
- recunoaşterea unor
fragmente celebre, în
audiţii,

2 ore

.- manual, fişe, instrument,
calculator, boxe videoproiector ,
microfon, căşti, reţea de
calculatoare, conexiune la
internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://www.youtube.com/watch?v
=EmPRZt-TRBE ( Lacul
Lebedelor)
http://www.youtube.com/watch?v
=kHYwVfN3wY4&feature=relat
ed (Spărgătorul de nuci)

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

Muzica uşoară
Stiluri şi
interpreţi:
pop, etno-pop

1.1;
*1.2;
2.1;
2.3;
*2.4;

- interpretare vocală cu
acompaniament;
- audiţii muzicale
- pregătirea şi participarea
la concerte şi spectacole
muzicale;
- compararea diverselor
interpretări audiate;

2 ore

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Audiţii – P.I.Ceaikovski –
Lacul lebedelor,
Spărgătorul de nuci,
Frumoasa din pădurea
adormită, M. Jora – Când
strugurii se coc.- manual,
fişe, instrument, casetofon,
casetă.
Audiţii – P.I.Ceaikovski –
Lacul lebedelor,
Spărgătorul de nuci,
Frumoasa din pădurea
adormită, M. Jora – Când
strugurii se coc
exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece – Să cânt aş vrea,
Mociriţă cu trii foi
Audiţii – Abba, Michael
Jackson, Loredana Groza,
Narcisa Suciu, Nicola,
Andra, Marcel Pavel, Hora,

Calculator, boxe videoproiector ,
căşti, microfon, reţea de
calculatoare, conexiune la
internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri, manual, fişe, etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://www.scaruffi.com/history/p
op.html

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

4

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Disco, roc

Evaluare:

1.1;
*1.2;
2.1;
2.3;
*2.4;

- discutarea şi analizarea
lucrărilor audiate;
- exprimarea preferinţelor
muzicale şi motivarea
acestora;
- intervenţii personale,
propuneri de audiţii;
- prezentarea unor biografii,
postere;
- executarea unor paşi de
dans
- interpretare vocală cu
acompaniament;
- audiţii muzicale
- pregătirea şi participarea
la concerte şi spectacole
muzicale;
- compararea diverselor
interpretări audiate;
- discutarea şi analizarea
lucrărilor audiate;
- exprimarea preferinţelor
muzicale şi motivarea
acestora;
- intervenţii personale,
propuneri de audiţii;
- prezentarea unor biografii,
postere;
- executarea unor paşi de
dans specifici.

Ro-mania, Dan Spătaru,
Cântece–Strada speranţei,
Româncuţa
Audiţii – Mădălina Manole,
C. Crişan, M Runceanu, C
Chiriac, O. Sârbu, L.
Anghel, Ro-mania, Etno,
K1

1 oră

exerciţiul, explicaţia,
dialogul muzical, audiţie
muzicală, vizionare - audiţie
cântare în cor, pe grupe
Cântece – Submarinul
galben,Iubeşte-mă tandru
(Love me tender)
Audiţii – E.Presley, The
Beatles, Iris, Holograf,
Laura Stoica, Patricia Kaas,
Ştefan Bănică jr., Adriano
Celentano, Boney M, Bee
Gees etc.

http://www.trilulilu.ro/muzicadiverse/radu-ille-mocirita-cutrifoi-1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mich
ael_Jackson
http://www.youtube.com/watch?v
=Mn2YYDtMzrk (Cătălin
Crişan)

- manual, fişe, instrument,
Calculator, boxe videoproiector,
microfon, căşti, reţea de
calculatoare, conexiune la
internet.
CD-uri, DVD-uri, stick-uri etc.
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://www.scaruffi.com/music/c
hrono.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/The_
Beatles

Probe practice,
orale.
Observare
sistematică

http://www.holograf.ro/
http://video.acasa.ro/muzica--videoclipuri/viata-in-pasi-dedisco-23fe41814b43123ff0f9.html
( paşi de dans disco )

2 ore

e-Proiectul , e-Portofoliul
http://ro.wikipedia.org/
http://library.thinkquest.org/1541
3/history/music-history.htm
http://prezi.com/
http://www.youtube.com/
http://www.trilulilu.ro
http://filmeonlinenoi.do.am

5

Rezultate
elevi:
CAP.
MELODIA –
PORTOFOLIU

http://prezi.co
m/brwe4rxhl

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
http://www.crestinortodox.ro

kyl/melodiaportofoliu/

Obiective de evaluare:
 Interpretează vocal teme muzicale accesibile din lucrări celebre;
 Identificând tipul şi genul de muzică audiat;
 Sesizarea specificului diferitelor tipuri de muzică (populară, uşoară, de operă);
 Diferenţierea elementelor componente ale genurilor muzicale scenice;
 Folosesc limbajul specific disciplinei;
 Redactează portofoliu specific disciplinei;
 Prezintă oral un produs realizat în grup in aplicaţia Prezi
Competenţe specifice:
 Dezvoltarea capacităţilor interpretative, vocale şi instrumentale
1.1 interpretarea vocală a unor cântece de diferite tipuri şi genuri, controlând schimbările de dinamică, timbru şi tempo
1.3 interpretarea unor teme muzicale accesibile din lucrări celebre
 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
2.1 audierea diferitelor lucrări muzicale, identificând tipul şi genul de muzică
2.2 exprimarea interesului faţă de bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc, recunoscând în lucrările audiate specificul
zonal
2.3 sesizarea specificului diferitelor tipuri de muzică (populară, uşoară, de operă)
*2.4 corelarea informaţiilor privind activitatea marilor compozitori cu contextul socio-cultural în care au creat

*3.1
*3.2
3.3

4.1

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
descifrarea unor cântece şi teme muzicale în tonalităţile învăţate
identificarea formei fixă sau libere a genurilor muzicii populare
cunoaşterea şi diferenţierea elementelor componente ale genurilor muzicale scenice

 4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice
interpretarea cu sensibilitate şi expresivitate a piesele muzicale abordate
6

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE – UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
4.2
4.3
4.4
4.5

sesizarea aportului elementelor de limbaj în planul expresivităţii muzicale
realizarea unor variaţii muzicale pe anumite teme ritmice sau melodice
descoperirea unor anumite formule de acompaniament ritmic sau instrumental
asocierea mesajului muzical receptat cu imagini vizuale

7