You are on page 1of 4

ASISTENŢĂ TEHNICĂ pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale

Comunitate, Judeţ: Valea Moldovei, Suceava
Şcoală: Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei

Proiect educaţional
Nume
proiect
Obiective

Melodia

1. Creşterea gradului de interes al elevilor pentru disciplina Educaţie
muzicală folosind în procesul de predare – învăţare - evaluare
mijloace IT şi tehnici specifice acestor mijloace.
2. Dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Educaţie muzicală
folosind metode interactive prin utilizarea mijloacelor IT şi
resurselor din reţeaua Internet
18 ore
Perioada
Şcoala cu clasele I-VIII Valea Moldovei (Cabinet de informatică
Locul de
desfăşurare dotat cu 25 calculatoare şi conexiune la Internet )
Proiectarea unității de învățare Melodia pentru clasa a 7-a
Activităţile
Crearea unor activități de predare –învăţare – evaluare folosind
proiectului
resurse TIC – OER şi aplicaţii TIC.
Beneficiarii
Elevii
proiectului
25
Număr
13-14
Vârstă
Participanţii
Elevi
Cadre
Voluntari
la proiect
didactice
25
Număr
13-14
Vârstă
Alţi participanţi
http://library.thinkquest.org/15413/history/music-history.htm
Resurse
http://www.scaruffi.com/music/chrono.html
OER
http://www.folcloric.ro/
http://www.slideshare.net/mihaifedo/cantareti-de-muzica-popularadin-moldova
http://www.trilulilu.ro/muzica-traditionala/ana-lugojana-ioan-vidu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bolero_(dans)
http://www.majno.net/online/2011/05/26/video-antologie-musicali
http://www.slideshare.net/clasa7/antonio-vivaldi-13501429
http://www.youtube.com
http://www.crestinortodox.ro/cantari-bisericesti-audio-mp3/
http://video.acasa.ro/muzica---videoclipuri/viata-in-pasi-de-disco
http://prezi.com/

1

ASISTENŢĂ TEHNICĂ pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale

http://prezi.com/brwe4rxhlkyl/melodia-portofoliu/

Parteneri
Evaluare

Aplicaţii pentru evaluare elevi:
http://www.slideshare.net/mihaifedo/cantareti-de-muzica-popularadin-moldova

http://www.folcloric.ro/

http://www.slideshare.net/clasa7/antonio-vivaldi-13501429

2

ASISTENŢĂ TEHNICĂ pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale

http://prezi.com/brwe4rxhlkyl/melodia-portofoliu/

3

ASISTENŢĂ TEHNICĂ pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale

Întocmit,
Prof. Fedorovici Mihai

4