Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan

dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan penggunaan perkhidmatan tersebut dann masalah yang dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannnya.

Pengajian AM 2010

5/1/2010

Pendahuluan
Kajian kes (secara umum): Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan sistem kerajaan elektronik beberapa tahun yang lepas. Ini termasuklah pengenalan E-kerajaan iaitu MAMPU (dahulu dikenali sebagai www.gov.my ; sekarang: www.malaysia.gov.my ). Pelbagai perkhidmatan telah diperkenalkan untuk kemudahan rakyat dalam berurusan dengan jabatan kerajaan. Sistem Aplikasi Talian kini banyak digunakan untuk permohonan biasiswa dan permohonan pekerjaaan, menjadikan ia lebih mudah dan kos efektif berbanding dengan sistem yang sebelumnya. Selain itu, pelbagai kementerian di malaysia turut membina portal mereka, untuk memberikan maklumat dan berita terkini mengenai bahagian dalam kementerian mereka

Membuktikan ketelusan dalam membuat keputusan
memaparkan berita terkini dari bahagian mereka, membuktikan mereka bekerja dengan telus dan ‘transparent’ untuk rakyat. Dapat meyakinkan rakyat bahawa mereka mendapat perhatian dari pihak kementerian dan untuk kemakmuran,kesejahteraan rakyat malaysia

Memudahkan interaksi antara kerajaan dan rakyat
Kerajaan

dan rakyat boleh berinteraksi dan memberikan pandangan,cadangan dan komen yang membina dari semasa ke semasa. Menguntungkan masyarakat, bangsa dan negara. Peluang untuk menyuarakan pendapat

Meningkatan produktiviti
 Lebih

banyak perkhidmatan dapat disediakan dan lebih banyak kes/aplikasi dapat disiapkan berbanding kaedah lama yang memakan masa dan tenaga yang banyak.  Permohonan dapat dibuat dengan cepat, tepat dan lancar.  Produktiviti meningkat, rakyat akan mendapat perkhidmatan yang memuaskan.  Menerusi penggunaan IT dalam pejabat kerajaan, kos untuk pembelian kertas dan katrij pencetak dapat dikurangkan.  kebenaran dan surat yang berkaitan dapat

Isi 3.Meningkatkan penyebaran maklumat berkesan
 Maklumat

tentang agensi kerajaan mudah didapati  Agensi kerajaan menyediakan laman web yang memaparkan pelbagai maklumat.  Orang ramai boleh mendapatkan maklumat itu di laman hanya dengan melayari  Internet.   Cara ini lebih cepat daripada menghubungi agensi kerajaan melalui telefon.Cth : www.gov.my

Menjimatkan masa
Penggguna tidak lagi perlu untuk beratur panjang untuk membayar bil. Proses yang cepat menerusi perkhidmatan pembayaran online. Segala kemudahan dan maklumat yang diperlukan boleh didapati di laman web

Menggalakkan penggunaan ICT kepada rakyat
Meningkatkan bilangan orang yang celik ICT Rakyat dapat mempelajari cara penggunaan ICT dan mengetahui kebaikannya.  ICT memudahkan aktiviti harian orang ramai. Kemahiran ICT meningkatnkan peluang pekerjaan rakyat Kebanyakan pekerjaan memerlukan kemahiran ICT untuk dilaksanakan.

Masala h

yang dihadapi oleh perkhidmatan

Kurang mesra pengguna
 Tidak

memberikan cara penggunaan yang betul  Maklumat yang dipaparkan tidak tepat dan kabur isi kandungannya  Tiada tindakan diambil walaupun banyak aduan online dihantar ke jabatan tersebut.  Laman web tidak mempunyai nombor/emel untuk tujuan aduan dan cadangan pembaikan sistem .  Talian untuk aduan tidak diangkat dan dijawab dalam tempoh masa yang

Kurang pengetahuan ICT
 Pengguna

bukan celik IT, amat sukar untuk mereka melaksanakan aplikasi dalam talian.  Menyukarkan pengguna dari kawasan pedalaman untuk memohon biasiswa atau kerja  Menghadapi masalah ditipu oleh individu yang tidak bertanggungjawab– meminta bantuan untuk memasukkan data/ maklumat yang diperlukan oleh sistem.  Proses pengetahuan ICT masih pada peringkat permulaan.

Jaringan internet yang tidak selamat
Terdedah

kepada risiko kebocoran maklumat penting di internet akibat virus trojan atau penggodam. Kerugian kewangan yang banyak.

Laman web/ aplikasi dalam talian selalu rosak
Bandwidth

untuk aplikasi tidak mencukupi berbanding dengan jumlah pengguna yang melawat / menggunakan perkhidmatan. Respon yang perlahan dan sukar untuk pastikan permohonan sampai ke destinasi atau tidak Aplikasi dalam talian selalu berubah-ubah formatnya tanpa pengetahuan.

Laman /aplikasi tidak diselenggara dengan baik
Laman/aplikasi

tidak dimuatkan dengan informasi yang terkini. Kadang-kala maklumat yang disampaikan tidak betul. Pelbagai kesilapan multimedia dikesan dan menyukarkan pengguna untuk menggunakan laman web/aplikasi dalam talian tersebut.

Sekian, Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful