You are on page 1of 1

M13: Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH


PENDIDIKAN KEBANGSAAN
AHLI KUMPULAN:
FADHLIN ZAHIRAH BINTI SUHIMI
NORHANIZA BINTI ABU BAKAR
SITI NOR FATIN IZIANTI BINTI NASIB
UNIT:
PISMP SAINS JANUARI 2011