You are on page 1of 2

Chúa oai quyền

Em G D
Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao
Em C
Ngự thiên cung huy hoàng là Vua
G Am
Khôn ngoan, quyền thế, yêu thương
Bm Em
Chúa oai nghi vô cùng…