You are on page 1of 3

Chương trình CẮM TRẠI-THÔNG CÔNG

THIẾU NIÊN VĨNH LONG

• Thời gian: Từ 13h30’ ngày 02 tháng 09 năm 2007


đến 15h00’ ngày 03 tháng 09 năm 2007
• Địa điểm: HT Tin Lành Vĩnh Long
• Chương trình chính:
13h30’
13h30’ 1. Hoàn 1. .Tập trung, chia nhóm
2. Tuyền+Thủy 2. Phát cuốn bài hát, bảng tên
3. Hoàn 3. Sơ lược chương trình
4. Duy+Tuyền 4. Ổn định chỗ
14h00’ 1. Duy:trại 1 1. Cắm trại
2. Thủy:trại 2 • Phân công, hướng dẫn
3. Tuyền:trại 3 • Giới thiệu người phụ trách: a Vũ , chú
Thuận
2. Phát thanh
4. Hoàn+Duy • Nhạc
5. Tuyền+Thủy
• Đọc
16h00’ 1. Bà MS 1. Chấm điêm trại
16h30 Ban ẩm thực • Cơm chiều
• Sinh hoạt cá nhân
Duy+Hoan+TPhuc • Phát nhạc
18h00’ • Thờ phượng chung với Hội thánh
• Ngợi khen:
_ Ban thiếu niên VL+TH+LP
_ Ban thiếu niên TL
_ Ban thiếu niên HN
19h15 • Hoàn • Sinh hoạt chung tại nhà thờ
( sau giờ • Tuyền • Sơ lược chương trình lửa trại+tâm
thờphượng) • Thuần tình
• Duy+Trinh • Tập hát
đàn
20h30’ • Thuần • Dẫn chương trình
• H Phuc • Phong su
• T Lo • Dưỡng linh
• O MS • Cầu nguyện
• A Thuan • Rước lửa

• Tiết mục các tổ


• A Thuần, A • Trò chơi sinh hoạt cộng đồng
Thắng
10h30 Ba MS • Hát
• Tâm tình

11h30’ Trại sinh Sinh hoạt tự do


Nướng khoai
01h00 Trại sinh Nam về trại
(03/09/07) Ban phụ trách Nữ về phòng thanh niên
05h00 • Trại sinh • Thức dậy
05h30’ Tĩnh nguyện và thờ phượng
• Hồng • Dẫn chương trình
Thủy • Chia sẽ
• T Dũng • Giới thiệu thành viên trong nhóm
• Đại diện
nhóm
6h30’ • Ban ẩm • Ăn sáng
thực
7h30 • T Minh
• T Lộ Game show
• C Thúy
10h00’ • Duy Tìm kho báu
• Hoàn
• Chu Ban Dưỡng Linh
12h00’ • Ban ẩm Ăn trưa
thực
13h00 • Trại sinh Nghỉ trưa
14h30 • Hoàn
• Duy Tổng kết
• Tuyền
• Thủy
Phát quà
• Cô Chi Tri ân
(Bảy)
15h30 • Hoàn Chia tay
• Trại sinh

Yêu thương – Hiệp một